Το Αμερικανικό Ναυτικό ανακοίνωσε ότι στις 14 Σεπτεμβρίου το UAV τύπου MQ-4C απέκτησε Αρχική Επιχειρησιακή Ικανότητα. Είχε προηγηθεί, τον Μάιο του 2020, η ανακήρυξη της Πρώιμης Επιχειρησιακής Ικανότητας. Στο μεσοδιάστημα τα συστήματα επιχειρούσαν στον Στόλο του Ειρηνικού του Αμερικανικού Ναυτικού, σε αποστολές συλλογής πληροφοριών, επιτήρησης και αναγνώρισης. Το MQ-4C έχει ως αποστολή τη συλλογή πληροφοριών, την επιτήρηση και την αναγνώριση σε πραγματικό χρόνο σε εκτεταμένες θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές. Έχει αυτονομία 30 ωρών (ή 15.186 χιλιομέτρων) και μπορεί να πετάξει σε ύψος 60.000 ποδών με ταχύτητα 575 χιλιομέτρων την ώρα. Μαζί με τα αεροσκάφη ναυτικής συνεργασίας P-8 Poseidon, θα αντικαταστήσουν σταδιακά τα παλαιά P-3C Orion και τα EP-3E Aries II. Επιχειρησιακά, τα MQ-4C θα αναλάβουν τις αποστολές συλλογής πληροφοριών, επιτήρησης και αναγνώρισης, ενώ τα P-8 τις ανθυποβρυχιακές αποστολές.