Μολονότι το Πολεμικό Ναυτικό (ΠΝ) έχει στραμμένο το ενδιαφέρον του στις γαλλικές φρεγάτες FDI HN καθώς και στο πρόγραμμα ναυπήγησης κορβετών εντούτοις για λόγους καταγραφής των γεγονότων της επικαιρότητας οφείλουμε να αναλύσουμε και να σχολιάσουμε την αμερικανική απάντηση (LoA, Letter of Acceptance) η οποία είναι συνέχεια της LoR (Letter of Reruest) που εστάλη από το ΠΝ τον Μάρτιο του 2021.

Υπενθυμίζεται ότι στην LoR που στάλθηκε το περασμένο έτος το ΠΝ ζητούσε να ενημερωθεί για τις τιμές και διαμόρφωση των MMSC/ HF2, των επιλογών Εκσυγχρονισμού Μέσης Ζωής των τεσσάρων φρεγατών ΜΕΚΟ 200 ΗΝ, του πλοίου ενδιάμεσης λύσης από τις ΗΠΑ καθώς και της δυνητικής δυνατότητας συμμετοχής στο πρόγραμμα των νέων αμερικανικών φρεγατών FFG(X) της κλάσης Constellation.

Προσπερνάμε το θέμα των MMSC/ HF2 δεδομένου πως το ΠΝ και η ελληνική κυβέρνηση επέλεξαν τις γαλλικές φρεγάτες FDI HN. Τα πλοία όπως έχουμε αναλύσει πολλές φορές υστερούν τόσο σε επίπεδο διαμόρφωσης και οπλικών συστημάτων όσο και ως προς το εξωφρενικό κόστος (4 πλοία κοστολογήθηκαν στα 6.9 δισεκατομμύρια δολάρια).

Εκσυγχρονισμός φρεγατών ΜΕΚΟ 200 ΗΝ

Η πλέον ενδιαφέρουσα πτυχή της αμερικανικής απάντησης είναι ο ΕΜΖ των φρεγατών ΜΕΚΟ 200 ΗΝ. Οι Αμερικανοί σύμφωνα με πληροφορίες προτείνουν περί τις εναλλακτικές διαφορετικές διαμορφώσεις με τις ανάλογες επιλογές συστημάτων. Δίνεται η δυνατότητα στο ΠΝ να επιλέξει ένα πακέτο με βάση τη κοστολόγηση συστημάτων που δόθηκε στη δημοσιότητα και εμπεριέχει ανώτατο κόστος 2.4 δισεκατομμύρια δολάρια. Το κόστος αυτό περιλαμβάνει κοστολόγηση όλων των ενδεχόμενων επιλογών και προφανώς ένα τελικό πακέτο για το ΠΝ θα είχε μικρότερο κόστος αλλά και πάλι κρίνεται ως υψηλό δεδομένης της ηλικίας των φρεγατών ΜΕΚΟ.

Φυσικά το ΠΝ μπορεί να επιλέξει ένα αριθμό πλοίων και να εκσυγχρονίσει με βάσει τις τιμές που αναφέρει η DSCA και τις πιθανές αμερικανικές επιλογές οπλικών συστημάτων, ηλεκτρονικών, αισθητήρων και τακτικού συστήματος.

Πλοίο ενδιάμεσης λύσης

Πρόκειται για το πλέον αξιοσημείωτο σκέλος της αμερικανικής απάντησης που ουσιαστικά επιβεβαιώνει τα λεγόμενα και τα γραφόμενα όλων όσων διατηρούσαν επιφυλάξεις αναφορικά με την αποδέσμευση αμερικανικών πλοίων για το ΠΝ όπως τα Arleigh Burke ή τα Ticonderoga. Οι Αμερικανοί δεν μνημονεύουν καμία συγκεκριμένη επιλογή πλοίου ενδιάμεσης λύσης για το ΠΝ. Ούτε κάνουν λόγο για μεταχειρισμένα LCS του Ναυτικού των ΗΠΑ.

Και αυτό διότι όπως διευκρινίζουν είναι μια διαδικασία η οποία απαιτεί τη τελική έγκριση από το Κογκρέσο συνεπώς δεν μπορεί να αναφερθεί συγκεκριμένη επιλογή πλοίου. Παρά τα σενάρια που διακινήθηκαν τα τελευταία χρόνια με αποτέλεσμα να καθυστερεί η διαδικασία επιλογής νέου πλοίου και να δημιουργούν φρούδες ελπίδες δεν προσφέρουν στο ΠΝ πλοίο ενδιάμεσης λύσης

Συμμετοχή στο πρόγραμμα των νέων φρεγατών FFG(X) της κλάσης Constellation

Το τέταρτο σημείο που αναδεικνύεται από την επίσημη απάντηση των Αμερικανών είναι το ζήτημα της ελληνικής συμμετοχής στο πρόγραμμα FFG(X) της κλάσης Constellation. Επισημαίνεται πως το ΠΝ έχει τη δυνατότητα της συμμετοχής στο πρόγραμμα FFG(X) ζήτημα το οποίο οι Αμερικανοί το συνδέουν με την επιλογή των MMSC/ HF2.

Το πλέον ουσιαστικό σκέλος της επίσημης απάντησης των Αμερικανών είναι η προσπάθεια της Lockheed Martin να διεκδικήσει το πρόγραμμα ΕΜΖ των φρεγατών ΜΕΚΟ 200 ΗΝ. Το ζήτημα επιλογής πλοίου ενδιάμεσης λύσης από τις ΗΠΑ έχει ατονήσει λόγω δύο λόγων: της επιλογής των φρεγατών «Μ» καθώς και της ολιστικής προσέγγισης για την ανανέωση του ελληνικού στόλου μέσω της πρόσκτησης κορβετών με σύγχρονες δυνατότητες σε όλο το φάσμα των ναυτικών επιχειρήσεων. Απολύτως λογική προσέγγιση αφού οι νέες μονάδες ανανεώνουν τον στόλο του ΠΝ και του δίνουν ορίζοντα επιχειρησιακής ζωής για τα επόμενα 40 χρόνια.