Εν έτει 2021 σύσσωμη η Δύση ως πολιτική οντότητα αντιμετωπίζει την λεγόμενη »Καταιγίδα των Τεσσάρων Επαναστάσεων» η οποία φαίνεται να μεταβάλλει πλήρως την έννοια της Στρατιωτικής Ισχύος σε όλα τα πεδία μάχης. Σύμφωνα με τον Στρατηγιστή Andrew Krepinevich, »Η στρατιωτική επανάσταση προκύπτει όταν τεχνολογικές αλλαγές συνδυάζονται με καινοτομίες στις μεθοδολογίες, στα δόγματα μάχης και στην οργάνωση των στρατευμάτων με αποτέλεσμα να προκύπτουν θεμελιώδεις αλλαγές στον χαρακτήρα και στον τρόπο διεξαγωγής του πολέμου».

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ως κρατική οντότητα και σε συνεργασία με ιδιωτικές εταιρείες φαίνεται να έχουν αντιληφθεί πλήρως πως για την ένταξή τους, αλλά και για την κυριαρχία τους, επί της νέας τεχνολογικής/γεωπολιτικής πραγματικότητας πρέπει να στηριχθούν κυρίως σε εταιρείες εντάσεως γνώσης οι οποίες θα αναπτύσσουν καινοτόμες λύσεις σε σύνθετα τεχνολογικά ζητήματα που άπτονται της δόγματος της Πολυχωρικής Μάχης.

Το FlightSim MCT,είναι ένα σύστημα VR-MR 5ης γενιάς, που προσφέρει Εκπαίδευση Διοίκησης Αποστολής, μέσω δημιουργίας/μετάδοσης 3D-4D εικόνας σε σχεδόν πραγματικό χρόνο.

H Αμερικανική εταιρεία κολοσσός σε θέματα ανάπτυξης λογισμικού μάχης και αισθητήρων, ονόματι HEXAGON (LUCIAD unit), αντιλαμβανόμενη την τεχνολογική πραγματικότητα, συνεργάζεται αρκετά χρόνια με την Ελληνική εταιρεία TACCOΝ HELLAS (former Oraton Simulation Intelligence Tech) ως Original Equipment Manufacture (OEM partner), που δραστηριοποιείται στον τομέα της Γεωχωρικής Βιομηχανίας (Geospatial Industry). Σε κείμενο που δημοσίευσε η εταιρεία https://blog.hexagongeospatial.com/virtual-reality-innovation-in-luciad-portfolio-powers-taccon-flight-simulator/  αναφέρεται πως η TACCOΝ HELLAS είναι μία από τις πρώτες εταιρείες παγκοσμίως που ανέπτυξαν, το καινοτόμο για τα διεθνή δεδομένα, σύστημα Εκπαίδευσης Διοικήσεως Αποστολής (Mission Command Trainer) μαχητικών αεροσκαφών και UAV, λογισμικό  FlightSim – Mission Command Trainer.

Το FlightSim MCT,είναι ένα σύστημα VR-MR 5ης γενιάς, που προσφέρει Εκπαίδευση Διοίκησης Αποστολής, μέσω δημιουργίας/μετάδοσης 3D-4D εικόνας σε σχεδόν πραγματικό χρόνο. Επιτρέπει την πτήση μέσα στο προσομοιωμένο συνθετικό 3D Ψηφιακό Πεδίο Επιχειρήσεων με ταυτόχρονη ένθεση δυναμικών δεδομένων κάθε τύπου είτε διασυνδεόμενο με Αεροπορική εικόνα που παρέχουν ΝΑΤΟΙΚΑ συστήματα, είτε πρωτογενώς από ραντάρ κάθε τύπου (επίγεια – εναέρια) τηλεμετρία UAV, αισθητήρες ADSB, ατρακτίδια, AIS και άλλα. Το FlightSim (Earth & Sensors GPU based Processing Engine) συνδυάζει σε πραγματικό χρόνο, σχεδιασμό, μοντελοποίηση προσομοίωση και σύντηξη (fusion) δεδομένων σε ένα πολλών ΤΒ 3D Globe, επιτρέποντας στους εκπαιδευόμενους να διεξάγουν μία »πλήρη προσομοίωση της αποστολής» και σε περιβάλλον εικονικής πραγματικότητας έτσι ώστε να προετοιμαστούν με την βέλτιστο τρόπο για την διεξαγωγή ρεαλιστικών και σύνθετων πολυχωρικών (multi domain) επιχειρήσεων σε παγκόσμιο επίπεδο αποστολών.

