Η ΓΔΑΕΕ (Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών & Επενδύσεων) ανακοίνωσε ότι ο διαγωνισμός για την σύμβαση εν συνεχεία υποστήριξης των ηλεκτρονικών συστημάτων των C-130 της ΠΑ λαμβάνει παράταση ενός (1) μήνα. Συγκεκριμένη η καταληκτική ημερομηνία, που αρχικά είχε ορισθεί για την 21η Οκτωβρίου του 2019 πλέον ορίζεται για την 28η Νοεμβρίου του 2019. Υπενθυμίζουμε ότι το πρόγραμμα θα είναι επταετούς διάρκειας, με προϋπολογισμό € 3.430.000.