Στον εκσυγχρονισμό του αρματικού δυναμικού προσανατολίζεται το Γενικό Επιτελείο Στρατού και ειδικότερα η Διεύθυνση Ιππικού – Τεθωρακισμένων. Το πρόγραμμα βρίσκεται στη τελική ευθεία και περιλαμβάνει τον εκσυγχρονισμό των αρμάτων μάχης Leopard 2 A4 και Leopard 1 A5. Αρχικά είχε εξεταστεί η περίπτωση να υπάρξει αναβάθμιση των ελληνικών αρμάτων μάχης μέσω του European Defence Agency (EDA) πλην όμως αυτό ατόνησε και πλέον το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί με εθνικούς πόρους.

Το πακέτο εκσυγχρονισμού των αρμάτων μάχης θα κινηθεί σε δύο άξονες. Στο σκέλος της αντικατάστασης του σκοπευτικού του πυροβολητή από σκοπευτικό νεότερης γενιάς καθώς και στην αναβάθμιση των επικοινωνιακών μέσων και στη γενικότερη αντίληψη της τακτικής εικόνας. Τόσο τα Leopard 2 A4 όσο και τα Leopard 1 A5 διαθέτουν πρώτης γενιάς σκοπευτικά και συγκεκριμένα φέρουν το WBG-X. Ο στόχος είναι να αντικατασταθεί το παρωχημένο σκοπευτικό ημέρας και νύχτας (θερμικό) από σύγχρονο ώστε να βελτιωθεί η μαχητική ικανότητα των αρμάτων Leopard 2 A4 και Leopard 1 A5 σε βεληνεκές και ακρίβεια βολών.

Το επιχειρησιακό ζητούμενο είναι η αύξηση του βεληνεκούς και της ακρίβειας όπως προαναφέρθηκε σε αποστάσεις πάνω από 2000 μέτρα, ώστε τα παραπάνω άρματα να είναι σε θέση να εκτελούν βολές σε αποστάσεις όσες και τα Leopard 2 HEL που διαθέτουν το σύστημα Ophelios. Στον τομέα αυτό ως κυρίαρχη επιλογή είναι η γερμανική Helsoldt με το σκοπευτικό ATTICA-GL στη θέση του WBG-X.

Το μεγάλο πλεονέκτημα αυτής της επιλογής για το ΓΕΣ θα είναι η αξιοποίηση της επένδυσης σε βιομηχανικές υποδομές που έγινε για την εγχώρια παραγωγή και συντήρηση του Ophelios στο πρόγραμμα Leopard 2 HEL. Με αυτό τον τρόπο θα επιτευχθεί υψηλή διαθεσιμότητα του συνόλου των αρμάτων Leopard είτε φέρουν το Ophelios είτε το ATTICA-GL, πράγμα που θα δώσει στον Σ.Ξ. προφανή πλεονεκτήματα. Το κόστος αντικατάστασης νέου σκοπευτικού έχει υπολογιστεί στα 500.000 ευρώ.

Το πρόγραμμα αναβάθμισης των αρμάτων είναι επιβεβλημένο να συνδιαστεί με απόκτηση νέων πυρομαχικών αρμάτων όπως το DM 11 και το Ισραηλινό LAHAT.

Η εγκατάσταση του νέου σκοπευτικού οδηγεί σε παρεμβάσεις τόσο στο software όσο και στο hardware του Συστήματος Ελέγχου Πυρός (ΣΕΠ) τύπου EMES 15 των αρμάτων, ώστε να συνδυαστεί η νέα κάμερα με τις ανάλογες επιδόσεις από το ΣΕΠ των αρμάτων μάχης. Εξάλλου για την αύξηση του βεληνεκούς δεν αρκεί μόνο η κάμερα και το σκοπευτικό αλλά και το αντίστοιχο ΣΕΠ και σε αυτή την περίπτωση μπορεί να αξιοποιηθεί η εκτεταμένη τεχνογνωσία συγκεκριμένης ελληνικής βιομηχανίας που κερδήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος Leopard 2 HEL.

Επόμενο απαιτούμενο είναι η βελτίωση της επίγνωσης της τακτικής εικόνας και κατάστασης. Αυτό επιτυγχάνεται με την αναβάθμιση των επικοινωνιακών μέσων και της εγκατάστασης βοηθημάτων διοίκησης και ελέγχου. Σημειώνεται ότι τα Leo 2 HEL φέρουν το Σύστημα Διοίκησης Ελέγχου (ΣΔΕ) «ΗΝΙΟΧΟΣ» καθώς και το σύστημα ενδοεπικοινωνίας WiSPR. Η εγκατάσταση του WiSPR στα άρματα που θα αναβαθμιστούν θα συμβάλει καταλυτικά στην επίγνωση της τακτικής κατάστασης και κατά συνέπεια στην αύξηση της επιβιωσιμότητας τους  κατά τις επιχειρήσεις. Η νέα έκδοση «WiSPR Evolution» που περιλαμβάνει και το Tactical Mission Node (TMN), δημιουργεί ένα πλήρες ΙP  δίκτυο στο άρμα, στο οποίο δύναται να διασυνδεθεί οποιοδήποτε σύγχρονο ηλεκτρονικό μέσο.

Το πακέτο εκσυγχρονισμού των αρμάτων μάχης θα κινηθεί σε δύο άξονες. Στο σκέλος της αντικατάστασης του σκοπευτικού του πυροβολητή από σκοπευτικό νεότερης γενιάς καθώς και στην αναβάθμιση των επικοινωνιακών μέσων και στη γενικότερη αντίληψη της τακτικής εικόνας.

Επιπλέον, το μεγάλο πλεονέκτημα είναι ότι στο TMN θα είναι ενσωματωμένο το λογισμικό του «ΗΝΙΟΧΟΣ» ή  άλλο πιο σύγχρονο λογισμικό ΣΔΕ που δυνητικά επιλέξει η Διεύθυνση Ιππικού – Τεθωρακισμένων. εμπεριέχονται πολλές λειτουργίες, οι οποίες με τα παλιά τεχνολογικά δεδομένα εξυπηρετούνταν από διαφορετικά υποσυστήματα. Με τον τρόπο αυτό εξοικονομείται πολύτιμος χώρος και βάρος στο εσωτερικό του άρματος ενώ περιορίζεται το κόστος.  Να σημειωθεί ότι οι λειτουργίες του WiSPR, όπως αποθορυβοποίηση, ευρυζωνικό ασύρματο δίκτυο, ΣΔΕ,  διασύνδεση και έλεγχος των τακτικών ασυρμάτων, κρυπτογράφηση, υπολογιστική ισχύ και μνήμη, δρομολόγηση δεδομένων σε διαφορετικά δίκτυα, είναι πλέον ενοποιημένες σε ένα υπερσύγχρονο C4I.

Σκέψεις στη Διεύθυνση Ιππικού – Τεθωρακισμένων υπήρξαν και για την εγκατάσταση νέου πυροβόλου διαμετρήματος 120mm στα άρματα Leopard 1 A5 πλην όμως κρίθηκε ασύμφορο. Αντίθετα εξετάζεται σοβαρά η ενίσχυση της θωράκισης του άρματος με νέα θωράκιση τόσο στο σκάφος όσο και στον πύργο με τη προϋπόθεση πως θα τροποποιηθεί το υδραυλικό σύστημα περιστροφής σε ηλεκτρικό. Συνεχίζοντας στον τομέα της προστασίας εκτός της βελτίωσης της θωράκισης εξετάζεται σοβαρά η εγκατάσταση συστήματος ενεργητικής αυτοπροστασίας τουλάχιστον για τα Leopard 2 A4. Όμως το κόστος χρήσης είναι υψηλό ενώ η υποστήριξη τους είναι απαιτητική (συχνή αντικατάσταση των πυροτεχνικών υλικών).

Αντίθετα εξετάζεται σοβαρά η ενίσχυση της θωράκισης του άρματος με νέα θωράκιση τόσο στο σκάφος όσο και στον πύργο με τη προϋπόθεση πως θα τροποποιηθεί από υδραυλικό σύστημα περιστροφής σε ηλεκτρικό. Στον τομέα της θωράκισης έχει η EODH είχε προτείνει απάρτια (δομοστοιχεία) βασισμένη στην εμπειρία που είχε στο καναδικό Leopard (Leo 1 C2) και στη θωράκιση τύπου MEXAS.

Το πρόγραμμα αναβάθμισης των αρμάτων είναι επιβεβλημένο να συνδιαστεί με απόκτηση νέων πυρομαχικών αρμάτων όπως το DM 11 και το Ισραηλινό LAHAT. Όπως προαναφέρθηκε το πακέτο εκσυγχρονισμού των αρμάτων μάχης Leo 1 A5 και Leo 2 A4 θα κινηθεί σε δύο άξονες. Στο σκέλος της αντικατάστασης του σκοπευτικού του πυροβολητή από σκοπευτικό νεότερης γενιάς καθώς και στην αναβάθμιση των επικοινωνιακών μέσων και στη γενικότερη αντίληψη της τακτικής εικόνας. Όλα βέβαια είναι θέμα χρημάτων ώστε να λάβει χώρα βαθύς και ριζικός εκσυγχρονισμός που θα περιλαμβάνει νέα θωράκιση και σύστημα αυτοπροστασίας τόσο για τα Leo 2 A4 όσο και για τα Leo 1 A5 καθώς και νέα πυροβόλα για τα Leo 2 A4. Τέλος, αντικατάσταση είναι επιβεβλημένο να γίνει και τα Ophelios των Leo 2 HEL καθώς το παραπάνω σκοπευτικό είναι ήδη εικοσατίας.

Οι παραπάνω παρεμβάσεις στα πλαίσια ενός πακέτου αναβάθμισης και όχι ενός ριζικού εκσυγχρονισμού καθιστούν τα άρματα αξιόμαχα και πλήρως λειτουργικά.