Δεδομένου ότι όλες οι προαναφερθείσες λειτουργίες συμπεριλαμβάνονται εντός του FlightSim, το σύστημα είναι ικανό να εναλλάσσεται μεταξύ 2D, 3D – Stereo και VR-MR, ενώ οι πιλότοι μπορούν μεταδίδουν σχόλια/δεδομένα σχετικά με το Σχέδιο Αποστολής.

Ενσωματώνει γεωγραφικά δεδομένα, δυναμικά δεδομένα από Radar – TDL’s (τακτικούς συνδέσμους δεδομένων), UAV;s,  GPS, ADSB, AIS ενώ υπάρχει και επιλογή προσομοίωση καιρικής κατάστασης (4D). Αξιοποιεί τεχνολογίες της Luciad και της NVIDIA με σκοπό να υποστηρίξει επεξεργασία δεδομένων κάνοντας χρήση της υπολογιστικής ισχύος πολλαπλών καρτών γραφικών (GPU based processing), προηγμένες αναλύσεις πολυγωνικών γεωμορφών (αναγλύφου) με ενσωματωμένο terrain (DTM) σε παγκόσμιο επίπεδο (3D Globe), και απόδοση και αλγόριθμους μηχανικής μάθησης για το κατ’ επιλογή (παραμετρικό) υποσύστημα στοχοποίησης το οποίο είναι και NATO Network Enabled.

Για να επιτευχθεί μία αποτελεσματική προσομοίωση πτήσης μαχητικού αεροσκάφους οι χρήστες μπορούν να φορούν Oculus Rift device διεξάγοντας αποστολές με βάση πραγματικά δεδομένα. Η εμπειρία VR μπορεί να βελτιωθεί περαιτέρω μέσω Μεικτής Πραγματικότητας (ΜR), πράγμα που σημαίνει ότι ενσωματώνονται ψηφιακές πληροφορίες, όπως για παράδειγμα, εναέριοι χώροι, συγκεκριμένα γεωγραφικά επίπεδα αποστολής και εχθρικοί/φίλιοι στόχοι σε σχεδόν πραγματικό χρόνο.

Το FlightSim υποστηρίζει και προσφέρεται για σκοπούς εκπαίδευσης και με πλήρες cockpit για F16 και F35.

Σε αντίθεση με ξένες εταιρείες, η ΤACCON HELLAS υλοποίησε το FlightSim με ανοιχτή αρχιτεκτονική  έτσι ώστε να μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί και για τον προγραμματισμό αποστολών. Οι χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση και σε εργαλεία προηγμένης γεωχωρικής ανάλυση, όπως εργαλεία διαμόρφωσης διαφορετικών οπτικών γωνιών και σχεδιασμού αποστολών σε ψηφιακό χάρτη, χρησιμοποιώντας στρατιωτικά σύμβολα και γραφικά τακτικής κατάστασης μάχης για την φίλια και εχθρική ή διάταξη μάχης.

Δεδομένου ότι όλες οι προαναφερθείσες λειτουργίες συμπεριλαμβάνονται εντός του FlightSim, το σύστημα είναι ικανό να εναλλάσσεται μεταξύ 2D, 3D – Stereo και VR-MR, ενώ οι πιλότοι μπορούν μεταδίδουν σχόλια/δεδομένα σχετικά με το Σχέδιο Αποστολής. Οι διοικητές μπορούν στη συνέχεια να ενημερώνουν διαδραστικά την προαναφερθείσα Αποστολή, διαμορφώνοντας ένα από τα ρεαλιστικότερα συστήματα εκπαίδευσης του 21ου αιώνα.

