Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ανακοίνωσε (δείτε ΕΔΩ) ότι στις 13 Σεπτεμβρίου, πραγματοποιήθηκε στο Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΑ), συνάντηση εκπροσώπων της εταιρείας Omnisys με αρμόδιους επιτελείς του ΓΕΑ. Σκοπός της συνάντησης ήταν η παρουσίαση, εκ μέρους της εταιρείας, των δυνατοτήτων του συστήματος BRO (Battle Resource Optimization), που έχει αναπτύξει. Σύμφωνα με ην Omnisys το BRO αναπτύχθηκε για να απαντήσει στην ανάγκη μείωσης της σημερινών περίπλοκων και πολυσύνθετων επιχειρήσεων. Η χρήση του BRO βοηθά στη λήψη ορθών αποφάσεων και στην ορθή χρήση των διαθέσιμων μέσων, σε πραγματικό χρόνο.

Το BRO μπορεί να ολοκληρώσει στρατιωτικά μέσα ξηράς, θάλασσας και αέρα και μπορεί να σχεδιάσει και να διαχειριστεί επιχειρήσεις, από την αρχή έως το τέλος τους. Αποστολή του είναι να μειώνει την πολυπλοκότητα των επιχειρήσεων, να βοηθά στη λήψη των αποφάσεων και να μεγιστοποιεί τα οφέλη των διαθέσιμων μέσων. Το BRO μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα με τις απαιτήσεις του χρήστη. Έτσι έχει αναπτυχθεί σε διάφορες εκδόσεις: Συλλογής πληροφοριών, διαχείρισης θεάτρου επιχειρήσεων, αντιαεροπορικής άμυνας, επιτήρησης αέρος, ασφάλειας συνόρων και ηλεκτρονικού πολέμου.