Πρόγραμμα με στόχο την αντικατάσταση των παρωχημένων και επιχειρησιακώς ακατάλληλων ΑΒΑΚ τύπου LCVP αναμένεται να ξεκινήσει το ΠΝ μέσα στο 2020. Αντικειμενικός σκοπός του προγράμματος είναι η ύπαρξη ενός αξιόπιστου και σύγχρονου ταχυπλόου που θα προσφέρει υψηλή προστασία και ταχύτητα από και προς τα αρματαγωγά «ΙΑΣΩΝ» της Διοίκησης Αμφιβίων Δυνάμεων. Ως επιθυμητό μέσο χαρακτηρίζονται τα σκάφη κατηγορίας RIB μήκους 11 μέτρων με ταχύτητα 40 κόμβων.

Σύμφωνα με την υφιστάμενη κατάσταση σε τακτικό – επιχειρησιακό και στρατηγικό επίπεδο η 32 Ταξιαρχία Πεζοναυτών με γνώμονα της ασκήσεις ΑΙΓΙΑΛΟΣ αποτελεί σχηματισμό που θα κληθεί να επιχειρήσει στη περιοχή ευθύνης της ΑΣΔΕΝ επιφορτισμένη με καθήκοντα εφεδρείας συμπληρώνοντας τους σχηματισμούς της ΑΣΔΕΝ που εδρεύουν σε κύριες και μικρότερης έκτασης νήσους του Αιγαίου. Δευτερευόντως, ως δύναμη αμέσου επεμβάσεως σε νησιά που έχουν ήδη δεχθεί επίθεση και έχει απολεσθεί φίλιο έδαφος έχοντας καταφέρει ο εχθρός να εγκαταστήσει προγεφύρωμα με μηχανοκίνητες δυνάμεις.

Σημειώνεται, ότι το ΠΝ διαθέτει συνολικά 29 ΑΒΑΚ τύπου LCVP σχεδίασης του Β Παγκοσμίου Πολέμου εκ των οποίων τα 10 φέρουν υδροπροωθητές και μπορούν να αναπτύσσουν μέχρι και 20 κόμβους. Παλαιότερα, είχε εξεταστεί από τη 32 Ταξιαρχία Πεζοναυτών και το ΠΝ να τοποθετηθεί κάποιου είδους κάλυμμα με φύλα κέβλαρ στην οροφή των ΑΒΑΚ ώστε να υπάρχει μια υποτυπώδης προστασία (τουλάχιστον από θραύσματα) αλλά το σχέδιο εγκαταλείφτηκε λόγω μεγάλης αύξησης του βάρους.

Τα ΑΒΑΚ τύπου LCVP έχουν εκτόπισμα 13 τόνους (φορτωμένο με προσωπικό) και έχουν μήκος 11 μέτρα. Η 32 Ταξιαρχία Πεζοναυτών χρησιμοποιεί ως πρώτο κύμα εξόδου λέμβους ZODIAK αφού προσφέρουν μεγάλη ταχύτητα και συνδυαστικά τα ΑΒΑΚ απόρροια έλλειψης άλλου μέσου.

Παράλληλα, εκκρεμεί το θέμα της απόκτησης αμφιβίων τεθωρακισμένων οχημάτων AAV7 καθώς δεν υπάρχει ειλημμένη απόφαση.

Είναι απαραίτητη ανάγκη η αντικατάσταση με γερανούς μεγαλύτερης ανυψωτικής ικανότητας.

Όπως έχουμε σημειώσει και παλαιότερα στη θέση των ΑΒΑΚ θα μπορούσαν εκτός από RIB θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν και άλλα ικανότερα σκάφη όπως τα CB90 ή τα M12 ή άλλο σκάφος αντίστοιχων δυνατοτήτων και χαρακτηριστικών. Ασφαλώς και μπορεί να υπάρξει και ελληνική λύση με σκάφος προσαρμοσμένο στις ελληνικές ανάγκες.