Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την έναρξη του προγράμματος ENTRUSTED (European Networking for satellite Telecommunication Roadmap for the governmental Users requiring Secure, inTeroperable, innovativE and standardiseD services), στο πλαίσιο του προγράμματος HORIZON-2020, το οποίο αποσκοπεί στην ανάπτυξη ασφαλών δορυφορικών επικοινωνιών για τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) τόσο σε κυβερνητικό όσο και σε επίπεδο δημόσιων υπηρεσιών και οργανισμών. Στην πρώτη του φάση, το πρόγραμμα έχει προϋπολογισμό € 3 εκατομμυρίων και θα καταγράψει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των συμμετεχόντων. Αυτές οι ανάγκες και απαιτήσεις θα αποτελέσουν το αντικείμενο του μελλοντικού προγράμματος GOVSATCOM, το οποίο έχει ως στόχο την ανάπτυξη και τη λειτουργία ενός ανεξάρτητου, αυτόνομου και ασφαλούς ευρωπαϊκού δικτύου δορυφορικών επικοινωνιών για χρήση από τα κράτη-μέλη της ΕΕ. Το πρόγραμμα θα διαχειριστεί η GSA (Global Navigation Satellite Systems Agency), ενώ η Ελλάδα και η Κύπρος, μαζί με άλλες 10 χώρες, συμμετέχουν στην κοινοπραξία ως εκπρόσωποι των κρατών-μελών της ΕΕ.

Περισσότερες λεπτομέρειες για το πρόγραμμα μπορείτε να διαβάσετε ΕΔΩ (η παρουσίαση είναι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής).