Στις 21 Μαΐου, το τουρκικό Υφυπουργείο Αμυντικής Βιομηχανίας (SSM) εξέδωσε αίτημα για προτάσεις (RFP : Request for Proposals) για την προμήθεια ελικοφόρων Micro-UAV. Το αίτημα αφορά μόνο σε τουρκικές αμυντικές βιομηχανίες και όχι σε εταιρίες του εξωτερικού. Η καταληκτική ημερομηνία είναι η 22 Ιουνίου του 2018.