«Όπως γνωρίζει ο ιδιοκτήτης ενός αυτοκινήτου, η διατήρηση μιας παλιάς μηχανής σε λειτουργία είναι μια δαπανηρή υπόθεση, που καταλήγει είτε στην απόσυρση του είτε στην γενική επισκευή του, έτσι ώστε να συνεχίσει να λειτουργεί για περισσότερα χρόνια. Τα αεροσκάφη δεν διαφέρουν, εκτός από το ότι έχουν έναν περιορισμένο χρόνο επιχειρησιακής ζωής, τον οποίο καθορίζει ο κατασκευαστής» μας απάντησε η IAI (Israel Aerospace Industries), στη διάρκεια της συζήτησης μας για την προοπτική αναβάθμισης των ελληνικών C-130B/H Hercules. Τα προγράμματα επέκτασης επιχειρησιακής ζωής και ο εκσυγχρονισμός μπορούν να παρατείνουν τη διάρκεια επιχειρησιακής ζωής ενός αεροσκάφους. Εάν αυτό δεν γίνει, η χρήση του αεροσκάφους γίνεται πολύ δαπανηρή, λόγω της μη διαθεσιμότητας ανταλλακτικών ή της συχνότητας εμφάνισης βλαβών που τελικά το καθιστούν ξεπερασμένο.

Η παλαιότητα δεν καθορίζεται από τα χρόνια λειτουργίας ενός αεροσκάφους, αλλά από το επίπεδο συντήρησης του. Όμως, ακόμη και αν η συντήρηση πραγματοποιείται αυστηρά και σύμφωνα με τα τεχνικά εγχειρίδια, τα ηλεκτρονικά συστήματα του αεροσκάφους γίνονται ολοένα και πιο επιρρεπή σε βλάβες και χρειάζονται πολύ χρόνο για επισκευή, λόγω και της χαμηλής διαθεσιμότητας των ανταλλακτικών. Όσο οι καλωδιώσεις και τα υδραυλικά φθείρονται, το αεροσκάφος παραμένει καθηλωμένο στο έδαφος για περισσότερο χρόνο και η διαθεσιμότητά του μειώνεται. Τότε είναι στιγμή που ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού θα πρέπει να εξεταστεί σοβαρά.

Η IAI έχει ήδη πραγματοποιήσει πάνω από 160 προγραμματισμένες συντηρήσεις αεροσκαφών C-130 (PDM : Programmed Maintenance) και άλλες τροποποιήσεις, όπως εκσυγχρονισμούς για την Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία και τρίτες χώρες-πελάτες. Επιπρόσθετα προγράμματα βρίσκονται σήμερα σε εξέλιξη. Η συντήρηση, η επισκευή και η γενική επισκευή (MRO : Maintenance, Repair, and Overhaul) των C-130 και των κινητήρων T56-15A είναι υπηρεσίες που επίσης παρέχονται από την IAI και οι οποίες εκτελούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα προγράμματα βιομηχανικής και στρατιωτικής συντήρησης. Ήδη η IAI εκτελεί όλες τις απαραίτητες δραστηριότητες βαριάς συντήρησης για τα C-130H της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας, αλλά και για τρίτες χώρες. Οι υπηρεσίες MRO καλύπτουν όλες τις περιοδικές επιθεωρήσεις και τη συντήρηση των ατράκτων, των παρελκόμενων, των κινητήρων, των στροβίλων, των συμπιεστών, των τροχών, λοιπών εξαρτημάτων και των δομών ταχείας αλλαγής κινητήρων.