Το FlightSim Mission Command Trainer υποστηρίζει όλα τα  ΝΑΤΟϊκά πρότυπα (NVG- WAMI κ.α.) και  διάφορους τύπους αεροσκαφών, όπως (F16 – Rafale – F35 – Mirage – Gripen ..), ενώ σύμφωνα με την HEXAGON προσφέρει ένα μοναδικό παγκόσμιο περιβάλλον προβολής 3D Stereo – VR-Mixed Reality (VR-MR) με ενσωματωμένο αισθητήρα χρόνου, παρακολούθηση δεδομένων και δυνατότητα σύνδεσης με οποιονδήποτε τύπο δυναμικών δεδομένων (real time Radar tracks – UAV telemetry data – ADSB κ.α.) τακτικών Δεσμών Δεδομένων (link 11, 16, 22, JREAP). Συμμορφώνεται επίσης και με τα Eurocontrol και FAA πρότυπα ανταλλαγής δεδομένων για την δημιουργία της Κοινής Αεροπορικής Εικόνας (RAP-RASP), ενώ λειτουργεί συμπληρωματικά με τα λογισμικά σχεδιασμού Αποστολών των F35 – F16 – RAFALE – GRIPEN – MIRAGE ή και άλλων μαχητικών αεροσκαφών, προσομοιώνοντας πλήρως και περιβάλλον αεροσκάφους 5ης γενιάς τόσο στο tactical configuration όσο και στο Mission training configuration.

Σκοπός είναι η δημιουργία μίας ενιαίας Οπτικοακουστικής Κατάστασης Μάχης, στην οποία ο πιλότος θα αλληλοεπιδρά σε ζωντανό χρόνο με όλους τους συμμετέχοντες επί της πολεμικής διαδικασίας, όντας ικανός να προσαρμοστεί σε ψηφιακά προσομοιωμένες συνθήκες και σε συνεχώς μεταβαλλόμενες απειλές και σε παγκόσμιο συνθετικό περιβάλλον.

H Επαυξημένη (augmented) Επιχειρησιακή Επίγνωση της Κατάστασης (Enhanced 4D Situational Awareness)  που προσφέρει το FlightSim MCT, επιτρέπει την επεξεργασία, επικοινωνία, μεταφορά και  αξιολόγηση πολλαπλών και σύνθετων δεδομένων που καλείται να επεξεργαστεί ο πιλότος σε συνεργασία με το μαχητικό αεροσκάφος/UAV κατά την διάρκεια της αποστολής. Σκοπός είναι η δημιουργία μίας ενιαίας Οπτικοακουστικής Κατάστασης Μάχης, στην οποία ο πιλότος θα αλληλοεπιδρά σε ζωντανό χρόνο με όλους τους συμμετέχοντες επί της πολεμικής διαδικασίας, όντας ικανός να προσαρμοστεί σε ψηφιακά προσομοιωμένες συνθήκες και σε συνεχώς μεταβαλλόμενες απειλές και σε παγκόσμιο συνθετικό περιβάλλον (3D Globe).

Η Taccon Hellas προέρχεται από την Oraton Simulation Intelligence Tech με 25 και πλέον χρόνια εμπειρίας στο χώρο της άμυνας και του Geospatial Intelligence. Τα τελευταία χρόνια λόγω της κρίσης δραστηριότητα είχε μόνο στο εξωτερικό όπου και  ολοκλήρωσε την ανάπτυξη του προγράμματος FlightSim –  Mission Command Trainer, το οποίο αποτελεί μια παραμετροποιήσιμη, ανοιχτής αρχιτεκτονικής πλατφόρμα (Software – Hardware (Image Generators) – Preprocessed simulated synthetic terrain – Sensors connectors – targets database) καθώς και του C4DTM  – C2 (Κέντρο Διοίκησης-Ελέγχου) για Πολυχωρικές Επιχειρήσεις (C2 platform 4 Multi Domain Operations).

Το FlightSim Mission Command Trainer υποστηρίζει όλα τα  ΝΑΤΟϊκά πρότυπα (NVG- WAMI κ.α.) και  διάφορους τύπους αεροσκαφών, όπως (F16 – Rafale – F35 – Mirage – Gripen ..), ενώ σύμφωνα με την HEXAGON προσφέρει ένα μοναδικό παγκόσμιο περιβάλλον προβολής 3D Stereo – VR-Mixed Reality (VR-MR) με ενσωματωμένο αισθητήρα χρόνου.

Στην Ελλάδα η εταιρεία ιδρύθηκε πρόσφατα από τους μετόχους της εταιρείας κατασκευής σκαφών, RAFNAR HELLAS. Είναι OEM partner της Luciad η οποία έχει αγοραστεί από την Hexagon, ενώ από το 2009 ξεκίνησε σαν Luciad reseller. Από το 1991 συνεργάστηκε με κορυφαίες εταιρείες του χώρου της Άμυνας (MultiGen, Terrex, Space Hellas, ISI, Evans & Sutherland, Raytheon, Sensor Systems, ImageSat – Google – Luciad – HEXAGON).

Διαθέτει την απαιτούμενη τεχνογνωσία, εξοπλισμό και γεωδεδομένα που απαιτούνται  για την επεξεργασία και διαμόρφωση ψηφιακών πεδίων επιχειρήσεων (Digital Battlefields) , αναγκαίων για την δημιουργία των 2D basemaps – 3D Globes αλλά και περαιτέρω σύνθετων επιπέδων (layers) στατικής γεωπληροφορίας για C4ISTAR περιβάλλοντα, καθώς και Προσομοίωση Αναγλύφου (Synthetic Terrain) για κάθε τύπο δυτικού Προσομοιωτή.

Επιλογή της Taccon Hellas ήταν από το 2009 να »αντιστοιχίσει» τεχνολογικά και επιχειρησιακά τις πλατφόρμες μας (C4D και  FlightSim), με τίς τεχνολογικές πλατφόρμες των ΝΑΤΟΙΚΩΝ συστημάτων έτσι ώστε να είναι διαλειτουργικά, συμβατά και συμπληρωματικά (ΝΑΤΟ Network Enabled).

Η επικείμενη αναβάθμιση των φρεγατών, η αγορά νέων, η προμήθεια των RAFALE, των F35, του προεξοφλημένου δεύτερου ¨πακέτου¨ RAFALE, θα επιβάλλει την επέκταση των υπαρχόντων δικτύων των datalinks (Link 16 – 22 – JREAP).

Δυνητικοί χρήστες του Flight Sim – Mission Command Trainer εντός των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων και όχι μόνο, είναι τα Κέντρα Επιχειρήσεων (ΕΘΚΕΠΙΧ – ΓΕΑ – ΑΤΑ – ΣΔΑΜ) σε τακτικό περιβάλλον, οι μοίρες της Πολεμικής Αεροπορίας, η σχολή Ικάρων (σε περιβάλλον εκπαίδευσης), το  υψηλού επιπέδου Ελληνικό Top Gun στην Ανδραβίδα, το ΓΕΣ (ελικόπτερα Στρατού) , το Λιμενικό υπό άλλη διαμόρφωση και με δυνατότητα διασύνδεσης των νέων ραντάρ του υπό εξέλιξη ΕΣΟΘΕ, το νέο κέντρο εκπαίδευσης της Πολεμικής Αεροπορίας στην Καλαμάτα (ELBIT – 1,5 δις επένδυση), ενώ συνδέεται με κάθε προσομοιωτή που υποστηρίζει HLA. Τέλος λειτουργεί συνεργατικά και σε εκπαίδευση πτήσεως πιλότων με μαχητικά Mirage και Rafale ενώ υποστηρίζει και εκπαίδευση πολιτικής αεροπορίας (ΥΠΑ – Eurocontrol – FΑ, UAV – Drones – Αυτόνομες Πλατφόρμες).

Υποστηρίζει και προσφέρεται για σκοπούς εκπαίδευσης και με πλήρες cockpit για F16 και F35. Θα μπορούσε να αποτελέσει την Ελληνική συμμετοχή και παρουσία με ενσωμάτωση του στις τεχνολογίες της ELBIT (Διεθνές Κέντρο Εκπαίδευσης Καλαμάτας) αλλά και της LM τόσο στην πορεία αναβάθμισης των F16 όσο και στην επικείμενη προμήθεια των F35 εφόσον βέβαια θεσμοποιηθούν σύντομα οι απαιτούμενες πρόνοιες των ανελαστικά επιβεβλημένων  τεχνολογικών συνεργασιών Ελληνικών εταιρειών με integrators που αναλαμβάνουν έργα στην χώρα μας. Κάτι βέβαια που έχει θέσει και ο ΣΕΚΠΥ.

Εταιρείες έντασης γνώσης και υπολογιστικής ισχύος όπως η Taccon Hellas, ξεκινάνε ήδη με δεκάδες χιλιάδες γραμμές κώδικα για 5ης γενιάς συστήματα που θα  λειτουργήσουν σαν πολλαπλασιαστές ισχύος.

Η επικείμενη αναβάθμιση των φρεγατών, η αγορά νέων, η προμήθεια των RAFALE, των F35, του προ εξοφλημένου δεύτερου »πακέτου» RAFALE, θα επιβάλλει την επέκταση των υπαρχόντων δικτύων των datalinks (Link 16 – 22 – JREAP). Eπόμενη πρόκληση για την Taccon Hellas είναι η συνεργασία με Ελληνικές και ξένες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον χώρο, διαμορφώνοντας ένα cluster εταιρειών με υψηλή Ελληνική Προστιθέμενη Αξία, ικανό να σταθεί απέναντι στον διεθνή ανταγωνισμό.

Για να επιτευχθεί αυτό, αναγκαίο είναι οι νέοι τεχνοκράτες πολιτικοί που οδηγούν και θα οδηγήσουν την χώρα την εποχή των μεγάλων προκλήσεων, όχι μόνο για την περιοχή μας,  αλλά για όλο τον κόσμο, να αποφύγουν την παγίδα  του «δεινοσαυρισμού» του παρελθόντος και την sui generis αξιοποίηση  των Αντισταθμιστικών Οφελημάτων ή υπεργολαβιών.  Η  δημιουργία  Ελληνικής Αμυντικής Βιομηχανίας  πρέπει να εμπεριέχει σαφέστατα την ανάληψη του Επιχειρηματικού κινδύνου από τον ιδιωτικό τομέα σε θεσμικό πλαίσιο όμως »5ης γενιάς». Οι επιτυχημένες πρακτικές του Ισραήλ αλλά και της Τουρκίας σε κάποιο βαθμό, καλό είναι να αντιγραφούν με ευλάβεια.

Οι Έλληνες και ξένοι επενδυτές ζυγίζουν το νέο θεσμικό πλαίσιο για την Άμυνα και την τεχνολογία, το υπό διαμόρφωση περιβάλλον ίσων όρων και ευκαιριών, την υψηλή εξειδίκευση, τις  γραμμές εξωστρεφούς μοντέρνου κώδικα και τέλος την ελαχιστοποίηση έως την πλήρη εξάλειψη των »γκρίζων περιοχών».

Εταιρείες έντασης γνώσης και υπολογιστικής ισχύος όπως η Taccon Hellas, ξεκινάνε ήδη με δεκάδες χιλιάδες γραμμές κώδικα για 5ης γενιάς συστήματα που θα  λειτουργήσουν σαν πολλαπλασιαστές ισχύος. Οι λύσεις που καλούνται να προσφέρουν, είναι προσανατολισμένες στον σύγχρονο πολύπλοκο και σε συνθήκες κορεσμού ως επί το πλείστων δικτυοκεντρικό πόλεμο, με σχετικά χαμηλού κόστους συστήματα που επικοινωνούν μεταξύ τους, (Distributed Autonomy Systems) με αλγόριθμους ΑΙ (machine learning) και εξελιγμένες οπτικές μηχανές – αισθητήρες αναγνώρισης, μεταδίδοντας στόχους και στοιχεία αποστολής από το  ένα σύστημα στο άλλο, όπως επιβάλλει ανελαστικά η γεωγραφία μας και κύρια ο τύπος και το μέγεθος (ποσοτικά) της απειλής που αντιμετωπίζει η χώρα μας.

Οι Έλληνες και ξένοι επενδυτές ζυγίζουν το νέο θεσμικό πλαίσιο για την Άμυνα και την τεχνολογία, το υπό διαμόρφωση περιβάλλον ίσων όρων και ευκαιριών, την υψηλή εξειδίκευση, τις  γραμμές εξωστρεφούς μοντέρνου κώδικα και τέλος την ελαχιστοποίηση έως την πλήρη εξάλειψη των »γκρίζων περιοχών».

Είναι ο μοναδικός δρόμος που θα φέρει πίσω τους Έλληνες του εξωτερικού, γιατί όχι ταυτόχρονα  με την πρώτη μοίρα Rafale, που το σχήμα του θα αποτελέσει το έμβλημα μιας νέας εποχής στην Ελληνική ιστορία. Τα πρώτα βήματα έγιναν ήδη από τους λήπτες αποφάσεων – σε όλα τα επίπεδα – με αξιοσημείωτη αρετή και τόλμη. Δεν είναι ποινικό η Αμυντική θωράκιση της χώρας, αρκεί να γίνεται με »πολυπολικό τρόπο» και με μετρήσιμα αποτελέσματα για την υπό διαμόρφωση και reengineering της Ελληνικής Αμυντικής Βιομηχανίας.