Θέμα χρόνου είναι η προκήρυξη του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης για τη πρόσληψη συνολικώς 1000 αστυνομικών με αποστολή την προστασία και ασφάλεια των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. Το προσωπικό θα φέρει τη στολή της Ελληνικής Αστυνομίας καθώς και υλικά ατομικής προστασίας.