Προκηρύχτηκε επιτέλους, στις 28 Ιουνίου και αναρτήθηκε στη ΓΔΑΕΕ στις 9 Ιουλίου), ο πολυαναμενόμενος διαγωνισμός ανάθεσης και εκτέλεσης σύμβασης εν συνεχεία υποστήριξης (FOS : Follow On Support) για τα μεταφορικά αεροσκάφη C-27J Spartan της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ).

Το κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, ενώ το ύψος της σύμβασης είναι € 55.723.670 συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων, των φόρων, των δασμών και τυχόν λοιπών δαπανών. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων είναι η 24η Σεπτεμβρίου του 2019.

Πρόκειται για ένα σημαντικό πρόγραμμα, το οποίο, εφόσον τελεσφορήσει, θα επιλύσει το πρόβλημα με τις διαθεσιμότητες των ελληνικών C-27J. Θα πρέπει ωστόσο να πούμε ότι  το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα έπρεπε να είχε υλοποιηθεί εδώ και χρόνια.

Υπενθυμίζουμε ότι η ΠΑ παρέλαβε τελικά οκτώ (8) C-27J Spartan, από τα 12 της αρχικής παραγγελίας. Ωστόσο, για χρόνια, τα C-27J ταλαιπωρούνται από σοβαρά προβλήματα διαθεσιμοτήτων. Ως συνέπεια, τα C-130B/H Hercules ανάλαβαν μεγάλο μέρος έργου, τη στιγμή που και αυτά αντιμετώπιζαν και αντιμετωπίζουν ζήτημα υποστήριξης.