Τη νέα έκδοση του M-1 Abrams άρχισε να παραλαμβάνει ο Αμερικανικός Στρατός, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση. Πρόκειται για την έκδοση M-1A2 Abrams SEPv3 (System Enhancement Package Version 3). Η αρχική παρτίδα αφορά σε 45 άρματα μάχης τα οποία αναμένεται να παραδοθούν έως τον Ιούλιο του 2018. Οι συνολικές απαιτήσεις του Αμερικανικού Στρατού ανέρχονται σε 500 άρματα μάχης, ως παράλληλη λύση μέχρι την έλευση ικανού αριθμού της έκδοσης M-1A3 Abrams από το 2020 και μετά. Σύμφωνα με πηγές του Αμερικανικού Στρατού στόχος είναι η αναβάθμιση ολόκληρου του εν υπηρεσία στόλου των Μ-1 Abrams στο επίπεδο M-1A2 Abrams SEPv3 και στη συνέχεια στο επίπεδο M-1A3 Abrams.

Το πρόγραμμα ανάπτυξης της έκδοσης SEPv3 ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 2012. Ένα από τα κύρια σημεία αναβάθμισης του άρματος μάχης είναι αυτό της κίνησης με βελτιωμένο σύστημα παραγωγής και διανομής ισχύος. Ένα άλλο σημείο του προγράμματος αναβάθμισης είναι αυτό των επικοινωνιών και της διαλειτουργικότητας με προηγμένα συστήματα δικτύων. Επίσης το πλήρωμα θα έχει στη διάθεση του βελτιωμένα συστήματα επαύξησης της επιχειρησιακής αντίληψης. Ενισχυμένο είναι επίσης και το επίπεδο θωράκισης για την αντιμετώπιση αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών. Για την ευκολότερη συντήρηση και υποστήριξη του άρματος έχει υιοθετηθεί το σύστημα VHMS (Vehicle Health Management System) το οποίο καταγράφει την ορθή ή μη λειτουργία των υποσυστημάτων του άρματος. Πρόκειται δηλαδή για ένα διαγνωστικό εργαλείο, το οποίο μειώνει το χρόνο και το κόστος συντήρησης και επισκευής.