Στον εκσυγχρονισμό του αρματικού δυναμικού προσανατολίζεται το Γενικό Επιτελείο Στρατού και ειδικότερα η Διεύθυνση Ιππικού – Τεθωρακισμένων. Το πρόγραμμα βρίσκεται στη τελική ευθεία και περιλαμβάνει τον εκσυγχρονισμό των αρμάτων μάχης Leopard 2 A4 και Leopard 1 A5. Αρχικά είχε εξεταστεί η περίπτωση να υπάρξει αναβάθμιση των ελληνικών αρμάτων μάχης μέσω του European Defence Agency (EDA) πλην όμως αυτό ατόνησε και πλέον το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί με εθνικούς πόρους.

Το πακέτο εκσυγχρονισμού των αρμάτων μάχης θα κινηθεί σε δύο άξονες. Στο σκέλος της αντικατάστασης του σκοπευτικού του πυροβολητή από σκοπευτικό νεότερης γενιάς καθώς και στην αναβάθμιση των επικοινωνιακών μέσων και στη γενικότερη αντίληψη της τακτικής εικόνας. Τόσο τα Leopard 2 A4 όσο και τα Leopard 1 A5 διαθέτουν πρώτης γενιάς σκοπευτικά και συγκεκριμένα φέρουν το WBG-X. Ο στόχος είναι να αντικατασταθεί το παρωχημένο σκοπευτικό ημέρας και νύχτας (θερμικό) από σύγχρονο ώστε να βελτιωθεί η μαχητική ικανότητα των αρμάτων Leopard 2 A4 και Leopard 1 A5 σε βεληνεκές και ακρίβεια βολών.

Το επιχειρησιακό ζητούμενο είναι η αύξηση του βεληνεκούς και της ακρίβειας όπως προαναφέρθηκε σε αποστάσεις πάνω από 2000 μέτρα, ώστε τα παραπάνω άρματα να είναι σε θέση να εκτελούν βολές σε αποστάσεις όσες και τα Leopard 2 HEL που διαθέτουν το σύστημα Ophelios. Στον τομέα αυτό ως κυρίαρχη επιλογή είναι η γερμανική Helsoldt με το σκοπευτικό ATTICA-GL στη θέση του WBG-X.

Το μεγάλο πλεονέκτημα αυτής της επιλογής για το ΓΕΣ θα είναι η αξιοποίηση της επένδυσης σε βιομηχανικές υποδομές που έγινε για την εγχώρια παραγωγή και συντήρηση του Ophelios στο πρόγραμμα Leopard 2 HEL. Με αυτό τον τρόπο θα επιτευχθεί υψηλή διαθεσιμότητα του συνόλου των αρμάτων Leopard είτε φέρουν το Ophelios είτε το ATTICA-GL, πράγμα που θα δώσει στον Σ.Ξ. προφανή πλεονεκτήματα. Το κόστος αντικατάστασης νέου σκοπευτικού έχει υπολογιστεί στα 500.000 ευρώ.

Το πρόγραμμα αναβάθμισης των αρμάτων είναι επιβεβλημένο να συνδιαστεί με απόκτηση νέων πυρομαχικών αρμάτων όπως το DM 11 και το Ισραηλινό LAHAT.

Η εγκατάσταση του νέου σκοπευτικού οδηγεί σε παρεμβάσεις τόσο στο software όσο και στο hardware του Συστήματος Ελέγχου Πυρός (ΣΕΠ) τύπου EMES 15 των αρμάτων, ώστε να συνδυαστεί η νέα κάμερα με τις ανάλογες επιδόσεις από το ΣΕΠ των αρμάτων μάχης. Εξάλλου για την αύξηση του βεληνεκούς δεν αρκεί μόνο η κάμερα και το σκοπευτικό αλλά και το αντίστοιχο ΣΕΠ και σε αυτή την περίπτωση μπορεί να αξιοποιηθεί η εκτεταμένη τεχνογνωσία συγκεκριμένης ελληνικής βιομηχανίας που κερδήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος Leopard 2 HEL.

Επόμενο απαιτούμενο είναι η βελτίωση της επίγνωσης της τακτικής εικόνας και κατάστασης. Αυτό επιτυγχάνεται με την αναβάθμιση των επικοινωνιακών μέσων και της εγκατάστασης βοηθημάτων διοίκησης και ελέγχου. Σημειώνεται ότι τα Leo 2 HEL φέρουν το Σύστημα Διοίκησης Ελέγχου (ΣΔΕ) «ΗΝΙΟΧΟΣ» καθώς και το σύστημα ενδοεπικοινωνίας WiSPR. Η εγκατάσταση του WiSPR στα άρματα που θα αναβαθμιστούν θα συμβάλει καταλυτικά στην επίγνωση της τακτικής κατάστασης και κατά συνέπεια στην αύξηση της επιβιωσιμότητας τους  κατά τις επιχειρήσεις. Η νέα έκδοση «WiSPR Evolution» που περιλαμβάνει και το Tactical Mission Node (TMN), δημιουργεί ένα πλήρες ΙP  δίκτυο στο άρμα, στο οποίο δύναται να διασυνδεθεί οποιοδήποτε σύγχρονο ηλεκτρονικό μέσο.

