Η πρόσφατη ελληνοτουρκική κρίση κατέδειξε πως οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις και ειδικότερα η ΠΑ και το ΠΝ έχουν αναλάβει πρόσθετο επιχειρησιακό έργο, αυτό της Ανατολικής Μεσογείου. Οι απαιτήσεις για την κάλυψη του προαναφερθέντος γεωγραφικού χώρου εκτός από ποιότητα είναι αναγκαίο να περιλαμβάνουν και ποσότητα.

 Σήμερα, η ΠΑ διατηρεί σε υπηρεσία 230 μαχητικά αεροσκάφη έναντι 253 της τουρκικής αεροπορίας. Οι αριθμοί αποτελούν μια εκ των παραμέτρων της εξίσωσης δεδομένου πως δεν περιγράφουν την αληθινή κατάσταση στο αξιόμαχο της ΠΑ καθώς πολλοί παράγοντες υπεισέρχονται όπως οι διαθεσιμότητες των αεροσκαφών, ο αριθμός προσωπικού (ιπτάμενων, μηχανικών, τεχνικών) τα όπλα, η εκπαίδευση, το Σύστημα Αεροπορικού Ελέγχου, οι τακτικές και οι τεχνικές.

Η συρρίκνωση της ΠΑ συγκριτικά με παλαιότερες εποχές είναι σε μεγάλο βαθμό αναπόφευκτη. Το ερώτημα είναι ως ποιο βαθμό. Από την άλλη μεριά το ζήτημα που εγείρεται είναι πως γίνεται να μειωθούν οι οροφές αεροσκαφών και την ίδια στιγμή να αυξάνεται το προς εκτέλεση και υλοποίηση επιχειρησιακό έργο. Όπως μας έχουν εξηγήσει πολλάκις οι επιτελείς της ΠΑ το πεδίο επιχειρήσεων στην Ανατολική Μεσόγειο συνεπάγεται τρεις βασικές αποστολές για τη ΠΑ: την προστασία του ΠΝ, τις προσβολές στον τουρκικό στόλο ορθότερα ως Τακτική Αεροπορική Υποστήριξη Ναυτικών Επιχειρήσεων και τη διεξαγωγή επιχειρήσεων στη Κύπρο. Παράλληλα, διατηρείται το πεδίο επιχειρήσεων του Αιγαίου, της Θράκης και φυσικά της ανάγκης η ΠΑ να πραγματοποιήσει επιχειρήσεις βομβαρδισμού τόσο στρατηγικών στόχων όσο και κατά της Τουρκικής Αεροπορίας.

Η ΠΑ πρέπει να επενδύσει σε όπλα μακράς ακτίνας και υψηλής ακρίβειας.

Έχοντας ως βασικό γνώμονα στην παρούσα σύντομη ανάλυση μας, τα παραπάνω έργα προς εκτέλεση καθώς και την ανάγκη για τη διατήρηση ενός μεγάλου αριθμού αεροσκαφών για τις καθημερινές ανάγκες του ακήρυχτου πολέμου στο Αιγαίο, η ΠΑ σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να διατηρεί σε υπηρεσία λιγότερα από 200 αεροσκάφη και με διαθεσιμότητες της τάξης του 75% και ασφαλώς ικανή αναλογία ιπταμένων ανά αεροσκάφος.

Ως εκ τούτων, επιχειρηματολογήσαμε πολλές φορές μέσα από το DefenceReview.gr υπέρ της διατήρησης σε υπηρεσία των 32 F-16C/D Block 30 καθώς και των 18 Mirage 2000 BGM/EGM. Η ΠΑ δεν έχει την πολυτέλεια να αποσύρει πρόσκαιρα αεροσκάφη με υπόλοιπο ζωής. Η ΠΑ πρέπει να διατηρήσει σε υπηρεσία τα 32 Block 30 και να προχωρήσει σε έναν ελαφρύ εκσυγχρονισμό στα πρότυπα του CCIP Lite και κυρίως με την εγκατάσταση Link 16. Για τα 18 Mirage 2000 BGM/EGM η FOS (σύμβαση τεχνικής υποστήριξης) που υπογράφτηκε δίνει μηχανικές ανάσες ζωής στα αεροσκάφη ενώ η σύμβαση επαναπιστοποίησης των όπλων των Mirage και ειδικότερα των AM-39 Exocet Block II ικανοποιεί την απαίτηση για ένα ικανό και αξιόπιστο όπλο προσβολής των τουρκικών πλοίων. Συνεπώς, η ΠΑ πρέπει να διατηρήσει τα παραπάνω αεροσκάφη σε υπηρεσία επικεντρωμένα σε αποστολές Τακτικής Αεροπορικής Υποστήριξης Ναυτικών Επιχειρήσεων έως ότου εκτός των 18 νέων Rafale αποκτηθούν και νέα αεροσκάφη.

 Απαραίτητο είναι να υπάρξει μέριμνα για τον άμεσο εκσυγχρονισμό των 38 F-16C/D Block 50 αξιοποιώντας τα απάρτια από τα αεροσκάφη που εκσυγχρονίζονται σε επίπεδο F-16 Viper με στόχο τα αεροσκάφη να έρθουν στο επίπεδο Block 52+ ADV. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η εγκατάσταση τερματικών Link 16 τόσο στα Block 30 όσο και στα μαχητικά Mirage 2000-5 Mk2. Ζήτημα προς τεχνική και οικονομική διερεύνηση είναι η δυνατότητα εγκατάστασης τερματικών Link 16 στα Mirage 2000 BGM/EGM καθότι εγείρονται τεχνικές δυσχέρειες λόγω παλαιότητας των υπολογιστών πτήσης των αεροσκαφών.

Το Mirage 2000-5 Mk2 αποτελεί μια υπερ πολύτιμη πλατφόρμα για τη ΠΑ με δυνατότητες ανώτερες των F-16.

Δεδομένου πως τα F-4E Phantom II βρίσκονται στη δύση του επιχειρησιακού τους βίου μετά και την αναστολή λειτουργίας της 339 μοίρας, η ΠΑ πρέπει να καταβάλει προσπάθεια ώστε να εκσυγχρονίσει μερικώς τα 32 Block 30 (πρόγραμμα CCIP Lite) και να διατηρήσει σε υπηρεσία τα 18 Mirage 2000 BGM/EGM τουλάχιστον έως την ολοκλήρωση παραδόσεων των 18 νέων Rafale. Ένα κώλυμα ως προς την επιχειρησιακή εκμετάλλευση των παλαιών Mirage είναι χωροταξικό καθώς στη Τανάγρα δεν υπάρχουν τόσα πολλά καταφύγια για τα Mirage 2000 BGM/EGM, τα 18 Rafale και τα Mirage 2000-5 Mk2.

Ζωτικής σημασίας είναι η απόκτηση τουλάχιστον 20 νέων αεροσκαφών (εκτός των 18 Rafale) ώστε να καλυφθεί το κενό που θα προκύψει από την απόσυρση των F-4E Phantom II. Ήδη τα αεροσκάφη αυτά οριακά υποστηρίζονται ενώ υπάρχει μεγάλη δυσκολία εύρεσης ανταλλακτικών λόγω παλαιότητας.

 Στο σημείο αυτό θέλουμε να θίξουμε επιμέρους δύο θέματα. Το πρώτο σχετίζεται με την ανάγκη εύρεσης μεταχειρισμένων Mirage που θα επέτρεπαν την μετατόπιση της απόκτησης 20 νέων αεροσκαφών για τα τέλη του 2020. Για τη προοπτική απόκτησης μεταχειρισμένων Mirage απαιτούνται διερευνητικές επαφές με χώρες όπως η Ταϊβάν και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με τα οποία άλλωστε έχουμε και στενές στρατιωτικές επαφές.

Το δεύτερο με την διερεύνηση αξιοποίησης ενός ελαφρού μαχητικού όπως το Μ346 FA το οποίο θα καλύπτει ανάγκες προκεχωρημένης αεροπορικής εκπαίδευσης και παράλληλα θα είναι σε θέση να αναλάβει επιμέρους αποστολές όπως εγγύς αεροπορικής υποστήριξης απαλλάσσοντας αποστολές από τα κύρια μαχητικά.

Μ-346: Πλατφόρμα πολλαπλών ρόλων.

Το πλέον σημαντικό ζήτημα για τη ΠΑ είναι να εμπλουτίσει το οπλοστάσιο της με νέα όπλα αέρος – αέρος και νέα όπλα αέρος – εδάφους σε συνδυασμό με την προμήθεια των κατάλληλων ατρακτιδίων στοχοποίησης και ναυτιλίας. Επιπροσθέτως, μεγάλο βάρος είναι χρήσιμο να δοθεί στα ατρακτίδια ηλεκτρονικού πολέμου.

Αυστηρή προϋπόθεση για τη διατήρηση σε υπηρεσία 200 μαχητικών είναι να υπάρχουν διαθεσιμότητες της τάξης του 75% σε όλα τα μαχητικά.  Και φυσικά να καλυφθούν τα κενά ιπταμένων με ικανή αναλογία χειριστών ανά αεροσκάφος. Άμεσα πρέπει να δοθούν κίνητρα να επιστρέψουν χειριστές που παραιτήθηκαν και να αυξηθούν οι εισακτέοι στη Σχολή Ικάρων.

Στη παρούσα ανάλυση θέλουμε να επικεντρωθούμε στις οροφές μαχητικών. Δεν θα επεκταθούμε στην επιτακτική ανάγκη να ανανεωθεί το Σύστημα Αεροπορικού Ελέγχου, τα Ιπτάμενα ραντάρ ή τάνκερ ή άλλων δυνατοτήτων συλλογής πληροφοριών και στοχοποίησης όπως με τα UAV.

Θέλουμε να καταστήσουμε σαφές και ξεκάθαρο πως η ΠΑ εκτός από ποιότητα χρειάζεται και ποσότητα. Το επιχειρησιακό έργο της ΠΑ με την ανάγκη να επιχειρήσει στη Κύπρο και την Ανατολική Μεσόγειο έχει αυξηθεί κατακόρυφα. Αεροπορικές επιχειρήσεις σε αυτά τα γεωγραφικά σημεία απαιτούν αριθμούς. Η έλευση ενός δικινητήριου αεροσκάφους όπως το Rafale F3R με μεγάλη ακτίνα δράσης, όγκου και ποικιλίας οπλικού φορτίου θα προσδώσει καίριες ικανότητες διεξαγωγής αεροπορικών επιχειρήσεων στην Ανατολική Μεσόγειο πάντα σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα μαχητικά της ΠΑ.

 Η μεγιστοποίηση αυτής της επένδυσης θα ολοκληρωθεί με την απόκτηση μεσοπρόθεσμα άλλης μιας μοίρας Rafale F4.

Η πολιτική ηγεσία και οι πολιτικές ελίτ της χώρας πρέπει να αντιληφθούν και να κατανοήσουν βαθύτατα πως η αεροπορική ισχύς απαιτεί σκληρές οικονομικές θυσίες. Η ΠΑ για να συνεχίζει να διατηρεί ένα ικανοποιητικό ισοζύγιο ισχύος απέναντι στη Τουρκική Αεροπορία πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον 200 αεροσκάφη και παράλληλα να αντιπαραθέτει ποιοτική υπεροχή. Ελπίζουμε η πρόσφατη ελληνοτουρκική κρίση να αφυπνίσει συνειδήσεις και να συνεγείρει το πολιτικό προσωπικό της χώρας.

Comments

 1. Λαθος το 1+δις € σε scalable radar απο τη στιγμη που το V9 κανει πολυ καλα τη δουλεια του. Απο κει και περα:
  block50 & dash5 —> Link16.
  Ανταλλαγη 2 προς 1 τα block30 με αναβαθμισμενα της εθνοφρουρας ΜΕ Link-16.
  Κυνηγι για dash9 των ΗΑΕ.
  Αναβαθμιση των ΑΣΕΠΕ και του ΣΑΕ.
  ΑΝ/MPQ 64 για Πατριοτ και Χωκ και διασυνδεση αυτων σε κοινο δικτυο.
  Πωληση των S300 και αγορα επιπλεον Πατριοτ
  Ανταλλαγη Κροταλ με Κυπριακα Skyguard
  Αναβαθμιση OSA στο Πολωνικο προτυπο
  Αναβαθμιση ΤΟR M1 (CAATSA;)

  1. Να αναφέρω ότι ίσως καλύτερα αντί για αναβάθμιση των Tor M1 να τα παραχωρούσαμε στην Κύπρο και να αυξάναμε τους αριθμούς των ASRAD και να προχωρούσαμε στην αγορά είτε των Iris T SLS είτε I Dome.

  2. == Ασβος===

   -Καθολου λαθος δεν ειναι η αναβαθμιση των φ-16….απλα εσυ κανεις λαθος οταν λες οτι απλα αλλαξανε ΜΟΝΟ το ρανταρ στην θεση του V9 ..
   -Πολυ καλυτερο ρανταρ το οποιο πλεον κανει περισσοτερα πραγματα απ οτι ενα μηχανικο ρανταρ..[δεν χρειαζεται να πουμε πολλα]
   -Πολυ καλυτερο υπολογιστη μαχης..
   –Δεν θα πω για τα υπολοιπα αλλα αυτα τα 2 πραγματικα αλλαζουν εντελως το αεροσκαφος…καμια σχεση με το απλο φ-16.

   –Οσο για τα υπολοιπα κ με τα ραφαλ να ερχοντ πιστευω οτι
   –100 F-16V
   –30 F-16 52
   –30-34 MIRAGE 2000-5MK2[MK3]
   –18 RAFALE
   EINAI OTI ΠΡΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ Π.Α

   –ΑΠΟ ΕΚΕΙ Κ ΠΕΡΑ…ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΤΑ ΑΣΕΠΕ Κ ΤΑ ΠΑΤΡΙΟΤ…
   -ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΩΣΟΥΜΕ ΤΟΥΣ Σ-300 ΓΙΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΑΤΡΙΟΤ Κ ΤΕΛΟΣ.

   1. Νικ με το ΑΣΠΙΣ ολα καλα; Ειναι συμβατο τελικα με το AESA;
    Για τα ΤΟR. Δεν ξερω αν η CAATSA επιτρεπει αναβαθμισεις, ειναι ηδη ενα συστημα που μπαινει στην 3η 10ετια ζωης. Αναβαθμιση σε Μ2U αλλιως πουλημα και αυτα (Σερβια-Αρμενια-Αιγυπτος-Ινδια-Ιρακ-Αλγερια)

    1. –Ναι φιλε μια χαρα ειναι το ΑΣΠΙΣ….Αν βεβαια θελεις κατι καλυτερο μπορεις να πληρωσεις κ να παρεις αλλα κ αυτα να κρατησεις δεν χανεις τιποτα απ οτι ειδη εχεις,απλα δεν θα ειναι καλυτερο.Ομως γενιακ το αεροπλανο θα ειναι τοσο πολυ καλυτερο που απο μονο του το ΑΣΠΙΣ δεν μπορει να χαλασει την γενικη εικονα.

     –Οι αναβαθμισει οπλων δεν αντιμετωπιζουν κανενα θεμα με τον CAATSA…

     1. Να πληρωσουμε ε; Μα καλα το τμημα μαρκετινγκ της εταιριας δεν μπορει να κανει λιγο σκοντο; Τοσα λεφτα σας εχουμε δωσει διαχρονικα, ντροπη….

  3. Τα λεφτοδεντρα ξεραθηκαν
   Για ποιο λογο θα ανταλλαξουν τα F-16 τους οι Αμερικανοι με τα δικα μας ? Ασε που το 2/1 αν βρεθει καποιος να το υπογραψει θα περασει απο δικαστηριο οπου θα καταδικαστει και δικαιολογημενα οταν χρεωνεις μια Link-16 οσο ενα πληρες αεροσκαφος. Χουβαρντα !
   Τα -9 ειναι σχεδον ιδια με τα δικα μας. Για ποιο λογο να παρουμε αεροσκαφη προηγουμενης γεννιας οταν μπηκαμε σε νεα διασταση με τα Ραφαλ ?
   Να δωσεις λεφτα για «αναβαθμιση» των Χωκ οταν ειναι εντελως αρχαιο και το κανανε βιδες στη Λιβυη ?
   Ποιος τρελος θα αγορασει ενα παλιο S-300 οταν ολοι πιεζουν για αποσυρση Ρωσικων συστηματων ? Επιπλεον Πατριοτ ή αλλο μεγαλου βεληνεκους Α/Α δεν χρειαζομαστε.
   Τα Κυπριακα Skyguard ειναι ελλειπους συνθεσης σε σχεση με τα δικα μας. Aσε που το Crotale ειναι και νεοτερο και ικανοτερο και με ανωτερους πυραυλους απο τους αρχαιους απλα μερικως ανακαινισμενους Sparrow.
   Οι Αμερικανικοι πυραυλοι κ οπλα γενικα μπορουν και θα πρεπει να αντικατασταθουν με ανωτερα νεοτερα και πληρως διαθεσιμα Ευρωπαικα (Γαλλικα) οπλα.
   Τα ΟSΑ και ΤΟR θα μεινουν ως εχουν για πολυ καιρο. Λινκ και δεδομενα δεν μπορουν να παρουν απο αλλα υπαρχοντα RADAR και ΑΣΕΠΕ πχ που ειναι το μελλον της Α/Α αμυνας και με μηδενικες εκπομπες.Και ουτε προκειτε να αγοραστει αλλο ρωσικο συστημα προς υποστηριξη τους.

   1. Καταρχην τα block30 της εθνοφρουρας ειναι στο ιδιο επιπεδο, μετα απο πολλους εκσυγχρονισμους και αναβαθμισεις, με τα δικα μας advanced. Οποτε δεν ειναι μονο θεμα LINK. Κατα δευτερον δεν ειπα οτι η εθνοφρουρα θα δωσει τα δικα της και θα κανει χρηση των δικων μας. Μπορει ομως καλλιστα να τα «σουλωπωσει» και να τα μεταπουλησει

  4. Το AESA ρανταρ εχει αλλη αντοχη στις παρεμβολες ενω μπορει να εχει και καλυτερη διακριση στοχων περαν αυτων η τεχνολογια απεχει παρασαγγας των παλαιοτερων σε καταναλωση ισχυος και MBTF οποτε η αποφαση ειναι σωστη ..Περιοριστικος παραγοντας ειναι μνο η ελλειψη επαρκους ψυξης που δινει ελαχιστα καλυτερες επιδοσεις εμβελειας σε σχεση με τα υπαρχοντα αλλα ολα τα αλλα ειναι ανωτερα.
   Τα ΜΚ-9 δεν τα πουλανε ουτε οι Ταιβανοι τα ΜΚ-5.
   Link -16 πρεπει να μπει σε ολα τα μαχητικα που σκοπευουμε να διατηρησουμε σε πρωτη γραμμη και καποτε να τα συνοδευσουμε και με ατρακτιδια τυπου SNIPER XL ..
   ΑΣΕΠΕ και ΣΑΕ να εκσυγχρονιστουν αμεσα και εχω προτεινει δυο Green Pine EL/M 2080 και μερικα αλλα μικροτερου διαμετρηματος και gap fillers ολα εποχουμενα.
   S-300 σε PMU-2 και επιπλεον πυραυλους ανωτερου βεληνεκους.
   Το Πολωνικο προτυπο αναβαθμισης ειναι οντως πολυ καλο για OSA αλλα η παλαιοτητα τους ειναι ανασταλτικος παραγοντας .Προφανως ομως σε σχεση με αγορα συμφερει ειδικα με τους αναβαθμισμενους πυραυλους.
   Ολα τα Ρωσικης προελευσης συστηματα μπορουμε να τα αναβαθμισουμε και να αγορασουμε για αυτα ανταλλακτικα και πυραυλους γιατι η περιπτωση αυτη δεν εμπιπτει στις προβλεψεις της CAATSA και οι ΗΠΑ το εχουν ξεκαθαρισει και αυτο.
   Kαποτε δε η ΠΑ θα πρεπει να αποκτησει αεροσκαφη ανεφοδιασμου σε πτηση ..
   Ειναι ανηκουστη ελλειψη για σοβαρη υποτιθεται αεροπορια ειδικα με τις αποστασεις που πρεπει να καλυψουν τα αεροσκαφη μας χωρις την δυνατοτητα CAP που απαιτειται απο τις συνεχεις προκλησεις των Τουρκων ενω σε περιπτωση πληγματος σε αεροδρομια ορφανα αεροσκαφη θα μπορουν να ανεφοδιαστουν και να προσγειωθουν με ασφαλεια .
   Τα DC10 που αποσυρουν οι ΗΠΑ πρεπει να αποκτηθουν οσο ειναι καιρος .Τεσσερα τουλαχιστον .

 2. Η ΠΑ πρέπει σήμερα να επιδιώξει την απόκτηση 20 F3R και εντός του 2021 να τοποθετήσει μια παραγγελία για έναν συμπληρωματικό αριθμό 20 της έκδοσης F4.1 με χρόνους παράδοσης μεταξύ των ετών 2023-2025 και αποπληρωμής σε ορίζοντα 10ετίας. Με την έλευση της 2ης μοίρας τα 18 Μ2000 θα μπορούσαν να αποσυρθούν και όλα τα Rafale να έλθουν στο πρότυπο F4.1 (κοντά στο 2027).
  Τα Μ346 θα πρέπει πράγματι να εξεταστεί σοβαρά. Ένας αριθμός 20 αε/φων θα κάλυπτε με τον καλύτερο τρόπο πολλές ανάγκες.
  Σε κάθε περίπτωση, ύστερα από τις αχαρακτήριστες δηλώσεις των Αμερικάνων για την ύπαρξη αμερικανικού υλικού στα νησιά του Αν.Αιγαίου το κεφάλαιο ΗΠΑ στην ΠΑ -όπως και αλλού- θα πρέπει να αναθεωρηθεί.
  Η Ελλάδα οφείλει να συνδεθεί με ευρωπαϊκές λύσεις όπου τον πρώτο λόγο θα έχει η Γαλλία, λ.χ. FCAS.
  Τυχόν απόσυρση των Μ2000 ΜΚ2 κάπου στο 2030 – 2035 θα πρέπει να συνοδεύεται με μια ακόμα μοίρα Rafale.
  Το υλικό εκ των ΗΠΑ που υπηρετεί δε θα πρέπει να ανανεωθεί τις επόμενες δεκαετίες από εκεί. Καθημερινά, διαπιστώνουμε πόσο αναξιόπιστοι είναι απέναντί μας και είναι ντροπή το ΠΝ να συζητάει την ίδια στιγμή για τις χάρτινες ψαρόβαρκες που στοιχίζουν έκαστη όσο ένα θωρηκτό!

 3. Viper επρεπε να γινουν τα -30 και τα -50 αντι να κυνηγαμε την ουρα μας και βαζει ο Μανολιος τα ρουχα του αλλιως….
  200 α/φη ΜΙΝΙΜΟΥΜ γιαιτ μερικοι περιμενουν τα 84 (μειον) »V» να τα κανουν ΟΛΑ…μεχρι και CAS και TASMO…

  1. ====giorgos tsagaris=====

   -Δεν μπορεις να ριχνεις τοσα πολλα χρηματα σε αεροπλανα 25 χρονων οπως ειναι τα μπλοκ 30.Οταν θα τα παραλαβεις θα ειναι 30 χρονων….Τα ιδια λαθη καναμε κ με τα φαντομ….Φτιαξαμε τα φαντομ κ αφησαμε τα ΜΙΡΑΖ…κ τωρα κραταμε τα φαντομ που ειναι 2ης γενιας κ δεν εχουμε τι να κανουμε τα Mirage 2000 BGM/EGM τα οποια αυτη την στιγμη δεν κανουν για τιποτα περα απ το να ριχνουν τους εξοσετ.

