Την Τρίτη και την Πέμπτη, 19 και 21 Μαρτίου αντίστοιχα, πραγματοποιήθηκε, στην Οδησσό της Ουκρανίας ο 1ος Κύκλος Συνομιλιών επιπέδου ΓΕΝ με το Ουκρανικό Ναυτικό. Επικεφαλής της εθνικής αντιπροσωπείας ήταν ο Αρχιπλοίαρχος Γεώργιος Φλώρος ΠΝ (ΓΕΝ/ΔΚΑ), ενώ της αντίστοιχης Ουκρανικής ήταν ο VADM Andrii TARASOV, Επιτελάρχης και Α’ Υπαρχηγός του Ουκρανικού Ναυτικού. Οι συνομιλίες διεξήχθησαν  σε εξαιρετικό κλίμα, ήταν ιδιαιτέρα εποικοδομητικές και συνέβαλαν στην περαιτέρω ενίσχυση της υφιστάμενης συνεργασίας των δύο χωρών.