Το πακέτο εκσυγχρονισμού των αρμάτων μάχης θα κινηθεί σε δύο άξονες. Στο σκέλος της αντικατάστασης του σκοπευτικού του πυροβολητή από σκοπευτικό νεότερης γενιάς καθώς και στην αναβάθμιση των επικοινωνιακών μέσων και στη γενικότερη αντίληψη της τακτικής εικόνας.

Επιπλέον, το μεγάλο πλεονέκτημα είναι ότι στο TMN θα είναι ενσωματωμένο το λογισμικό του «ΗΝΙΟΧΟΣ» ή  άλλο πιο σύγχρονο λογισμικό ΣΔΕ που δυνητικά επιλέξει η Διεύθυνση Ιππικού – Τεθωρακισμένων. εμπεριέχονται πολλές λειτουργίες, οι οποίες με τα παλιά τεχνολογικά δεδομένα εξυπηρετούνταν από διαφορετικά υποσυστήματα. Με τον τρόπο αυτό εξοικονομείται πολύτιμος χώρος και βάρος στο εσωτερικό του άρματος ενώ περιορίζεται το κόστος.  Να σημειωθεί ότι οι λειτουργίες του WiSPR, όπως αποθορυβοποίηση, ευρυζωνικό ασύρματο δίκτυο, ΣΔΕ,  διασύνδεση και έλεγχος των τακτικών ασυρμάτων, κρυπτογράφηση, υπολογιστική ισχύ και μνήμη, δρομολόγηση δεδομένων σε διαφορετικά δίκτυα, είναι πλέον ενοποιημένες σε ένα υπερσύγχρονο C4I.

Σκέψεις στη Διεύθυνση Ιππικού – Τεθωρακισμένων υπήρξαν και για την εγκατάσταση νέου πυροβόλου διαμετρήματος 120mm στα άρματα Leopard 1 A5 πλην όμως κρίθηκε ασύμφορο. Αντίθετα εξετάζεται σοβαρά η ενίσχυση της θωράκισης του άρματος με νέα θωράκιση τόσο στο σκάφος όσο και στον πύργο με τη προϋπόθεση πως θα τροποποιηθεί το υδραυλικό σύστημα περιστροφής σε ηλεκτρικό. Συνεχίζοντας στον τομέα της προστασίας εκτός της βελτίωσης της θωράκισης εξετάζεται σοβαρά η εγκατάσταση συστήματος ενεργητικής αυτοπροστασίας τουλάχιστον για τα Leopard 2 A4. Όμως το κόστος χρήσης είναι υψηλό ενώ η υποστήριξη τους είναι απαιτητική (συχνή αντικατάσταση των πυροτεχνικών υλικών).

Αντίθετα εξετάζεται σοβαρά η ενίσχυση της θωράκισης του άρματος με νέα θωράκιση τόσο στο σκάφος όσο και στον πύργο με τη προϋπόθεση πως θα τροποποιηθεί από υδραυλικό σύστημα περιστροφής σε ηλεκτρικό. Στον τομέα της θωράκισης έχει η EODH είχε προτείνει απάρτια (δομοστοιχεία) βασισμένη στην εμπειρία που είχε στο καναδικό Leopard (Leo 1 C2) και στη θωράκιση τύπου MEXAS.

Το πρόγραμμα αναβάθμισης των αρμάτων είναι επιβεβλημένο να συνδιαστεί με απόκτηση νέων πυρομαχικών αρμάτων όπως το DM 11 και το Ισραηλινό LAHAT. Όπως προαναφέρθηκε το πακέτο εκσυγχρονισμού των αρμάτων μάχης Leo 1 A5 και Leo 2 A4 θα κινηθεί σε δύο άξονες. Στο σκέλος της αντικατάστασης του σκοπευτικού του πυροβολητή από σκοπευτικό νεότερης γενιάς καθώς και στην αναβάθμιση των επικοινωνιακών μέσων και στη γενικότερη αντίληψη της τακτικής εικόνας. Όλα βέβαια είναι θέμα χρημάτων ώστε να λάβει χώρα βαθύς και ριζικός εκσυγχρονισμός που θα περιλαμβάνει νέα θωράκιση και σύστημα αυτοπροστασίας τόσο για τα Leo 2 A4 όσο και για τα Leo 1 A5 καθώς και νέα πυροβόλα για τα Leo 2 A4. Τέλος, αντικατάσταση είναι επιβεβλημένο να γίνει και τα Ophelios των Leo 2 HEL καθώς το παραπάνω σκοπευτικό είναι ήδη εικοσατίας.

