Τα εξοπλιστικά προγράμματα του ΠΝ αποτελούν αντικείμενο στο οποίο έχουμε αναφερθεί πολλές φορές. Στα πλαίσια ανάδειξης του παραπάνω θέματος ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν  απόψεις ανώτατων αξιωματικών του ΠΝ που υπηρέτησαν τα τελευταία χρόνια σε κρίσιμες θέσεις και οι οποίοι καταθέτουν τις απόψεις. Οι ερωτήσεις είναι τεχνοκρατικές και κινούνται στα παρακάτω θέματα. Θα ξεκινήσουμε από τον αντιναύαρχο ε.α Βασίλειο Μαρτζούκο.

Γιάννης Νικήτας, Ποια πιστεύετε πως πρέπει να είναι η δομή δυνάμεων του ΠΝ. Ποια είναι μια ικανοποιητική σύνθεση;

Απάντηση από τον Αντιναύαρχο ε.α Βασίλειο Μαρτζούκο. Η Δομή Δυνάμεων εξαρτάται από την φύση των απειλών, από την γεωγραφία των αναμενομένων περιοχών επιχειρήσεων, από τα έργα που αναθέτει η Πολιτεία στις Ένοπλες Δυνάμεις (ΕΔ) μας και από την τεχνολογία. Η Δομή των δυνάμεων ενός κλάδου των ΕΔ δεν είναι απομονωμένη από τους υπόλοιπους κλάδους αλλά συνεξετάζεται υπό την έννοια ότι ο αμυντικός προϋπολογισμός είναι κοινός αλλά επιπλέον και διότι οι κλάδοι των ΕΔ συνεπιχειρούν και αλληλεξαρτώνται (π.χ. εάν η Πολεμική Αεροπορία υποστηρίζει επαρκώς το Πολεμικό Ναυτικό από αέρος, τότε το τελευταίο δεν χρειάζεται να έχει δική του αεροπορική κάλυψη).

Συχνά προβάλλεται το ψευδοδίλημμα «μεγάλα ή μικρά πλοία». Οι δυνατότητες και ο ρόλος ενός τύπου πολεμικού πλοίου είναι μοναδικός, συγκεκριμένος και δεν μπορεί να υποκαταστήσει τον ρόλο διαφορετικών πλοίων (π.χ. η Πυραυλάκατος είναι πολύ χρήσιμη σε νησιωτικές περιοχές  αλλά δεν παρέχει αεράμυνα περιοχής, δεν εντοπίζει και δεν προσβάλλει Υποβρύχια και έχει περιορισμένες δυνατότητες επικοινωνιών αλλά και αυτονομίας σε σχέση με μία Φρεγάτα).

Τελικά το Πολεμικό Ναυτικό (ΠΝ) χρειάζεται όλους του βασικούς τύπους πλοίων. Την ισορροπία των αριθμών ενός εκάστου είδους προσδιορίζουν, όπως προαναφέρθηκε, τα έργα του ΠΝ, η απειλή, η τεχνολογία και η γεωγραφία. Η Δομή Δυνάμεων αποτελεί μία σύνθετη Μελέτη με πολλές παραμέτρους (οικονομικές, επιχειρησιακές, τεχνολογικές, τεχνικές, διακλαδικές) οι οποίες αναλύονται και συνεκτιμώνται διεξοδικά και δεν είναι εύκολο να περιγραφούν στα πλαίσια μίας συνεντεύξεως. 

Ενδεικτικά θα έλεγα ότι μία αποτελεσματική Δομή Κυρίων Δυνάμεων για το ΠΝ θα πρέπει να περιλαμβάνει: 4 Φρεγάτες (Φ/Γ) με δυνατότητα αεράμυνας περιοχής, 4 Φ/Γ πολλαπλού ρόλου, 6 Κορβέτες, 12 Υποβρύχια (Υ/Β), 14 Πυραυλακάτους (ΤΠΚ), 10 Κανονιοφόρους (Κ/Φ), 5 Αρματαγωγά (Α/Γ), 4 Αερόστρωμνα (Α/Σ), 6 Ναρκοθηρευτικά (Ν/ΘΗ), 4 Πλοία Γενικής Υποστηρίξεως (ΠΓΥ) ανοικτής θαλάσσης, 5 Αεροσκάφη Ναυτικής Συνεργασίας (ΑΦΝΣ) και 20 Ελικόπτερα (Ε/Π). 

Η μεγιστοποίηση του αποτελέσματος εξαρτάται από το κατά πόσο οι πλατφόρμες αυτές είναι σύγχρονες, φέρουν κατάλληλα συστήματα, αισθητήρες, όπλα και αντίμετρα, από την δυνατότητα υποστηρίξεως αυτών (κρίσιμα υλικά, επισκευές, υποδομές, έλεγχοι, πιστοποιήσεις κ.λπ.) και ασφαλώς από την στελέχωσή τους με προσωπικό υψηλού επιπέδου σε εκπαίδευση, εμπειρία και φρόνημα. Οι  απαιτήσεις κόστους και χρόνου υλοποιήσεως επιβάλλουν την σχεδίαση, προγραμματισμό και συνεπή υλοποίηση της Δομής Δυνάμεων σε βάθος 20ετίας.

Θεωρείτε ότι οι κορβέτες έχουν θέση στη δύναμη του ΠΝ;

Οι Κορβέτες, τις οποίες συμπεριέλαβα ήδη στην ανωτέρω ενδεικτική Δομή Δυνάμεων του ΠΝ, είναι ιδιαίτερα χρήσιμα πλοία για την περιοχή εθνικού μας ενδιαφέροντος. Το μήκος τους συνήθως κυμαίνεται από 70 έως 100 μ περίπου και από πλευράς εκτοπίσματος τίθενται μεταξύ των Φ/Γ και των ΤΠΚ (ενδεικτικά από 700 τν έως 2.500 τν περίπου).

Είναι αξιόπλοες, διαθέτουν αξιόλογη αυτονομία και αυτοπροστασία από απειλές αέρος, επιφανείας και υποβρύχιες, αξιόπιστους και επαρκείς αισθητήρες, συστήματα και όπλα για τον εντοπισμό και προσβολή απειλών κάθε είδους, φέρουν Ε/Π (ή UAV) και έχουν μικρό πλήρωμα (μικρότερο από 100 άτομα). Η επιλογή Κορβετών κρίνεται επιχειρησιακά σκόπιμη. Μία κατάλληλη σχετική συμφωνία και η ναυπήγησή τους στην Ελλάδα, είναι δυνατόν να αποφέρει σημαντικά οφέλη στην εγχώρια αμυντική βιομηχανία και την αναπτυξιακή πορεία της χώρας μας.

Τα τελευταία χρόνια δόθηκε μεγάλη έμφαση από τις πολιτικές ηγεσίες στα εναέρια μέσα (ΑΦΝΣ και Ε/Π). Εν τέλει ήταν επιλογή που υπονόμευσε το μέλλον του Στόλου;

Όπως προανέφερα κάθε μονάδα έχει διακριτές δυνατότητες και ρόλο. Ένα άρτιο ΠΝ χρειάζεται τόσο τα ΑΦΝΣ όσο και τα Ε/Π. Οι μονάδες αυτές δύνανται να εντοπίζουν σε μεγάλες αποστάσεις και να προσβάλλουν Υ/Β και στόχους επιφανείας, αποτελώντας έτσι το «μακρύ χέρι» του Στόλου. Εάν υπάρχει πολιτική ευθύνη αυτή εντοπίζεται στο γεγονός ότι από το 2000 ουδέν πρακτικά αξιόλογο εξοπλιστικό πρόγραμμα ανελήφθη.

Ιδιαίτερα από το 2009 και εντεύθεν οι περικοπές στις αμυντικές δαπάνες υπερέβησαν το 52%, με αποτέλεσμα αυτές να επαρκούν (με ιδιαίτερη φειδώ και ρίσκο) μόνο για τις λειτουργικές δαπάνες και τις αμοιβές προσωπικού. Με δεδομένη την ασφυκτική αυτή οικονομική στενότητα, ενδεχομένως οι προτεραιότητες του ΠΝ και οι σχετικές δαπάνες να έχρηζαν σχετικής αναθεωρήσεως (ιδιαίτερα όταν επενδύονται σημαντικά ποσά σε παλαιές πλατφόρμες).

Ευελπιστώ ότι το προσφάτως εξαγγελθέν θετικό εξοπλιστικό πρόγραμμα θα έχει συνέχεια και θα υλοποιηθεί με συνέπεια προκειμένου οι ΕΔ να κερδίσουν σημαντικό μέρος της μαχητικής ικανότητος του υλικού τους, που είχε απωλεσθεί ελλείψει σχετικής πολιτικής βουλήσεως (υπενθυμίζεται το μεγάλο εξοπλιστικό πρόγραμμα του ΠΝ της περιόδου 1908 – 1911, έγινε και από την τότε χρεωκοπημένη Ελλάδα, τελούσα υπό καθεστώς διεθνούς επιτροπείας. Αποτέλεσμα υπήρξε το έπος των Βαλκανικών πολέμων και η απελευθέρωση του Αιγαίου από το ΠΝ).

Φρεγάτες με δυνατότητες αεράμυνας περιοχής ή φρεγάτες γενικών καθηκόντων; Τι χρειάζεται το ΠΝ δεδομένης της αποστολής και του επιχειρησιακού έργου σε Αιγαίο και Μεσόγειο;

Δεν υπάρχει πλατφόρμα η οποία να έχει υπέρμετρες επιδόσεις σε κάθε τομέα επιχειρησιακού ενδιαφέροντος. Η Φ/Γ πολλαπλών ρόλων αντιμετωπίζει ισόρροπα όλες τις μορφές απειλών (υποβρύχιες, επιφανείας, αέρος) και το ΠΝ χρειάζεται έναν αριθμό εξ’ αυτών.

Η Φ/Γ (Α/Α), με δυνατότητες αεράμυνας περιοχής, εστιάζει τις επιδόσεις της κυρίως στον αντιαεροπορικό πόλεμο, καλύπτοντας μεγάλες περιοχές και παρέχοντας έτσι προστασία και σε άλλες μονάδες του Στόλου καθώς και σε έτερες μονάδες των ΕΔ, ενώ αντιμετωπίζουν παράλληλα απειλές Υ/Β και επιφανείας κατά αξιόπιστο τρόπο.

Το ΠΝ υστερεί στον τομέα αυτό (ιδιαίτερα έναντι συγχρόνων Α/Φ που φέρουν ποικιλία αισθητήρων και όπλα μεγάλης εμβέλειας και αξιοπιστίας). Συνεπώς οι Φ/Γ (Α/Α) αποτελούν υψηλή προτεραιότητα (η απαίτηση μεγιστοποιείται σε ανοικτές θάλασσες όπως είναι η ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Μεσογείου). Όπως προανέφερα η αναλογία 4 Φ/Γ (Α/Α) και 4 Φ/Γ πολλαπλού ρόλου είναι ικανοποιητική (με την προϋπόθεση συμπληρώσεως με 6 Κορβέτες).

Οι Φ/Γ (Α/Α) θα πρέπει να πληρούν όλες τις σχετικές επιχειρησιακές απαιτήσεις, δίχως εκπτώσεις (π.χ. ραντάρ εντοπισμού και εγκλωβισμού μεγάλης εμβέλειας, μεγάλος αριθμός πυραύλων Α/Α μεγάλης εμβέλειας και αξιοπιστίας, ταυτόχρονη αντιμετώπιση πολλαπλών εναερίων στόχων κ.λπ.), διαφορετικά εκλείπει ο λόγος της αγοράς των έναντι μάλιστα υψηλής δαπάνης.

Με βάση την εμπειρία σας, ως ανώτατος αξιωματικός του ΠΝ, πλοία όπως τα Arleigh Burke ή τα Ticonderoga μπορούν να υποστηριχθούν από το ΠΝ;

Πιστεύω ως γενική αρχή ότι η αγορά μία κύριας μονάδος κρούσεως του ΠΝ θα πρέπει να αφορά σε κατάλληλο νεότευκτο και όχι σε μεταχειρισμένο πλοίο. Το αρχικό κόστος αγοράς είναι υψηλότερο από αυτό του μεταχειρισμένου πλοίου αλλά το συνολικό κόστος ολόκληρου  του κύκλου ζωής της μονάδος  (30 – 40 έτη) είναι συνήθως αρκετά χαμηλότερο, ενώ παράλληλα πληροί τις τρέχουσες αλλά και μελλοντικές επιχειρησιακές απαιτήσεις.

Όταν η ανανέωση του Στόλου δεν είναι μεθοδευμένη, σταδιακή και προγραμματισμένη, ως απορρέουσα από μία κεντρική στρατηγική αλλά είναι σπασμωδική και ανακλαστική των εκάστοτε πρωτοβουλιών του αντιπάλου (π.χ. ξαφνική απαίτηση ταυτόχρονης αντικαταστάσεως 9 Φ/Γ 40 ετών), τότε το ΠΝ προβαίνει σε αναγκαστικές επιλογές αποκτήσεως μεταχειρισμένων Φ/Γ οι οποίες ενδεχομένως να πληρούν τις βραχυπρόθεσμες επιχειρησιακές απαιτήσεις (όχι σε βάθος 30 – 40 ετών) αλλά επιφέρουν και ανάλογο τίμημα.

Τα πλοία τύπου Arleigh Burke (9.500 τν, 154*20*9.3 μ) που έχουν ναυπηγηθεί στην δεκαετία του 1990 και Ticonderoga (9600 τν, 173*17*10.2 μ) που έχουν ναυπηγηθεί στην δεκαετία του 1980 (ενδεικτικά οι Φ/Γ τ. ΕΛΛΗ έχουν εκτόπισμα 3.500 τν, μήκος 130 μ, πλάτος 14.5 και βύθισμα 6 μ), πληρούν τις τρέχουσες αντιαεροπορικές και ανθυποβρυχιακές απαιτήσεις του ΠΝ, καθώς και τις απαιτήσεις επιφανείας (ιδιαίτερα τα τ. Arleigh Burke, με την προϋπόθεση όμως ότι θα παραδοθούν τα κατάλληλα όπλα, συστήματα και συσκευές).

Το ετήσιο κόστος συντηρήσεως ενός τέτοιου πλοίου (σύμφωνα με αμερικανικές εκθέσεις), είναι δυσανάλογα υψηλό για τις δυνατότητες του ελληνικού ΠΝ, με ανάλογες επιπτώσεις στο συνολικό λειτουργικό κόστος του κλάδου. Επιπλέον σε μία εποχή που οι σύγχρονες Φ/Γ μειώνουν το προσωπικό τους, λόγω αυτοματισμών, σε 150 περίπου άτομα, τα πλοία αυτά χρειάζονται πλήρωμα άνω των 300 ατόμων.

Η απαραίτητη επένδυση με όρους κόστους – οφέλους σε υποδομές ξηράς για την υποστήριξη ενός νέου πλοίου συμφέρει ή όχι ανάλογα με το πλήθος των πλοίων ιδίου τύπου και ανάλογα με το χρονικό διάστημα στο οποίο τα πλοία αυτά θα παραμείνουν ενεργά. Τελικά εκτιμώ ότι υπό τις τρέχουσες συνθήκες καθεστώτος απειλών, καταστάσεως συσχετισμού ισχύος και υπό σειρά προϋποθέσεων (π.χ. απόκτηση Κ/Β SM-2 για τα τ. Arleigh Burke, οι 4 νέες Φ/Γ (Α/Α) των ΗΠΑ να πληρούν το σύνολο των επιχειρησιακών απαιτήσεων, οι εναλλακτικές προτάσεις να έχουν εξετασθεί ενδελεχώς, συνολικός υπολογισμός κόστους κύκλου ζωής των μονάδων κ.λπ.), το ΠΝ ενδεχομένως να επέλεγε την λύση αυτή.

Τι σας προβληματίζει περισσότερο στα τουρκικά εξοπλιστικά;

Τα τρέχοντα κύρια τουρκικά εξοπλιστικά προγράμματα είναι περισσότερα από 500 και βασίζονται σε ποσοστό άνω του 65% στην εγχώρια τουρκική αμυντική βιομηχανία. Από αυτά με προβληματίζουν οι επιδόσεις στους βαλλιστικούς πυραύλους οι οποίοι βάλλονται από αέρος, θαλάσσης και ξηράς και είναι δυνατόν να δοκιμάσουν τις αντοχές του συστήματος αεραμύνης (σε συνδυασμό και με την αεροπορική δραστηριότητα) και να προσβάλουν τόσο ζωτικούς στόχους σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια, όσο και κινούμενους στόχους όπως είναι τα πλοία.

Το αντιαεροπορικό σύστημα των S-400 αποτελεί πλέον μία προφανή πρόκληση προς αντιμετώπιση. Προβληματίζει επίσης το πλήθος και οι δυνατότητες των τουρκικής κατασκευής UCAV;s και UAV;s των οποίων η χρήση (όπως προσφάτως απεδείχθη στο Ναγκόρνο Καραμπάχ) επηρεάζει σημαντικά τον τρόπο διεξαγωγής των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Από πλευράς μονάδων θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπ΄ όψιν η ναυπήγηση των δύο ελικοπτεροφόρων (το ANADOLOU καθελκύεται εντός του 2021), τα οποία είναι δυνατόν να ανοίξουν πολλαπλά μέτωπα εκτός του Αιγαίου (π.χ. Ιόνιο – Κύπρος) καθώς και η ναυπήγηση των 6 Υ/Β τύπου 214 με δυνατότητα μάλιστα εκτοξεύσεως και βαλλιστικών πυραύλων.

Στα ανωτέρω θα μπορούσε να προσθέσει κανείς την μελλοντική μαζική παραγωγή επιθετικών Ε/Π και Τάνκς, το νέο μαχητικό Α/Φ, οι νέες τουρκικές Φ/Γ, νέα επιτεύγματα ρομποτικής, δορυφορικά συστήματα, πυροβόλα, έξυπνα πυρομαχικά, καινοτόμα όπλα (π.χ. railgun, laser),  μεγάλος αριθμός ταχέων περιπολικών σκαφών κ.λπ.. Την μεγαλύτερη εν τούτοις μελλοντική απειλή εκ μέρους της επεκτατικής Τουρκίας συνιστά η βέβαιη φιλοδοξία αποκτήσεως  πυρηνικών όπλων. Η επιδόσεις της στους βαλλιστικούς πυραύλους, η κατασκευή κέντρου εκτοξεύσεως δορυφόρων και η απόκτηση πυρηνικών μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (για εμπορικούς προς το παρόν σκοπούς), σε συνδυασμό με τις «αδελφικές» σχέσεις που διατηρεί με το πυρηνικό Πακιστάν, συγκλίνουν προς την κατεύθυνση αυτή. Η χώρα μας μέχρι στιγμής αντιμετωπίζει το θέμα αυτό ως «ταμπού» και με πολιτική «στρουθοκαμήλου».

Κατά καιρούς έχετε προτείνει ασύμμετρες λύσεις για τον εθνικό αμυντικό σχεδιασμό δίχως να αναιρείται η προοπτική κύριων εξοπλιστικών επιλογών. Θεωρείται ότι τέτοιες επιλογές είναι κατάλληλες;

Η γεωγραφία μας παρέχει απλόχερα τις προϋποθέσεις ταχέως και εφικτού πολλαπλασιασμού της ισχύος μας, με την απόκτηση δυνατοτήτων ασυμμέτρου καταστρεπτικού αποτελέσματος. Στο ιδιόμορφο παράκτιο και νησιωτικό περιβάλλον του Αιγαίου, Ιονίου και Κρητικού πελάγους, ακόμη και η πλέον σύγχρονη ναυτική μονάδα καθίσταται ευάλωτη από φθηνές σχετικά πλατφόρμες και όπλα.  Την δυνατότητα αυτή η Ελλάς δυστυχώς δεν την έχει αξιοποιήσει στον επιθυμητό βαθμό, σε αντίθεση με άλλα κράτη με παρόμοια γεωγραφία όπως τα σκανδιναυϊκά κράτη, το Ιράν κ.λπ.. Η δυνατότητα αυτή δεν υποκαθιστά αλλά συμπληρώνει την απαίτηση υλοποιήσεως μίας αξιόπιστης και αποτελεσματικής Δομής Δυνάμεων, όπως την περιέγραψα στην 1η ερώτηση.

Σε πρόσφατο άρθρο μου αναφέρεται ότι με το πολύ 2.5 δις € η χώρα μας θα μπορούσε ενδεικτικά να αποκτήσει 8 επάκτιες συστοιχίες Κ/Β, 300 ταχέα περιπολικά σκάφη (ΤΑΠΣ) με σύγχρονο και έξυπνο οπλισμό, 30 τηλεχειριζόμενα σκάφη με εκρηκτικά (σύγχρονα πυρπολικά), 40 UAV’s, 20 UCAV’s, 830 UAV’s τ. «ΚΑΜΙΚΑΖΙ», 150 MANPADS, συστήματα Κ/Β  τ. «SPIKE» για τον Έβρο, τα νησιά, τα ΤΑΠΣ, καθώς και τα Ε/Π του ΣΞ και του ΠΝ  (290 εκτοξευτές και 3.300 Κ/Β), σχετικές υποδομές, φόρτους κρισίμων υλικών, εκπαίδευση, όπλα και πυρομαχικά για το σύνολο αυτών. Ισχυρίζομαι ότι η απόκτηση των δυνατοτήτων αυτών θα μετέτρεπε τα προαναφερθέντα πελάγη σε «σφηκοφωλιές» εντός των οποίων ουδείς αντίπαλος θα ένοιωθε ασφαλής ενώ ταυτόχρονα η παρουσία μας στην ΝΑ Μεσόγειο (αποδέσμευση μεγαλυτέρου αριθμού μεγάλων μονάδων) θα γινόταν πολύ περισσότερο εμφανής.

Η απόκτηση των ανωτέρω δυνατοτήτων υλοποιείται σε σύντομο σχετικά χρονικό διάστημα, ισχυροποιεί την θέση της Ελλάδος σε κάθε μορφής διαπραγματεύσεις, της επιτρέπει να ενασκήσει με αυτοπεποίθηση και αξιοπιστία τα κυριαρχικά της δικαιώματα, να διασφαλίσει διαρκή στρατιωτική παρουσία και συγκέντρωση ισχύος σε ολόκληρο τον νησιωτικό χώρο, να αποθαρρύνει τυχόν επιθετικές ενέργειες της Τουρκίας, να συμβάλει στην ακύρωση του οράματος της «γαλάζιας Πατρίδας», να αποκαταστήσει το αίσθημα ασφάλειας στους ακρίτες των νήσων του Α. Αιγαίου και να συμβάλει στην εθνική ανάπτυξη και την ενίσχυση της αμυντικής εγχώριας βιομηχανίας. Η υλοποίηση του θα επιφέρει σχετικές αλλαγές σε επιχειρησιακά και τακτικά Δόγματα, καθώς και στην Δομή Διοικήσεως (μεγαλύτερος βαθμός διακλαδικότητος).

Παρατηρούμε πως η ελληνική στρατηγική στην ΝΑ. Μεσόγειο εστιάζει στη άρνηση θαλασσίου ελέγχου με τη χρησιμοποίηση Υ/Β. Είναι δυνατός και ρεαλιστικός ο θαλάσσιος έλεγχος ή άρνηση θαλασσίου ελέγχου;

Ξεκινώντας από τους ορισμούς, ο θαλάσσιος έλεγχος αφορά στην απρόσκοπτη επιχειρησιακή χρήση συγκεκριμένης θαλάσσια περιοχής για καθορισμένο χρονικό διάστημα, με λογικό βαθμό ρίσκου. Η άρνηση θαλασσίου ελέγχου αφορά στην απαγόρευση απρόσκοπτης επιχειρησιακής χρήσεως μίας θαλάσσιας περιοχής από τον αντίπαλο, για καθορισμένο χρονικό διάστημα (στην συγκεκριμένη περιοχή δεν υπάρχει δυνατότητα ημετέρας αποκτήσεως θαλασσίου ελέγχου αλλά απαγορεύουμε και στον αντίπαλο να τον αποκτήσει). Οι αποστολές αυτές είναι δυναμικές και συμπεριλαμβάνουν την εξουδετέρωση αντιπάλων δυνάμεων οι οποίες εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα στις περιοχές ενδιαφέροντος.

Πιστεύω ότι η χώρα μας θα πρέπει να δύναται να αποκτήσει τον θαλάσσιο έλεγχο σε Αιγαίο, Ιόνιο, Κρητικό και Λιβυκό πέλαγος και παράλληλα να απαγορεύει την απόκτηση θαλασσίου ελέγχου από τον αντίπαλο στην ΝΑ Μεσόγειο. Η Δομή Δυνάμεων και η Δομή Διοικήσεως των ΕΔ θα πρέπει να υπηρετούν τον σκοπό αυτό ο οποίος είναι εφικτός. Τα Υ/Β είναι ιδιαίτερα χρήσιμα σε επιχειρήσεις αρνήσεως θαλασσίου ελέγχου.

Η  ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας (διαθέσιμη από ημέτερες και αντίπαλες ΕΔ, οι νέες εξελίξεις στην αμυντική τεχνολογία κ.λπ.), πρέπει να παρακολουθείται διαρκώς προκειμένου να τροποποιούνται έγκαιρα και  δυναμικά τα αντίστοιχα τακτικά και επιχειρησιακά Δόγματα, καθώς και για να γίνονται οι βέλτιστες εισηγήσεις αποκτήσεως αμυντικού υλικού. Εάν ένα κράτος αδυνατεί να παρακολουθήσει τον ρυθμό αυτό και ετοιμάζεται να συγκρουσθεί με όρους του χθες και όχι του αύριο, είναι βέβαιο ότι θα υποστεί ανάλογο τίμημα.

Ποιες πρέπει να είναι οι εξοπλιστικές προτεραιότητες για το ΠΝ;

Το όλο θέμα εστιάζεται στην απάντηση του εξής ερωτήματος: Ποια εξοπλιστικά προγράμματα διασφαλίζουν την πλέον αποτελεσματική αποτροπή στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα, δεδομένων των οικονομικών περιορισμών και της πιθανότητος μίας επικείμενης επιθετικής ενέργειας κατά ζωτικών συμφερόντων της χώρας;

Με το σκεπτικό αυτό η όλη φιλοσοφία των εξοπλισμών όχι μόνο του ΠΝ αλλά γενικότερα των ΕΔ θα πρέπει να περιλαμβάνει κατά σειρά: Α. Αύξηση της διαθεσιμότητος (π.χ. άνω του 80%) και αναβάθμιση του διατιθεμένου υλικού (π.χ. εκσυγχρονισμός Φ/Γ ΜΕΚΟ, συντήρηση, συμπλήρωση φόρτου όπλων, πυρομαχικών και κρισίμων υλικών, νέες τορπίλες και Κ/Β, πιστοποίηση υφισταμένων, όπλα κατά μη επανδρωμένων συστημάτων, φθηνές αναβαθμίσεις στην εμβέλεια και αξιοπιστία των όπλων, συστημάτων και αισθητήρων, υποστήριξη κ.λπ.). Β. Αλλαγές στην θητεία και την εφεδρεία με επιχειρησιακά κριτήρια. Γ. Απόκτηση δυνατοτήτων ασυμμέτρου καταστρεπτικού αποτελέσματος, σύμφωνα με την απάντηση της ερωτήσεως επτά (7). Δ. Ταυτόχρονη και ταχεία υλοποίηση του προσφάτως εξαγγελθέντος εξοπλιστικού προγράμματος, με παράλληλη αλλαγή του νόμου περί προμηθειών Ε. Ανάλογες κινήσεις στην Κύπρο κατόπιν σχετικής συνεννοήσεως.

Πέραν των ανωτέρω έμφαση και υψηλή προτεραιότητα θα πρέπει να δοθεί στην απόκτηση βαλλιστικών πυραύλων και μη επανδρωμένων συστημάτων (με σχετική τεχνογνωσία και συμπαραγωγή με κράτη όπως η Γαλλία, το Ισραήλ, η Ινδία κ.λπ.), λόγω μεγάλης συνεισφοράς τους στην αποτροπή και την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα.

Ο στόλος πρέπει να αναδιαταχθεί στη Κρήτη και άλλες βάσεις (Σύρος, Σκύρος) ή κάτι τέτοιο δεν αποτελεί τη κυρίαρχη προτεραιότητα; Τι αλλαγές εκτιμάτε ότι χρειάζονται σε διοικητικό επίπεδο;

Τα πλοία του Στόλου είναι σκόπιμο να έχουν ως έδρα μονίμου ελλιμενισμού τους δύο βασικούς ναυστάθμους (Σαλαμίνος και Σούδας) όπου παρέχονται πλήρεις υπηρεσίες υποστηρίξεως. Στις υπόλοιπες ναυτικές βάσεις και λιμένες είναι δυνατός ο προσωρινός ελλιμενισμός και η παροχή βασικών υποστηρικτικών, επισκευαστικών και εφοδιαστικών υπηρεσιών. Μέρος των μονάδων κρούσεως (π.χ. το 1/3) θα ήταν σκόπιμο να ελλιμενίζεται μόνιμα στην Σούδα για πολιτικούς και επιχειρησιακούς λόγους.

Δεδομένου ότι το όλο θέμα εξετάζεται επί πολλά έτη, ίσως είναι η ώρα να ληφθούν τελικές αποφάσεις επί της σκοπιμότητος και εν συνεχεία επί της υλοποιήσεως (πιθανόν η επιλογή να ενισχύεται μετά την πρόσφατη συμφωνία με τις ΗΠΑ για την αναβάθμιση του ΝΚ). Θα ήταν δυνατόν να εξετασθεί η περαιτέρω ενίσχυση των παρεχομένων υπηρεσιών των προκεχωρημένων βάσεων, με κριτήρια το επιχειρησιακό όφελος αλλά και το κόστος μίας αναβαθμίσεώς τους.

Ως προς τις αλλαγές σε Διοικητικό επίπεδο, το όλο θέμα αφορά την ευρύτερη Δομή Διοικήσεως των ΕΔ. Οι μεταβολές θα πρέπει να αποβλέπουν στην ενίσχυση της διακλαδικότητος (η οποία για το συγκεκριμένο γεωγραφικό περιβάλλον αποτελεί ανελαστική απαίτηση τόσο στο στρατηγικό όσο και στο επιχειρησιακό επίπεδο), στην υλοποίηση αμιγώς επιχειρησιακών αναγκών, την μεγιστοποίηση της μαχητικής ικανότητος και την αποφυγή αμοιβαίων παρεμβολών.

Ειδικότερα για την θαλάσσια περιοχή επιχειρήσεων της Α. Μεσογείου (από Ιόνιο έως Κύπρο), απαιτείται μία ενιαία ναυτική Διοίκηση (το σύνολο των αποστολών εντός της Α. Μεσογείου είναι ναυτικής φύσεως), με πλήρη όμως διακλαδική δομή, οργάνωση και εκπαίδευση (κύριο χαρακτηριστικό των παρακτίων επιχειρήσεων). Το Ελληνικό Ινστιτούτο Στρατηγικών Μελετών (ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ.), έχει καταθέσει προ εξαετίας σχετική μελέτη που αφορά στο σύνολο των ΕΔ και η οποία ευελπιστώ ότι κάποτε θα τύχει της δέουσας προσοχής.

Ο διαχρονικός αντίλογος για όλα όσα προανέφερα εστιάζεται στις «άσκοπες εξοπλιστικές δαπάνες» από μία χώρα με πολλές οικονομικές και κοινωνικές ανάγκες. Θα συμφωνούσα με το επιχείρημα αυτό εάν ζούσαμε σε έναν κόσμο αρμονικά δομημένο και με την δυνατότητα να επιβάλει το Διεθνές Δίκαιο ανά τον πλανήτη μέσω ενός υπερεθνικού στρατού. Δεδομένου ότι τίποτε από αυτά δεν υπάρχει διεθνώς και επιπλέον η γεωγραφική μας θέση δεν μοιάζει με αυτήν άλλων κρατών όπως η Ολλανδία, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο κ.λπ., τα οποία δεν αντιμετωπίζουν απειλές, η χώρα μας επιβάλλεται να είναι έτοιμη για την προστασία των συμφερόντων της μέσω της αποτρεπτική ισχύος.

Το δίλημμα «βούτυρο ή κανόνια» δεν ευσταθεί αφού πολλά κράτη με ισχυρές ΕΔ και αμυντική βιομηχανία,  πρωτεύουν ταυτόχρονα σε ανάπτυξη και κοινωνικές παροχές. Εναπόκειται στην Ελλάδα και τους πολίτες της να δημιουργήσουν ισχυρές αποτρεπτικές ΕΔ και να επενδύσουν στην ανάπτυξη ισχυρής αμυντικής βιομηχανίας με αναπτυξιακές φιλοδοξίες, αφού πρώτα συνειδητοποιήσουν ότι δίχως περιβάλλον ασφαλείας, καμία επενδυτική, επιχειρηματική, εμπορική, εκπαιδευτική ή πολιτιστική δραστηριότητα είναι δυνατόν να αναπτυχθεί.

Εκ μέρους του defencereview.gr ευχαριστούμε θερμά τον Αντιναύαρχο ε.α Βασίλειο Μαρτζούκο για τη παραχώρηση της παραπάνω συνέντευξης.

Comments

 1. Τα συγχαρητήρια μου στο ναύαρχο για τον ξεκάθαρο τρόπο που περιγράφει τις ανάγκες του Π.Ν.
  Θα ήθελα όμως με όλο το σεβασμό να εκφράσω μια προσωπική μου πικρία. Δεν αναφέρεται παρά το ότι λέει ότι οι Τούρκοι έχουν πετύχει 65%+ συμμετοχή της εγχώριας παραγωγής, στο πρόγραμμα ΑΛΣ.
  Πιστεύω ότι παρα πολυ εύκολα και χωρίς μεγάλα ποσά και Ρίσκο μπορει να ενεργοποιηθεί ξεκινώντας από την πυραυλακατο ΑΛΣ 65 ,για να αντικατασταθούν επιτέλους οι κομπαταντ και να συνεχιστεί με την κορβέτα ΑΛΣ 90 .το μέλλον του Π.Ν.και της χώρας περνάει από την παραγωγή. Είναι πολύ εύκολο αύτοι οι 2 τύποι πλοίων να παραχθούν αποτελώντας τον βατηρα για μεγαλύτερες ναυπήγησεις της σειράς ΑΛΣ.νοιθω ΟΡΓΗ που οι Τούρκοι, έθνος γιδοβοσκων,εξάγουν πολεμικα πλοια(Ουκρανία, κ.α.) και εμείς δεν ναυπηγουμε ούτε βάρκα.

 2. Μεγαλο ψεμα πολυ μεγαλο ψεμα οτι οι ΦΓ μειωνουν το προσωπικο στους 150 λογω αυτοματισμων.Στα 150 και ισως πιο κατω φτασαμε γιατι δεν εχει γινει καμια προσληψη απο το 2010 και μειωση στους εισακτεους των σχολων.Υπαρχει ειδικοτητα που το ναυτικο εχει να την βγαλει 12 χρονια περιπου.Η κατασταση των πληρωματων ειναι τραγικη.

  1. Μιλαει για τις νεες φρεγατες που παραγονται, που οντως λογω αυτοματισμων απαιτουν μικροτερο πληρωμα σε σχεση με παλαιοτερα πλοια… Δεν λεει οτι στις S ή τις μεκο μειωνουμε το πληρωμα λογω αυτοματισμων.

   1. Για μπαντα ξερω οτι εχει μια.Το προβλημα δεν ειναι η μπαντα ειναι οτι απο την εποχη των μνημονιων και ενω εβλεπαν τι ερχεται δεν κανανε καμια κινηση για να το προλαβουν.Και δεν το λες καλα ….πιο ειναι το ποσοστο επανδρωσης του ΓΕΝ; Επι καμμενου ειχα ακουσει για 170%.

   2. Έλεος με τις μπάντες !! Θέλεις να στείλεις τους μουσικούς για πλήρωμα στα πλοία;;
    Πιστεψέ με, η αναδιοργάνωση (που θα έπρεπε να γίνει) θα απελευθέρωνε πολύ λίγους/ες που θα ήταν χρήσιμοι στα πλοία. Υπάρχει έλλειψη προσωπικού.

    1. Παντως το ’87 πολυ την ευχαριστηθηκαμε την μπαντα πανω στον Εβρο μεχρι που τους ειπαν να τα μαζεψουν. Καλες οι μπαντες στις παρελασεις αλλα στο μετωπο να μας λειπει.

  2. Λαθος. Ο Ναυαρχος εχει απολυτο δικιο. Μια ματια στις απαιτησεις συγχρονων φρεγατων θα σας πείσει. Παρακαλω ριξτε μια ματια σε Fremm, Meko A200, Sigma , Belhara, MMSC, LCF, T31, TF100 (απο εγκυρες πηγες)
   Ενημερωτικα οι φρεγάτες «S» του ΠΝ των 40 ετων και των 196 μελων πληρωματος ειναι πληρως επανδρομενες.

 3. Αξιότιμε Αντιναύαρχε κ.Μουρτζούκο,

  με αφορμή ένα από τα σχόλια σας περί απόκτησης βαλλιστικών πυραύλων από την Ελλάδα και το αποδεδειγμένο ενδιαφέρον της Τουρκίας για την απόκτηση πυρηνικής τεχνολογίας, πιστεύετε ότι το ίδιο θα έπρεπε να πράξει και η Ελλάδα ( εάν δεν το πράττει ήδη );
  Θα μπορούσε να αντιτάξει η χώρα μας κάτι άλλο απέναντι σε μία πυρηνική απειλή;

  Με εκτίμηση,

  Ιωάννης Δρίνης

  Υ.Γ. Εάν δε θελήσετε να απαντήσετε καταλαβαίνω.

