Η Διοίκηση Αεροπορικής Υποστήριξης (ΔΑΥ) προκήρυξε ανοικτό, ηλεκτρονικό διαγωνισμό για το πρόγραμμα, συνολικού ύψους € 541.980, επισκευής τριών (3) υπέρυθρων συστημάτων (FLIR) τύπου Chlio της Thales, των ελικοπτέρων έρευνας και διάσωσης AS-332C1 Super Puma.

Πρόκειται για επαναληπτικό διαγωνισμό, του αρχικού, ο οποίος είχε προκηρυχτεί στις 14 Δεκεμβρίου του 2017 και προφανώς κρίθηκε άγονος. Η επιλογή της αναδόχου εταιρίας θα γίνει με βάση την πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά.

Τα FLIR Chlio είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό έχοντας εμβέλεια που ξεπερνάει, σε αρκετές περιπτώσεις, τα 25 χιλιόμετρα, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες. Συνολικά η ΠΑ διατηρεί σε υπηρεσία 12 AS-332C1 Super Puma.