Η Ρουμανία ανακοίνωσε ότι υπέγραψε σύμβαση FMS (Foreign Military Sales) με τις ΗΠΑ για την προμήθεια τριών (3) επιπλέον πυροβολαρχιών Patriot (24 τετραπλοί εκτοξευτές).

Η συγκεκριμένη προμήθεια έρχεται ως ενεργοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης της αρχικής σύμβασης του Νοεμβρίου του 2017, για την προμήθεια επτά (7) πυροβολαρχιών (56 τετραπλοί εκτοξευτές) της έκδοσης PAC 3+, μαζί με 56 βλήματα MIM-104E Guidance Enhanced Missile (GEM-T) και 168 βλήματα PAC-3 MSE (Missile Segment Enhancement).

Το συνολικό κόστος της προμήθειας του Νοεμβρίου του 2017 ανέρχεται στα $ 3,9 δισεκατομμύρια, ενώ του δικαιώματος προαίρεσης στα $ 1,67 δισεκατομμύρια. Οι παραδόσεις των πρώτων συστημάτων, της αρχικής παραγγελίας, αναμένεται να πραγματοποιηθούν το δεύτερο μισό του 2019.