Οι παραπάνω παρεμβάσεις στα πλαίσια ενός πακέτου αναβάθμισης και όχι ενός ριζικού εκσυγχρονισμού καθιστούν τα άρματα αξιόμαχα και πλήρως λειτουργικά.

Comments

 1. Θα έλεγα πως θα έπρεπε να γίνει μια τέτοια αναβαθμίσει πρώτα σε όλα τα leo2 και μετά στα Leo1A5 αλλά ταυτόχρονα πέρα από σκοπευτικά πρέπει να γίνει και κάτι με την θωρακίσει των leo1A5 γτ είναι ξεπερασμένη

 2. Σχετικά με τα leopard1,επειδή στο άμεσο μέλλον θα αντιμετωπίσουμε πιο οξύ το πρόβλημα της τουρκικής αριθμητικής (και ποιοτικης )υπεροχής με την ένταξη αρμάτων με πυροβολα των 120χ.στον Τ.Σ.και δεδομένου της δυσκολίας εξεύρεσης μεταχειρισμένων αρμάτων με πυροβόλο των 120χιλ,(που θα απαιτήσουν χρήματα για τον εκσυγχρονισμό τους) μήπως θα ήταν σώφρων να εξετάσουμε τη λύση (αν βέβαια είναι εφικτη), της τοποθέτησης του πύργου του ιταλικού centauro 2 στο σκάφος του λεο1?αν πετύχουμε σε συνδιασμο με ένα φθηνό ενεργό αντιπυραυλικο (Π.χ.pulat)τότε τα 500 λεο1 αποτελούν μια λύση. Μην ξεχνάμε ότι λυσεις στον τομέα θωράκισης μπορεί να δώσει η eodh

 3. Καλες ειναι οι αναβαθμισεις και χρειαζονται μιας και εχουμε πολλα Leopard αλλα θα πρεπει να μπει στο τραπεζι σιγα σιγα ενα δικο μας καθαρα 100% τανκ που θα γινεται στην ΕΛΒΟ ειδικα τωρα που την εταιρεια την πηρανε οι Ισραηλιτες και συμμετεχει και το Δημοσιο με ενα 25%. Ενα καλο πιστο αντιγραφο του Merkava σε πιο συγχρονη μορφη θα ειναι οτι καλυτερο. Πρεπει επιτελους να αρχισουμε να παραγουμε και εμεις κατι οσον αφορα τα εξοπλιστικα και μετα να ξεκινησεις να πουλας σε αλλους. Αυξηση οικονομιας και Κυρος θα αποκτησει η Ελλαδα αυτοματα!!

   1. Φιλε δεν ειναι δυσκολο να γινει. Θα δεις οτι μαλλον ειναι στο προγραμμα ειχε θεσει τετοια ερωτηση και στη Βουλη ο Βελοπουλος αν δε κανω λαθος. Δεν ειναι χαζοι οι Εβραιοι δεν θα αγοραζανε μια εταιρεια ετσι για πλακα προφανως και εχουν στο μυαλο τους την παραγωγη και πωληση. Αυτο θα πρεπει να το εκμεταλευτουμε εμεις σαν Ελλαδα με το Ελληνικο Δημοσιο μετοχος στην ΕΛΒΟ.

    1. Από ΕΛΒΟ για την ώρα μόνο «εθνικό» όχημα και «εθνικό» τυφέκιο.

     Αν μετά περισσέψει κάνα σάλιο για τίποτα άλλο (και βρεθεί πουγκάκι και για τους τοπικούς παράγοντες) ίσως να αξιοθούμε να δούμε και κάτι πραγματικά χρήσιμο και αξιόλογο.

    2. @Max
     Aσφαλως και δεν ειναι χαζοι οι απογονοι τοθυ Αβραάμ. Δωσανε μερικα εκατομμυρια ευρω να παρουν την φαληρισμενη ΕΛΒΟ, δωσανε και το αναλογο μπαχτσίσι στον Μονόχειρα, και θα αναλαβουν συμβολαια εκατονταδων εκατομμυριων, για να πουλησουν τζιπ και τουφεκια που ο Ελληνικος Στρατος δεν θελει και που μονο σε τριτοκοσμικες χωρες εχουν πουληθει.

     1. @NF
      Το Sandkat είναι total failure 4×4 vehicle. Ας ζητήσουν στους επενδυτές να συνεργαστούν με την Oshkosh Defense για την παραγωγή κατόπιν αδείας Joint Light Tactical Vehicle. Μέχρι και τα Σκόπια τα αποκτούν. Εναλλακτικά, ας επενδύσουν σε «Πελταστές» επόμενης γενιάς.

  1. @Max
   Αν θυμαμαι καλως, στον διαγωνισμο του 1998 η καταταξη ηταν:
   1. Leoprad-2A6
   2. M1A2 Abrams
   3. Leclerq
   4. Challenger-2
   5. T80
   To Merkava αν και συμμετειχε, δεν καταφερε να μπει ουτε στην short list.

   1. Το Merkava δεν συμμετείχε στο διαγωνισμό αν θυμάμαι καλά.
    Και η πρόταση για ένα ελληνοποιημένο Merkava στην ΕΛΒΟ μιας και τώρα βρίσκεται σε Ισραηλινά χέρια με βρίσκει σύμφωνο.
    Κάποτε δε αυτή τη χώρα θα πρέπει να περάσουμε στην παραγωγή και να μην είμαστε μόνο πελάτες που εισάγουν.
    Οι Ισραηλινοί άνετα θα μπορούσαν να κατασκευάσουν ένα ελληνοποιημένο Merkava αν τους ζητηθεί και με λογικό κόστος.

 4. Αλλάζει μονο το σκοπευτικό του πυροβολητή??
  Του αρχηγού παραμένει το ίδιο?
  Σε διαμόρφωση hunter – killer ο αρχηγός ψάχνει για στόχους που τους περνάει στον πυροβολητή για βολή και ψάχνει για άλλον. Εδώ ο πυροβολητής θα έχει καλύτερο σκοπευτικό από τον αρχηγό οποτε το παραπάνω δεν θα μπορεί να γίνει???

  Χάνω τίποτα??

  Η πρώτη προτεραιότητα πρέπει να είναι η εγκατάσταση συστήματος ενεργής προστασίας τ(ο Trophy?) στα HEL και μετέπειτα στα A4

  Τα LEO 1 πρέπει να πάνε στα νησιά αντικαθιστώντας τα αρχαία M

  Ο αριθμός τους πρέπει να μειωθεί στο μισό να κρατηθούν τα καλύτερα και να δημιουργηθεί απόθεμα ανταλλακτικών για υποστήριξη

  1. Αλίμονο μη δεν γκρινιάξει πάλι…
   Γιατί δεν πας για σύμβουλός τους α ξέχασα όλα σου βρωμάνε εσένα και φυσικά ξέρεις καλύτερα από αυτούς που το έχουν δουλειά τους.

   1. Για λύσε μου μια απορία:
    Έχουν τα LEO2A4,LEO1A5 ανεξάρτητα θερμικά περισκόπια για τον αρχηγό πληρώματος και τον πυροβολητή η όχι??
    Ξέρει κανένας?/

    1. Όχι,τέτοια έχουν μόνο τα αναβαθμισμένα Leo-2A5/A6/A7,όπου το περισκόπιο έχει μετακομίσει σε σημείο πίσω αριστερά της θυρίδας του αρχηγού,τα αναβαθμισμένα ελβετικά Pz-87 WE,και πολωνικά Leopard-2 PL,και μάλιστα στην αρχική θέση του περισκοπίου.
     Αυτό,επειδή δέν έχει μετακομίσει το σκοπευτικό του πυροβολητή από την εσοχή πύργου στην οροφή του,οπότε δέν εμποδίζεται να παραμείνει.
     Δημιουργεί όμως έναν νεκρό πρόσθιο τομέα στην οπτική παρατήρηση.

     1. ok
      καλά το θυμόμουνα
      πως μονο τα HEL μπορούν να λειτουργήσουν ως hunter-killer
      Οποτε με το μοναδικό θερμικό την ίδια εικόνα έχουν οι αρχηγός πυροβολητής

    2. Οχι αλλα η επενδυση σε αυτα θα ανεβαζε το κοστος για ενα αρμα που κακα τα ψεματα δεν εχει και πολυ μελλον στον ΕΣ.
     Οπωσδηποτε οπως γραφεις προτεραιοτητα θα επρεπε να ειναι το TROPHY στα LEO-2A4 και στα 2Α6 τουλαχιστον στα μισα του συνολου.
     Ικανοτητα hunter killer με πυροβολο των 105 mm ειναι κατα το γνωστο,φουντα με μαργαριταρι.
     Ολα αυτα με M-113 χωρις καν ασπιδια η πυργους και χωρις ΤΟΜΑ ειναι απλα ανηκουστα.

   2. Τα leo 1A5 θα επρεπε τουλαχιστον να αποσυρθουν και τα 2Α4 για αναβαθμιση – θωρακιση πυργου -, 2Α6 σε 2Α7, ενταξει για τα Μ48 δε το συζητω

  2. Καλέ μου άνθρωπε το πεζικό χριαζεται ποσότητα….τα leopard 1a5 είναι 506 μονάδες….Είναι παρά πολλές.. εάν σκευτεις ότι εάν έρθουν τανκ μεταχειρισμένα και καινούρια θα έρθουν να αντικαταστήσουν τα pattom ….θα αντικαταστήσουμε 500 M με 400 τανκ συνχρονα…..έτσι δεν περισευουν και πολλά δις για αντικατάσταση των 506 leopard 1 και γι’αυτό τον λόγο θα πρέπει να δεχτούν αναβαθμηση τουλάχιστον στο σκοπευτικό και στην θορακιση διότι θα συνεχίσουν να υπηρετούν μέχρι το μακρινό 2040-2045,η καινή τους δεν χρειάζεται αντικατάσταση εάν σκεφτούμε ότι είναι ελαφριά τανκ για τα νησιά μας ,δεν προκειτε να αντιμετωπίσουν τόσο δυνατους αντιπάλους σε αποβαση …..και τα leopard 2a4 θα πρέπει να δεχτούν μια παρόμοια αναβαθμηση όμως με πολύ καλήτερη θωράκιση …..
   Όσων αφορά την αυτοπροστασία είναι ακριβή πολυτέλεια για τον στρατό μας….Άντε εάν βρεθούν ποτέ χρήματα να τοποθετηθούν μόνο στα 180 leopard hell

   1. Κάποτε πρέπει να αφήσουμε τις virtual οροφές και να προσγειωθούμε στη πραγματικότητα
    τα M πρέπει να φύγουν
    τα Leo 1 στα νησιά με τη μερική αναβάθμιση που συζητάμε και με δραστική μείωση των αριθμών τους ώστε να στηριχθούν τα εναπομείναντα
    Στα νησιά δεν χρειάζονται συστήματα C3 /WISPR αφού δεν θα δρουν εντός μεγάλων σχηματισμών
    Ίσως σκοπευτικό ,αντικατάσταση υδραυλικού με ηλεκτρικό, νέα πυρομαχικά και αντικατάσταση μερών που δεν υποστηρίζονται

    Τα Leo 2 οπωσδήποτε με σύστημα αυτοπροστασίας αλλιώς δεν έχουν ελπίδα όση θωράκιση και εάν τα φορτώσουμε
    Κάτι ξέρουν οι γείτονες

  3. Με πρόλαβες και μπράβο. Επιπρόσθετα με την απαρχαιωμένη θωράκιση του άρματος καμία αναφορά από τους υπευθύνους;;;;

 5. Δεν ειναι κατανοητή η προτεραιότητα αυτή σε σχέση με την ανάγκη για νέα πυρομαχικά 120mm…
  Επίσης αν και δεν αμφιβάλω για τις επιδόσεις της γερμανικής θερμικής κάμερας, νομίζω όμως ότι κυνήγι του καλύτερου και όχι ενός θερμικού με βάση το κόστος ως προς όφελος με βιομηχανικά ανταλλάγματα -σε δική μας εξαιρετική εταιρία- είναι προς την λάθος κατεύθυνση.

  Προτεραιότητες:
  1) Πυρομαχικά 120mm,
  2) LAHAT.
  3) Θερμικά value for money επιλογή.
  4) APS
  5) Δίχτυα παραλλαγής.

  1. Επίσης σε ότι έχει να κάνει στην ΑΣΔΕΝ μιας και το ξέχασα ειναι και αντικατάσταση των μεταλλικών ερπυστριών με λαστιχένιες όπως και σε όλα τα ΤΟΠΜ του στρατεύματος.

 6. Καημό το έχω να δω ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα αναβάθμισης συνολικά των αρμάτων που να περιλαμβάνει και την θωράκιση. Με τόσα UAV, με τα διδάγματα από τη Συρία, η θωράκιση είναι η κρίσιμη παράμετρος στην επιβιωσιμότητα.

  1. Πρέπει από κάπου να ξεκινήσουν λογικά βάσει διαθέσιμων πόρων. Καλό είναι ότι κοιτούν και αυτό το όπλο πλέον.
   Προσωπικά θα ήθελα να σκέφτονται και τι θα κάνουν με τα apache αν και είναι λογικό να είναι τα τελευταία που θα δουν μιας και μια ολική αναβάθμιση θα ήταν όσο να αγοράζαμε πολλά rafale.

 7. Ειναι οντως μια πολυ καλη ειδηση και προταση κι ευχομαι να μην μεινει ετσι αλλα να μετατραπει σε αποφαση και αμεσα κιολας.

  Υπενθυμιζω οτι το τουρκικο επιτελειο εχει αποφασισει αναλογη αναβαθμιση (ισως και πιο βαθεια) με γνωμονα να αντιμρτωπισει τα αρματα T80 με το πυροβολο των 120mm το οποιο θεωρω ως απαραιτητο να συμπεριληφθει στην συγκεκριμενη αναβαθμιση παραλληλα με τα νεα βληματα.

  Σε καθε περιπτωση ομως το Επιτελειο πρεπει να ψαξει για επιπλεον αριθμους απο την διεθνη αγορα ( ειχαμε γραψει για τις διεθνεις διαθεσιμοτητες περαν της Γερμανιας πχ. 120 κομματια απο Φινλανδια) και ταυτοχρονα την ευρεση ΑΜΕΣΗΣ ΛΥΣΗΣ για συγχρονα ΤΟΜΑ.

  Η συγχρονη αρματικη θεωρηση επιβαλει την παραλληλη χρηση αρματων και ΤΟΜΑ ισχυρα εξοπλισμενων και θωρακισμενων γιατι ετσι αλλαζει το πολεμικο παιγνιο.

  Οτι δεν αναβαθμιστει μεταφερεται στα νησια για σκραπαρισμα των Molf.

  Δεν υπαρχει χρονος και το αρματικο δυναμικο αρχιζει και μενει τραγικα πισω σε σχεση με τα υπολοιπα Οπλα.

  1. Τα Bradley στην κατασταση που ειναι ειναι ασυμφορο να εκσυγχρονιστουν .
   Καλο ειναι να εξετασουμε εγχωριες λυσεις τυπου EODH η ακομη καλυτερα αγορα του Νοτιοκορεατικου ΤΟΜA
   K21 η to Aυστραλιανο παραγωγο AS21 Redback και του Σινγκαπουριανου Hunter AFV λυσεις ολες συγχρονες με βαρια θωρακιση και μικροτερο κοστους αλλων ευρωπαικων σχεδιασεων.
   Λυσεις υπαρχουν ..
   Γνωσεις και καταλληλα ατομα χωρις πολιτικες εμμονες με δυτικα σχεδια δεν γνωριζω αν υπαρχουν στο ΓΕΣ.
   Εννοειται πως η βλακωδης απωλεια με πληρη υπαιτιοτητα μας των 400+ Abrams ηταν τραγικο σφαλμα χρονια πριν και τωρα τρεχουμε να αναβαθμισουμε ξεπερασμενα ηδη αρματα περασμενων γενεων ,κατι που επρεπε για να ηταν αποδοτικοτερο να ειχε ηδη συμβει δεκα χρονια πριν .

 8. Σε όποια προμήθεια και αναβάθμιση πάμε, πάντα με το σκεπτικό να προστατέψουμε το πολυτιμότερο που έχουμε, τα παιδιά και το έμψυχο δυναμικό στις πρώτες γραμμές.
  Οι Τούρκοι ακολουθούν αυτήν την φιλοσοφία, επένδυση σε μη επανδρωμένα, θωράκιση, αυτοπρωστασία, ηλεκτρονικό πόλεμο, πυροβολικό, mlrs, γενικώς σε πόλεμο από μακριά. Καθαρίχουν το τοπίο πριν καν στείλουν στρατιώτες, με ελάχιστο κίνδυνο για ζωές. Όπου είναι και να πολεμήσουν, στέλουν τους φθηνούς Σύριους μαχητές.
  Όλλα τα leo πρέπει να θωρακιστούν και με αντίμετρα. Σε όλλους τους κλάδους των ΕΔ πρέπει να πάμε και μαζικά σε μη επανδρωμένα.
  Όχι μόνο να βγάζουν φωτογραφίες, αλλά να κάνουν ζημιές.

  1. Nαι ,ναι….!!!! Πως… είδα τα κατορθώματα των drown και του πυροσβεστικού των Τούρκων στα παιδιά της μάχης…είδα πως οι ξυπόλητοι Σύριοι τους φάγαν λάχανο τα ωραία τενενεκαιδια μόλις αναβαθμησμενα M και leopard 1a4….

   1. Για ρωτα τους Αρμενιους να σου πουν πως τους εφαγαν.
    Αρκετα με την υποτιμηση του αντιπαλου .Απωλειες ειχαν αλλα δεν εχασαν πολυ απλα ενω οι ξυπολητοι ακομα τρεχουν.

 9. Ωραία τα λέτε με τα άρματα. Καλές όλες οι γνώμες. Με το προσωπικό τη γίνεται?ποιος θα τα δουλέψει όλα αυτά? Οι μονάδες είναι σε κακό χαλί από την έλλειψη προσωπικού. Και μην μου πείτε για εφεδρους γελάει ο κόσμος.

 10. με το καλο…και εύχομαι να διατεθούν χρήματα και για πλήρη αναβάθμιση της θωράκισης και των ηλεκτρονικών και βελτιωση των βολων …και των κινητήρων και των leopard 1a5 και 2a4 διότι κατάλαβαν ότι θα συνεχίσουν να υπηρετούν μέχρι το μακρινο 2040

 11. Το Leo 2 A4 είναι ένα παρωχημένο άρμα πολλών ετών. Η θωράκιση του στον πύργο είναι λεπτή για να χωράνε τα πυρομαχικά με αποτέλεσμα την εύκολη διάτρηση και την ολοκληρωτική του καταστροφή ακόμα και με παλαιά αντιαρματικά. Χωρίς έξτρα θωράκιση είναι επικίνδυνο για το προσωπικό του οσο και να αναβαθμιστούν τα σκοπευτικά. Ο εκσυγχρονισμός των Leo 1A5 είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να αγοραστούν μεταχειρισμένα Leo 2A5 ή και πιο σύγχρονα.

  1. Εάν αγωραστουν τανκ θα έρθουν να αντικαταστήσουν τα 500 M!!!!!!
   Τα leopard ο ελληνικός στρατός θα συνεχίσει να τα χρησιμοποιεί μέχρι το μακρινό 2045!!!!!

 12. Υπάρχουν 93 LeoA4 Φιλανδικά προς αγορά και 172 LeoA4 Ελβετικά πιθανόν προς αγορά από άλλη χώρα. Θα πρέπει να δούμε την παραγωγή ή συμπαραγωγή τανκ στην Ελλάδα. Η Ινδία προχωρά σε αντικατάσταση περίπου 1800 τανκ Τ 72 θα πρέπει να εξετασθεί η αγορά ή παραχώρηση κάποιων . Τα Μ1117 κάποια έκδοσης του φέρουν πυροβόλο 90 Χιλ , η Βούλγαροι του έχουν φορέσει πυροβόλο 105 Χιλ. Θα μπορούσαμε να κάνουμε και εμείς σε κάποια από τα 1200 Μ1117 που θα πάρουμε από ΗΠΑ.

 13. Τα Leo2 ειναι μεγαλη επενδυση.
  Πρεπει τα α4 να αναβαθμιστουν σταδιακα απο εμας (ΠΕΒ, ΕΛΒΟ) σε επιπεδο «τυπου» Α6.
  Σκοπευτικα, APS (και τα HEL), ηλεκτρικα πυργου, L55, θωρακιση, APU, αναρτηση για το νεο βαρος, παραλλαγη multi spectral (εναντιον uav) κτλ.
  Νομιζω ειναι εφικτο τεχνικα και ευχομαι και κινουνται προς αυτη την κατευθυνση.
  Σκοπος ειναι να υπαρξουν 350 αρματα πρωτης γραμμης και μακαρι να μην χαθουν αλλα μτχ.

  Τωρα τα L44 (και οχι νεα 120mm) που θα περισσέψουν μπαινουν και στα 1α5.
  Απο εκει και μετα για τα 1α5 αν δεν υπαρχει αντ/ση (usa, βαρυ ΤΟΜΠ με unmmaned 105mm turret, καλο ε!) δεν φευγουν.

 14. Μελλοντικά θα χρειαστεί να αντικαταστήσουμε τα M-48 Molf ίσως και τα Leo1a5.
  Οι τωρινές κ νέες δυτικές σχεδιάσεις είναι πανάκριβες.
  Τι ποιο λογικό να ζητήσουμε από τους Ισραηλινούς να κατασκευάσουν ένα ελληνοποιημένο Merkava στην ΕΛΒΟ σε λογικό κόστος και με εξαγωγές που θα μπορούσαν να γίνουν;
  Έτσι μπορείς να απογειώσεις την πιλεμική σου βιομηχσνία.
  Ο εκσυγχρονισμός των Leopard είναι λογική κίνηση.

  1. Τι λες βρε ….να αντικαταστήσουμε 1000 τανκ 500 M και 506 leopard 1!!!!!
   Αντιλαμβάνεσαι την υλιγκιοδες ποσότητα που ζειτας!!!!!
   Τι τα περνάς τα τανκ … καραμέλες !!!
   Ο στρατός σχεδιάζει την αναβάθμιση των 500 leopard 1 ,των 180 leopard 2a4 και εάν ποτέ βρεθούν λεφτα την προσθήκη αυτοπροστασία μόνο στα leopard 2a6 ….
   EAN ποτέ του ξανακατσουν δισεκατομμύρια για επιλογές όπλων θα συνεχίσουν στην αντικατάσταση των 500 M με 4 συνχρονα τανκς και των Αγωρα toma

 15. Το Merkava IV κοστίζει 4,5 εκατ $ και το TOMA Namer 3 εκατ $.
  Και όλα αυτά μπορούν να κατασκευαστούν στην ΕΛΒΟ.
  200 Merkava IV = 900 εκατ $.
  300 Namer = 900 εκατ $.
  Προσθέστε θέσεις εργασίας προστιθέμενη αξία πιθανές εξαγωγές.

 16. Οσο και να θελουμε να ονειρευομαστε το ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΜΑ δυστυχως η πραγματικοτηταειναι σκληρη οπως εχει αποδειξει τοσο με την Τουρκια οσο και με αλλες χωρες οπως η Ινδια και η Ν.Κορεα.

  Το αρμα ειναι ενα πολυπλοκο οπλικο συστημα που απαιτει συνδυσμο γνωσης στην αντοχη και επιστημη των υλικων, υψηλη τεχνολογια αισθητηρων και δυνατοτητα να συνδυασεις εξελιγμενο κινητηρα (το πιο δυσκολο κομματι) και ικανοποιητικη αποδοση.

  Η οποια προσπαθεια αυτη τη στιγμη με βαση την ελληνικη πραγματικοτητα θα απαιτησει πολλαπλους οικονομικους και τεχνικους πορους με αβεβαιο αποτελεσμα και σιγουρα με αβεβαιη χρονικη διαρκεια παραδοσης πρωτοτυπου, δοκιμες και πιστοποιηση.

  Υπαρχει παντα η δυνατοτητα να λειτουργησεις στο πλαισιο ενος complete outsourcing model αλλα σε αυτη τη περιπτωση δεν μπορουμε να μιλαμε για Εθνικο Αρμα αλλα για ενα υβριδιο η ακομη καλυτερα για ενα ημιαιμο κατα τα προτυπα της Τουρκιας που κοροιδευουμε.

  Ναι αποδεχομαι γιαπεραδειγμα οτι το να φτιαξεις ενα Turbo X λαπτοπ ειναι επιτυχια οικονομικη για μια εταιρεια οπως το Πλαισιο αλλα στην ουσια μακροπροθεσμα δεν σου προσφερει τιποτα σε core R&D στα πλαισια της προστιθεμενης αξιας γιατι στην ουσια μιλαμε για συναρμολογηση χιλιαδων απαρτιων απο διαφορετικες εταιρειες στις οποιες εισαι παντα εκτεθειμενος.

  Αυτο θελουμε αυτη τη στιγμη; Δεν νομιζω. Γιατι εδω μιλαμε για οπκικο συστημα που η μακροημερευση και η αποδοση ενος συστηματος ειναι η ουσια και οχι το κερδος

  Το φρονιμο ειναι να εξετασουμε την υπολειματικη αξια του καθε τυπου αρματος και μονο αν οικονομοτεχνικα μας συμφερει να προχωρησουμε στην καλυτερη δυνατη αναβαομιση αλλιως ελεγχος της αγορας και προμηθεια καλοσυντηρημενων μεταχειρισμενων καθως διαθεσιμοτητες υπαρχουν

  Μην ξεχναμε δε τις συμμαχιες μας γιατι για παραδειγμα τα ΗΑΕ διαθετουν μεγαλο αριθμο αρματων και ισχυρα ανβαθμισμενων που υπο προυποθεσεις μια ικανοποιητικη σε ποσοτητα προμηθεια τους θα ηταν ιδιαιτερα χρησιμα οικονομικο πολιτικα και γεωπολιτικα κυριως

 17. Η τροποποίηση του υδραυλικού συστήματος περιστροφής σε ηλεκτρικό πρέπει να γίνει σε όλα τα Leopard 1a5 και Leo2a4 ,καθώς οποιοδήποτε διαρροή εντός του άρματος μετά απο πλήγμα μπορεί να είναι θανάσιμη απειλή για όλο το πλήρωμα.
  Η αυξηση της θωράκησης τύπου mexas στα πρότυπα των καναδικών c2 για τα 500 leo 1a5 επίσης ειναι σημαντική για την επιβίωση του πληρώματος, την αυτοπεποίθησή του και για την ανταπόδοση των πυρών.Άλλωστε είναι μια επένδυση σε ένα άρμα που θα έχει τουλάχιστων άλλα 30 χρόνια ζωής στον Ε.Σ.
  Η αύξηση της θωράκησης στα Leo 2a4 ειδικά του πύργου στο χώρο φύλαξης των βλημάτων 120mm είναι επιβεβλημένη μετά τα διδάγματα στην Συρία.
  Η αλλαγή των σκοπευτικών με νέας γενιάς ειναι λογική καθώς τα παλια είναι παρωχημένα και δημιουργούν πρόβλημα στην διαθεσημότητα των αρμάτων, ενώ τα νέα θα βελτιώσουν και την μαχητική ικανότητα.
  Τέλος η προσθήκη του Trofy(ads) σε όλα τα άρματα Leopard δημιουργεί ένα συμπαγες αρματικό δυναμικό ικανό να αντιμετωπίσει και τις top attack επιθέσεις.Τουλάχιστον μπορεί να δρομολογηθεί αρχικά η υποδομή σε όλα τα LEOPARD και η πληρης τοποθέτηση σε ορισμένα από αυτά.
  Προσωπικά θα επιθυμούσα και την μετατροπή όλων των Α4 κοντά στο πρότυπο Α6 (αυξημένη θωράκιση και δυνατότητα hunder killer).
  Πάντως τα χρήματα παίζουν ρόλο και δεν θα ήθελα όλα στα τεθωρακισμένα και να βλέπω δίπλα τους M113, θα ήθελα επιτέλους ΤΟΜΑ ,ένας διαγωνισμός ατα πρότυπα που είχε γίνει για τα άρματα θα είχε ενδιαφέρον.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *