Σύμφωνα με δημοσίευμα της αμυντικής ιστοσελίδας «Jane’s», η οποία επικαλείται αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Υπηρεσίας (EDA : European Defence Agency), η υπηρεσία είναι έτοιμη να ξεκινήσει τις τελικές διαβουλεύσεις με την Ελλάδα, την Κύπρο, την Ισπανία και τη Ρουμανία με στόχο την έναρξη ενός προγράμματος αναβάθμισης και τυποποίησης των αρμάτων μάχης Leopard-2 το 2020. Η έκδοση, στην οποία θα αναβαθμιστούν τα Leopard-2, εάν τελεσφορήσει το πρόγραμμα, θα είναι η πλέον σύγχρονη Leopard-2A7.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι από τις παραπάνω χώρες μόνο η Ελλάδα και η Ισπανία διαθέτουν σε υπηρεσία άρματα μάχης Leopard-2 (170 Leopard-2HEL και 183 Leopard-2A4 η Ελλάδα και 219 Leopard-2E και 108 Leopard-2A4 η Ισπανία). Κύπρος και Ρουμανία θέλουν να αποκτήσουν Leopard-2, η μεν Κύπρος συζητά για μια Επιλαρχία των 41 αρμάτων μάχης (πιθανότατα μέσω μεταφοράς από την Ελλάδα, η σχετική είδηση είδε το φως της δημοσιότητας τον Μάρτιο του 2019), η δε Ρουμανία θέλει να αντικαταστήσει μέρος των 436 παλαιών, εν υπηρεσία, T-55 (το Νοέμβριο του 2018 η Ρουμανία ανακοίνωσε ότι επιθυμεί και επιδιώκει την προμήθεια 60 Leopard-2A5).

«Στοχεύουμε στην μεγαλύτερη δυνατή ομοιομορφία των Leopard-2 … ελπίζουμε σε ομοιομορφία της τάξεως του 90%» αναφέρει η EDA, συμπληρώνοντας ότι το πρόγραμμα θα αφορά, σε αρχικό στάδιο, περίπου 200 Leopard-2, ενώ θα συμπεριλαμβάνει και δικαίωμα προαίρεσης για την αναβάθμισης και των εκδόσεων περισυλλογής, μηχανικού και μεταφοράς γέφυρας του Leopard-2.

Οι αρχικές συνομιλίες ξεκίνησαν το 2018 με εννέα (9) χώρες, αλλά τελικά μόνο η Ελλάδα, η Κύπρος, η Ισπανία και η Ρουμανία, απάντησαν στην πρόσκληση PMC (Preliminary Market Consultation) την οποία εξέδωσε η EDA τον Απρίλιο του 2019. Στόχος της PMC είναι η διερεύνηση και η κατάθεση προτάσεων με γνώμονα την πλέον οικονομική και αποδοτική λύση με βάση τη γεφύρωση των διαφορετικών τεχνικών και επιχειρησιακών απαιτήσεων των τεσσάρων (4) χωρών. Ουσιαστικά δηλαδή θα αναζητηθεί ο μέσος κοινός παρανομαστής.

Στην PMC αναμένεται να ανταποκριθούν και οι κατασκευάστριες εταιρίας του Leopard-2, η KMW και η Rheinmetall, με την κατάθεση διαφόρων προτάσεων, οι οποίες θα έχουν και διαφορετικό οικονομικό κόστος. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που αναφέρει η PMC, θα υπάρξουν δύο συναντήσεις με στόχο την υπογραφή του σχετικού συμβολαίου το 2020 και την παράδοση των πρώτων αναβαθμισμένων Leopard-2 το 2022.

Η πρώτη φορά που κατατέθηκε, ως ιδέα, η κοινή αναβάθμιση των κατόχων αρμάτων μάχης Leopard-2 ήταν στα τέλη του 2017 από την KMW και δημοσιεύτηκε, στις 24 Νοεμβρίου, στη γερμανική αμυντική εφημερίδα « Griephan Briefe». Τότε, η πρόταση της KMW ήταν να αναλάβει την δωρεάν αναβάθμιση των Leopard-2, στο επίπεδο Leopard-2A7, και στη συνέχεια να τα υπενοικιάσει στις χώρες που το επιθυμούν, είτε στους αρχικούς κατόχους, είτε σε άλλες χώρες.

Εναλλακτικά, η χώρα ενδιαφέροντος θα μπορεί να καλύψει, με ίδιους πόρους, την αναβάθμιση και να έχει την πλήρη κυριότητα των αναβαθμισμένων αρμάτων μάχης. Σε περίπτωση αδυναμίας κάλυψης του κόστους, η KMW θα αναλάβει την αναβάθμιση και στη συνέχεια η αποπληρωμή θα γίνει με τη μορφή της καταβολής ετήσιου ενοικίου.

Είχε προηγηθεί, στις 22 Σεπτεμβρίου του 2017, η έκδοση, από την EDA, Αιτήματος για Πληροφορίες (RFI) για την αναβάθμιση των Leopard-2A4 των χωρών-μελών της ΕΕ στο επίπεδο Leopard-2A7. Σε δεύτερη φάση, θα υπάρξουν ανάλογα προγράμματα και για τις εκδόσεις Leopard-2A5 και Leopard-2A6. Υπενθυμίζουμε ότι σήμερα, σε επίπεδο ΕΕ, υπηρετούν περί τα 1.300 Leopard-2A4 (και συνολικά πάνω από 2.500 Leopard-2).

Σύμφωνα με την KMW ένα πρόγραμμα, το οποίο θα επιφέρει ομοτυπία στο σύνολο των Leopard-2 που υπηρετούν σε χώρες-μέλη της ΕΕ, θα μειώσει σημαντικά το ετήσιο κόστος υποστήριξης και συντήρησης τους, με σημαντικό οικονομικό όφελος για τους χρήστες.