 4. Για το αιγαιο θελουμε κατι πολυ φτηνο και με μεγαλη αντιπλοικη δυναμη πυρός και ταχυτατο εκτος απο τις επακτιες συστοιχιες φυσικα που μπορουν να μπουν οι harpoon (με η χωρις αναβαθμιση αφου δεν ληγουν ποτε) απο τις 9 κορτεναερ οπως θα αποσυρονται σταδιακα, αρα μηδενικο η σχετικα μικρο κοστος (αν αναβαθμιστουν?) για τις επακτιες.
  Δεν μπορω να σκεφτω κατι καλυτερο σε αποδοση κοστους/αποδοσης απο τις νορβηγικες καταμαραν πυραυλακατους Skjold-class corvette.
  20 εκρια το σκαφος με ολα πανω, 20 εκρια οι 8 nsm, και 10 εκρια το oto76 super rapid που Απαραιτητα πρεπει να γινει και strales.
  50 εκρια ευρω το καθενα πληρως οπλισμενο, δεν ξερω για υποστηριξη αλλα ενα μινι καταμαραν ουτε 300 τονων με 16 ατομα συνολικα πληρωμα, δεν νομιζω οτι εχει ιδαιτερο κοστος σε Fos.
  Φυσικα θα κατασκευαστει στη συρο η στην ελευσινα να παρει και εργο η onex και να ξεχασει τη saar72/ θεμιστοκλη που και αυτη 8 αντιπλοικους θα εχει και δεν θα εχει και κανονικο ελικοπτερο ουτε asw δυνατοτητες και εχει ακουστει τελικη τιμη για 300εκρια. Με τους ισραηλινους θα συνεργαστουμε και θα αγορασουμε ενα σωρο οπλα, ας κανουμε στην ακρη τη saar δεν ειναι για τις αναγκες μας γιατι σε αυτο το κοστος ειναι εγκληματικη επιλογη.
  Με μισο δις ευρω εχουμε 10 Skjold που εχουν 8 nsm η καθε μια συνολο 80 nsm στα 185km εμβελειας.
  Κλειδωσε το αιγαιο η οχι?
  Αν μου πειτε για τις ικανοτητες πλευσης χειροτερες απο τις combattante δεν ειναι σιγουρα το σκαφος εχει 13μιση μετρα πλατος και η combattante ουτε 8, οσο για την ταχυτητα, σε καλη θαλασσα ειναι περα απο καθε φαντασια, σε κακη θα αραξει σε καποιο ορμο και θα καλυπτει με τους αντιπλοικους παλι 185km περιοχης.
  Το σκαφος εχει πολυ καλα αντιμετρα και 2 σταθμους πυροβολων με αντιβληματικες ικανοτητες οπως γραφετε (μαλλον υπερβολη) οποτε χρειαζετε και strales στο super rapid και για την επιβιωσημοτητα του με τα πυρομαχικα dart εναντι εισερχομενων πυραυλων και για να βομβαρδιζει ναυτικους η παρακτιους στοχους με τα vulcano των 40km.
  Δεν μπορω να σκεφτω κατι πιο VFM για το αιγαιο αλλα κυριως και για τη προστασια του καστελλοριζου που συνηθως την εχουν super vita και combattante.
  Για τις φρεγατες τωρα, (για ΝΑ μεσογειο) με τοση δυναμη πυρος που εχει η αεροπορια με τους σκαλπ που πλεον θα τους ριχνουν και τα ραφαλ εκτος απο τα μιραζ (και που συμφωνα με τις φημες αγοραζουμε και μερικους ακομα στο πακετο των ραφαλ) και με τις spice και τις rampage extra που οπως γραφετε θα παρουμε για τα F16 σε μεγαλες ποσοτητες, η εμμονη στην επιλογη των ναυτικων σκαπλ στις μπελαρα ειναι εντελως ανοητη και θα χαλασει το ντηλ με τους γαλλους.
  2 λαφαγιετ που με ενα συρομενο captas 2 γινονται μια χαρα asw και αναβαθμιζουν και τους εξοσετ απο 2 σε 3 και θα κουβαλαν και το aegean hawk και περνουν και πυροβολο και φαλανξ απο τις κορτεναερ και βαζουν και μερικους camm που δεν χρειαζετε να αλλαξουν και ρανταρ για αυτο το λογο, και να τα τα 2 πλοια ενδιαμεσης λυσης.
  Οι 4 belharra τωρα ας αφησουν τους ναυτικους σκαλπ και την Ram bl2 (που δεν παει ουτε 14km συμφωνα με τους τουρκους) και σε μια ιδια διαμορφωση και οι 4 ας πανε με 4Α50 για 20aster30 και 48 απλους camm των 25Km που ειναι οτι καλυτερο σε κοστος, βαρος, επιδοσεις. H πιστοποιηση των camm στο δεν νομιζω οτι θα κοστισει περισσοτερο απο οτι θα κοστιζε η πιστοποιηση της ram που δεν θα την κανουμε.
  Strales και millenium35 φυσικα πανω απο το υποστεγο εκει που θα εμπαινε η ram και ecm/decoys και το πλοιο με 48 camm θα ειναι ατρωτο και οτι ξεφευγει (λεμε τωρα)παει σε strales,millenium, decoys.
  Οι 20 aster30 ανα πλοιο μπορει να φαινονται λιγοι αλλα τα πλοια θα πλεουν πιθανολογω με σχεδιο σε συγκεκριμενες αποστασεις μεταξυ τους και ετσι θα κλειδωνουν ολοκληρες περιοχες απο το να περασουν τουρκικα μαχητικα.
  Μετα 80 aster30 συνολικα ειναι υπεραρκετοι με την τουρκικη αεροπορια εχουμε να κανουμε οχι με τη ρωσια και τη κινα. απο τα 230 ccip ποσα θα πετανε ταυτοχρονα (διαθεσημοτιτες) και δεν θα τα λιανιζει η αεροπορια μας?
  Σιγα μην περισσεψουν (μετα απο τις αερομαχιες με τη δικια μας ΠΑ) 80 τουρκικα F-16 ccip για να «συναντησουν» τους aster30 (στον αλλο κοσμο μαζι με πιλαφι).
  5 δις για τις 4 μπελαρα (σε αυτη τη διαμορφωση) και τις 2 λαφαγιετ και μια φτηνη αναβαθμιση των μεκο 200<εκριων, και τελειωσαμε.
  Υποβρυχια δεν θα παρουμε αλλα ας κλεισουμε απο τωρα τα 6 ula class επισης των νορβηγων που ειναι στην ουσια μικρα εξελιγμενα γερμανικα 209/1400 και περασαν και προσφατη αναβαθμιση, και τα γνωριζουμε σαν τυπο και αρα δεν θα εχουμε κοστος προσαρμογης και ειναι και κατασκευης 1990-93 και θα αρχισουν να αποσυρονται απο το 2025 αρα μπορουμε να τα κρατησουμε ως το 2040+ και μετα να σκεφτουμε για υποβρυχια αρα να γλυτωσουμε το κοστος των υποβρυχιων για μια 20ετια.

  1. τι mania σας έχει πιάσει με τους CAMM???
   Το οποιοδήποτε όπλο πρέπει να συνδεθεί με το CMS/RADAR και τα αλλα συστήματα του πλοίου
   Τους CAMM στις LAFAPOMMES που θα τους βάλεις> ???
   Το RADAR θέλει αλλαγή για να κατευθύνει βλήματα

   οι Γάλλοι δεν έχουν CAMM οποτε ποσο καιρό θα τους πάρει και ποσο θα το χρεώσουν??

   Το δικό τους μετρημένο πρόγραμμα εκσυχρονισμού χρειάστηκαν 3 χρονια ανάπτυξης από τότε που υπογράφηκαν τα συμβόλαια(017) μέχρι να μπει μέσα το πρώτο πλοίο(20)!!
   Τα ίδια ισχύουν για τις [email protected]!!

   Κατά το OPEN η προσφορα των Γάλλων αναφέρεται σε πλοία #πολλαπλών ρολων #(της δικιας τους έκδοσης?) όχι της αντιά αεροπορικής που συζητάγαμε μέχρι τον Ιούλιο του
   Μαζί με 2 Lapa Pommes

   Στα 5 billions!!

   https://www.tvopen.gr/watch/54862/neagallikhprotashgiafregatesmazimetarafale

   1. Εάν οι Γάλλοι δεν ήταν …δυσκοίλιοι μην χρησιμοποιήσω άλλη λέξη και διαγραφει το σχόλιο θα είχαν δεχτεί να προσθέσουν ένα 8cell VLS MK41 στις [email protected]
    Με 3 A50 VLS έστω 2 A50 VLS (24-16 ASTER30) για και ένα 8plo MK41 (32 ESSM !!!)
    το πλοίο θα ήταν SUPER

    Με τους ESSM θα μπορούσαμε να μην έχουμε καν RAM να τους κοτσάρουμε 2 PHALANXS από τα υπάρχονται μετά apo εκσυχρονισμό!

    Τον mk41/essm το έχουν ήδη ολοκληρώσει στο setis/gowind των UAE οποτε δεν τους είναι ξένο

    Είχε γράψει περί αυτού το mer et Marine η mer et defence something ότι το συζητούσε το Ναυτικό μας αλλα οι Γάλλοι δεν το δέχονται κατηγορηματικά μήπως δεν πάρουμε όπλα από αυτούς!!

   2. Το χεις κανει πυρηνικη φυσικη το θεμα με τις πιστοποιησεις οπλων.
    Οπως δεχτηκαν να πιστοποιησουν την ram (στην ελληνικη εκδοση που ειμασταν ετοιμοι να υπογραψουμε τον ιουλιο) με 30 εκρια? (δεν ειμαι σιγουρος, νομιζω ειχε γραψει και το παρον σαιτ το κοστος) θα δεχτουν να πιστοποιησουν και τον camm. Η κατασκευαστρια ειναι καθετη οτι μπαινει σε 4αδες στον συλβερ.
    Παντα υπερβαλεις για να δημιουργεις εντυπωσεις οπως παντα, εδω ολοκληρος ΓΕΝ ειπε 2 φορες οτι μας ενδιαφερουν οι camm στις μπελαρα, επειδη το λες εσυ πρεπει να πιστεψουμε εσενα.

    1. Οι CAMM ενδιαφέρουν τον Α/ΓΕΝ μόνο στην περίπτωση που δεν μπορεί να αποφύγει τις Belhara.
     Εδώ και πάνω από 10 χρόνια η πολιτική ηγεσία προσπαθεί να φορτώσει το ΠΝ με γαλλικά πλοία και το ΠΝ προσπαθεί με κάθε τρόπο να απαλύνει τον πόνο από αυτή την επιλογή.
     Οι Lafayette δεν μπορούν να γίνουν φρεγάτες 1ης γραμμής ακόμα και αν τους βάλεις πυρηνικά όπλα – η ταχύτητα τους δεν το επιτρέπει. Επίσης το να ξοδέψουμε για τις Lafayette ποσό που αντιστοιχεί σε αγορά καινούργιων Sigma ή Gowind δεν είναι απλά λάθος απόφαση, είναι διαστροφή.
     Οι φρεγάτες ενδιάμεσης λύσης πρόκειται να αντικαταστήσουν τις ΜΕΚΟ στην διάρκεια του εκσυγχρονισμού τους – όχι τις «S», γι’ αυτό πρέπει να είναι πραγματικά αξιόμαχα πλοία. Όσοι ονειρεύονται παροπλισμούς είναι μακριά νυχτωμένοι.

    2. Και το Battlestar Galactica μπορεί να μας ενδιαφέρει αλλα το θέμα είναι τι μπορούμε να πληρώσουμε!!
     Το dr έχει δώσει τη διαμόρφωση και τα κόστη του πλοίου που συζητούσαμε μέχρι πέρσι τον Ιούλιο εδώ
     https://defencereview.gr/fregates-belharra-i-aformi-kai-oi-vathyteres-a/
     https://defencereview.gr/omala-exelissetai-i-diapragmateysi-t/

     Βλέπεις καμια αναφορά σε CAMM?

    3. Ο Γαλλοι ζητησαν 80 ολοκληρα εκατομμυρια για να ενσωματωσουν το RAM..Τους λες και αγιογδυτες τους συμμαχους χωρια τα υπολοιπα που απουσιαζουν ECM κλπ.
     Εξ ου και οι καθυστερησεις στις συνομιλιες γιατι απλα χρεωνουν και το νερο που θα εκτοπιζουν οι BEL.

     1. Έχεις καμιά πηγή για το 80αρι του κόστους πιστοποιησης, η το έβγαλες από το αμερικανικό μυαλό σου?
      Το Μάιο το παρόν σαιτ είχε γράψει 100 εκρια ευρώ για 2 ram με ολα μέσα.
      30 εκρια κάνουν μόνο οι 42 rim,) (21χ2χ800 χιλιάδες$ ο κάθε πυραυλος)και 20 εκατομμύρια κάθε εκτοξεύτης ram αλλά 40 εκρια, συνολο 700εκρια, να χρέωσαν και άλλα 30 εκρια μέχρι τα 100 για την πιστοποιηση στο setis?

    4. Εχεις δικιο. Υπερβαλει. Εαν δεν του αρεσουν οι camm ,υπαρχουν και οι Mica VL ,100% Γαλλικοι.
     Ενα ρανταρ Thales Smart-s Mk2 δεν κοστιζει τον θεο του. Μπορει μια χαρα να κατευθυνει Mica και Aster 15.
     Τα SeaRam ,Phalanx,Strales Kit ειναι αυτονομα. Δηλαδη plug and play
     Και επιτελους πρεπει ολα τα πλοια να τα κανουμε Α/Α περιοχης? Και τις Lafayete και τις «Μ», και τις Μεκο? Ολα?
     Και Ναι στους Sylver A-43/50 mμπαινουν ανα 4αδες τα Camm και Mica. Στον A-70 μπαινουν και scalp.

     1. This is not the case!!

      το SMART-S έχει συνδεθεί με τους ESSM όχι με τους MICA-ASTER-CAMM!!

      Για τις LAFAYETTE για καθοδήγηση ASTER,MICA απαιτείται αλλαγή του radar me to ARABEL :

      https://boowiki.info/art/classes-fregates-de-la-marine-nationale/la-fayette-fregate-de-classe.html

      Σε αυτές που εKSυχρονιζουν βάζουν cms που προέρχεται από το CMS του CdG που υποστηρίζει aster -OXI MICA-CAMM!!

      Επαναλαμβάνω πως το Γαλλικό Ναυτικό θα έχει ΜΟΝΟ ASTER στα πλοία του και στις
      LapaPommes

      Όλα γίνονται αλλα είναι θέμα χρόνου και χρημάτων

      Δεν υπάρχει plug n play!!!

     2. Correction:
      Επαναλαμβάνω πως το Γαλλικό Ναυτικό θα έχει ΜΟΝΟ ASTER στα πλοία του και MISTRAL στις LapaPommes

 5. O ναύαρχος δεν ξέρει από τεχνολογία επιμένει για αρματαγωγά και χόβεκραφτ την στιγμή
  που υπάρχουν λύσεις άλλες πχ πλοία CROSSOVER.

  Δεν ξέρει τι κάνουν οι Τούρκοι που ετοιμάζουν συστήματα αντί ντρονς.

  Λέει για πυραυλάκατους και δεν βλέπει πως τώρα πια μπορούν να πάρουν πυραύλους MICA VL NG
  με εμβέλεια τα 30+ χιλιόμετρα, ρυμουλκούμενο SONAR, ελαφρές ανθυποβρυχιακές τορπίλες και
  το πιο σημαντικό μεγάλης εμβέλειας ραντάρ.

  Αύξηση της διαθεσιμότητας με τι; Την στιγμή που δεν αγοράζουμε ούτε της φρεγάτες L;
  Χρειαζόμαστε 14 πλοία και 16 αν βάλουμε την Νότιο Ανατολική Μεσόγειο δεν έχουμε ούτε ένα
  που να μας περισσεύει για να βγει για συντήρηση.

  Για τα υπόλοιπα που γράφει ο Ναύαρχος θα βάλω άλλο ποστ.

  1. Εχεις απολυτο δικιο για τις πυραυλακατους… Χαρακτηριστικο παραδειγμα οι αναβαθμισμενες φινλανδικες hamina που πραγματικα κανουν τις super vita μας να φαινονται ανεπαρκεις… Κ vds και τορπιλες κ vls για umkhonto… Δε μπορω να καταλαβω γιατι εχει συνδυαστει η πυραυλακατος με απουσια ASW-AAW ντε και καλα. Εδω οι λιγο μεγαλυτερες buyan m των ρωσων μεχρι και kalibr ριχνουν

   1. Για να μπορεί ένα πλοίο να κάνει σοβαρές ASW operations πρέπει το ίδιο να έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί να είναι αθόρυβο εξού και το electric στο propulsion
    Επιπλέον για σοβαρό συρόμενο /VDS sonar πρέπει να έχει χώρο και εκτόπισμα
    Τα παραπάνω δεν συμβιβάζονται με πυραυλακάτους

    Τώρα για το AAW:
    Πάλι είναι θέμα χώρου τοποθέτησης εκτοξευτών και Rdar
    Επιπλέον όσο πιο ψιλά είναι το radar τόσο πιο μακρυά βλέπει
    Αλλα για να υποστιρiχτηει ένας ψηλός ιστός με radar το πλοίο πάλι πρέπει να έχει εκτόπισμα που δεν συμβιβάζεται με αυτό των πυραυλακάτων

    1. Δεν μπορουσα να σου απαντησω παραπανω. Λοιπον καμια σχεση δεν εχει το ρανταρ με την συνδεση με πυραυλους. Το cms κανει αυτην την δουλεια. Αυτο συνδεει τα παντα. Το ρανταρ απλα ειναι ή δεν ειναι ικανο να καθοδηγήσει συγκεκριμενους πυραυλους.  Και στις Gowind το Thales Smart συνεργάζεται με cms για Mica και Aster. Απλα πραγματα.
     Το κανεις δυσκολο. Δεν μιλαμε για Γαλλικη αναβαθμιση αλλωστε.
     Και ναι υπαρχει η αυτονομια στα συστηματα που σου ειπα. Στο RAM δεν υπαρχει.
     Για τα παραπανω δεν χρειαζεται καν να σε παραπέμψω σε λινκ. Με ενα απλο γκουγκλαρισμα θα βρεις οπλισμο ρανταρ και cms για Gowind. Οικονομικα και ευκολα υλοποιειται σε Lafayette.
     Ψαξε λιγο και την αυτονομη λειτουργια των συγκεκριμενων συστηματων. Εκει στηριζονται οι πωλησεις τους.

     1. Αγαπητέ Κώστα, έχεις δίκιο για το ραντάρ και το CMS. Δύο παρατηρήσεις μόνο:
      – Mica και Aster δεν είναι ολοκληρωμένοι στο CMS των Lafayette. το οποίο δεν είναι το SETIS. Αυτή την δουλειά θα την πληρώσουμε εμείς. Αν θέλουμε κάπως αυξημένες Α/Α δυνατότητες, μπορούμε να βάλουμε άλλο ένα Crotale μπροστά από τη γέφυρα, δωρεάν – από τα αποσυρόμενα συστήματα.
      – Κανένα CIWS σε κανένα πλοίο δεν παίζει εντελώς αυτόνομα (ούτε τα Phalanx του ΠΝ). Μπορούμε, ενδεχομένως, να το κάνουμε αυτό αλλά δεν μιλάμε για βέλτιστη λειτουργία. Οι Γάλλοι ζήτησαν πολλά εκ. για την ολοκλήρωση και του Strales.
      Τέλος, τα λεφτά που θα δώσουμε για τις Lafayette δεν τα λυπάσαι;
      Κόστος αγοράς + κόστος γαλλικής αναβάθμισης + κόστος αναβάθμισης που προτείνεις = κόστος αγοράς Gowind ή Sigma 10514. Και γλυτώνεις και τους 23 κόμβους!

     2. Δεν είναι ακριβώς έτσι!
      Το CMS για να βγάλει δεδομένα βολής για τον πύραυλο πρέπει να τα πάρει από κάπου δηλαδή από το radar!Το radar πρέπει να εξάγει δεδομένα βολής και το υπάρχον των δεν μπορεί! Οι aster δεν έχουν μπει σε gowind κανενός πελάτη
      Τα UAE έχουν ESSM με το SETIS/MK41
      Egypt MICA/SMART
      Επίσης το radar μέσω μπορεί να παρέχει target data update στους πυραυλους εάν θέλεις βολές σε μεγάλες αποστάσεις>20 km
      Ξαναγράφω πως οι Γάλλοι κάναν 3 χρονια για να baloun μέσα το πρώτο πλοίο για τον εκσυχρονισμό τους
      Το νέο CMS που θα βάλουν έχει συνδεθεί με τους ASTER
      Εάν πάμε σε πιο εκτεταμένο εκσυχρονισμό radar+vls +CMS+sonar ποσο καιρό θα κάνουν??

      Τα ξεχνάμε ως ενδιάμεση λύση!!

      Ξαναγράφω πως τα πλοία στερούνται προvστιkηs και ηλεκτρικής ισχύος για όλα αυτά δες τις σιγκαπουριανές FORMIDABLE

      Ποσο θα μας κοστίσει ένας τέτοιος εκσυχρονισμός??

      σίγουρα πάνω>>100mil ανά πλοίο εάν κρίνουμε από όσα πληρώνουν οι γάλλοι!

      Μια καινούργια gowind κοστίζει 350-400mil και παραδίδεται σε 29 mhnes
      τι το ζαλίζουμε με ενδιάμεσα προβλήματα και Lapapommes??

    2. Οι φινλανδοι πολυ διαφωνουν μαζι σου παντως… Κ ρανταρ trs 3d εβαλαν (τι μου θυμιζει τι μου θυμιζει) κ vls για umkhonto εχουν. Για αεραμυνα σημειου ειναι κατι παραπανω απο επαρκεστατο…

     Οσο για asw, waterjets εχει οποτε αν μπορει να κανει asw μια lcs, μπορει να κανει κ η hamina. Tωρα το vds της kongsberg μπορει να απευθυνεται σε παρακτια περιβαλλοντα, αλλα ο ρολος των πυραυλακατων ειναι να κινουνται εκει, οχι να κανουν τις φρεγατες στην αν. μεσογειο… Οποτε για το περιβαλλον που κινουνται μπορουν να κανουν εξαιρετικο α/υ αγωνα κ τουλαχιστον δεν ειναι τυφλες σε υποβρυχιες απειλες οπως οι δικες μας

     Κ δε μιλαμε θεωρητικα αν μπαινουν οι δε μπαινουν. Τα πρωτα δυο πλοια με ολα αυτα που σου αναφερω ειναι ηδη στο νερο. Αρα ή κανεις παντελως λαθος σ αυτα που λες ή οι φινλανδοι ειναι ασχετοι με το αντικειμενο
     https://euro-sd.com/2020/02/news/16099/patria-delivers-first-upgraded-hamina-missile-boat/

     1. Οι Φινλανδοί επιχειρούν σε άλλο περιβάλλον από εμάς!!
      Για κοίτα τι μέσο βάθος έχει η Βαλτική θάλασσα που επιχειρούν οι Φινλανδοί!!
      (54 m!!!!)
      Θερμοκρασιακές αναστροφές υπάρχουν εκεί με …τόσο ήλιο που έχουν??

      Για σε ASW κλειστούς κόλπους χρήσιμος είναι ο εξοπλισμός

      Όχι για σοβαρές επιχειρήσεις σε θάλασσες όπως το Αιγαίο και η Ανατολική Μεσόγειο

      Επιπλέον το πλοίο για να μπορεί να ακούει πρέπει να είναι αθόρυβο το ίδιο
      Οι SV με 4 προπέλες και άξονες δεν είναι σχεδιασμένες για αυτόν τον ρολο!

 6. To παρακάτω η είδηση αυτή αν και λίγο παλιά έχει πολύ ενδιαφέρων.
  Δηλαδή με λίγα λόγια οι Τούρκοι ετοιμάζουν συστήματα αντί ντρονς με πολλαπλά
  συστήματα και όχι απλά.

  Θα σας βάλω ένα μέρος για να το διαβάσετε:

  https://defensegr.wordpress.com/2020/12/14/diarroh-ths-havelsan-gia-diagwnismo-oplwn-anti-drone-sto-oman/#respond

  Διαρροή της Havelsan για διαγωνισμό όπλων anti-drone στο Ομάν
  Οι καλές διπλωματικές και στρατιωτικές σχέσεις ανάμεσα σε Τουρκία και Ομάν δεν είναι κάτι νέο. Ωστόσο προσφάτως, τον Οκτώβριο του 2020, άγνωστοι πήραν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση εις τη τουρκική βιομηχανία όπλων Havelsan και διέρρευσαν μεγάλο όγκο αρχείων. Τη σχετική είδηση βλέπετε παρακάτω. Από αυτή τη διαρροή εντοπίσαμε μερικά έγγραφα που δείχνουν την αίτηση συμμετοχής σε διαγωνισμό για συστήματα για καταπολέμηση drones από τη κυβέρνηση του Ομάν.

  Το έγγραφο προέρχεται από το Υπουργείο Αμύνης του Ομάν και ζητά από την εταιρεία Havelsan να συμμετάσχει σε διαγωνισμό για παροχή οπλικών συστημάτων καταπολέμησης drones. Η ημερομηνία υπογραφής του εγγράφου είναι 9 Σεπτεμβρίου του 2019, και μπορείτε να το δείτε και μόνοι σας παρακάτω. Καθώς αφορά διεθνή συνεργασία είναι εις την Αγγλικήν γλώσσαν.

  Αρχικές απαιτήσεις για σύστημα καταπολέμησης droneΤύπος συστήματος: Σταθερό, φορητό
  Μέρη συστήματος:
  Αισθητήρες ραδιοσυχνοτήτων με DF και παρεμβολείς (κύριο σύστημα)
  Αισθητήρες ραντάρ (υποσύστημα)
  Οπτικοί αισθητήρες (υποσύστημα)
  Όλα-σε-ένα σύστημα και να μπορεί να χωριστεί
  Λειτουργία 24/7
  Σύστημα επίγνωσης κατάστασης με ειδοποιήσεις
  Αντοχή σε ακραία περιβάλλοντα με λειτουργική θερμοκρασία έως και 70°C
  Μετρήσεις σε πραγματικό χρόνο με βάση δεδομένων για ταυτοποίηση drones/UAV
  Εντοπισμός όταν δεν υπάρχουν εκπομπές ραδιοσυχνοτήτων (drone σε αθόρυβη λειτουργία)

  Καταστάσεις λειτουργίας: Χειριστές/Αυτόνομο
  Γραφική αναπαράσταση (τοπογραφική) σε 2 και 3 διαστάσεις με διαφορετικά είδη χαρτών
  Δυνατότητα διασύνδεσης μέσω οπτικών ινών, δορυφορικών και μικροκυματικών ζεύξεων
  Δυνατότητα απομακρυσμένου χειρισμού
  Σύστημα ραδιοσυχνοτήτων
  Εύρος συχνοτήτων: 1MHz – 20GHz
  Εμβέλεια εντοπισμού: Όχι λιγότερο από 50 χλμ.
  Κάλυψη: 360°

  Εντοπισμός υψομέτρου
  Εντοπισμός θέσεως του drone και χειριστή (ασύρματο σημείο ελέγχου)
  Εντοπισμός κατεύθυνσης (DF) με ακρίβεια: <2°
  Διάρκεια έρευνας σήματος ραδιοσυχνοτήτων: <0.5 ms
  Ανάλυση μεθόδων μετάδοσης: FHSS, DHSS, σταθερές συχνότητες και αναπήδησης συχνοτήτων
  IBW (εύρος IF): 10KHz – 100 MHz
  Ανάλυση ραδιοσυχνοτήτων και αποκωδικοποίηση των πιο πολλών τύπων κωδικοποίησης, συμπεριλαμβανομένων και των στρατιωτικών

  Αντίμετρα (παρεμβολές)
  Εύρος συχνοτήτων: 20MHz – 8GHz
  Δραστικό βεληνεκές: έως 12 χλμ. [κρίσιμο βεληνεκές 1-8 χλμ.]
  Κάλυψη: 360°
  Κεραία: κατευθυντική και παγκατευθυντική
  Κατάσταση λειτουργίας: Χειριστής/Αυτόνομη
  Μετάδοση εξόδου: μονού εύρους / πολλαπλού εύρους ταυτόχρονα

  Φορητό ή όπλο παρεμβολών
  Συχνότητες: 430-435 MHz, 900-930 MHz, 1.1-1.7 GHz και 2.4-2.55 GHz
  Δραστικό βεληνεκές: έως 3 χλμ.
  Μετάδοση εξόδου: μονού εύρους / πολλαπλού εύρους ταυτόχρονα
  Αυτονομία: 1-2 ώρες συνεχούς χρήσης σε όλα τα εύρη συχνοτήτων
  Δυνατότητα προσάρτησης σκοπευτικού μέσου

  Σύστημα ραντάρ
  Ταχύτητα στόχου: 1m/s έως 500 χλμ/ώρα
  Διατομή: ≤0.01 m2
  360 μοίρες
  Χρόνος σάρωσης: 1-2 δευτερόλεπτα
  Δραστικό βεληνεκές: έως 15 χλμ. [κρίσιμη εμβέλεια: 100μ. – 10 χλμ.]
  Εντοπισμός υψομέτρου και πληροφορίες
  Εκπομπή Ντόπλερ: 2D και 3D
  Εντοπισμός όταν δεν υπάρχουν εκπομπές ραδιοσυχνοτήτων (drone σε αθόρυβη λειτουργία)
  Δυνατότητα εντοπισμού των πιο γρήγορων drones της αγοράς

  Οπτικοί αισθητήρες
  Υψηλής ποιότητας οπτικό σύστημα με δυνατότητα εύρους έως 8 χλμ.
  Κάμερες υψηλής ανάλυσης/HD
  Δυνατότητα ημέρας και νύκτας
  Ακολούθηση στόχου
  Δυνατότητα ψυχόμενης θερμικής απεικόνισης

 7. Ο κύριος Μαρτζουκος τα είπε πολυ σωστά…αλλα δυστυχως οι δομές αυτες ρεαλιστικά δεν μπορουν να υπάρξουν σημερα για ένα απλό λόγο …το κοστος…
  Οι διαθεσιμότητες καλα τα είπε ο ναυαρχος πρέπει να είναι τουλάχιστον 80% αλλα οι οροφές αυτες δε θα υπάρξουν ποτε ξανα
  Θα πρέπει να υπάρχει ρεαλιστική εκπαίδευση με πολλές ώρες πλεύσης των πλοίων με βολές κάθε όπλου και πυραύλου σε ετήσια βάση ,επένδυση όσο και να κοστίζει στην υψηλή τεχνολογια και συμπεριφορά που να λέει στον οποιονδήποτε παράβατη των ορίων της πατρίδας μας οτι θα έχει άσχημα ξεμπερδέματα..δηλ πρωτο πλγμα.
  Παμε λοιπόν να δούμε ένα ένα τους στόχους του ναυτικού όπως μας τα λέει ο ναυαρχος και γιατί αυτά δυστυχως είναι ευχολόγια και μη πραγματοποίησημα ποτε…
  (Τα νούμερα πανω κατω χωρίς φόρους βλημάτων και υποστήριξη)
  1. Φρεγατες αντιεροπορικου πολεμου λεμε πχ 4 belhara 4×900= 3600
  2. 6 κορβετες πχ gowind…250 εκατομμύρια πλήρωσαν οι Αιγύπτιοι το κομμάτι.. . εμείς πληθωριστικα και μονο από οταν υπέγραψαν το συμβόλαιο και με ένα ram απαραίτητο για μας
  Παμε 6×350 = 2100
  3. Πυραυλακατοι …έχουμε 7 μεχρι να αρχίσουμε να παραλάβουμε καινούργιους όπως λέει ο ναυαρχος θα αποσυρθούν οι 4 παλιότεροι εκσυγχρονισμενοι…άρα πρέπει να πάρουμε 7
  Οι vosper στοιχησαν πριν τόσα χρόνια 150 εκατομ
  Παμε 7×150 = 1100
  4. Κανονιοφοροι έχουμε 4 μαχητής και άλλους 2 που μπορούν να σταθουν μια δεκαετία ακόμη άρα θέλουμε να ναυπηγησουμε αλλους 4..(η κλάση μαχητής είχε στοιχηση το 2000 ..50εκατομμυρια ο ένας…σημερα μια τιμή 70 εκατομμύρια είναι ρεαλιστική
  Παμε 4×70 =280
  5. Υποβρυχια έχουμε 4+1 συγχρονα μεχρι τα 12 μένουν 7 που πρέπει να αντοκαταστησουν τα u209 που είναι 40- 50 ετων με τιμή….με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία και τον αριθμό 7 που πρέπει να ναυπηγηθουν τα 500 μύρια είναι ρεαλιστικα
  Παμε 7×500 = 3500
  6. Πλοια γενικής υποστήριξης…έχουμε 1 και 2 παμπαλαια.. τα καινούργια του κυρίου παναγοπουλου δεν είναι ακριβώς πλοία γενικής υποστήριξης και πάρουν να καλύψουν απειρους αλλους ρόλους τελεια όπως παρακτιων πετρελαιοφορων ,οπως ρυμουκλα ανοιχτής θάλασσης όπως να εκτελέσουν έρευνα και διάσωση υποβρυχίων με τον κατάλληλο εξοπλισμό πισω να εκτελέσουν υπηρεσίες όπως τα φαροπλοια .αρα με ένα etna και ένα πείτε από τους ιταλους που θα το αποσύρουν θελουμε μένουν αλλα 2
  Παμε 2×200 =400
  7. Ελικόπτερα θελουμε σίγουρα αν έχουμε παραγγείλει 7 μεχρι τωρα με ευνοικους όρους αλλα 2 μεχρι τα 20..
  Παμε 2×80 160

  Δεν αναφέρομαι σε ναρκοθηρικα γιατι θα αποσυρθούν πολλα τα επόμενα χρονια και κάποια ίσως τα πάρουμε δωρεάν σαν αντιστάθμιστικα

  Εχουμε και λέμε μεχρι στιγμής πανω από 11δις ευρώ…
  Συν τα όπλα τους???
  Συν 400 εκατομμύρια για εκσυγχρονισμο των μεκο
  Συν εκσυγχρονισμο των αρματαγωγων για να παραμείνουν αλλα ποσα χρόνια σε υπηρεσία ενώ ήδη υπηρετούν 25-30 χρόνια ενώ το σχέδιο τους είναι από το τρέσα του 80
  Να μην θελουμε ένα 150αρι μυρρια ?? Σίγουρα
  Το 2030 τα τα πρώτα υποβρύχια 214 θα είναι ήδη 20 χρονων το ιδιο και οι πυραυλακατες οι vosper
  Δεν θα θέλουν και αυτοί έναν εκσυγχρονισμο η θα κανουμε τα ιδια λάθη με τις μεκο κλπ κλπ κλπ
  Θελετε να πω για αναγκες και ηλικία πλοιων όπως ρυμουκλα λιμενα που είναι μεχρι 70 ετων??
  Για πλοία αλιείας τορπιλων για υποβρύχια οχήματα των ουκ για εκπαιδευτικά που δεν εχουμε και στέλνουμε τους δόκιμος με αραματαγωγα??
  Για υδροφόρες ? Κλπ κλπ
  Αρα για αυτά που λέει ο ναυαρχος παμε μαζι με πυραύλους κλπ κλπ σε 16-17δις € ΜΟΝΟ για το ναυτικο
  Λειαν επιεικώς…
  χάσαμε μια δεκαετια μας στοιχισε πολυ και δεν είμαστε και ισραηλ να έχουμε 3.8 δισ τον χρόνο δωρεα βοήθεια από τους Αμερικανούς…
  Είναι σαν να ακούω τους πολιτικους που υπόσχονται όταν είναι από εξω….
  Δυστυχως αυτά είναι όνειρα του ναυάρχου…. και δικά μας
  Ας κυριαρχήσει ο ρεαλισμος επιτέλους

  1. Ο ναύαρχος στηρίζεται στην υπάρχουσα δομή και απλά αυξάνει λίγο τα νούμερα των μονάδων.
   Εντύπωση όμως μου κάνει η εισαγωγή στον στόλο κορβετών (από 700 τν έως 2.500 τν). Με λίγα λόγια θεωρεί ότι 6 από τις υπάρχουσες φρεγάτες μπορούν να αντικατασταθούν από «κορβέτες» μεγέθους Θεμιστοκλή …
   Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι προσπαθεί να αλλάξει το δόγμα του ΠΝ ώστε να ταιριάζει με την αγορά νέων «πλοίων». Ωστόσο, συνδυαστικά με την προηγούμενη πρότασή του για αγορά εκατοντάδων σκαφών και σκαφιδίων για το ΠΝ, φαίνεται ότι οραματίζεται ένα ΠΝ που θα επιχειρεί σε κατάσταση θαλάσσης 5 ή 6 το ανώτερο, δηλαδή ένα Ναυτικό του γλυκού νερού.

   1. Μη ξεχνάτε ότι έχουμε παράγγειλει 6 Ευροκορβετες εκτοπίσματος 3.000 tn που λογικα κοντα το 2030 θα ερθουν.
    Εννοειται πως οι σύγχρονες Κορβέτες ειναι καλύτερες απο τις φρεγάτες που εχουμε … ακομη και συχρονοι πυραυλάκατοι. Αν και οι έννοια της φρεγάτας ειναι θεμα …οι Ευροκορβετες που λέγεται οτι θα παραγγελθούν στην πιο εξοπλισμένη έκδοση της θα ειναι στην ουσία κανονικές φρεγάτες σε δυναμη και εξοπλισμό. Λογικα αυτες θα αντικαταστήσουν ακομη και της εκσυγχρονισμένες ΜΕΚΟ στο μελλον.

    1. Έχουμε παραγγείλει?? Ποτε?
     Κόστος? Με τι διαμόρφωση?Όπλα?Ηλεκτρονικά?
     Σε ποιο ναυπηγείο? Χρόνοι Παράδοσης??

     Μην μασάτε τον ΣΑΝO που λέγεται «ευροκορβετες»

     Το πρόγραμμα εάν προχωρήσει και δεν διασπαστεί θα αποδώσει πλοία για εμάς μετά το 2030

     GOOD WINES!!

     1. CK τα ιδια ελεγες και με τα rafale και παμε για αλλα 22 δες e-amyna. Aσε που δε νομιζω να ακυρωθουν οι κορβετες αν κοστιζουν περιπου 1,2 δις οι εξι οπως τις θελει το ναυτικο, θα πρεπει να ειναι χαζοι να το αφησουν στην ακρη, ειναι και χρηματοδοτουμενη η ερευνα και αναπτυξη απο ΕΕ. Δε νομιζω οτι τους παιρνει και πολυ καλως εχοντων των πραγματων κατα 32 θα ερθουν.

     2. και πως θα γινει ck με τις κορβετες υπαρχουν καποιες διαδικασιες για ενα σχεδιο, αμυντικη βιομηχανια δεν εχουμε να ελεγα οτι εχεις δικιο, εδω το fcas ξεκιναει απο τωρα και απ το 2035 και μετα θα το δουμε αν δεν απατωμαι.

     3. Στις κορβέτες αυτές εμπλέκονται Ιταλοί (υπεύθυνοι του προγράμματος και σχεδιαστές), Γάλλοι και Ισπανοί.
      Με κανέναν απ΄αυτούς δεν έχει σχέση το ΠΝ (ούτε και θέλει) και το πλοίο που θέλουν αυτοί είναι OPV ενώ το ΠΝ θέλει πλοίο μάχης.
      Επίσης, δεν υπάρχει κάποιος φορέας από την Ελλάδα (ναυπηγεία, κλπ) που να συμμετέχει στο στάδιο της έρευνας/ανάπτυξης.
      Αν τελικά διαλέξουμε τις Ολλανδικές φρεγάτες πρέπει να φύγουμε τρέχοντας από αυτό το πρόγραμμα.

      Για το πυροτέχνημα Παναγιωτόπουλου με τα 40 νέα μαχητικά, που κανείς δεν ξέρει πια είναι, νομίζω πως δεν χρειάζεται να ασχοληθούμε.

     4. @ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

      Το να γραφεις οτι να ναι και εκτος λογικης δε σημαινει οτι αυτα που γραφεις ειναι και σωστα.
      1) Απο που προκυπτει οτι το ΠΝ δε θελει να εχει με κανεναν απ αυτους σχεση;
      2) Μπες στην ιστοσελιδα για την PESCO και διαβασε και απ τη στιγμη που προχωραει το προγραμμα ο φορεας ειναι το ιδιο το ΠΝ
      3) Το που θα ναυπηγηθει ειναι το λιγοτερο (σιγουρα καλυτερα εδω) αλλα το μετα συντηριση και υποστηριξη που λογικα θα εχει λυθει μεχρι τοτε.

     5. @ Π.Α

      Αν εσύ έχεις αναγορευτεί φωστήρας και πρέπει ότι γράφουν οι άλλοι να συμφωνεί με τη δική σου λογική, συγνώμη δεν θα ακολουθήσω. Κάποιοι έχουν ξεπεράσει το επίπεδο του γραφικού.

      Όσο για τους λόγους που δεν υπάρχουν πλοία και συστήματα από αυτές τις χώρες στο ΠΝ, με ελάχιστες εξαιρέσεις, είναι οι ίδιοι λόγοι που οι περισσότεροι καταναλωτές προτημούν πχ ένα γερμανικό αυτοκίνητο από ένα ιταλικό. Τέλος

    2. Δες τις «ευροκορβετες» ως ένα πρόγραμμα ανάπτυξης στο οποιο οι εταιρίες που συμμετέχουν πληρώνονται από τη Commision – i think!!
     Ποίες ελληνικές εταιρίες ναυπηγεία συμμετέχουν και με τι ποσοστό?
     για ποια κομμάτια θα είμαστε υπέθυνοι??
     Aγνωστο!!
     Εάν φθάσει στο σημείο προς το τέλος της δεκαετίας να προγραμματίζεται η κοπή του πρώτου μετάλλου τότε τα ξανά συζητάμε
     Αυτό το πρόγραμμα για μας είναι για μετά το 2030
     Εάν και συνήθως σε τέτοια προγράμματα υπερισχύουν εθνικά συμφέροντα και σε κάποιο σημείο σπάνε και χωρίσουν οι δρόμοι των partners
     Δες ας πούμε τα HORIZON/TYPE45, EUROFIGHTER/RAFALE
     Το να λέμε πως μετέχουμε σε αυτό το πρόγραμμα οποτε λύσαmε το πρόβλημα με τις μεγάλες μονάδες του Ναυτικού είναι σανός κυριολεκτικά!!
     Μέχρι το 030 πρέπει να φύγουν οι 9s το αργότερο!!
     Να μην μιλήσω για τα 209/1100 /1200 και cOMBATABD!!

     1. Φιλε CK,

      Σωστοτατος. Δυστυχως ελαχιστοι αντιλαμβανονται οτι μεσα σε 10 χρονια θα πρεπει να αντικαταστησουμε τον μισο στολο, και οτι θα πρεπει να κοιταζουμε για πλοια με προσιτες τιμες οπως Type-31 / Iver Huitfeldt, Gowind 2500/3100, Formidable, Multi-Mission Corvette (Doha) κτλ.

      Υποεξοπλισμενες Belhara χωρις CIWS με κοστος 1+ δις ειναι εντελως αχρηστες για εμας, ενω ακομη και οι MMSC ειναι πανακριβες και εχουν σοβαρα μειονεκτηματα.

     2. Φιλε CK,

      Συμφωνω 100%.

      Και εγω κατεληξα στο ιδιο ακριβως συμπερασμα εντελως ανεξαρτητα, εξεταζοντας τις Iver Huitfeldt, τις συνεντευξεις των Δανων για τα πλοια, αλλα και των Βρετανων για τις Type-31.

      Ειναι εξαιρετικη περιπτωση καθως

      1) προκειται για μεγαλα πλοια 6000 τονων που μπορουν να δεχθουν μεγαλο ογκο ηλεκτρονικων και οπλων,
      2) Εχουν μεγαλους αυτοματισμους,
      3) απαιτουν πληρωμα μολις 120 ατομα,
      4) Εχουν χαμηλο κοστος.
      5) Μπορουν να διαμορφωθουν σε εκδοση ΑντιΑεροπορικου πολεμου με βαση τα ηλεκτρονικα και τον οπλισμο της Iver Huitfeldt
      6) Μπορει να διαμορφωθει σε εκδοση γενικης χρησης οπως η Type-31
      7) Μπορει να διαμορφωθει σε πλοιο γενικης υποστηριξης και μεταφορας δυναμεων, οπως τα Absalon
      8) Μπορουν να κατασκευαστουν σε κομματια ωστε να δουλευουν ΟΛΑ τα ναυπηγεια και να μειωθει ο κινδυνος καθυστερησεων.
      9) Υπαρχει πλεον μια μεγαλη εταιρια, η Babcock International που προωθει το σχεδιο για εξαγωγες η και για πωληση του σχεδιου και ναυπηγηση σε ξενες χωρες. Το εχει δηλωσει ο CEO της εταιριας επισημα.

      Το θεμα ειναι οτι η πολιτικη ηγεσια φαινεται να προτιμα τις MMSC, καθως μαλλον θελουν Αμερικανικη χρηματοδοτηση στο πλαισιο μιας ευρυτερης συμφωνιας με τη διακυβερνηση του Μπαιντεν στους προσεχεις μηνες.

   2. Ολα τα πλοια ειναι χρησιμα. Αλλα ειναι βλακωδες να ακυρωνεις απο μονος σου ενα θειο δωρο μοναδικης και αξεπεραστης τεχνολογιας. Τα μοναδικα στον κοσμο ,εκατονταδες νησια μας.  Μην προσπαθουμε να ξανα-ανακαλυψουμε τον τροχο. Ειναι αστειο.

   3. Φιλε Παναγιωτη,

    Τα πλοια Θεμιστοκλης (Sa’ar 72) ΔΕΝ ειναι κορβετες, ειναι πυραυλακατοι, καθως ειναι λιγο μεγαλυτεροι σε μεγεθος απο τις πυραυλακατους Super Vita που εχουμε. Ειναι επισης ενα πλοιο σε μακετα, καθως ΔΕΝ εχει ναυπηγηθει, ενω το κοστος των 300 εκ. που εχει αναφερθει το διπλασιο απο ανταγωνιστικες σχειδιασεις. Η πυρυαλακατος Θεμιστοκλης εχει 900 τονους εκτοπισμα και θα ειναι ακριβοτερη ακομη και απο τις ολοκαινουριες φρεγατες γενικης χρησης Type-31 της Βρετανιας, οι οποιες θα εχουν εκτοπισμα 6 χιλιαδες τονους, δηλαδη 6 φορες μεγαλυτερες σε σχεση με τις Θεμιστοκλης.

    1. Κορβέτες τις θεωρεί ο Ναύαρχος (από 700 τν έως 2.500 τν). Εγώ δεν είπα ότι μου αρέσουν, το αντίθετο, είμαι υπέρ του μεγάλου εκτοπίσματος.
     Το ΠΝ θα μπορούσε να έχει πλοία 2ης γραμμής με καθήκοντα Α/Υ και μικρότερο εκτόπισμα, ταχύτητα και οπλισμό αλλά με ικανότητα επιχειρήσεων σε άσχημο καιρό.
     Αυτά τα πλοία όμως θα πρέπει να είναι πέραν των 14 Φ/Γ και να τύχουν ειδικής σχεδίασης (όχι μεγενθυμένες ΤΠΚ) που είναι άλλη συζήτηση.

   4. Οι Ιταλοί που είναι υπεύθυνοι για το πρόγραμμα των EPC έχουν ένα έτοιμο σχέδιο που μας ταιριάζει γάντι για τα πλοία που θέλουμε.
    Είναι οι 4 Doha class που έχει παραγγείλει το Qatar κ ήδη οι 3 φτιάχνονται.
    Ας πάμε το πρόγραμμα σαυτο το σχέδιο σε 3 διαμορφώσεις ανάλογα με τι θέλει ο καθένας.
    Τα πλοία στην διαμόρφωση Doha class θα είναι μια χαρά για μας.
    3200-3300 τόνους με
    1 OTO-76mm ,με προσθήκη STRALES θα είναι σούπερ
    2 Sylver A50 για 16 Aster30
    8 exocet MM40 Block 3 C
    RAM για 21 βλήματα RIM 116
    2 τηλεχειριζόμενους σταθμούς για πυροβόλα των 20mm
    Αντίμετρα Sylena mk2 κ σόναρ τροπιδας Thesan.
    Με μια προσθήκη 2 τριπλών εκτοξευτων για Τορπίλες το σκάφος μια χαρά είναι κ δεν θα πήγαινε μέχρι το 2030 για να βγεί στην Θάλασσα.

  2. Με ολο το σεβασμο στη ναυτοσυνη και τον επαγγελματισμο του ναυαρχου ( ισχων και εσαει τιτλος λογω αποστρατειας) θα ηθελα να παρατηρησω οτι δυστυχως βρισκεται κι αυτος υπο την επηρεια του βερτιγκο που ταλανιζει τους ναυταιους χρονια τωρα κι εχει πληξει το αξιομαχο του ΠΝ.

   Οσαν να ζει σε παραλληλο συμπαν παραθετει μια λιστα οπλικων συστηματων που ισως μονο η Ινδια μπορει να καλυψει σε βαθος 5ετιας μα σιγουρα οχι η Ελλαδα εν ετει 2021 εν μεσω κορονοιου και οικονομικου Αρμαγεδωνα που ερχεται οταν για παραδειγμα απο 1/5/21 ελευθερωθουν οι πληστηριασμοι πρωτης κατοικιας.

   Τοσα χρονια οι ναυτεοι ειτε τηρουσαν σιγη ασυρματου εντος του ΓΕΕΘΑ σαν να μην υπηρχε καμια εξοπλιστικη ελλειψη ειτε δημιουργουσαν λιστες απαιτησεων εκτος πραγματικοτητας δινοντας το πατημα στο πολιτικο λομπι να προβαινει σε ακυρωσεις ακομη και σημαντικων projects οπως οι ALS αλλα και δημιουργωντας προσκωματα και σε αλλους εξοπλισμους ειδικως στον ερμο τον ΣΞ που ηταν παντα ο τελευταιος τροχος της αμαξης…

   Αναφορες σε πυραυλακατους και πυρπολικα οπως ο Καναρης στο 1821 μονο ως σοβαρα δεν μπορουν ληφθουν υποψη οταν τα πλεγματα αρνησης/προστασιας περιοχης των Τουρκων στα παραλια ειναι φτιαγμενα για πυκνες και εις βαθος εμπλοκες με οπλα κρουσης και ασσυμετρων απειλων.

   Καμια αναφορα σε αντι drone πλεγματα και φυσικα σε πολυστατικα και παθητικα ρανταρ και φυσικα σε ενισχυση της αντιεροπορικης ομπρελας μεσω της αντικαταστασης των μεσου βεληνεκους οπλων οπως οι Χοκ με αλλα συγχρονα οπλα.

   Καμια προταση συγκεκριμενη για απαλλαγη απο προβληματικα οπλικα συστηματα στο διπλωματικο πεδιο οπως οι S300 και η πιθανη αντικατασταση τους απο οπλα τυπου Bastion / Iron Dome / Brahmos που θα αλλαζαν τους κανονες και τελος καμια αναφορα σε δυο πολυ σημαντικα θεματα που κανενας στρατιωτικος δεν τολμαει να αγγιξει:

   1) ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΗΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΥΨΟΥΣ 2ΔΙΣ ΕΥΡΩ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΒΑΣΗ (ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ) ΣΤΗΝ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΟΥΔΑΣ, ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΤΗΣ ΑΛΕΞ/ΛΗΣ, ΘΕΣ/ΚΗΣ, ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ ΟΠΩΣ ΤΟΥ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ, ΣΤΑΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟΥ ΚΛΠ

   2) ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΔΟΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΕ ΚΡΙΣΙΜΟΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥΣ ΠΧ. ΑΓΟΡΑ 12 ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ RAFALE (Διαγωνισμος Κροατιας) Η ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ

   Ειναι πραγματικα τραγικο να μιλαμε για ΕΑΔ οταν οι δυο χωρες λειτουργουν με διαφορετικο οπλικο δυναμικο, απο διαφορετικους προμηθευτες και χωρις δικτυοκεντρικο ελεγχο, με χαρακτηριστικο παραδειγμα τα αρματα AMX 60 θωρακισης του Μεσοπολεμου και αντιστοιχα Τ80 για τα οποια η Ελλαδα δεν γνωριζει καν το συστημα τροφοδοσιας και μεταδοσης οταν απεναντι οι Τουρκοι ετοιμαζουν αναβαθμιση των LeoA4 απο την ALSESAN με ενισχυμενη θωρακιση για να αντιμετωπισει την οντως εντυπωσιακη κανη των 120 mm

   Θελω με απλα λογια να καταδειξω οτι καλες οι αναφορες και οι Μετα Χριστον Προφητειες αλλα αυτες δεν αλλαζουν τη παρουσα κατασταση η οποια ειναι τραγικη και για να αλλαξει πρεπει να υπαρξει ρασιοναλισμος και ευελιξια οπως ανφερε πιο πανω ο φιλος Papajohn

   1. Ευστοχοτατο – BULLSEYE που λενε !!

    » Τοσα χρονια οι ναυτεοι ειτε τηρουσαν σιγη ασυρματου εντος του ΓΕΕΘΑ σαν να μην υπηρχε καμια εξοπλιστικη ελλειψη ειτε δημιουργουσαν λιστες απαιτησεων εκτος πραγματικοτητας δινοντας το πατημα στο πολιτικο λομπι να προβαινει σε ακυρωσεις ακομη και σημαντικων projects οπως οι ALS αλλα και δημιουργωντας προσκωματα και σε αλλους εξοπλισμους ειδικως στον ερμο τον ΣΞ που ηταν παντα ο τελευταιος τροχος της αμαξης… «

    θα περιμενα απο ε.α αξιωματικους ΟΠΟΙΟΥ κλαδου των ΕΔ, να τοπουετηθουν αναλογα……

    ΑΛΛΑ……
    δυτυχως υπαρχουν τα αλλα κι οι συμφωνιες κατω απο το «τραπεζι» !

 8. Απορώ πώς ενώ η εκπεφρασμενη απαίτηση του ΠΝ είναι για 6 φ/γ ΑΑΠ εδώ ακούμε για 4, ενώ η οροφή που ακούμε για κάλυψη και της Αν Μεσογείου στο πλαίσιο του ΕΑΧ είναι 16-18 κύριες μονάδες επιφανείας πάμε στις 8! εκτός αν θεωρούμε κύριες μονάδες επιφανείας τις κορβετες… και μάλιστα των 2500τν.

  Προσωπικά και ακούγοντας τα περί 2.5δις για ανορθόδοξο πόλεμο νομίζω ότι ο ναύαρχος έχει στο μυαλό του διαφορετική αντίληψη για την άμυνα που δεν περιλαμβάνει ή υποβαθμίζει την αξία του ελέγχου της Αν Μεσογείου.

  2.5δις επιπλέον αυτών που περιγράφει σαν δομή του ΠΝ είναι όσα λειπουν για 4 επιπλέον φρεγάτες πολλαπλού ρόλου.

  Συμφωνώ με τη λογική του ανορθόδοξου πολέμου στο Αιγαίο όμως σε καμία περίπτωση εις βάρος της οροφής των κύριων μονάδων επιφανείας του ΠΝ που πρέπει να μπορεί να επιχειρήσει απρόσκοπτα για μεγάλα χρονικά διαστήματα στα ανοιχτά.

  Τέλος τα ΑΒ δεν δίνονται.
  Το ΠΝ χρήζει άμεσης ενίσχυσης και τα ισχυρότερα πλοία που μπορούν να του δώσουν ανάσες μέχρι να παρακηφθουν νέες μονάδες είναι τα Τικο αν παραχωρηθουν βέβαια δωρεάν.
  Για μία δεκαπενταετια το κόστος κύκλου ζωής τους θα αντισταθμιστει τόσο απο την επιχειρησιακή κάλυψη όσο και απο τα όπλα που φέρουν.

  1. 16-18 κυριες μονάδες επιφανειας δεν μπορεί να διατηρήσουν χώρες όπως το UK και η Γαλλία!!!

   Για τα TICOs ακόμα και αν μας τα απελευθερώσουν αύριο βάλε τουλάχιστον μια διετία και κάνα 1-1.5 billion $ για έρθουν επιχειρησιακά!

   1. Μέχρι προχτες είχαμε 14 φρεγάτες τωρα 13.Δηλαδη είναι πολύ δύσκολο να προσθέσουμε άλλες 2-3 και να φτάσουμε στις 16; Δεν μιλάω για καινούργιες μιλάω για μίγμα καινούργιων και μεταχειρισμένων.Αντιθετα στα υποβρύχια που λέει ο ναύαρχος για 12 είναι σχεδόν απίθανο να φτάσουμε τον αριθμό αυτό κυρίως γιατί είναι πιο δύσκολο να βρεις μεταχειρισμένα.

 9. περιεκτικός, συγκροτημένος & σαφής ο Αντιναύαρχος. Μένει να τον ακούσουμε και έστω να υλοποίησουμε κάποια από αυτά που προτείνει…ΑΚΟΥΕΙ κανείς;;;;;;

 10. Ας αφήσουμε για λίγο τα υποθετικά και ας κοιτάξουμε την πραγματικότητα. Δημιουργήθηκε θέμα στην συζήτηση στη Βουλή για τις ριπές λόγω ανεπάρκειας λεπτομερειών για «τεχνικά ζητήματα απορρήτου φύσεως». Δόθηκε ραντεβού στο Υπουργείο Εθν. Άμυνας σε διαβαθμισμένη αίθουσα. Ή κάτι πολύ ιδιαίτερο υπάρχει στα rafale που θα πάρουμε ή μας δουλεύουν. Ελπίζω το πρώτο και φοβάμαι το δεύτερο. Δεν μπορεί να παίζουν έτσι με την ασφάλεια της Πατρίδας.

  1. Δύο πράγματα μου έρχονται στο μυαλό:
   1. Δεν υπάρχει επισκευαστική δυνατότητα στη χώρα μας για κανένα υποσύστημα του Rafale, όπως λέει και ο Δούρειος, το οποίο είναι ζήτημα
   2. Επειδή είναι χλωμό να γνωρίζει τέτοιες λεπτομέρειες ο εκ Μάνης ορμώμενος δηκηγόρος που είναι πρόεδρος της επιτροπής Εξοπλιστικών Προγραμμάτων, μάλλον θέλει να δώσει αυτός πρώτος το ΟΚ για την αγορά (μετά από τροποποιήσεις) και να πάρει το credit που του αξίζει, έστω κι αν καθυστερίσει λίγους ακόμα μήνες το πρόγραμμα …

   1. Ο βαθος του ξεπεσμου κι της διαφθορας ……

    Εχουμε δικηγορους ως προεδρους να ηγουνται αρμοδιες επιτροπες των Εξοπλιστικων Προγραμματων…..

    Οπως λεει κι η γνωστη παροιμια….«Εβαλαν τον λυκο να φυλαει τα προβατα» !

  2. Φιλε ARHILOHOS,

   Φυσικα θα αστειευεσαι φανταζομαι. Δεν εχουν ΚΑΝΕΝΑΝ απολυτως λογο να ζητουν απορρητες και διαβαθμισμενες πληροφοριες οι βουλευτες για θεματα εκτος των αρμοδιοτητων τους.

   Ποιοι ειναι αυτοι που ζητουν πληροφοριες απορρητου φυσεως και μαλιστα για τεχνικα ζητηματα, και για ποιο λογο ακριβως??? Μηπως για να τις να τις διαρρευσουν στα ΜΜΕ και να τις παραδοσουν στους Τουρκους ??? Καποιοι θα επρεπε να ντρεπονται για αυτους που ψηφιζουν και να μεταναστευσουν ολοι μαζι στην Τουρκια.

  3. λογικο ειναι,αυτα που ειναι απορητα για το κοινο, οι βουλευτες που θα τα ψηφισουν πρεπει να ξερουν λεπτομερειες για ειδος,αριθμους και κοστη οπλων και συστηματων,οπως και για τις δυνατοτητες τους.Θελουν να το κανουν οσο ποιο διαφανες γινεται,(χωρις να τα φανερωσουν ολα στους γειτονες) και χωρις να γινει κανονικος διαγωνισμος για αεροσκαφος που θα επερνε χρονια. Το συμβολαιο των ραφαλ φαινεται κομπλε, τις φρεγατες φοβαμαι.

   1. Να ξερουν τι; δε ξερουν τιποτα απο αμυντικα θεματα και θελουν ενημερωση γιατι; εδωβεμενα μου πηρε μια δεκαετια για να μαθω για ολους τους κλαδους να καταλαβω τη δομη της χωρας τα Οπλα που εχουμε, τι κανει το καθε οπλικο συστημα. Ολα αυτα μεσα απο πηγες και ιστοσελιδες και σιγα σιγα μαθαινα, και θα ερθει ο οποιοσδηποτε που ΔΕΝ εχει ασχοληθη με την αμυνα της χωρας γενικοτερα να ζητησει διαβαθμισμενες πληροφοριεςκ και καλα για να αξιολογηση αν αξιζεινσαν οπλικο συστημα και τα χρηματα τα οποια ξοδευτηκαν, που το πιο πιθανο ειναι να τις χρησιμοποιησει για κομματικο οφελος και λαικισμο, ε ΟΧΙ απλα.

 11. Μιλάμε για αυτά που αποσύρονται τώρα ή πέρυσι ώστε να έρθουν και άμεσα. Μόνο τα όπλα τους θέλουν.
  Πολύ πιθανό να έρθουν και με hot transfer.
  Η Γαλλία και το ΗΒ όχι μόνο μπορούν αλλά τόσα έχουν και περισσότερα αλλά η σύγκριση είναι ατυχής. Και η Ολλανδία με το 1τρις ΑΕΠ και το μέγεθος της Πελοποννήσου έχει 6 φρεγάτες και 4 υ/β. Τι σημαίνει αυτό;
  Η άμυνα έχει να κάνει με τη γεωγραφία και την απειλή.

 12. Αφού ενδιαφερόταν τόσο πολύ ο Ναύαρχος για τον στόλο γιατί δεν πρότεινε ποτέ να
  πάρουμε τα 10 πλοία που είχε παραγγείλει ο Σαντάμ και έμειναν στους Ιταλούς;

  Γιατί δεν πήραμε σε εξεφτελιστικές τιμές τα 6 πυραυλοφόρα σκάφη των 680 τόνων;
  Ναι αυτά που είχαν και ΑΑ σύστημα με πυραύλους!
  Ένα πυροβόλο των 76 χιλιοστών, ένα των 40 χιλιοστών, 4 πυραύλους Οττοματ, 4 πυραύλους Ασπίντ.

  Στην θέση των 4 πυραύλων επιφανείας μπαίνουν 8 exoset και στην θέση των 4 ασπίντ μπαίνουν 16 MICA VL NG! Για να δώσουμε ένα παράδειγμα σχεδίασης πλοίου και δυνατότητες.
  Το ίδιο παράδειγμα θα μπορούσα να δώσω με τις δικές μας γαλλικές πυραυλακάτους που έχουν και τορπίλες,
  με μια μικρή μεγένθυση σε διαστάσεις μπαίνουν οι πύραυλοι MICA, ρυμουλκούμενο SONAR
  και ανθυποβρυχιακές τορπίλες.

  Και της 4 φρεγάτες που τελικά της κράτησαν για αυτούς!
  Τι είχαμε τότε; Αντιτορπιλικά του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου και 2 φρεγάτες S !

 13. Εάν ξέρουμε κάτι απο την ιστορια, ειναι οτι στις ανωτερες θεσεις το πιο αξιολογο προσον ειναι η ικανοτητα διαχειρισης και αξιοποιησης υλικων και ανθρωπινων πορων. Αυτη η ικανοτητα εδραζεται στην σωστη αντιληψη της πραγματικοτητας και οχι σε whishful thinking – πως θα ηθελε ο καθενας μας να ειναι ιδανικα τα πραγματα , ευσεβεις ποθους.

  Παραδειγμα: Στο Μεσοπολεμο, ιδιαιτερα μετα το Μεγαλο Κραχ, το βρετανικο Treasury ήταν πολυ σφιχτο με τα κονδυλια που διεθετε στους 3 κλαδους. Το Royal Navy ιδανικα θα ηθελε να εχει μεγαλο στολο βαρεων καταδρομικων με 8ιντσα πυροβολα, τοσο ως scouts των θωρηκτω όσο και για προστασια των θαλλασσιων οδων απο raiders. Ετσι τουλαχιστον ειχε ξεκινησει να πραττει τη δεκαετια του 20. Τι εκανε λοιπον το RN? Προσαρμοστηκε στις συνθηκες. Εφτιαξε φτηνοτερα ελαφρα καταδρομικα με 6ιντσα, που μπορουσε να τα αποκτησει σε μεγαλους αριθμους. Η αλλη εναλλακτικη ηταν να μην εχουν επαφη με την πραγματικοτητα, να επιμενουν σε 8ιντσα και να απομεινουν στο τελος με τα παλια καταδρομικα του Α παγκοσμιου.

  Αυτη ειναι η διαφορα μεταξυ ορθης διαχειρησης και ευσεβων ποθων.

 14. Εγώ έχω και μια ένσταση σχετικά με τις κανονιοφόρους, δεδομένου ότι κανόνια, φέρουν πλέον όλα τα πλοία.
  Θα προτιμούσα αντί για 10 κανονιοφόρους, άλλες 5 πυραυλακάτους ή αντί για 10 κανονιοφόρους, 5 επιπλέον επάκτιες ή άλλο πυραυλικό σύστημα, ώστε να κλείσει το Αιγαίο, αφού έτσι και αλλιώς οι κανονιοφόροι, μόνο για το Αιγαίο είναι. Δεν βρίσκω νόημα να διατηρούμε 10 τέτοιες μονάδες στο στόλο, όπου κανονιοφόρους έχουν μόνο η Ελλάδα και η Τουρκία πλέον σε όλο τον πλανήτη, όπου και η Τουρκία τις περνάει και αυτή σε δεύτερη μοίρα.

  1. Η αποστολή και τα πλοία των κανονιοφόρων έπρεπε να περάσουνε στο Λιμενικό όπου με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση θα μπορούσε να εκσυχρονιστεί ο στόλος και όχι βεβαια με φουσκωτά βαρκάκια και άοπλα κρις kraft όπως τώρα
   https://turkishnavy.net/dost-class/

  2. Οι κανονιοφόροι είναι χρήσιμα πλοία ώστε να ακολουθούν απειλές, αλλά ειναι σοβαροί κανονιοφόροι, με επιδόσεις και εξοπλισμό και πλοία 1000-1500 τονων, σχεδιασμένα και για καμιά τράκα, όπου χρειάζεται.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *