Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ), ως Αναθέτουσα Αρχή, προκήρυξε διαγωνισμό ανάθεσης και εκτέλεσης για το υποπρόγραμμα «Προμήθεια Αντιμέτρων Τ/Λ και Υποστήριξής τους (FOS) με Προαίρεση Αγοράς (Option)» προϋπολογιστικού κόστους € 10.000.000. Πρόκειται για πρόγραμμα που σχετίζεται με τα αντίμετρα τορπιλών των τεσσάρων (4) υποβρυχίων «214» και του εκσυγχρονισμένου «209» («Ωκεανός»).