Σύμφωνα με ανακοίνωση της Lockheed Martin η εταιρία απέσπασε συμβόλαιο ύψους $ 200 εκατομμυρίων προκειμένου να διασυνδέσει τα αντιαεροπορικά-αντιπυραυλικά συστήματα THAAD (Terminal High Altitude Air Defense) και Patriot, της έκδοσης PAC-3 (Patriot Advanced Capability-3). Ως ημερομηνία περάτωσης του προγράμματος έχει οριστεί η 28η Φεβρουαρίου του 2022.

Το πρόγραμμα αφορά στην πιστοποίηση του βλήματος Patriot MSE στο σύστημα THAAD και στη σχεδίαση και ανάπτυξη των απαιτούμενων λογισμικών. Το πρόγραμμα υπογράφηκε ένα μήνα μετά τις επιτυχημένες δοκιμές του Αμερικανικού Στρατού προκειμένου να διαπιστωθεί ο βαθμός συνεργασίας των δύο συστημάτων. Κατά τη διάρκεια των δοκιμών τα δύο συστήματα εντόπισαν με επιτυχία τους στόχους και αντάλλαξαν πληροφορίες και δεδομένα μέσω συστήματος ζεύξης δεδομένων (data link).