Η αλλαγή του Τμήματος Κεντρικής Πτέρυγας (CWB : Central Wing Box) είναι ένας κρίσιμος παράγοντας στα πρόγραμμα επέκτασης της επιχειρησιακής ζωής των C-130, ο οποίος μειώνει τη φθορά του υποσυστήματος της αεροδομής, η οποία δέχεται και το μεγαλύτερο μέρος της κόπωσης-φθοράς, λόγω των φορτίσεων που παράγονται στη διάρκεια της επιχειρησιακής χρήσης του αεροσκάφους Η αντικατάσταση του CWB είναι μια δαπανηρή και χρονοβόρα διαδικασία την οποία μπορούν να υποστηρίξουν μόνο λίγοι πάροχοι εργασιών και υπηρεσιών MRO. Η IAI έχει υπογράψει συμφωνία με χρήστες του C-130 (μεταξύ των οποίων και η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία) για την εκτέλεση ενός προγράμματος επέκτασης επιχειρησιακής ζωής που περιλαμβάνει και την αντικατάσταση του CWB, την αντικατάσταση των καλωδιώσεων με νέες και την εκτέλεση εργασιών κατηγορίας PDM. Η IAI έχει ήδη υλοποιήσει πολλές αντικαταστάσεις CWB, στο πλαίσιο πολλών προγραμμάτων εκσυγχρονισμού. Οι εργασίες περιλαμβάνουν την αφαίρεση των κινητήρων και των πτερύγων, το άνοιγμα της ατράκτου και την αντικατάσταση του CWB. Η αντικατάσταση συχνά περιλαμβάνει και εργασίες δημιουργίας νέων διαδρόμων για τις καλωδιώσεις, τις υδραυλικές γραμμές και τις γραμμές ροής του καυσίμου εντός του αεροσκάφους. Σε συνδυασμό με την εγκατάσταση νέων ηλεκτρονικών συστημάτων, το σύνολο των εργασιών έχουν ως πρακτικό αποτέλεσμα ένα σχεδόν νέο και ικανό μεταφορικό αεροσκάφος, το οποίο μπορεί να παραμείνει σε υπηρεσία για δεκαετίες.

Η IAI προσφέρει επίσης και πλήρη εκσυγχρονισμό του πιλοτηρίου και αντικατάσταση των ηλεκτρονικών συστημάτων: Εγκατάσταση νέου και σύγχρονου ψηφιακού πιλοτηρίου, νέων ηλεκτρονικών υπολογιστών αποστολής, νέων συστημάτων επικοινωνιών και σύγχρονο λογισμικό το οποίο μειώνει τον φόρτο εργασίας και βελτιώνει την εκτέλεση πολύπλοκων εντολών. Τα νέα ηλεκτρονικά συστήματα αντιπροσωπεύουν την τελευταία γενιά της τεχνολογίας και σε ορισμένες περιπτώσεις υπερβαίνουν τις δυνατότητες των νεότερων μοντέλων. Ο πλήρης εκσυγχρονισμός φέρνει τα C-130B/E/H σε μια κατάσταση που μπορούν να χαρακτηριστούν «περίπου καινούργια αεροσκάφη», με πολλές χιλιάδες ώρες πτήσης στη διάθεση τους και προηγμένα ηλεκτρονικά συστήματα, αλλά με κόστος πολύ μικρότερο της αγοράς ενός νέου C-130J. Το συνολικό πακέτο εκσυγχρονισμού είναι καλύτερο και προτιμητέο σε σχέση με τα προγράμματα που το απαρτίζουν, διότι ο χρήστης μετατρέπει παλαιά και ξεπερασμένα αεροσκάφη ή αεροσκάφη που πλησιάζουν στο τέλος της επιχειρησιακής τους ζωής σε σχεδόν νέα που μπορούν να συνεχιστούν να επιχειρούν για αρκετές δεκαετίες.

Επιπλέον, αεροσκάφη που εκτελούν εξειδικευμένες αποστολές, όπως είναι η νυχτερινή πτήση χαμηλού επιπέδου υπό οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες, οι επικοινωνίες, η αυτοπροστασία, ο εναέριος ανεφοδιασμός ή ο ηλεκτρονικός πόλεμος, μπορούν να συνεχίσουν να εκτελέσουν τις αποστολές αυτές χωρίς περαιτέρω δαπάνη. Ως παγκόσμιος, κορυφαίος πάροχος αεροδιαστημικής και άμυνας, η IAI έχει την τεχνογνωσία και την εμπειρία να ενσωματώσει αυτά τα συστήματα σε αεροσκάφη C-130 που οποία εκσυγχρονίζονται από την εταιρεία. Ένα πλήρες πρόγραμμα εκσυγχρονισμού ενός αεροσκάφους C-130H ηλικίας 40 ετών, συνδυαστικά με το ολοκληρωμένο πακέτο αναβάθμισης, θα παρήγαγε ένα σχεδόν νέο αεροσκάφος με διάρκεια ζωής 20.000 ωρών πτήσης και επιχειρησιακές δυνατότητες ίσες ή και καλύτερες συγκριτικά με ένα νέο αεροσκάφος τετραπλάσιου κόστους.