Η Επιτροπή Οικονομικών της Ισραηλινής Βουλής ανακοίνωσε τα αποτελέσματα μελέτης, σύμφωνα με τα οποία εάν η αμερικανική στρατιωτική βοήθεια προς το Ισραήλ μειωθεί ή σταματήσει εντελώς από το 2019 και μετά, οι συνέπειες για την οικονομία και την αμυντική βιομηχανία της χώρας θα είναι μεγάλες.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με το πόρισμα της επιτροπής η ισραηλινή αμυντική βιομηχανία θα έχανε 22.000 θέσεις εργασίας, ενώ το ΑΕΠ της χώρας θα μειωνόταν κατά $ 1,95 δισεκατομμύρια.

Σύμφωνα με τα ισχύοντα, την περίοδο 2019-2028 οι ΗΠΑ έχουν δεσμευτεί να χορηγήσουν στο Ισραήλ συνολική δωρεάν στρατιωτική βοήθεια ύψους $ 38 δισεκατομμυρίων, σε σχέση με τα $ 34,4 δισεκατομμύρια που έλαβε το Ισραήλ την περίοδο 2009-2018.