   Σε μια αερομαχια χανουν ευκολα κ απ τα φ-4 …φαντασου τι θα παθουν απ τα τουρκικα φ-16…
   –Καλα κανανε κ φτιαξανε τα πιο νεα φ-16 διοτι αυτα θα τα κρατησουμε 30 χρονια…Αν φτιαχναμε τα μπλοκ 30 ….θα τα πετουσαμε σε 5 χρονια απ την ημερα που τα παραλαμβαναμε.

   1. @ΝΙΚ 13
    Οχι βεβαια.. H ηλικία των α/φων δεν μετριέται σε χρόνια αλλα σε ωρες πτησης.Δες μεχρι ποτε θα μπορούν να πετανε με οριο τις 12-13000 ωρες πτησης με δομικη των 2 εκ καθε αφος.
    Τωρα ειναι καλυτερα που προσπαθεις να κανεις τα -50 σε Αdv. καποτε μετα το 2027?

    1. ===giorgos tsagaris===

     -Απλα δεν υπαρχουν αυτες οι 12-13.000 ωρες πτησης …Αυτο ητανε κατι που υπηρχε μονο στα χαρτια…αλλα με την πρωτη δομικη αναβαθμιση ειδανε οτι το πολυ 6-7.000 ωρες συνολικης ζωης ειχε το μαχητικο…
     Επισης οι διαφορες μεσα στα 30 χρονια που βγαινει το φ-16 το κανουν εντελως διαφορετικο αεροπλανο.
     Αν ητανε οπως εσυ τα λες…ας περναμε με 6-7 εκατομ κατι F-16MLU που πουλουσανε καποιες χωρες κ να διναμε 15 εκατ κ να τα καναμε F-16V….ομως δεν ισχυει τιποτα κ τα πραγματα ειναι εντελως διαφορετικα….

  2. Συμφωνώ απόλυτα με το σχόλιο ότι σε Viper έπρεπε να γίνουν τα 30 και 50άρια, εκεί θα υπήρχε πραγματική και μεγάλη βελτίωση, ενώ σε όλη την περίοδο αναβάθμισης θα είχαμε διαθέσιμα τα καλύτερά μας. Αυτά που αναφερότανε ότι δεν έγιναν γιατί ήταν πιο καταπονημένα κτλ, ίσα ίσα, θα έπαιρναν και δομικές κτλ αναβαθμίσεις και θα ήταν μια χαρά.

   1. ====agnostosependytis======

    —Αν αναβαθμιζες τα 30αρια,,,οταν τα παραλαμβανες θα ειχανε κλεισει τα 30-35 χρονια….φοβερη ιδεα…κ θα μενανε τα καινουργια οπως μηνανε τα μιραζ οταν αναβαθμισαμε τα φ-4…

    Τωρα τα μιραζ ειναι για πεταμα κ κραταμε τα φ-4…λαμπρα…Τα ιδια λαθη λοιπον να καναμε με τα φ-16…να αναβαθμιζαμε αυτα που ειναι 30 χρονων…..

    1. Αν τα αναβαθμίσαμε δεν θα ήταν 30 ετών θα ήταν σαν καινούργια. Η σύγκριση με το F-4 δεν ισχύει γιατί μιλάμε για άλλης γενιάς αεροσκάφος και επιλογή αν θα αναβάθμισης ένα 3ης σε 3+ η αν θα αναβαθμίσαμε ένα 2ης σε 2+ και διαλέξαμε το δεύτερο. Εδώ έχουμε το ίδιο αεροπλάνο που είχαμε μια έκδοση 3ης γενιάς να το κάναμε 4ης πολυ κοντά στα 52αρια και καλύτερα η να αναβαθμίσουμε τα ήδη καλά και να πετάξουμε τα αλλα ομοειδή.

     1. -Για να αναβαθμισεις ενα μαχητικο 30 χρονων θελεις τα διπλασια χρηματα απ οτι θελεις για να αναβαθμισεις ενα μαχητικο 10 χρονων

 4. Συμφωνω με τον κ. Γ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ειδικα η προθεση οπως εντονα ακουγεται και σπρωχνεται σκανδαλωδως σαν υποχρεωτικη η αποκτηση 24 f35 να αντικαταστησουν τα f4 θα ειναι ενας οικονομικος αρμαγεδων σε κοστη συντηρησης και χρησης αλλωστε οπως σωστα επισημαινει το αρθρο προεχει η επενδυση σε ατρακτιδια και οπλα νεας τεχνολογιας για τους φορεις, η οροφη διατηρειται και με μεταχειρισμενα σε καλη κατασταση αναλογα των υπαρχοντων.

 5. Ο από μηχανής θεός Μανώλης Macron,
  μαλλον Μας γλύτωσε πιστεύω οριστικά από τον εφιάλτη του οικονομικού στραγγαλισμου της αεροπορίας που λέγετε τενεκες35.
  Τα πράγματα όπως γράψατε και εσείς είναι μετρημένα κουκιά πλεον για την αεροπορία που το μόνο που χρειάζετε είναι μια ακόμα μοίρα 18 Rafale τουλαχιστον προς αντικατάσταση των phantom από το 2027 και μετά.
  Διαφωνώ στην διατήρηση των απλών διλιτρων μιραζ, όταν είναι έτοιμα επιχειρησιακα τα 12 μτχ μπορούν να επιστραφούν στους Γάλλους και για το μικρό οικονομικό όφελος της επιστροφής (επαναγορά) και γιατί κυρίως θα απελευθερωσουν πόρους (πιλότους, τεχνικούς, κτιριακες υποδομές, μηχανολογικο εξοπλισμό, κτλ) που ήδη υπήρχαν για τα Rafale.
  Ta 85 viper τα 38 semi viper (αν ισχύει το σενάριο ότι τα 50αρια θα βάλουν τον υπολογιστή των viper, αλλά με το ραντάρ που θα βγει από τα 52+) ta 36 rafale ta 24 mirage 2005, kai ta 32 block 30 που θα έχουν 25 και πλέον χρόνια ζωής με ένα μικρό συμμαζεμα
  (block 30 της αμερικανικής εθνοφρουρας αναμένετε να αποσυρθούν μετά από δομικές το 2048), μας κάνουν ένα φοβερό στόλο 215 αεροσκαφών σχεδόν ίδιο ποσοτικά με τα 235 των Τούρκων (και αυτοί θα αποσύρουν τα phantom) και χαοτικά ανώτερο ποιοτικά και ηλικιακά και άρα και σε διαθεσιμότητες.
  Όλα αυτά έχουν δρομολογηθεί και έτσι μπορούμε να φτάσουμε στο 2050 που θα αγοράσουμε το fcas και τα neuron (συμμετέχουμε κιόλας)
  Με το ΠΝ να δούμε τι θα κάνουμε γιατί είναι μεγάλη σπαζοκεφαλιά τι θέλει και τι μπορεί να αποκτήσει και κατά πόσο η κυβέρνηση θα κάνει πολιτικές επιλογές που θα είναι σε βάρος της επιχειρησιακες ικανότητας του στόλου.
  Τα Rafale μπορεί να απομακρύνουν το τενεκε35
  Αλλά δυστυχώς φέρνουν πιο κοντά στο ΠΝ τις αλουμινοτρατες.
  Οι πολιτικοί δυστυχώς πάντα θα κρατούν ισορροπίες και στους εξοπλισμούς.
  Η γνωστή διπλωματία των εξοπλισμων

  1. ΦΙΛΕ ΡΟΜΕΟ…..ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΛΕΣ ====Τα Rafale μπορεί να απομακρύνουν το τενεκε35=====ΤΟ ΠΙΣΤΕΥΕΙΣ;;;
   —ΤΟ Φ-35 ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΟΝΟ ΜΑΧΗΤΙΚΟ 6 ΓΕΝΙΑΣ…Κ ΑΝ ΕΙΧΕΣ 18 ΤΕΤΟΙΑ ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΤΑ ΡΑΦΑΛ ΘΑ ΕΙΧΕΣ ΦΟΒΕΡΗ ΥΠΕΡΟΧΗ .

   ΤΟ Φ-35 ΘΑ ΝΙΚΗΣΕΙ ΧΑΛΑΡΑ ΤΑ ΡΑΦΑΛΕ ΣΕ ΚΑΘΕ ΑΕΡΟΜΑΧΙΑ ….ΕΝΩ ΘΑ ΧΤΥΠΗΣΕΙ ΣΤΑΡΤΗΓΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ [ΡΑΝΤΑΡ-Σ-400 ΚΛΠ] ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ Ο ΕΧΘΡΟΣ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΤΙΠΟΤΑ Κ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙ…

   ΑΥΤΟ ΜΟΝΟ ΤΟ Φ-35 ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΕΙ….

   –ΜΙΑ ΧΑΡΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΡΑΦΑΛ ΠΟΥ ΠΕΡΝΟΥΜΕ…ΑΛΛΑ ΜΗΝ ΤΡΕΛΑΘΟΥΜΕ Κ ΛΕΜΕ ΤΕΝΕΚΕ ΤΟ Φ-35….

   1. 1ον το Φ35 ειναι 5ης γενίας και όχι 6ης, 2ον μην είσαι τόσο σίγουρος για χαλαρή νίκη του Φ35 σε περίπτωση Φ35 vs Ραφάλ, 3ον το κόστος αγοράς, χρήσης και συντήρησης είναι τόσο μεγάλο που θα γονατίσει την ΠΑ, 4ον οι διαθεσιμότητες του μαχητικού παγκοσμίως είναι πολυ μικρές. Περισσότερα Ραφάλ χρειάζονται προς το παρόν και όχι Φ35

    1. ===ΑΚΗΣ===

     1—το φ-35 ειναι 5ης γενιας…κατα λαθος εγραψα 6ης…μικρη σημασια εχει.

     2– οχι μονο ειμαι σιγουρος αλλα κανεις στον κοσμο δεν μπορει με επιχειρηματα να πει το αντιθετο…Ο συνδιασμος καλυτερου ρανταρ-υπολογιστη μαχης-πολυ μικροτερο ιχνος στα ρανταρ….δεν αφηνουν κανενα περιθωριο στο ραφαλ οπως κ σε κανενα αλλο μαχητικο στον κοσμο.[εκτος απ το φ-22]

     3–Το πραγματικο πλεονεκτημα της καταστροφης στρατηγικων στοχων ,χωρις ο αντιπαλος να μπορει να αντιδρασει δεν το δινει κανενα αλλο μαχητικο εκτος του φ-35…ΤΕΛΟΣ

     4–Ναι ειναι ακριβο στην χρηση αλλα μιλαμε για 12-18 μαχητικα..Κ τα ραφαλ εχουν διπλασιο κοστος ανα ωρα σε σχεση με τα φ-16 κ μιραζ..αλλα δεν κανουν κ την ιδια δουλεια…

     5–Αν θελουμε να βλεπουμε την σωστη εικονα πρεπει να μειωσουμε τους αριθμους κ απο εκει να κερδισουμε χρηματα.

     100 Φ-16ν……30 -35 ραφαλ…..20 φ-35 …κανουν την Π.Α πραγματικα ανικητη ….κ σου κοστιζει τα ιδια με τωρα που προσπαθουμε να κρατησουμε 3 τυπους φ-16,,,,,2 τυπους μιραζ….φ-4=6 διαφορετικους τυπους μαχητικων κ σε τετοιους αριθμους

     1. Γενικά πιστεύετε ότι rafale vs. F35 το rafale θα χάσει,στην εξίσωση δε βάζετε το κομμάτι του η/π το οποίο είναι άγνωστο. Έτσι και βρεθεί το f 35 λοκαρισμενο απ το rafale έχει τελειώσει. 10 vs 4 πυραύλους. Και αν βρεθούνε σε dogfight κατά μεγάλη πιθανότητα είναι υπέρ του rafale

     2. Η δίκη μου άποψη είναι 1 F-35 εναντίον 4 Ραφαλ θα λήξη 4-0 υπέρ του F-35. Καλά κάναμε και πήραμε τα Ραφαλ αλλα το F-35 είναι σε αλλο επίπεδο. Απλά θα τα ρίξει πριν το δουν, και ακόμη και αν το δουν δεν θα μπορούν να το ρίξουν. Δεν είναι τυχαίο που όλοι γλύφουν και παρακαλάνε να τους αποδεσμευτεί το F-35 ενώ οι αμερικανοί τους προτείνουν την νέα έκδοση του F-15

     3. Οργιάζει η φαντασία (και η άγνοια) με τα F-35. Τι ρίχνει, ακτίνες λέιζερ και φωτονικές τορπίλες του Star Trek; Τον παλιό γνωστό ΑΜRAAM ρίχνει, και το πολύ τέσσερις. Το ίδιο πύραυλο που ρίχνουν και τα F-4, F-16, τα πάντα made in USA. Ποια η διαφορά αν βάλλεται από 3ης, 4ης ή 5ης γενιάς αεροσκάφη; Καμία απολύτως. Την τελική κατάρριψη την κάνει ο τερματικός ερευνητής/radar του πυραύλου, όχι το αεροσκάφος φορέας που είναι δεκάδες χιλιόμετρα μακριά.

      Αν ο αντίπαλος (π.χ Rafale, Su-35 κ.α) έχει σύγχρονο σύστημα αυτοπροστασίας (Σ/Α) και jammer τεχνολογίας DRFM, με κεραίες AESA κτλ. οι πιθανότητες που έχει ο AMRAAM να βρει στόχο με το μικρό, παλιό και συμβατικό radar του ελαχιστοποιούνται. Επίσης ένα τέτοιο Σ/Α θα εντοπίσει ΚΑΙ το radar του F-35 άρα μάλλον θα υπάρχει και προειδοποίηση για την βολή. Είναι φοβερά αστείο πως έχουν φτιάξει κάποιοι το F-35 στο μυαλό τους.

      https://hotair.com/archives/noah-rothman/2014/12/04/dont-panic-but-pentagon-now-things-russia-can-jam-american-air-to-air-missiles/

     4. Δεν είδα κανέναν Γερμανό αξιωματούχο της αεροπορίας να εξωθείται σε παραίτηση γιατί να θεωρούσε ότι το Ραφάλ είναι το πλέον καλύτερο και πρέπει να πάρουν αυτό αντί για το Eurofighter, για το F-35 όμως έχει γίνει.

      Δεν έχω δει κανέναν να παρακαλάει την Γαλλία να του πουλήσει Ραφάλ,
      Έχω δει πολλούς να παρακαλάνε τις ΗΠΑ να αποδεσμεύσουν το F-35 (αντί για F-15 ή F-18 που τους αντιπροτείνουν). Βασικά όσοι αγόρασαν το Ραφάλ, F-35 ήθελαν, αλλά δεν τους το πούλαγε η Αμερική και πήγαν στο Ραφάλ (πχ Ινδία που οι ΗΠΑ το πολύ που τους έδιναν είναι το F-16).

      Όπως είπα πολλάκις, κάναμε καλά που πήραμε το Ραφάλ, γιατί μας κάνει fit τέλεια στις τωρινές ανάγκες, καθώς α) είναι μια γενιά ανώτερο από τα τουρκικά, β) έχει μεγάλη εμβέλεια, γ)παίρνει πολύ φορτίο, δ) είναι πολλαπλών ρόλων και ΚΥΡΙΩΣ ήταν ετοιμοπαράδοτο! Άρα μονόδρομος και καλώς κάναμε και την υποστηρίζω φουλ την κίνηση.

      Από εκεί μέχρι όμως να πούμε ότι το Ραφάλ είναι καλύτερο από το F-35, είναι άλμα λογικής. Η διαφορά του F-35 με το Ραφάλ είναι η διαφορά των Τουρκικών F-16 από το δικό μας Ραφάλ

 6. Εξαιρετικό άρθρο!

  Για να διατηρηθούν 200 μαχητικά με 75% επιχειρησιακή διαθεσιμότητα πρέπει να διατεθούν και τα ανάλογα κονδύλια

  Και δυστυχώς ΔΕΝ διατίθενται και δεν προβλέπω να διατίθενται αφού ΔΕΝ έχουν έχουν δεσμευθεί σε συγκεκριμένα νούμερα!

  Επιπλέον η πολυτυπία σε αεροσκάφη και κινητήρες οδηγεί το κόστος διατήρησης και χρήσης μιας τέτοιας δύναμης σε πολύ μεγάλη ύψη που ΔΕΝ μπρούμε να ανταποκριθούμε!

  Για αυτό θεωρώ ΛAΘΟΣ την απόκτηση των και μάλιστα σε τόσο μικρούς αριθμούς
  Οι γείτονες έχουν 200 +F16 CCIP με έναν μονο κινητήρα έχουν κατανοήσει τα πλεονεκτήματα της ομογένειας

  Εφόσον τα RAFALE είναι ειλημμένη απόφαση τα EGM και τα F4E πρέπει να φύγουν άμεσα
  ώστε τα resources και οι πόροι να διατεθούν προς τα υπόλοιπα αεροπλάνα

  Η αεροπορία έχει και άλλες ανάγκες από επίγεια δίκτυο Radar/C4I μέχρι εκsιχρονισμο των PATRIOT και εκπαίδευση

  Η απόκτηση των RAFALE φοβάμαι πως θα τραβήξει όλα τα διαθέσιμα κονδύλια και όλα τα αλλα θα γίνουν ρόιδο

  1. —Η απόκτηση των RAFALE θα ειναι μια χαρα ΑΝ….φυγουν ΟΛΑ τα φ-4 κ ΟΛΑ τα παλια μιραζ….κ σταδιακα τα φ-16
   Επισης αν γινουν 120 τα φ-16ν κ 30 τα -5μκ2

   —Οποτε θα εχεις
   –120 φ-16ν
   –30 μιραζ-5μκ2
   –18 ραφαλ με στοχο να γινουν 30-35 οταν φυγουν τα μιραζ -5μκ2

   –Διαβαζω για αριθμους 200-250 μαχητικων….κ γελαω οταν εκει μεσα υπαρχουν τα φ-4 κ τα απλα μιραζ…Σε 5 χρονια αυτα δεν θα κανουν τιποτα [ειδη δεν κανουν για τιποτα]

   –Καλυτερα να εχεις 160-170 μαχητικα τα οποια να μπορουν να κανουν τα παντα…παρα 250 που δεν θα κανουν τιποτα καλα.

   1. Ναι εκεί συμφωνούμε να φύγουν τα egm και f4 άμεσα η όταν γίνει επιχειρησιακή η μοίρα των rafale κάπου το 23?

    Για τα EGM: εάν είναι εκτος επιχειρησιακής κατάστασης λόγω έλλειψης FOS δεν αξίζει να ξοδευτούν λεφτά για να επανέρθουν αφού πρέπει να φύγουν για τα RAFELE
    Οποτε μάλλον θα φύγουν ’AΜΕΣΑ

    Τα B50: δεν αξίζει να εKSυχρονιστουν» σε vIPER
    Και άμα περιμένουμε να τελειώσει ο εκσυχρονισμός των b52/m το …2027 τότε δεν αξίζει καν να το συζητάμε!
    Πρέπει να πάρουν απαρτία από τα b52+/m σταδιακά και σε επίπεδο μονάδας
    Υπάρχει ήδη πρότυπο εκσυχρονισμό των B50 σε + οποτε το ρίσκο είναι μικρό

    Τα B30 είναι χρήσιμα για καθημερινή χρήση και θα έπρεπε και αυτά να εKSυχρονιστουν» με ότι περισσεύει από τα παραπάνω

    1. CK,ποιά θα ήταν η εισήγησή σου για upgrade των EGM για αποστολές antiship με υψηλό ποσοστό επιβιωσιμότητας πιλότων και αεροσκαφών?
     Ευχαριστώ εκ των προτέρων για τον κόπο και την φαιά ουσία.

     1. @LOLOTOS

      Τα γράφω παραπάνω:

      Με την εισαγωγή των RAFALE τα EGM τελειώσανε

      Έχουν μείνει χωρίς από το 10? οποτε για να επανέρθουν σε επιχειρησιακή κατάσταση θέλουν κάποια εκατομμύρια!

      Με τα RAFALE στη Τανάγρα πρέπει να αποσυρθούν για να απελευθερωθούν resources αλλα και χώρος!

      Δεν έχει νόημα η διατήρηση τους μονο και μονο για anti ship

      Εάν επαναπιστοποιιθουν οι AM39! και δεν επιλεγει αμερικανικη λύση αφού όπως έχει γραφει το κόστος επαναπιστοποίησης ενός AM39 υπερβαίνει το κόστος ενός καινούργιου HARPOUN!

      Μιλάμε για μονο 16 αεροπλάνα αφού τα δυο διθέσια είναι κοντά στο δομικό τους όριο

      Ο Μητσοτάκης δεν είπε πως θα πάρουν οι Γάλλοι πίσω ως μέρος της συμφωνίας για τα RAFALE?

      Βεβαια η αξια τους είναι πολύ μικρή αφού έχουν μείνει με ηλεκτρονικά δεκαετίας 80

     2. Δεν υπαρχει δυνατοτητα τμηματικης αλλαγης απαρτιων καθως οι Γαλλοι που ειναι αποκλειστικα υπευθυνοι προσφερουν πακετο εκσυγχρονισμου και αν το προσφερουν ενω η συνεργασια με το RDM δεν θα ειναι σιγουρη..Δεν υπαρχει λοιπν κανενα τετοιο upgrade πλην παλαιοτερης Ιταλικης προτασης για αλλαγη ρανταρ και υπολογιστη αποστολης αλλα δεν αξιζει για την ηλικια και τον μικρο αριθμο των αεροσκαφων .Μονο μια εγκατασταση ισως LINK-16 και τελος .Τα διθεσια τα διατηρεις ως υπερπολυτιμα εκπαιδευτικα και τα αποσυρεις για ανταλλακτικα ειδικα τους κινητηρες και προχωρας σε αγορα απο οπουδηποτε ΜΚ-5 η ΜΚ-9 το λιγοτερο 25 τον αροθμο ωστε να εχει νοημα και η παραμονη του τυπου σε υπηρεσια ..Παραλληλα αγοραζεις και μερικες βομβες γαλλικης προελευσης και μερικα ατρακτιδια Damocles απο αποθεματα ωστε να εχεις την δυνατοτητα χρησης και σε αλλες αποστολες πλην αερος αερος η και επιφανειας .Tα επιπλεον αεροσκαφη θα στεγαστουν σε νεα ενισχυμενα καταφυγια που πρεπει να κατασκευαστουν στην Ταναγρα ..Αυτα περι μη υπαρξης χωρου ειναι ανεκδοτα.Aς μεινουμε λοιπον με χωρο αλλα χωρις αεροσκαφη που ειναι αναγκαια.

     1. Δεν εχετε καταλαβει ορισμενοι τοι τα αεροσκαφη ΔΕΝ εκσυγχρονιστηκαν στο θεμα καλωδιωσεων και υδραυλικων οπως τα αντιστοιχα Τουρκια ?
      Τα αεροσκαφη παρουσιαζουν χαμηλες διαθεσιμοτητες και συνεχεις βλαβες και αρκετα ειναι εκτος και θα παραμεινουν εκτος λογω δυσχερειων στην επισκευη και λογω ΕΑΒ.
      Ουτε την ακαπνη εκδοση των J-79 δεν φροντισαν να εγκαταστησουν καποια σε αρκετα απο αυτα με αποτελεσμα να ειναι ορατα στο Αιγαιο σε συγκεκριμενες συνθηκες απο χιλιομετρα .
      Χρησιμα σαν πλατφορμες και με αξιολογ ρανταρ αλλα εα αεροσκαφος δεν ειναι μονο αυτα και φυσικα δεν εχει νοημα η διατηρηση μυσειων ενω καποιοι συζητουν μεχρι και την αποσυρση νεοτερων και ικανοτερων τυπων ..
      Για το συστημα αυτοπροστασιας τους δεν μιλαμε καν..
      Kuras Alterman η εταιρεια γνωστη στους πριν του 90 αναγνωστες σημερα ανυπαρκτη και το συστημα DIAS σε αγνωστη λειτουργικη κατασταση γιατι απο ικανοτητα αστο καλυτερα.
      Προσφατα υπογραφτηκε συμβολαιο υποστηριξης για αλλα πεντε χρονια ..Μετα αποσυρση οριστικα .Αν βγαλουν και αυτην την πενταετια.

    1. @ giorgos tsagaris

     Από που τα κοιτάζουν κατάματα τα τουρκικα f16?

     Από το EAB parking tης Τανάγρας

     Σε επιχειρησιακή κατάσταση είναι πολύ λίγα

     Με το που θα κηρυχθεί επιχειρησιακή η μοίρα με τα rafale @ 23? πρέπει να μας αποχαιρετήσουν και επίσημα!

    2. ===giorgos tsagaris===

     –Πως τα κοιταζουν καταματα μπορεις να μου εξηγησεις;;

     –Μηπως επειδη εχουν χ10 μεγαλυτερο ιχνος στα ρανταρ με αποτελεσμα ακομα κ ιδιας δυνατοτητας ρανταρ να εχουν το φ-4 θα δωσει στιγμα 40 χιλιομετρα πριν λογο πολλαπλασιου ιχνους;;;
     –Μηπως επειδη οι κινηματικες τους επιδοσεις ειναι σε σχεση με του φ-16 ,,,,1 γενια πισω;;;

     –Μηπως επειδη το συστημα αυτοπροστασιας κ ο υπολογιστης μαχης ειναι πολυ χειροτερος απ του Φ-16;;;

     –Επειδη δηλ ριχνουν AIM-120 που ριχνουν κ τα φ-16 σημαινει οτι μονο αυτο μετραει;;;

    3. Κάποτε κοίταξαν και τα f16 της 111ΠΜ σε 4vs 4. Ήταν μια ωραία μέρα για την Ανδραβίδα. Όταν ρώτησα ένα φίλο πιλότο πώς έγινε είπε: «το πετάνε 2 χρόνια, το πετάμε 20 χρόνια» . Σταματάω γιατί καρφώνω τα χρόνια μου.

 7. Φάντομ πρέπει να φύγουν. Τα block 30 και 50 όσο αντέξουν χωρίς αναβαθμίσεις και τα Μ2000 επίσης.

  Και ένα σοβαρό συμμάζεμα στα ατρακτίδια και τα όπλα που θα αφήσουν τα μαχητικά που θα φύγουν.

  Γενικά, η ΠΑ πρέπει να επενδύσει στο Rafale.

 8. To M-346 FA φέρει και μια άλλη δυνατότητα, τη μεταφορά του αντιπλοϊκού Marte ER με εμβέλεια 100 km, όταν ο απλός Marte έχει 25 km. Ο απλός Marte όμως μπορεί να μεταφερθεί και από τα AB-212 με μια μικρή και χαμηλού κόστους αναβάθμιση, ώστε τελικά να υπάρχουν τουλάχιστον 5 φορείς αντιπλοϊκών, που με Link-16 μπορούν να διασυνδεθούν πολύ εύκολα (Rafale, Mirage 2000-5 Mk2, Mirage-2000, AB-212, M-346 FA) συν τα F-16 με HARM και AIM-65G.

 9. Τα Γαλλικά αεροσκάφη θα αυξηθούν το 2023-2025 με σταδιακή απόσυρση των Phantom και αντικατάστασή τους από τα Mirage 2000-9 από τα ΗΑΕ που θα πάρουν το ξαναλεω rafale f4.
  Τα Γαλλικά αεροσκάφη θα αποτελέσουν βασικό ρόλο…καθως ταυτόχρονα μετά το 2025 θα εκσυχρονίζονται τα F16 σε viper , τα block 50 σε advanced και ισως μία μοιρα 20-24 απο τα block 30 σε block 50. Τα τελευταία θα εκτελούν air policing όπου χρειάζεται…(π.χ Αλβανία).

 10. 200 αεροσκαφη εχουμε κατ’ αρχας
  155 F-16 διαφόρων τύπων και 45 Mirage 2000 (αφηστε τα F-4 απεξω).

  Αν είχαμε ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗ προγραμματισμο θα ειχαμε τωρα:
  30 F-16 52+ advanced
  125 F-16 σε διαδικασια εκσυγχρονισμου σε επιπεδο 50+ advanced / 52+ advanced
  45 Mirage 2000-5mk2 με μονη προσθηκη το Link 16.
  Στα ανωτερω υπαρχει μια μικρη επιφυλαξη αν τα 32 block 30 F-16 μπορουν να φτασουν το επιπεδο 50+ advanced. Παντως σε καθε περιπτωση ποσοτικα και ποιοτικα η Π.Α. ματσαρει ανετα την Τ.Α. αν λαβει κανεις Patriot κλπ.

  Τελος παντων θελαμε ρανταρ AESA ή μαλλον καποιοι αλλοι ηθελαν να παρουμε ρανταρ AESA και να ξεκινησουμε μαλιστα τις αναβαθμισεις απο τα ολοκαινουργια block 52+ advanced. Τι να πω…. Οπλα δεν εχουμε (αλλα και να θελαμε … δεν δινουν), AESA ομως θα εχουμε. Κραταμε ομως χαρουμενους τους Ελληνοφωνους Αμερικανους με τις επιλογες μας.

  Τεσπα τωρα οπως ξεκινησαμε οφειλουμε να καταληξουμε εδω:
  40 Rafale
  124 F-16 Viper

  Μπορουμε? Δυσκολο. Μαλλον εδω θα καταληξουμε:

  18 Rafale
  24 Mirage 2000-5
  84 F-16 Block 72
  39 F16 F-16 52+ advanced
  (η τυχη των F-16 block 30 αγνωστη, τα Mirage 2000 αποσυρονται)

  1. Μιλάμε για 4 τύπους αεροσκαφών με 4 διαφορετικούς κινητήρες
   Μια ωραία σαλάτα!!
   Ένα rafale δεν θα μπορεί να εξυπηρετηθεί σε βάση f16 οποτε πρέπει να γυρίζει tanagra!
   Ένας πιλότος από B50+ αμφιβάλλω εάν θα μπορεί να πετάει σε B72 kai vice versa
   Και ανάλογα ένα B72 θα μπορεί να εξυπηρετηθεί σε βάση των B50+???
   Ανάλογα προβλήματα αντιμετωπίζουμε σήμερα!
   Τι υποδομές υποστήριξης συντήρησης εκπαίδευσης μπορούμε να συντηρήσουμε για μια τέτοια αεροπορία

   Ποια άλλη αεροπορία έχει τέτοια πολυτυπία ? Quatar, Egypt, INDIA??

   Ενώ οι γείτονες 230 αεροσκάφη ενός τύπου σε κοινό επίπεδο με έναν τύπο κινητήρα

   Με τεραστια πλεονεκτήματα στις επιχειρήσεις στην εκπαίδευση στις υποδομές συντήρησης στο κόστος και τελικά στην επιχειρησιακή αξια!!

 11. Νομίζω ότι συντάσσομαι πολύ περισσότερο με την παρούσα ανάρτηση, που προκρίνει την διατήρηση τουλάχιστον 200 Α/Φ και με καλή διαθεσιμότητα (άνω του 75%), παρά με το “διπλανό” άρθρο, που αναφέρεται στην “αποδόμηση της αρχής της ποσότητας”. Για να κάνεις δουλειά, θέλεις πολλά αεροπλάνα, με πολλά όπλα, πάνω από τον στόχο. Και φυσικά μιλάμε για αεροπλάνα που να πετάνε… όχι ονομαστική δύναμη Α/Φ… Οι θεωρίες περί λίγων και καλών Α/Φ με υπερυπολογιστές, τεχνητές νοημοσύνες, υπερδικτυωμένα, που μιλάνε μεταξύ τους, καθώς και με το outer space, υπεραισθητήρες, με turbo intercooler, injection, διπλό διαφορικό, που τραβάν στην ανηφόρα, δεν με πείθουν απόλυτα.
  Κατά τη γνώμη μου, η USAF έχει πάρει ελαφρά λάθος δρόμο, θεωρώντας ότι τα λίγα και καλά θα κάνουν τη δουλειά. Και μάλιστα, ενώ ο Στρατηγός Μάτις είχε θέσει ένα υψηλό όριο διαθεσιμότητας (άνω του 80%) για τα αεροπλάνα, όταν είδαν ότι δεν το έπιαναν, τι έκαναν;;; Νομίζετε ότι επέσπευσαν τις προσπάθειες για να πιάσουν το όριο; Όχι… απλά, χαμήλωσαν το όριο! Δείτε:
  “USAF abandons 80% mission capability rate goal after F-22, F-35 and F-16 fail to hit target” https://www.flightglobal.com/fixed-wing/usaf-abandons-80-mission-capability-goal-after-three-fighters-miss-target/138318.article
  Προσοχή, μιλάμε για “mission capability rate”, δηλαδή το ποσοστό των Α/Φ που μπορούν να εκτελέσουν τουλάχιστον μία αποστολή σε μία δεδομένη περίοδο. Όχι ΟΛΕΣ τις αποστολές, ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΙΑ!!! π.χ. air patrolling θα έλεγα εγώ… Δηλαδή ένα 74% που αναφέρεται για το F-35 είναι για τουλάχιστον ΜΙΑ αποστολή από αυτές που μπορεί να εκτελέσει. Και όπως αναφέρεται στην τελευταία παράγραφο, τα F-22 και F-35 είναι εξαιρετικά δύσκολα στη συντήρησή τους, ενώ το τελευταίο έχει περίπου 873 προβλήματα, σύμφωνα με την τελευταία αναφορά του MoD…
  Παρεμπιπτόντως, το USN που αποδεικνύεται διαχρονικά σοβαρότερο, ξεπέρασε το απαιτούμενο όριο του 80% με τα F-18…
  Επομένως, γυρνώντας σε εμάς, δεν έχει έννοια η υπερβολική οροφή των 300 μαχητικών (την οποία ποτέ δεν πιάσαμε, εξ όσων θυμάμαι) αλλά μία πιο εκλογικευμένη οροφή 200 μαχητικών αλλά με καλές διαθεσιμότητες. Μαζί βέβαια, με ανάλογο ΣΑΕ, αντιαεροπορικά, μεταγωγικά κλπ…

  1. Συμφωνείτε στην επένδυση γύρω από το Rafale F3R/F4.1 με το σταδιακό χτίσιμο δύο μοιρών είτε των 20 είτε των 24 μονάδων εκάστης εντός της τρέχουσας δεκαετίας;

   1. Είναι θέμα διαθέσιμων κονδυλίων. Για να είμαι ειλικρινής, παλαιότερα είχα πει «ΔΕΝ πρέπει να πάρουμε Rafale, ούτε κανένα άλλο αεροπλάνο». Σήμερα τα πράγματα έχουν αλλάξει. Αποφασίσθηκε επιτέλους η αύξηση των αμυντικών κονδυλίων, ενώ η κυβέρνηση αποφάσισε την προμήθεια 18 Rafale. Πιστεύω ότι η είσοδός του στην ΠΑ θα αλλάξει πολλά πράγματα. Η φυσική ροή των πραγμάτων θα οδηγήσει μεσοπρόθεσμα σε αναβάθμιση στο Standard F4, όταν αυτό καταστεί διαθέσιμο, καθώς και στην δημιουργία μίας δεύτερης Μοίρας Rafale.

   2. Σε παλιότερες δημοσιεύσεις διάβασα οτι μπορούν παλαιότερα αεροσκάφη να μετατραπούν σε uav η τεχνολογία υπάρχει και είναι φτηνή. Ισχύει αυτό αν ναι πρέπει να γίνει

    1. Γιατί, θεωρείτε ότι μας περισσεύουν μαχητικά για να τα μετατρέψουμε σε μη επανδρωμένα; Εάν μιλάτε για παλαιότερα, αποσυρθέντα Α/Φ, εκτιμώ ότι δεν αξίζει ο κόπος και η προσπάθεια επανενεργοποίησής τους. Ούτε η σχετική τεχνολογία είναι τόσο φθηνή.

  2. Konstantinos Zikidis

   Η USAF έχει την πολυτέλεια να αστοχήσει η να έχει απόκλιση απο τον στόχο στην διαθεσιμότητα μαχητικών, αφού έχει και μαξιλάρι τα μεγάλα βομβαρδιστικά ώστε να μην στηρίζεται αποκλειστικά στα τακτικά βομβαρδιστικά για κρούση στο έδαφος. Αυτό έχω την εντύπωση ότι το ξεχνάνε πόλοι που παίρνουν παραδείγματα απο την αμερικανική αεροπορία.

    1. H ΠΑ ξέρει ακριβώς όλα αυτά, όπως και τα του διπλανού άρθρου. Δεν ζει σε άλλο πλανήτη.
     Για να ζητά επομένως 200 α/φ εκ των οποίων όμως μόνο το 75% θα είναι γενικά διαθέσιμο και γνωρίζοντας το τι αποστολές θα χρειαστεί σε απευκταία περίπτωση, κάτι ξέρει.
     Και αυτό που ξέρει η ΠΑ, πρέπει να γίνει σεβαστό. Κάθε άλλη κουβέντα για μένα περισσεύει.

  3. Αυτα τα οποια λετε εσεις και μεσα απο μελετες που εχετε κανει για το F 35 οπως και στοιχεια μεσα απ το διαδικτυο, ο spiral εχει δωσει λινκ για διαθεσιμοτητες των f 35, αυτα τα λαμβανουν σε πολιτικο και στρατιωτικο επιπεδο υποψιν για το συγκεκριμενο αεροσκαφος ή θα ειναι μια αποφαση για ικανοποιηση των ηπα ακομα και σε προσωπικο επιπεδο ( εθνικη συνειδηση και αξιοπρεπεια πολλοι δεν εχουν); Δυσκολη ερωτηση και ευχομαι να μην σας εκθετω με το να δοθει μια απαντηση.

   1. Φυσικά και η ΠΑ στις μελέτες που κάνει λαμβάνει υπόψη όλα τα διαθέσιμα δεδομένα, ακόμα και στοιχεία τα οποία δεν είναι διαθέσιμα στο ευρύ κοινό αλλά μόνο σε κυβερνητικούς φορείς. Το θέμα διαθεσιμότητας είναι και σχετικό με το κάθε κράτος και τις ανάγκες του. Π.χ., το γεγονός ότι πετάνε ελάχιστα Eurofighter στη Γερμανία, δεν καθιστά άχρηστο το αεροπλάνο. Απλά δεν αγχώνονται οι Γερμανοί να έχουν υψηλή διαθεσιμότητα, αφού δεν κινδυνεύουν στρατιωτικά από κανέναν…
    Πάντως, οι μελέτες μας δεν έδειξαν κάποιο πρόβλημα στο F-35… αντιθέτως απέδειξαν ότι όντως έχει πολύ μικρό RCS… ίσως όχι τόσο μικρό όσο διέρρεε η USAF, αλλά πάντως μικρό. Αλλά παράλληλα αποδείξαμε (δια της προσομοίωσης) και το γεγονός ότι είναι λιγότερο δυσδιάκριτο σε χαμηλές συχνότητες.

    1. ====Konstantinos Zikidis======

     –Πολυ καλη πληροφορια για τα φ-35..Εγω πιστευω οτι το πλεονεκτημα που δινουν αυτα τα μαχητικα για ασφαλες στρατηγικο χτυπημα δεν το δινει κανενα αλλο μαχητικο.
     Ειναι ενα μαχητικο που η Π.Α πρεπει να παρει εστω κ σε μικρους αριθμους.Δεν μπορει να κανει την δουλεια των Μ2000-5ΜΚ2 ουτε αυτη των Φ-16 αλλα μπορει να κανει δουλειες που σημερα κανενα μαχητικο δεν μπορει να τις κανει.Συγκρινουμε τα μαχητικα ενω οι ρολοι τους ειναι εντελως διαφορετικοι,

 12. υποθετικά, αν είχαμε καμιά 100αριά nEuron, ούτε πολλά f16, ούτε πολλά rafale ή f35 χρειαζόμασταν. Για κάθε bayraktar να σηκώνουμε αεροπλάνα δε συμφέρει και κινδυνεύουν ζωές. Πρέπει να πάμε μαζικά σε μη επανδρωμένα και σε οπλισμένα μη επανδρωμένα, σε καινούριες και οικονομικότερες λύσεις.

  1. Οντως αυτα τα neuron καμια 80αρα κομματια με brimstone και οτι αλλο μπορουσε να παρει εντος θα ηταν λουκουμι για το Αιγαιο τουλαχιστον. Ειναι για δοκιμων τεχνολογιας ομως…

 13. Από τη στιγμή που αποφασίστηκε ο εκσυγχρονισμός των F16 σε μπλόκ 70 και η εισαγωγή του Rafale θα πρέπει να πάμε σε κατάργηση της πολυτυπίας και πλήρη ομογενοποίηση του στόλου ώστε να έχουμε προς το τέλος της δεκαετίας μόνο F16V και Rafale, ενώ όλα τα F4/Mirage να έχουν φύγει. Θα έχουμε μια βάση στόλου το ικανότατο F16V ως το οικονομικό σε κόστος χρήσης και συντήρησης αεροσκάφος και το Rafale ως αεροσκάφος για τις ειδικές αποστολές (Κύπρο-Αν. Μεσόγειο). Με βάση την προτεινόμενη κατώτερη οροφή των 200 αεροσκαφών η σύνθεση τους θα μπορούσε να είναι 160 F16V (εκσυγχρονισμός όλων ή των περισσότερων διαθέσιμων και αγορά λίγων νέως μονάδων για συμπλήρωση) και 40 Rafale. Ένας τέτοιος στόλος λόγω της ομοιοτυπίας του θα συμμάζευε το χάος που αποτελούν οι τωρινοί 7 διαφορετικοί τύποι και εκδόσεις ενώ θα ήταν συντριπτικά ανώτερος από την τωρινή αεροπορία του γειτονικού εχθρικού κράτους και λογικά θα εξακολουθούσε να είναι για πολλά ακόμα χρόνια.

   1. Παρά το ότι έχω εκφραστεί πολλές φορές αρνητικά για το F35 θα το ήθελα και γω αν μπορούσε να κάνει αυτά που λέει το διαφημιστικό φυλλάδιο. Το πρόγραμμα JSF πάντως ταλανίζεται μετά από μια εικοσαετία από πάρα πολλά προβλήματα που δεν ξέρουμε ακόμα πότε και αν θα λυθούν. Το σημαντικό είναι αν η αγορά των S400 καθιστά την εισαγωγή της 5ης γενιάς απαραίτητη για την Ελλάδα ή όχι. Δεν ξέρουμε κατά πόσο ισχύουν αυτά που λέγονται για το «ενεργητικό stealth» (συγχωρήστε μου την αδόκιμη έκφραση) του Rafale που θα του επέτρεπε να επιχειρεί σε χώρο υπερασπιζόμενο από τα εν λόγω συστήματα. Yποτίθεται ότι το δόγμα των Γάλλων είναι ακριβώς αυτό αν και δεν ξέρω αν δοκιμάστηκε απέναντι σε ικανά α/α συστήματα έστω S300.

 14. Γιατί δεν μιλάει κανένας για τα -5F των Γάλλων; Αν τα παίρναμε ως ΑΩ για τις φρεγάτες θα μπορούσαμε να δώσουμε στην LM B30 και να αναβαθμίσουμε τα B50 σε V με πολύ λίγα χρήματα….Αναβαθμίζεις τα -5F σε κοινό πρότυπο Mk3 και είσαι
  125 V …..300 m – 400 m
  50 Mk3 …700 m
  36 F4
  18 Rafale 1700 m
  (229 τμχ. 3 bil)
  2028 δεύτερη μοίρα Rafale και φεύγουν τα F4 οπότε
  125 V
  50 Mk3
  36 Rafale
  20 M-346
  211 + 20 τμχ

  1. Τα Γαλλικά 5F είναι πρώην γαλλικά -C εκσυχρονισμένα
   Είναι παλιότερες κατασκευές από τα δικά μας egm και έχουν μάλλον εξαντλήσει τη δομική τους ζωή
   Με την απόκτηση rafale το 2000νομίζω θα τελειώσει για την αεροπορία αφού η οποιαδήποτε επένδυση θα κατευθυνθεί προς rafale!

 15. Θα ηθελα να θιξω 2 αλλες διαστασεις, περα απο τον αναγκαιο αριθμο των 200 αεροσκαφων.

  Η πρωτη διασταση εχει να κανει με τα διαθεσιμα οπλα αυτων των αεροσκαφων. Ακομη και σημερα, ο κορμος της Π.Α., δηλαδη τα F-16, δεν εχουν αξιοπιστα οπλα μεγαλης εμβελειας αερος-εδαφους, αερος-επιφανειας και αντι-ρανταρ. Ο εχθρος εχει πλεον S-400 και αναπτυσει συνεχως αντι-αεροπορικα συστηματα. Χωρις τα καταλληλα οπλα , θετουμε σε κινδυνο τοσο τα αεροσκαφη αλλα και τα πληρωματα, τα οποια θα πρεπει να πλησιασουν επικινδυνα κοντα στους στοχους τους.

  Η δευτερη διασταση ειναι η αναγκη ενισχυσης της αποτρεπτικης ισχυς της χωρας, αλλα και της μειωσης της αναγκης της Π.Α. να εκτελεσει αποστολες κρουσης, μεσω της προμηθειας α) βαλλιστικων πυραυλων, και β) βληματων κρουσης εκτοξευομενα απο πλατφορμες σε στερια και θαλασσα. Αυτα τα οπλικα συστηματα θα μπορουσαν να αγοραστουν, η να παραχθουν με συμπαραγωγη με καποια αλλη χωρα οπως το Ισραηλ, η Γαλλια, αλλα και αλλες χωρες οπως η Σουηδια, η Νορβηγια, η την Ινδια. Για παραδειγμα, θα μπορουσε να γινει συμπαραγωγη των βαλλιστικων πυραυλων LORA με το Ισραηλ, η των Γαλλικων scalp naval, η των Σουηδικων RBS-15 τα οποια εχουν δυνατοτητα να χτυπησουν στοχους στη στερια, η των Νορβηγικων NSM, οι οποιοι επισης εχουν δυνατοτητα να χτυπησουν στοχους στη στερια. Θα μπορουσε να εξεταστει και μια συνεργασια με την Ινδια και με συμφωνια με τη Ρωσια για Brahmos. Επειδη το Brahmos ειναι Ινδικο προιον, δεν θα υπηρχε προβλημα με Αμερικανικες κυρωσεις. Με μια τετοια συνεργασια θα μπορεσουμε να αποκτησουμε προσβαση σε τεχνολογιες αιχμης, και αργοτερα ισως να αρχισουμε να παραγουμε και τα δικα μας αντιστοιχα συστηματα.

 16. Οι μοιρες δεν θα πεσουν κατω απο 11.
  Το 2027 να νουμερα θα είναι κάπως έτσι…και θα είναι υπέρκαλα…με τα 2/3 με link 16
  84 F-16 VIPER
  38 F-16 C/D Block 50+ADV (ναι θα αναβαθμιστουν)
  24-30 F-16 C/D Block 30 (ναι θα είναι αναβαθμισμένα )
  24 Mirage 2000-5Mk2
  18-20 Rafale
  30 Mirage 2000-9 και σταδιακά αλλα 30

  μην υπολογίζετε κάτι παραπάνω από αγορές εκτός των Mirage 2000-9… όταν τα ΗΑΕ πάρουν Rafale…και τέλος γαι την αεροπορία …αρκετά κονδύλια θα έχει τραβήξει….υπάρχει το ναυτικό και το πεζικό που έχουν ανάγκες….

  1. Τα UAE πάνε προς αγορά F-35
   και εKSυχρονιζουν τα -9 που διαθέτουν
   εξαιρετικά απίθανο να μας πουλήσουν τα -9
   ακόμα πιο εξαιρετικά απίθανο να αγοράσουμε – ιδιαιτερα σε τέτοιους αριθμούς – αφού μπλέξαμε με τα RAFALE
   Ιδανικά πρέπει να πάμε και προς δεύτερη μοίρα RAFALE ώστε να φύγουν τα -5
   Πολυτυπία και επιχειρησιακές διαθεσιμότητες ΔΕΝ πάνε μαζί!

   1. Να πούμε ότι η πολυτυπία και η βέλτιστη διαχείριση/εξοικονόμηση πόρων δεν πάνε μαζί, ΟΚ λογικό. Πρέπει να βρεθεί μια ισορροπία μεταξύ τους κατά περίπτωση.

    Γιατί για την άμυνα μιας χώρας δεν μπορεί να είναι μόνη και ανώτερη αρχή η μείωση των εξόδων. Η σωστή διαχείριση ναι, άλλο πράγμα. Γιατί αξίζει και είναι λογικό να πληρώνεις αν χρειαστεί κάτι παραπάνω για να έχεις πλεόνασμα επιλογών, εφεδρείες και εναλλακτικές.

    Η πολυτυπία και οι κακές διαθεσιμότητες λοιπόν δεν έχουν καμία άμεση σχέση, δηλαδή σχέση αιτιότητας. Το αν πληρώνεις για υποστήριξη, ανταλλακτικά κτλ. ή όχι είναι που επηρεάζει τις διαθεσιμότητες. Αν δεν δίνεις λεφτά όταν πρέπει, το πρόβλημα είναι ότι δεν δίνεις λεφτά.

    Τις διαθεσιμότητες επηρεάζουν και τα τεχνικά προβλήματα φυσικά. Όπως αστοχίες υλικών που καθηλώνουν στόλους ολόκληρους ή αστοχίες κρίσιμων υποσυστημάτων. Π.χ να διαπιστώνεται ότι δεν μπορεί να πετάξει ένα αεροσκάφος σε κακό καιρό γιατί η γεννήτρια αδρανούς αερίου που γεμίζει τις δεξαμενές καυσίμου δεν δουλεύει σωστά και κινδυνεύει το αεροσκάφος να εκραγεί από κεραυνό. Αν δε το αεροσκάφος αυτό λέγεται και «Lighting» είναι ακόμα πιο ειρωνικό.

    Άρα σε πολλές περιπτώσεις η πολυτυπία βοηθάει ένα μέρος του στόλου σου να πετάει, άρα η πολυτυπία (με υψηλότερο όμως κόστος) στην ουσία εγγυάται διαθεσιμότητες.

    https://www.popularmechanics.com/military/aviation/a32971900/f-35-lightning-safety

   2. 1,1 δισ τα viper,1,7 δις τα Rafale,τουλαχιστον 500 δις ο εκσυχρονισμος των f16 block 50 και block 30 γιατι θα χρειαστει και δομικος…βαλε fos και συτνηρηση και επεκταση ζωης πυραυλων αλλα 500 δις…έχεις φτάσει 3,8 μόνο για την αεροπορία.
    Τωρα κι εγω θα ήθελα επιπλέον Rafale αλλα να δώσουμε αλλά 2 δι …δύσκολο με την καταντια στους αλλους κλάδους…αλλά δεν θα συντρέχει και λόγος διότι η Τουρκική Αεροπορία θα έχει υποδιέστερα αεροσκάφη…
    Τα ΗΑΕ ναι θα πάρουν F35 αν δωσει το οκ το Ισραήλ, αλλα θα πάρουν και Rafale F4 καθώς δεν θα απαξιώσουν τα Γαλλικά οπλα και την τεχνογνωσία που έχουν … πρώτα θα αποσύρουν τα πρώτα
    MIrage 2000-9 που προήλθαν από αναβάθμιση…αυτα γύρω στο 2023-24…

    Εκεί θα μπούμε εμεις στην εξίσωση γιατί άλλο 2 δισ για Rafale και άλλο 500 π.χ μύρια για 30 MIrage 2000-9 τα οποία είναι καλυτερα από ότι έχει ο γείτονας.
    Θα έχουν φύγει τα egm/bgm και θα μπορούν να αποσυρθουν τα phantom καθώς κάποια απάρτια θα χρησιμοποιήθούν για τα block 30(πχ οθόνες).
    Δεν αυξάνεται η πολυτυπία καθώς είναι παρα πολύ κοντα στα mk5 και φευγουν και τα phatom…
    Τα F35 θα αργήσουν μια δεκαετία τουλάχιστον….
    Oποαδήποτε σκέψη για επιπλέον Rafale θα γίνει μετά την αναβάθμιση των τουρκικων F16 με ρανταρ Aesa.
    θα ήθελα μια τοποθέτηση επ’ αυτού από τον κύριο Ζηκίδη

    1. 1,23 δισ. € τα Viper, για τα Block 30 δεν συζητάμε τίποτα, ενώ για την αναβάθμιση των Block 50 εκτιμω οτι το κόστος θα είναι χαμηλό (100-200 εκ. $).
     Τα F-4 θα τα κρατήσουμε όσο πάει, ενώ για τα Μ2000-9 δεν ξέρω… Θα έχουμε καλύτερη εικόνα όταν αρχίσουν να ξαναπετούν τα Μ2000/-5 λίγο καλύτερα.
     Για το F-35 ως γνωστόν δεν είμαι και ο φανατικότερος οπαδός του…
     Τα επιπρόσθετα Rafale είναι πολύ πιθανά, ανεξαρτήτως της τοποθέτησης ραντάρ AESA στα μαχητικά της γείτονος.

 17. Αφού και ο αντισμηναρχος επιβεβαιώνει τη δεύτερη μοίρα Rafale στο κοντινό μέλλον, (Λογικα με την απόσυρση των φαντομ) η ταφοπλακα στο F35 σύμφωνα με τι λογική μου είναι οριστική. Δώσαμε 1.7 δις για τα πρώτα 18 που τα 12 είναι ελαφρώς μτχ και με τον εξομοιωτή και τις υποδομές κτλ, δε θα δώσουμε άλλο 1.5 δις για αλλά 18 καινούργια μάλλον αυτή τη φορά, αρα
  3,2 δις για τους Γάλλους για μαχητικά, και με το ναυτικό να εχει ανάγκες 7-8 δις τουλάχιστον την επόμενη 15ετια, (4 φρεγάτες, 8 ευρ κορβετες, 4 υποβρύχια, 6-7 πυραυλακατους) ξεπεράσαμε για τα καλά τα 10 δις που είπε η κυβέρνηση ότι θα δωθουν μακροπροθεσμα για τους εξοπλισμούς.
  Η ΠΑ με τα Rafale τα viper κτλθα είναι υπερπλήρης
  Και ποσοτικά και ποιοτικά και δεν μπορώ να σκεφτώ πως θα βρεθούν τα 3,3 δις για 20 μονο F35 με όλες τις υποδομες.
  Αυτά τα λεφτά προορίζονται για το ναυτικό πλέον, και θα είναι εγκληματικό να μειώσει στο μισό τις οροφές του (7 δις ανάγκες – 3.3 δις για τα F35) για να αγοραστεί ενας Ακομα τύπος αεροσκάφους σε μόλις 20 κομμάτια.
  Μπορεί και να κάνω λάθος αλλά το F35 μας από χαιρέτησε οριστικά, και Ευτηχως.
  Μεθαύριο έχετε ο πομπεο, δεν θα ρωτήσει το Μητσοτάκη, πως και πήρες rafale έτσι ξαφνικά,
  είχες δεσμευτεί στο F35, η λοκχιντ περιμένει να πληρωθεί εμείς σε στηρίζουμε (εδώ γελαμε)
  Και εσύ δεν αγοράζεις τα Οπλα μας?
  Ο δικός μας θα τον λουσει κρύος ιδρώτας, μα ξέρεις τι να κάνω έπρεπε να ξοφλησω και το γαλλικό γραμμάτιο και οι φρεγάτες τους ήταν ακριβές, να αγοράσω κάτι άλλο ρε Μάικ, δε θέλω να νιώθετε ριγμενοι.
  Ο Μάικ.
  Ξέρεις έχει η λοκχιντ κάτι φρεγάτες φοβερές.
  Ο δικός μας
  Ποιες αυτες που όλοι οι Έλληνες τις λένε αλουμινοτρατες?
  Ο μαικ
  Έλα ρε συ τι ξέρει ο κόσμος, θα τους βάλουμε και μερικά πυραυλακια παραπάνω, και δεν θα πουν κουβέντα, άλλωστε αγοράσαμε και τα χρεωκοπημενα ναυπηγεία σας, μην το ξεχνάς.

    1. Όσο αναφορά το ΠΝ φίλε CK και σχετικά με το ότι μπορεί να γλύτωσε τις Belharra με το πολύ μεγάλο κόστος αγοράς οπως και συ έχεις αναφέρει πολλές φορές συμφωνώ, όμως αν αγοράσει τις MMSC τότε δεν γλύτωσε τίποτα

     1. Κρατα μικρό καλαθάκι είπαμε!!
      Τίποτα δεν έχει υπογραφει! Σανός μπόλικος πέφτει
      Δεν ξέρουν τι τους γίνετε στην ’Aμυνα:
      Εξήγγειλε εξοπλισμούς ο Πρωθυπουργός για να βγει αργότερα ο Aμυνας να δηλώσει πως δεν θα κάνουμε κούρσα εξοπλισμών
      Δεν έχουν σχέδιο!
      Πολύ δύσκολα να προχωρήσουν ταυτόχρονα τα rafale και oi MMSC/ fregates
      Εξού και η αναγγελία διαγωνισμόu!! οποτε βράσε ρύζι
      Είναι πολλά τα δισεκατομμύρια και η χωρα έχει μπει σε βαθιά ύφεση
      Η Ανεργία θα πάει στο 25% το χειμώνα
      Ποιος θα υπογράψει αυτά από που θα βρεθουν τα επιπλέον χρήματα?
      Δεν δεσμεύτηκαν σε νούμερα ούτε ο Πρωθυπουργός ούτε ο Σταϊκούρας
      Για αυτό κρατάμε μικρό καλαθάκι!!!

 18. Τα οπλα τα ξεχασατε. Εδω θα παρουμε Ραφαλ τα μισα δωρεαν και οι Γαλλοι ειναι διαθετιμενει να μας πουλησουνε οτι οπλικο συστημα ζητησουμε αλλα εμεις θα παρουμε μια μικρη ποσοτητα Μετεορ. Πρωτοκλασατοι. Πως λεμε Λεοπαρδ ΙΙ 2.0 η οπως ελεγε ο Χαρυ Κλην «τριαξονικο ανατρεπομενο χωρις βαλβιδες». Θα παρουμε Ferrari χωρις λαστιχα. Για μοστρα μονο να κοβουν βολτες πανω απο την Αττικη μιας και μπωρει να παρεξηγηθει ο Σουλτανος αμα πεταξουν πανω απο τα νησια. Δεν κανει να τους εριζουμε. Τελικα ειμαστε για φτυσιμο. Να γυρισουν ιπταμενοι που εφυγαν να κανουν τι? Εκπαιδευση στους Τουρκους πανω απο Ελληνικα νησια ενοσω κανει ο Μιτσος διαλογο?
  Να μου πει καποιος αν αυτα που κανει ο Σουλτανος σε εμας τα εκανε στο Ισραηλ ποια θα ηταν η απαντηση? Μικρη η Ελλαδα? Γιατι το Ισραηλ το ειδατε? Περνει δις δολαρια το Ισραηλ? Μπα και πριν τα παρει ποσους πολεμους εκανε? Φοβηθηκε? Δειλιασε? Κρυφτεικε ποτε πισω απο ποδιες? Ετρεξε σε τριτους για διαμεσολαβηση με παραχωρησει. Εκανε διαλογο πριν συντριψει τους αντιπαλους του? Δεχτηκε ποτε να κανει ποτε κανεις πτησεις πανω απο τα εδαφοι του? Ουτε τους Αμερικανους δεν ακουσε. Οτι ηταν πρως το συμφερον του εκανε. Εμεις? «Αι μεγαλαι δυναμεις…Ειρηνη…παραγοντας σταθεροτητας….και ξερο ψωμι. Μηπως πριν αρχησουμε να μιλαμε για διαλογο να βαλουμε τελος στην ασυδοσια των απεναντι? Α ναι, σωστα …θερμο επεισοδιο…προς θεου εμεις ποτε. Και μετα αναρωτιομαστε γιατι το ΝΑΤΟ, η Ευρωπη, η Αμερικη, η Ρωσια και η κουτση Μαρια δεν μας συμπαραστεκονται σε εμας αλλα κανουν πλατες στην Τουρκια. Ελα ντε?

 19. Καταρχάς συγχαρητήρια για το άρθρο σας.
  Θα ήθελα να σταθώ σε δύο θεματα:πρώτον η ποσοτική διάσταση της Π.Α.,κανένα αεροσκάφος δεν πρέπει να πωληθεί,ούτε να αποσυρθεί χωρίς αντικατάσταση 1/1.πολύ καλή είναι η προοπτική απόκτησης Μιράζ από τα Η.Α.Ε.,σε περίπτωση που παραγγείλουν f35(φολα35).
  Πρέπει να δωθούν χρήματα για αγορά όπλων,με κατασκευή τους στην Ελλάδα αν είναι δυνατό,ειδικά τα ισραηλινά. Επισης ειναι απαράδεκτο να κάνουμε επιχειρήσεις στην αν.μεσογειο χωρίς τάνκερ.
  Μεγα κενό των Ε.Δ.,είναι το ζήτημα των Μ.Ε.Α. Και των συστημάτων ηλ.πολεμου,εδώ οι Τούρκοι έχουν κάνει άλματα,εμείς γιατί ακόμη κοιταμαι?
  Πρέπει κάποτε να μας απασχολήσει το μέλλον.τοσα f16,mirage,μοιραία κάποτε πρέπει να αντικατασταθούν.εισοδος τώρα στο πρόγραμμα μαχητικού 6ης γενιάς,διαμέσου των γάλλων.
  Το δεύτερο ζήτημα είναι το έμψυχο δυναμικό.στα χρόνια κυρίως των μνημονίων,πολλοί πιλότοι φύγαν από την Π.Α.,πρέπει το Γ.Ε.Α. Και η ηγεσία του να τους πλησιάσει έναν έναν με σκοπό να τους επαναφέρει.η πολιτεία πρέπει να τους δώσει ο,τι είναι δυνατόν.αυτοι οι άνθρωποι που τους χρωστάμε,είναι η υπεροχή μας.η θέση τους είναι σε ένα μαχητικό πάνω από το Αιγαίο,την Θράκη,την Κύπρο ΜΑΣ(για να με πουν και χουντικό παλι).

  1. ΦΙΛΕ =======C.p=====

   –Αν βλεπαμε το μελλον δεν θα ειχαμε 7 τυπους μαχητικων στην Π.Α σημερα…
   –Δεν θα ειχαμε φτιαξει τα φ-4 που ειναι 2ης γενιας κ θα παρατουσαμε τα Μ2000 που ειναι 3ης γενιας..
   –Δεν θα εκσυχρονιζαμε μονο τα μισα Μ2000 κ τα υπολοιπα θα τα αφηναμε απλα να κανουν βολτες…διοτι τιποτα αλλο δεν μπορουν να κανουν.

   –Κ δεν ειναι η Π.Α που τα κανει αυτα…δες σε τι κατατσταση εχουμε φτασει στο Π.Ν….να βγαζουμε φρεγατες 40 χρονων με ηλεκτρονικα-ρανταρ κλπ 40 χρονων…με ΑΑ πυραυλους περασμενης γενιας κ με αστειες ακτινες βολης των 17 χιλιομετρων…στην Αν.Μεσογειο.
   –Να εχουμε κανει αυτη την μουφα εκσυχρονισμο σε 6 βασικες μοναδες του στολου χωρις να αυξησουμε την μαχητικη ικανοτητα των πλοιων,διοτι τα ρανταρ κ ο οπλισμος τους ειναι τεχνολογιας του 1980….
   –Ν εχουμε τα καλυτερα υποβρυχια [214] εδω κ χρονια ,,,αλλα να μην εχουν τορπιλες…οποτε μονο κρυφτο μπορουν να παιξουν ,διοτι αν ριξουν αυτες τις τορπιλες τεχνολογιας του 1980 τοτε θα εντοπιστουν…
   –Να παραλαμβανουμε κορβετες [σουπερ βιτα] οι οποιες με το πουτις παραλαμβανουμε θελουν εκσυχρονισμο…διοτι ειναι ξεπερασμενες…κλπ πολλα…

   1. αγαπητε φιλε,δικιο εχεις σε ο,τι γραφεις,ομως αν θελουμε να εχουμε μελλον πρεπει των φρονιμων τα παιδια να μαγειρεψουν πριν πεινασουν.

 20. Ποιο μαχητικό θα υπερισχύσει στην Ανάτολικη Μεσόγειο; Μονο Ραφαλ. Τα χρειαζόμαστε για εκεί.

  Ας κρατήσουμε τα EGM γιατί τη ζημιά τους την κάνουν.

  Ας ρωτήσουμε και τους λεφτάδες τους Κύπριους εαν θέλουν αλλα 18 Ραφαλ.

  1. =====General Lee======
   -Για να βγεις στην Αν.Μεσογειο εκτος απ τα ραφαλ [που σωστα λες ] οτι εχουν πλεονεκτημα εκει…θελεις κ σοβαρες ναυτικες μοναδες με καλη ΑΑ αμυνα περιοχης….

   –Σκεψου σε 2-3 χρονια να πανε εκει οι τουρκοι 2 νεες φρεγατες με 18 αα πυραυλους ακτινας 100 χιλιομετρων κ 18 μεσης ακτινας…κ διπλα τους αλλες 2 ΜΕΚΟ.

   Κανε τον υπολογισμο σε πυραυλους που θα εχουν κ πες μου τι μπορουν να κανουν τα μαχητικα απεναντι σε μια τετοια δυναμη με 36 αα πυραυλους ακτινας 100 χιλιομετρων…καμια 80αρια αα πυραυλους ακτινας 50 χιλιομετρων 8 φαλαξ η ραμ για αντιπυραυλικη προστασια….

   –Οποτε αν θελουμε η Π.Α να επικρατησει εκει…θελουμε τουλαχιστον 2 φρεγατες με καλυ ΑΑ περιοχης κ καλο ρανταρ.

   1. Η αποτροπή/A2AD στη ανατολική μεσόγειο μπορεί να εξασφαλιστεί πολύ πιο γρήγορα και αποτελεσματικά με την απόκτηση σύχρονων τορπιλών και αντιμέτρων για τα 214!!

    Όλα τα αλλα είναι στόχοι για αυτά!

    Η παρουσία μάλιστα των rafale με meteor θα κάνει εξαιρετικά δύσκολα τη διεξαγωγή ASWεπιχειρήσεων από τους γείτονες με ιπτάμενα μέσα (cn235,meltem,…)

    ιδιαιτερα στη ανατολική μεσόγειο όπου ένα ελικόπτερο δεν μπορεί να κρυφτεί πίσω από ένα νησί

    1. ===CK===

     –Me 4 φρεγατες εκει που θα δουλευουν τα σοναρ κ με 4 ρομεο ναψαχνουν σε αποστασεις 50-60 χιλιομετρα γυρω απ τις φρεγατες….κ με 1-2 αεροσκαφοι ναυτικης συνεργασιας που θα ειναι εκει λογο της προστασιας που θα προσφερουν οι φρεγατες…..πιστευεις οτι πραγματικα θα μπορει να πλησιασει υποβρυχιο;;;
     Ειπαμε καλα τα 214 κ δυσκολο να εντοπιστουν σε ανοιχτες θαλασσες αλλα απ την αλλη δεν θα τολμησουν να πλησιασουν τετοιες ομαδες μαχης…σε αποστασεις βολης….διοτι ειναι τελειωμενα.

     –Λεω συνεχως για τουλαχιστον 2 καινουργιες φρεγατες οι οποιες θα φερουν 18-20 ΑΑ πυραυλους με ακτινα πανω απο 100 χιλιομετρα κ με ενα καλο ρανταρ ,διοτι μονο ετσι θα προστατεψεις την αεροπορια κ τα ΑΣΕΠΕ που θα πρεπει να επιχειρουν εκει…

     -Μια ομαδα μαχης με 2 τετοιες φρεγατες…2 εκσυχρονισμενες ΜΕΚΟ κ 2 υποβρυχια 214 εκει ….θα προστατεψει τα ΑΣΕΠΕ κ τα Ρ3 αλλα θα καλυπτει κ τα μαχητικα που θα επιχειρουν εκει…
     Τα υποβρυχια δεν μπορουν να προσφερουν με τιποτα τετοια προστασια…

     1. Μα αυτό γράφω:
      Με RAFALE/AESA RBE2/METEOR τέτοιες επιχειρήσεις με ROMEO και αεροσκάφη ναυτικής συνεργασίας θα είναι εξαιρετικά δύσκολες:
      Θα πρέπει να εξασφαλίσουν πλήρη αεροπορική υπεροχη
      Ο METEOR μπορεί να πλήττει στόχους σε μεγαλύτερες αποστάσεις από τα 50-60KM που γραφεις

      Η αεροπορία προστατεύει το Ναυτικό όχι το αντίθετο
      Οι AAW φρεγάτες είναι για μας κατάλοιπο μιας άλλης εποχής που κάποιοι ονειρεύονταν νηοπομπές στη Κύπρο
      Με τα RAFALE/METEOR εξασφαλίζεται αεροπορική κάλυψη σε πολύ μεγάλες αποστάσεις οποτε δεν πρέπει να τίθεται θέμα AAW!

      {Ρε μπας και γίνομαι και εγώ RAFALAKIAS με αυτά που γράφω???}

     2. ΦΙΛΕ ========Η CK==========

      –Διαφωνω οτι μπορεις μονο με μαχητικα να εξασφαλισεις πλήρη αεροπορική υπεροχη σε μια τετοια περιοχη οπως η Αν.Μεσογειο.

      –Ξαναρωταω…αν αναμεσα απο Κυπρο κ Κρητη σου φερει η τουρκια 2 καινουργιες φρεγατες με 18 SM-2 η καθεμια….=36 αα πυραυλους με ακτινα πανω απο 100-150 χιλιομετρα….2 ΜΕΚΟ κ 2 υποβρυχια 214 ….πισω απο αυτα υπαρχουν 2 ΑΣΕΠΕ κ 2 ΤΑΝΚΕΡ….θα μπορεσεις ποτε να εξασφαλισεις εναερια υπεροχη ακομα κ αν εχεις κ τα 20 ΡΑΦΑΛ στην Κρητη;;;

      –Θα μπορεσουν τα δικα σου υποβρυχια να πλησιασουν οταν τα εχθρικα ελικοπτερα υπο την ομπρελα των SM-2 θα τα ψαχνους ενω εσυ δεν θα μπορεις εκει να στειλεις τιποτα ;;;

      —Σκεψου 36 SM-2……….καμια 70-80 ESSM…… 8 φαλαξ η ραμ….4 ελικοπτερα 32 ΧΑΡΠΟΥΝ….ενω καμια 30-50 χιλιομετρα πιο πισω 2 ΑΣΕΠΕ κ αεροπλανα ανεφοδιασμου……..
      Εκει με 30-40 Φ-16 οι τουρκοι τα οποια θα ανεφοδιαζοντε κ θα επιστρεφουν ΧΩΡΙς ΝΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ να επιστρεψουν στα αεροδρομια θα περνουν συνεχως δεδομενα απ τα ΑΣΕΠΕ κ θα σε κανουν μαγκα….

      –Το να μιλαμε για το Αιγαιο ειναι εντελως αλλο πραγμα με την Αν.Μσογειο…

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *