Στη δημοσιότητα έδωσε η Προεδρία της Αμυντικής Βιομηχανίας της Τουρκίας (SSB) τους στόχους του 11ου Αναπτυξιακού Πλάνου σχετικά με τις επιδόσεις που πρέπει να καταγράψει η τουρκική αμυντική βιομηχανία μέχρι το 2023, έτος όπου θα εορταστούν τα 100 χρόνια της Τουρκικής Δημοκρατίας.

Σύμφωνα λοιπόν με το 11ο Αναπτυξιακό Πλάνο η τουρκική αμυντική βιομηχανία θα πρέπει να καταγράψει, μέχρι το 2023, κύκλο εργασιών $ 26,9 δισεκατομμυρίων, από τα $ 6,7 δισεκατομμύρια, που ήταν το 2018 (αύξηση της τάξεως του 301,49% ή $ 20,2 δισεκατομμύρια σε απόλυτους αριθμούς).

Οι εξαγωγές θα πρέπει να αυξηθούν από τα $ 2 δισεκατομμύρια που ήταν το 2018 στα $ 10,2 δισεκατομμύρια το 2023 (αύξηση της τάξεως του 410% ή $ 8,2 δισεκατομμύρια σε απόλυτους αριθμούς), ενώ οι εργαζόμενοι στον κλάδο θα πρέπει να αυξηθούν από τα 44.700 στα 79.300 άτομα (αύξηση της τάξεως του 77,40% ή 34.600 άτομα σε απόλυτους αριθμούς).

Τέλος, το ποσοστό κάλυψης των αναγκών των Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας από συστήματα εγχώριας σχεδίασης, ανάπτυξης και παραγωγής θα πρέπει να αυξηθεί από το 65% που είναι σήμερα στο 75% το 2023.