Γράφει ο Β.Κ. από το Amynagr.blogspot.com.

Η Ελληνική και η Τουρκική Πολεμική Αεροπορία (ΠΑ και ΤΗΚ αντίστοιχα), παρά τα όποια προβλήματα τους, είναι σύγχρονες αεροπορίες, που εφαρμόζουν εξελιγμένες τακτικές. Πρόκεται για δυνάμεις άρτια εκπαιδευμένες (σε σχέση με τον παγκόσμιο μέσο όρο), που επιπλέον ανήκουν και στο ΝΑΤΟ.

Σε μια ενδεχόμενη αναμέτρηση λοιπόν των 2 Αεροποριών, αναμένεται να εκτελεστούν πολυσύνθετες αποστολές κι επιχειρήσεις μεγάλης έντασης και διάρκειας. Μάλιστα, αναμένεται να είναι τόσο αμφίρροπη κι έντονη αναμέτρηση, που όμοια της ίσως δεν έχουμε ξανασυνατήσει από την εποχή του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Αν και η άποψη του γραφόντος είναι πως το προσωπικό της ΠΑ πετυχαίνει μακράν καλύτερες επιδοσεις από αυτό της ΤΗΚ, εντούτοις τούτο δεν θα ληφθεί υπόψιν στη συνέχεια του άρθρου, για λόγους αντικειμενικότητας.

Παρακάτω θα δούμε τους πιθανούς στόλους μαχητικών Α’ Γραμμής των 2 Πολεμικών Αεροποριών ανά 5ετια (2020-2025-2030), και θα βγάλουμε ορισμένα συμπεράσματα για το «πως στέκεται» η ΠΑ σε σύγκριση με την ΤΗΚ, και πως αναμένεται να «σταθεί» το 2030.

Σημειώσεις – Επεξηγήσεις

 1. Δεν έχουν ληφθεί υπόψιν τυχόν απώλειες αεροσκαφών από τυχόν πιθανά (κι απευκταία για την ΠΑ μας) ατυχήματα.
 2. Χωρίσαμε τα μαχητικά σε 4 «ποιοτικές» κατηγορίες (γενιές), για να εξεταστεί η ποιοτητα των 2 Αεροποριών. Οι κατηγορίες έχουν ως εξής:
  • 5ης γενιάς: Μαχητικά με ιδιότητες «stealth» και προηγμένο data fusion όπως το F-35 / TF-X (υποθετικά) κοκ.
  • 4,5 γενιάς: Μαχητικά 4ης γενιάς με ραντάρ AESA κι εξελιγμένους υπολογιστές αποστολής, όπως τα F-16 Viper.
  • 4ης γενιάς: Εξελιγμένα αεροσκάφη 3ης γενιάς, όπως τα Mirage 2005Mk2 και τα F-16 Block 52+/Adv.
  • 3ης γενιάς: Αεροσκάφη F-16 Block 30-50, Mirage 2000, καθώς και αναβαθμισμένα μαχητικά 2ης γενιάς (F-4 PI2000/ Terminator)
 3. Τέλος, θεωρήσαμε ως δεδομένα, την ομαλή παράδοση των αναβαθμισμένων F-16V, καθώς και την ολοκλήρωη της ανάπτυξης του TF-X το 2026-7.

ΠΑ vs THK το 2020

Σύγκριση στόλου μαχητικών Α’ Γραμμής της ΠΑ και της ΤΗΚ το 2020.

Εδώ θα πρέπει να πούμε, πως σύμφωνα με παλαιότερες αναφορές και δηλώσεις Αξιωματούχων και Αξιωματικών του ΥΠΕΘΑ και της ΠΑ, η αναλογία δυνάμεων ανάμεσα στην ΠΑ και την ΤΗΚ πρέπει να είναι κατ’ελάχιστο 7,5:10, αλλά με Ελληνική ποιοτική υπεροχή. Κάτι που το 2020 (και σήμερα) δεν ισχύει επ’ουδενί, διότι μπορεί η ΠΑ να απολαμβάνει σχετικά καλή αναλογία στους συνολικούς αριθμούς αεροσκαφών (8,8:10), αλλά η ποιότητα έχει ανατραπεί δραματικά υπέρ της γείτονος, μετά την αναβάθμιση 197 F-16 στο επίπεδο Block50+ Adv, που είναι το ίδιο με τα δικά μας Block52+ Adv.

Συνεπώς, ξεκινάμε με δεδομένο πως η αναλογία δυνάμεων δεν είναι η επιθυμητή.

ΠΑ vs THK το 2025 (υπόθεση)

Σύγκριση στόλου μαχητικών Α’ Γραμμής της ΠΑ και της ΤΗΚ το 2025.

Το πιο πιθανό (αλλά όχι και σίγουρο), είναι πως μέχρι το 2025 θα συμβούν οι εξής αλλαγές:

 • Αναβάθμιση 84 Ελληνικών F-16 στο επίπεδο Viper.
 • Απόσυρση 34 Ελληνικών μαχητικών F-4 PI2000 και 27 Τουρκικών F-4E Terminator 2020.

Εδώ βλέπουμε, πως αν και η αριθμιτική ισορροπία μειώνεται κατά 0,4 μονάδες υπέρ της ΤΗΚ, στο 8,4:10, η ΠΑ θα ανακτήσει το ποιοτικό πλεονέκτημα που έχασε μετά το 2010-12. Αυτό αποδεικνύει και τη σωστή επιλογή της ΠΑ για την αναβάθμιση των F-16 στο επίπεδο F-16V.

Το παραπάνω σκεπτικό όμως προϋποθέτει και την ομαλή παράδοση των μαχητικών από την ΕΑΒ, όπου υπολογίζουμε πως μέχρι τις αρχές του 2025 θα έχουν παραδοθεί 40 αεροσκάφη. Κάτι όμως που δεν είναι και δεδομένο.

ΠΑ vs THK το 2030 (υπόθεση).

Σύγκριση στόλου μαχητικών Α’ Γραμμής της ΠΑ και της ΤΗΚ το 2030.

Οι αλλαγές που υπολογίσαμε να συμβούν μεταξύ 2025 και 2030 είναι οι εξής:

 • Εισαγωγή μαχητικών 5ης γενιάς κι από τις 2 αεροπορίες. με την Τουρκία να έχει τα Τουρκικά TF-X.
 • Ολοκλήρωση της αναβάθμισης των Ελληνικών F-16 στο επίπεδο Viper.
 • Πιθανή απόσυρση των 32 Ελληνικών F-16 Block30, καθώς και των 18 Mirage 2000, διότι θα συμπληρώνουν 42 έτη χωρίς κάποια αναβάθμιση.
 • Πιθανή αναβάθμιση των 38 Eλληνικών F-16 Βlock 50 στο επίπεδο Block52+ Adv.

Σενάρια

Σενάριο 1ο: Αποσυρση Μ2000 και Β30, μη αναβάθμιση Β50.

Εδώ, ο συσχετισμός δυνάμεων ανατρέπεται και πάλι υπέρ της Τουρκίας, διότι μπορεί μεν η ΠΑ να έχει ποιοτική υπεροχή λόγω των αεροσκαφών 4,5 γενιάς, αλλά έχει σοβαρή αριθμιτική αδυναμία, με μόλις 6,8 μαχητικά ανά 10 Τουρκικά.

Σενάριο 2ο: Απόσυρση ενός τύπου εκ των Μ2000 και Β30.

Εδώ, τα πράγματα είναι σαφώς πιο καλά, αν και οριακά υπέρ της ΠΑ. Στην περίπτωση της διατήρησης μόνο των 18 Μ2000, η αριθμητική ισορροπία ανέρχεται στο 7,4:10. Ενώ στην περίπτωση διατήρησης μόνο των 32 Β30, η αριθμητική ισορροπία ανέρχεται στο 8:10.

Σενάριο 3ο: Διατήρηση των Μ2000 και των Β30, αναβάθμιση των Β50.

Εδώ όπως είναι φυσικό, η ΠΑ διατηρεί την ισορροπία δυνάμεων που κατάφερε να επιφέρει το 2025 με την αναβάθμιση των 84 F-16 σε Viper.

Συμπεράσματα

Τα συμπεράσματα που εξάγονται, είναι 2, και κάνουν ιδιαίτερο «θόρυβο».

Πρώτον, η επιλογή της ΠΑ να αναβαθμίσει τα F-16 σε Viper, ήταν η μοναδική επιλογή που θα μπορούσε να γίνει. Αλλιώς ο,τι και να έκανε, δεν θα επανερχόταν η κατάσταση.

Και δεύτερον ακόμα και με δεκαετή Τουρκική απραξία (μη προμήθεια άλλου μαχητικού το 2020-2025 και μη περαιτέρω αναβάθμιση των δικων της F-16), η ΠΑ θα ξεμείνει από μαχητικά το 2030. Ακόμα κι αν πάρει 40 μαχητικά 5ης γενιάς.

Ο μόνος τρόπος που βλέπουμε να μην «ξεμείνει», είναι με την διατήρηση των F-16 B30 ή/και των Μ2000 σε υπηρεσία. Κι αυτό μπορεί να γίνει μόνο με (μερικό) εκσυγχρονισμό τους.

Επίλογος

Η υποθέσεις συνεπώς της πώλησης αριθμού F-16 B30, ή αυτής της απόσυρσης των Μ2000 είναι «αστείες». Η ΠΑ χρειάζεται και το τελευταίο μαχητικό της για να μπορεί να διατηρεί την απαιτούμενη αποτροπή.

Το πως θα βρεθεί ο τρόπος να επιτευχθεί αυτό, είναι θέμα της πολιτικοστρατιωτικής ηγεσίας. Πρέπει να βρεθεί η χρυσή τομή.

Πιστεύουμε κι ευχόμαστε πως τόσο η τωρινή, όσο και η όποια μελλοντική πολιτική ηγεσία, έχει τη γνώση και τη θέληση να βοηθήσουν την ΠΑ. Είμαστε σίγουροι ομως, πως οι εκάστοτε στρατιωτικές ηγεσίες της ΠΑ έχουν το σθένος της λήψης σωστών αποφάσεων, έτσι ώστε να συνεχίζει η ΠΑ να είναι πρωτοπόρος.

Comments

 1. Ενδιαφέρουσα ανάλυση αλλα η σύγκριση μονο των αριθμών δεν δίνει τη πραγματική επιχειρησιακή ικανότητα των αεροποριών

  Ενδεικτικά οι γείτονες έχουν Link 16 +jhmqs σε περίπου 200 εκσυχρονισμένα και καινούργια F16 B50+ Adv

  Απέναντι σε αυτά μονο τα ..30 F16 B52δικά μας μπορούν να συγκριθούν

  Επίσης έχουν σύχρονα stand off air to ground όπλα για τα F16 (SLAM) που εμείς στερούμαστε

  Η εισαγωγή σε μεγάλους αριθμούς του SOM θα κάνει τα πράγματα Ακόμα χειρότερα εις βάρους μας

  Για το πρόγραμμα εκσυχρονισμού των F16 όπως έχω γράψει το θεωρώ πρόγραμμα πολυτελειας για μας από άποψης κόστους και χρόνου ολοκλήρωσης

  Απαράδεκτο να αφεθούν τα B50 εκτος

  Η απειλή κλιμακώνεται τώρα και όχι το…2022-023-024-025-026-27-028

  Έπρεπε να είχαμε μείνει στο B52+ ADV και να είχαν εKSυχρονισθει & τα B50 τουλάχιστον

  Μαζί με επιπλέον όπλα θα είχαμε μια αποτρεπτική δύναμη πολύ συντομότερα από το να περιμένουμε το πρωτότυπο των Viper το..022?

 2. ‘Οι αλλαγές που υπολογίσαμε να συμβούν μεταξύ 2025 και 2030 είναι οι εξής:
  Εισαγωγή μαχητικών 5ης γενιάς κι από τις 2 αεροπορίες. με την Τουρκία να έχει τα Τουρκικά TF-X.’

  Δεν πιστεύω καθόλου πως η τουρκία θα καταφέρει να έχει στην διαθεσή της επιχειρησιακά TF-X το 2030.

  Άλλο UAV και άλλο 5ης γενιάς πολεμικό αεροσκάφος!

 3. Πολύ καλό άρθρο για να έχει κάποιος μια γενική άποψη.
  Όπως παρατήρησαν ήδη και κάποια άλλοι, υπάρχουν και άλλοι παράμετροι, όπως τα όπλα, τo link 16, τα α/α συστήματα, όπου οι S-400, οπωσδήποτε περιορίζουν τις επιχειρήσεις της Π.Α., τα συστήματα αυτοπροστασίας, τα ατρακτίδια κ.λπ.
  Το TF-X, μπροστά στο F-35, είναι βέβαια παιδική χαρά, όπου δεν χωρά καν σύγκριση.
  Απολύτως σωστό το ότι, δεν έχουμε την πολυτέλεια να πουλήσουμε ούτε ένα α/φ, αν δεν αντικατασταθεί, εκτός βέβαια των F-4. Γενικά, ότι και να γίνει, δεν πρέπει να πέσουμε κάτω από τα 200 α/φ με τίποτα. Ακόμα και τα παλιά Mirage2000, πρέπει να τα αντικαταστήσουμε (όσο μπορούμε) με άλλα Mk2. Και βέβαια, είναι αδιανόητο να μην αναβαθμίσουμε τα 38 F-16C/D Block 50. Είναι απόλυτη ανάγκη να έχουμε 122 F-16V. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να απαξιώσουμε ΚΑΙ αυτά τα α/φ, όπως έγινε με τα 32 C/D Bl 30 και τα 19 Mirage 2000 BGM/EGM.

  1. Mάθε πρώτα πόσα μαχητικά αεροπλάνα αντέχει να συντηρεί η ελληνική οικονομία και άσε τα ,,εύστοχα,, του τι πρέπει να κάνουμε.

   1. Για πες μας ρε επαγγελματία μπουρδολόγε εσύ για την Ελληνική οικονομία που ξέρεις. Πες ρε τσουτσού νταχτιρντί τι αντέχει και τι δεν αντέχει η Ελληνική οικονομία! Προσκυνημένο τρολάκι της κακιάς ώρας!

    Πες ρε γιάνναρε, πες ρε μπαρουφάκη!

    Μάθε μας ρε τιτάνα της γνώσης, ρε γίγαντα της πληροφόρησης! Δώσε και σε μας το φως σου ρεεε!

    1. Άστον ρε φίλε. Ο άνθρωπος έχει μπερδέψει τι μπορεί να γίνει με το τι δίνουν κάποιοι για την άμυνα. Αυτά τα δύο είναι τελείως ξεχωριστά. Εδώ ανέβηκε πέρσι 2+ δις το κόστος του δημοσίου και όχι μόνο δεν πήγε 1 ευρώ στην άμυνα, αλλά καβάτζωσαν και 300 εκ. από τα προϋπολογισμένα και δεν διατέθηκαν πουθενά. Και προεκλογικά δόθηκαν και όσα δόθηκαν, χώρια κάποια επιδοματάκια και κάτι δήθεν 13τες συντάξεις κ.λπ.
     Εντάξει τώρα. Η καραμέλα αυτή έχει λιώσει. Και στο κάτω κάτω, η χώρα πρέπει να εγκρίνει ΟΣΑ ΚΑΙ ΝΑ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ για να έχεις την αποτροπή που πρέπει. Γιατί η χώρα είναι αδιαπραγμάτευτη. ΤΕΛΟΣ. Δεν είπε κανείς να πάμε στα 250 α/φ δικινητήρια ξέρω γω. Για τα αυτονόητα συζητάμε.

     1. Δεν μπορούν να δίνουν πολλά λεφτά για την άμυνα. Το πόσο αυξήθηκαν οι δαπάνες του δημοσίου είναι άχετο με το τι δαπάνες μπορούν να δοθούν για να αγοραστούν φρεγάτες και αεροπλάνα από τους γάλλους και αμερικάνους νταβατζήδες μας.
      Η χώρα δεν μπορεί να εγκρίνει ότι χρειάζεται για να έχει αποτροπή, υγεία παιδεία και οτιδήποτε άλλο. Τα λεφτά δεν φτάνουν για τίποτα. Το ΟΣΑ ΚΑΙ ΝΑ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ για την αποτροπή είναι ευχολόγια και ουσιαστικά κουβέντες του καφενείου.
      Σε ότι αφορά τα αυτονόητα η χώρα μπορεί να συντηρήσει πολύ λιγότερα μαχητικά από όσα έχει σήμερα.

     2. Οι δαπάνες του δημοσίου, είναι κονδύλια του προϋπολογισμού. Και είναι θέμα βούλησης το που θα πάνε. Απορώ πως δεν το καταλαβαίνεις αυτό. Και με το 300αρι+ που περίσσεψε πέρσι από τα εξοπλιστικά, μια χαρά τα βάζαμε και αναβαθμίζαμε και τα block 30 (σχεδόν). Είναι ΠΑΛΙ θέμα βούλησης. Δεν μιλάμε για καινούργια α/φ. Μιλάμε να κρατήσεις τα F-16 και τα Mirage. Και εάν μπορέσεις κάποια στιγμή να πάρεις μεταχειρισμένα Mk για να διώξεις τα 2000 BGM/EGM. Δηλαδή, από την υπάρχουσα οροφή να αφαιρέσεις τα 34 F-4E PI2000, μειώνοντας την οροφή κατά περίπου 17%, περιορίζοντας και τον τύπο της υποστήριξης κατά έναν. Δηλαδή 197 α/φ όλα και όλα. Φυσικά και το όσα χρειάζονται, πήγαινε στα ικανά και απαραίτητα.
      Το ότι κάποιοι επιλέγουν οικονομικές κινήσεις που φέρνουν ψήφους, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν για τα απολύτως απαραίτητα. Τουλάχιστον στην Π.Α. που δεν θέλεις στην ουσία και καινούργιες μονάδες.
      ΟΛΑ είναι θέμα ΒΟΥΛΗΣΗΣ. Να αναφέρω άλλα δύο παραδείγματα. Ο προϋπολογισμός του 2009 ήταν περί τα 65 δις και εκτελέστηκε τελικά (αν θυμάμαι καλά) στα 109 δις!. Τι ήταν δηλαδή, σε όλα αυτά τα δις, να δίνονταν από ΤΟΤΕ, τα 2,2 για τις 6 Fremm, που είχε περάσει και απόφαση του ΚΥΣΕΑ? Δεύτερο παράδειγμα: Η χώρα 2-3 χρόνια τώρα λειτουργεί με υπερπλεονάσματα. Δεν θα μπορούσε ένα ΜΙΚΡΟ ποσοστό από αυτά να πάει στις Ε.Δ.? Φυσικά και θα μπορούσε. Θέλεις και τρίτο? Σε όλα αυτά τα δις τότε, τι ήταν να πάρουμε τα Leo 2 που πήγαν στους γείτονες? Σταγόνα στον ωκεανό ήταν. Δηλαδή πραγματικά δεν καταλαβαίνω τι προσπαθείς να δικαιολογήσεις.
      Από εκεί και πέρα, εντελώς φιλικά, σε παρακαλώ να κοιτάξεις λίγο το ύφος που γράφεις. Ειρωνεύεσαι πάρα πολύ και προσβάλεις και δεν μιλάω για εμένα τώρα. Και εάν κάποιος δεν καταλαβαίνει κάτι ή δεν έχει κάποια πληροφόρηση, γι’ αυτό γίνεται ο διάλογος. Ο εχθρός είναι απέναντι, όχι στην από εδώ μεριά.

    2. Τράβα βρε καραγκιόζη στο υπουργείο οικονομικών και στο ΓΕΑ να σου πουν πόσα μαχητικά αεροπλάνα αντέχει να συντηρεί η οικονομία της χώρας. Που γράφει ο καθένας σας την παπαριά του και δεν ξέρετε να ξεχωρίσετε την μέρα από την νύχτα. Κάτι ζώα σας εσάς ψηφίζουν και για αυτό η Ελλάδα έχει πιάσει πιο πάτο από τον πάτο του βαρελιού. Άντε άχρηστοι.

     1. Τι λες βρε προσκυνημένε ραγιά; Τι λες ρε ρεντίκολο της οικουμένης που νομίζεις πως τα brainfarts σου είναι άποψη; Που πιστεύεις πως δεν υπάρχουν λεφτά και πως δεν αντέχει η χώρα μας να έχει ισχυρές ένοπλες δυνάμεις!

      Είσαι ο κλασικός ραγιάς-κορόιδο που πιστεύει τα ψεύδη που του λένε οι πολιτικάντηδες! Έλα να σου θυμίσω ρε κακομοίρη:

      https://www.youtube.com/watch?v=JkzUlQlcXs4

      Αυτός είσαι! Ένα γιδοπρόβατο που το κοροιδεύουν και το χρησιμοποιούν οι πολιτικάντηδες και τρέχεις στην κάλπη και τους ξαναψηφίζεις!Μυαλο ΜΗΔΕΝ!

      Πάρε και αυτό που έγραψα σε άλλο θέμα εδώ:

      https://defencereview.gr/kyrie-ypoyrge-kai-ayxisi-tis-thiteias-ch/#comments

      ‘Ελπίζω κάποτε (και όσο πιο γρήγορα γίνεται) να καταλάβουν όσο πιο πολλοί Έλληνες είναι δυνατόν, πως πολλά από αυτά που τους έβαλαν στο τσερβέλο τους είναι τεράστια ψεύδη ή/και ανακρίβειες και για αυτό απορούν από που θα βρεθούν τα χρήματα για επαγγελματικό στρατό και νέες αγορές πανάκριβων οπλικών συστημάτων.

      Η απάντηση είναι πως τα χρήματα θα βρεθούν (γιατί πάντα υπήρχαν) από την ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ του πλούτου που υπήρχε-υπάρχει και θα υπάρχει στον τόπο αυτόν! Από τον πλούτο που παράγει και μπορεί να συνεχίσει να παράγει ο Ελληνικός λαός! Γιατί ξεχνούν μερικοί τα ΣΚΑΝΔΑΛΑ ΚΑΤΑΣΠΑΤΑΛΗΣΗΣ δημοσίου χρήματος; Είτε αυτό το χρήμα ήταν δάνεια ή ιδρώτας και κόπος του Έλληνα φορολογούμενου! Ποιος ξεχνά την Ολυμπιακή, τον ΟΣΕ, την ΔΕΗ, το ξεπούλημα του ΟΠΑΠ, τις μίζες σε στρατιωτικούς εξοπλισμούς, το φαγοπότι στον τομέα της υγείας (to name but a few)!!!

      Επίσης θα το ξαναματαπώ για 1000η φορά. ‘Καθόμαστε’ πάνωε σε ΤΡΙΣ ευρώ φυσικού αερίου-πετρελαίου κτλ. Που σημαίνει πως για τις επόμενες δεκαετίες έχουμε να λαμβάνουμε τρελό χρήμα. Ή μήπως η ‘οικονομική κρίση’ έγινε τυχαία; Πως αλλιώς θα έριχναν στα 4 τον Ελληνικό λαό για να αναγκαστεί να δεχθεί συμφωνία Πρεσπών, λοιπές υποχωρήσεις και ‘μοιρασιές’ με τρίτους; ¨ολα είναι θέμα αποφάσεων κυρίως από την μεριά των πολιτών. Ας σκεφτούν και ας αποφασίσουν τι μέλλον θέλουν για αυτούς και τις επόμενες γεννιές.

      Σταματώ εδώ γιατί δεν μου αρέσουν τα σεντόνια. Αν χρειαστεί θα επανέλθω στα πλαίσια του διαλόγου.’

      Τράβα τώρα να δεις αν έρχομαι και να ζητήσεις τα λεφτά σου πίσω από αυτόν που σου πούλησε το πτυχίο του έξυπνου! Είναι πλαστό και δεν πιάνει μία!

     2. Φοβαμαι οτι συμφωνω με τον γιαννης1 (εκτος απο τους χαρακτηρησμους φυσικα)
      Κυριως δεν υπαρχει θεληση.
      Τρομερη εντυπωση ενας απο τους πιο αξιους ο στρατηγος Μανωλας να ειναι κατα το κλεισιμο των στρατοπεδων… γιατι δεν θα εχει που να μαζευει τον κοσμο σε περιπτωση επιστρατευσης.
      Χωρις να πλησιαζω τις γνωσεις του στρατηγου μου δειχνει οτι δεν θελουν να πανε μπροστα στον τροπο σκεψεις.
      Απο εκει θα εξοικονομηθουν ποροι.
      Τι τα θελουμε τα στρατοπεδα στη Σπαρτη?
      Σε ολη την αττικη.
      Ειναι η νεα πραγματικοτητα της χρηματοδοτησης των ενοπλων δυναμεων αυτη κ θα πρεπει να εξελιχθουμε.

     3. Μα ο Γιάννης, φίλε dash5, δεν λέει αυτό που λες εσύ. Λέει ότι απλά δεν υπάρχουν. Εγώ είπα ότι για τα απολύτως απαραίτητα, μπορούν να βρεθούν. Εσύ βάζεις άλλη μια σωστή παράμετρο που έχει διατυπωθεί πολλές φορές. Την οικονομία κλίμακας σε φορείς, στρατόπεδα κ.λπ. Μάλιστα προ καιρού, ένας άρθρο (ή αν κάνω λάθος κάποιος φίλος), είχε πολύ σωστά θέσει το θέμα των τεράστιων αποθηκών υλικού που διατηρεί και ξοδεύεται (και σε προσωπικό) ο Σ.Ξ. και πως στο εξωτερικό έχουν λύσει αυτό το θέμα.
      Αν υπάρξει βούληση, πολλά μπορούν να γίνουν, χωρίς τεράστιες δαπάνες εξοπλιστικών και χωρίς να κινδυνεύσει η χώρα να μην εκτελέσει τον συμφωνημένο προϋπολογισμό της.
      Και εκείνο που με ξεπερνά, ειδικά στο θέμα της ΑΟΖ είναι ότι ΑΟΖ σημαίνει ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ζώνη. Που αν ΔΕΝ ελέγχεις ή ρυθμιστεί όπως θέλουν οι γείτονες ΧΑΝΕΙΣ λεφτά. Και πολλά ΔΙΣ, εάν βρεθούν εκεί οποιαδήποτε κοιτάσματα. Αυτά τα λεφτά που θα χάσουμε γιατί δεν έχουμε τις Ε.Δ. που πρέπει, τα έχει υπολογίσει κανείς? Τα έχει αφαιρέσει από την Εθνική Οικονομία ή από το κόστος των εξοπλιστικών για να προστατευτεί (η ΑΟΖ)? Δηλαδή όσο κοστίζουν ξέρω γω 2-3 φ/γ και 2-3 υ/β παραπάνω και πόσο θα είναι το όφελος από την ΑΟΖ?
      Θα είχε ΜΕΓΑΛΟ ενδιαφέρον, μια μελέτη, για το ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ σκέλος της ΑΟΖ, πέραν της ΑΝΕΚΤΙΜΗΤΗΣ γεωπολιτικής αξίας και του ενιαίου αμυντικού δόγματος με την Κύπρο.

     4. gdmast συμφωνω μαζι σου.
      Το ποσο θα επενδυσεις στις ενοπλες δυναμεις σου ειναι αναλογο το ποσο σημαντικο ειναι το να προστατεψεις τα συνορα σου.
      απειρα τα παραδειγματα της καταστασης μας.
      Παρα πολυ ενδιαφερον το αρθρο που λες για ΑΟΖ και κοστος vs κερδους.
      Αξιζει η επενδυση τελικα για να δουμε?
      Εγω ειμαι 100% οτι αξιζει.
      Απλα ισως δεν θελουμε πολεμο με τιποτα σε αντιθεση με τους Τουρκους που ειμαι σιγουρος οτι δεν θα κανουν σε τιποτα πισω.
      Ακομα βεβαια κ σε αυτη την περιπτωση χρειαζεσαι ισχυρες ενοπλες δυναμεις για να μπορεσεις να διαπραγματευτεις!!

      Για την οικονομια κλιμακας που λες..εν ξερω γιατι δεν προχωρανε σε αυτη την αναδιοργανωση.
      Δεν υπαρχει καλυτερη συγκυρία.
      Σε χωρα του εξωτερικου που γνωριζω κ συνορευει με Ρωσσια πχ.
      Δεν υπαρχει στρατοπεδο στην πρωτευουσα.
      Ολα ειναι εκατονταδες χιλιομετρα μακρια κ κοντα στα συνορα.
      Ακομα κ εξαγορα της θητειας θα σκεφτομουν.
      απο το να πηγαινουν κ να μην κανουν τιποτα-απολυτως- να τους πληρωνουμε ταιζουμε κτλ ας δινουν οποιοι θελουν ενα ποσο να μην πανε καθολου.

     5. Πολύ σωστά. Θα θέσω τώρα και μια άλλη παράμετρο.
      Για ΟΣΟΥΣ ξέρουν τους απέναντι και εάν έχεις φίλο που ζει εκεί, ρώτα σε παρακαλώ: Τι καταλαβαίνει ο Τούρκος? ΟΛΟΙ θα σου πουν τη δύναμη. Αν είσαι δυνατός και δεν μασήσεις, έχει κάνει πίσω. Όπως έκανε και το 1986 με το Χόρα, όταν βγήκε και ο στόλος για πόλεμο κανονικά. Όσο υποχωρείς, το εκλαμβάνει ως αδυναμία και τόσο επιθετικότερος γίνεται. ΝΟΜΟΣ αυτό για αυτούς που ξέρουν. Ούτε τα άντερα έχουν αυτοί για πόλεμο, ούτε την οικονομία να στηρίξει κάτι τέτοιο. Ειδεμή με τους Κούρδους που ο συσχετισμός είναι 100:1. Πήγαινε ΤΩΡΑ και ρίξε δύο τορπίλες στα ερευνητικά (λέμε τώρα έτσι, γιατί υπάρχουν και άλλοι παράμετροι και πολιτικό προσωπικό κ.λπ.) και εάν αυτοί το γυρίσουν σε πόλεμο, σφύρα μου κλέφτικα. Ακόμα και όπως είμαστε τώρα. Ή ρίξε τους 2 α/φ ή τίποτα uav. Τι θα γίνει νομίζεις? Να σου πω εγώ? ΤΙΠΟΤΑ.
      Οι διεκδικήσεις τους ΔΕΝ θα σταματήσουν ΠΟΤΕ, ότι και να τους δώσεις, πλην ολόκληρης της χώρας. Αυτό δεν το έχουν καταλάβει κάποιοι ή είναι λιπόψυχοι.

     1. @ ΓΙΑΝΝΗΣ 1

      Όταν καταλάβεις πως είσαι απλά ένα μυγόχεσμα, ένας γραικύλος, ένα μπασμένο τσουτσέκι που το παίζει ξερόλας ενώ είναι ένας μπαγλαμάς που έχει να ‘ξεμπουκώσει’ κανά χρόνο και του την βάρεσε στο κεφάλι θα σταματήσεις να χρησιμοποιείς το πληκτρολόγιο κατά αυτόν τον τρόπο!

      Ένας καρπαζοεισπράκτορας είσαι που έχιες αποτύχει στην ζωή σου και πας να το παίξεις κάποιος στο ίντερνετ.

      Υποστηρικτής του ΔΕΝ. Δεν μπορούμε, δεν δικαιούμαστε, δεν έχουμε, δεν ξέρουμε, δεν, δεν, δεν!
      Κάνεις μπαμ από μακριά πως είσαι αριστερόστροφο τρολάκι σε διατεταγμένη υπηρεσία να τρομάξει όσους Έλληνες μπορεί στα πλαίσια ψυχολογικού (καμουφλαρισμένου) πολέμου. Να τους έχει στα 4 πεσμένους. Σοβαρότητα και επιχειρήματα μηδέν! Brainfarts και μόνο!

      Ή απλά είσαι μια υπενθύμιση πως η βλακεία είναι ανίκητη και πως οι γονείς σου απέτυχαν οικτρά να σε κάνουν άνθρωπο και το μόνο που κατάφερες να γίνεις είναι ένα δίποδο ζωάδι!

 4. Στην 7η και 8η σειρά του άρθρου γράφει για επιχειρήσεις μεγάλης έντασης και διάρκειας. Το περί μεγάλης έντασης είναι σωστό. Το περί μεγάλης διάρκειας λάθος. Σε 6 ώρες θα έχουν τελειώσει όλα.
  Σε ότι αφορά τα οπλικά συστήματα ειδικά τα Μ.Μ.Ε μετράνε μία ζωή ,,κουκιά,,. Πόσα άρματα, αεροπλάνα, υποβρύχια, φρεγάτες κτλ έχει η κάθε μία από τις 2 χώρες. Ή πόσα πυρηνικά όπλα έχουν οι Η.Π.Α και Ρωσία. κ.ο.κ
  Δεν παίζουν σημασία μόνο οι αριθμοί. Άντε και έχει π.χ η Ελλάδα 1000 μαχητικά που είναι F-5A αλλά η Τουρκία να έχει μόλις 150 που να είναι F-15C. Ε σε περίπτωση που έτσι θα γινόταν κάτι στην Ελλάδα δεν θα έμενε στον αέρα ούτε χαρταετός.
  Κακά τα ψέματα. Οι τούρκοι πέρα την αριθμητική υπεροχή έχουν και ποιοτική. Ας δούμε πόσα ελληνικά και πόσα τουρκικά F-16 έχουν Link-16, που είναι πολύ σημαντικό εργαλείο. Επίσης, έχουμε δείγματα όπλων όπως και ατρακτιδίων. Βλέπε AGM-154, AFDS, Harm, DB-110, Lantirn. Με αυτά δεν πας ούτε σε ολιγόωρη σύρραξη.
  Έχουμε πολλά προβλήματα. Κάνουμε μισές δουλειές (βλέπε και υποβρύχια και Λέο-2 που μετά δεν έχουν αγοραστεί ακόμη τορπίλες και βλήματα αντίστοιχα) είμαστε προβληματικοί στην λειτουργία του κράτους, υπάρχει ερασιτεχνισμός, η λέξεις πρόγραμμα, οργάνωση, νοικοκυριό, αυτονόητο είναι άγνωστες λέξεις για εμάς.
  Οι τούρκοι πάνε με πρόγραμμα και όχι όπως να ΄ναι όπως εδώ.

 5. Καλησπέρα,
  Στην πολύ ωραία ανάλυση,χωράει η διαθεσιμότητα των τουρκικών F 16 ,λόγω του εμπαργκο στα ανταλακτικα, η είναι κάτι που δεν μπορούσαμε να το λάβουμε υποψη??

   1. Ευχαριστώ για την απάντηση!
    Από την στιγμή που οι ίδιοι οι Τούρκοι,ετοιμάζονται για ένα τέτοιο ενδεχομενο,ας το έχουμε σαν ένα ενδεχόμενο.
    Ακόμα και έτσι,είναι μια παθητική λύση,συμφωνώ με τις ενεργητικές λύσεις που προτείνει το άρθρο,και σίγουρα με εκσυγχρονισμό F 16bl30/M 2000egm(γιατί όχι και των M 2000-5 με ένα ισραηλινο aesa)

 6. Δεν είναι δυνατόν να γίνεται λόγος σε αυτή την -τελειωμένη- χώρα για τον εκσυγχρονισμό μαχητικών αεροπλάνων ηλικίας 30 χρονών. (F-16 Block-30 και M-2000EGM) Είναι πεταμένα λεφτά και για όσα ξοδέψουμε δεν θα γίνει απόσβεση της δαπάνης. Επίσης, δεν στέκει το έτος 2019 να γίνεται λόγος για αγορά φρεγατών Perry.
  Ούτε στέκει να γίνονται σχέδια για τον εκσυγχρονισμό των 4 ΜΕΚΟ που ήδη η Ύδρα είναι 27 χρονών.
  Kαι στην άμυνα έχουν γίνει άπειρα λάθη που κάποιοι προσπαθούν να κάνουν περισσότερα λάθη. Π.χ απαξίωση των καινούργιων και πανάκριβων ΝΗ-90 και να πηγαίνουν να αγοράζουν παροπλισμένα ελικοπτεράκια.

  1. Όλα στέκουν αν δεν μπορεί αν αποκτήσεις νεότερα συστήματα.
   Το πλέον λογικό ειναι να επενδύσεις σε νέα συστήματα σε ικανοποιητικούς που σε βάθος χρόνου θα ειναι οικονομικότερα, αλλα τι πιθόνοτητες υπάρχουν για κάτι τέτοιο;

   1. Δεν στέκει αυτό που γράφεις. Όλα έχουν όρια. Αν είναι έτσι τότε να εκσυγχρονίσουμε και το αντιτορπιλικό Βέλος…

  2. συμφωνα με τα λεγομενα σου θα μεινουμε χωρις αεροπορια .αφου θα εχουμε 84 viper 38 μπλοκ50(δεν αξιζει να επενδυσεις χρηματα σε αεροπλανα 25ετιας ) και με 24 μ2000-5 . συνολο δηλαδη 146 αεροπλανα . και για τις φρεγατες δεν αξιζει να επενδυσουμε σε 4 φρεγατες 25τιας . για τις εκσυχρονισμενες s και τις μη εκσυχρονισμενες s δεν το συζητω .αρα για εσενα εχουμε μια αεροπορια 84 συγχρονων αεροσκαφων 24 ικανοποιητικων επιδοσεων και 38 αεροσκαφων μετριων επιδοσεων . για το ναυτικο αποσυρση των 9 s φρεγατων και διατηρηση των 4 μετριων επιδοσεων μεκο .
   αρα θελουμε 8 φρεγατες απο 450 εκατ εκαστος δηλαδη 4 δις και αλλα 40 φ35 για να συμπληρωσουμε τα 150 αεροπλανα που μπορουμε να υποστηριξουμε οπως λενε τα φιλαρακια σου οι στρατηγοι . σωστα; 40 φ35 κοστιζουν περιπου στα 5.5 δις αν κοστιζουν 4.5δις για 36 φ235 του βελγιου .
   εχουμε δηλαδη 10 δις να αγορασουμε αυτα που μας λειπουν αλλα δεν εχουμε να δωσουμε 500 εκατομυρια για να εκσυχρονισιυμε τις μεκο 600 εκατομ να αναβαθμισουμε ουσιαστικα τα μπλοκ50 , και αλλο 1 δις να αναβαθμισουμε 16 μ2000 και 32μπλοκ30 ; οι παραλογοι ειμαστε εμεις οι αμερικανοι που αναβαθμιζουν πιο ταλαιπωρημενα φ16 , το ισραηλ που αγοραζει μεταχειρισμενα φ15 και τα εκσυχρονιζει , που εκσυχρονιζουν ολες οι χωρες παλιοτερα αεροσκαφοι γιατι το κοστος αντικαταστασης τους ειναι πολλαπλασιο απο την αναβαθμιση τους .
   παροπλισμενα ελικοπτερακια τα σινουκ και τα κιοβα ; ενω τα ολοκαινουρια χιουι που αποσυρουμε ειναι τρομερο και απορω γιατι δεν εχουμε βαλει σε φυλακη τους ανθρωπους αυτους .
   σταματησες να γραφεις απο την πτηση και συνεχιζεις την τρομοκρατια εδω .

 7. Πολύ καλό άρθρο!
  Πέραν των όσων αναφέρεται πρέπει να μας απασχολήσει και η ένταξη της χώρας σε κάποιο πρόγραμμα μελλοντικού μαχητικού, όπως το γαλλογερμανικο.σιγουρα θα χρειαστούμε να αντικαταστήσουμε αεροσκάφη στο μέλλον,γιατί να μην είμαστε συμπαραγω γοι?το μεγα λαθος της μη εισαγωγης μας στο προγραμμα των f35 θα ειναι εθνικη τραγωδια να επαλαληφθει.
  Αναφορικά με την οικονομική διάσταση του θέματος λεφτά για την άμυνα,δεν υπάρχουν όσο το πολιτικό σύστημα,συστηματικά τρέφει τους ανέργους και πάσης φύσεως τζαμπατζήδες αυτής της χώρας με σκοπό να πάρει τους ψήφους τους. Πρέπει όμως αυτο το πολιτικό σύστημα να καταλάβει ότι τυχόν ακρωτηριασμός της χώρας ειναι συνεπεία της δικής του ανικανότητας και θα το πληρώσει πανάκριβα το ίδιο.ευχομαι να μην συμβεί.
  Κάτι τελευταίο :Παρακαλώ τους κύριους που μετέχουν στις συζητήσεις εδώ να μην χρησιμοποιούν εκφράσεις του τυπου»καραγκιοζη» η «Τσούτσο υ νταχτιρντη» και άλλων τέτοιων,τα οποία δεν αρμόζουν στο επιπεδο ατομων που ασχολουντε με θεματα αμυνας,αυτες οι εκφρασεις στα γήπεδα, ΟΧΙ ΕΔΩ ΠΑΡΑΚΑΛΩ.ΜΟΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥΣ.ευχαριστω.

  1. Katman εσύ;

   https://www.google.gr/search?q=katman&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjRkI-FoevjAhVq-yoKHaJWBTYQ_AUIESgB&biw=1440&bih=687&dpr=1.33

   Για το πόσο προκλητικά μιλάει σε διαφορετικά άτομα και σε διαφορετικά θέματα το φιλαράκι σου ο γιαννάκης κουβέντα ε; Μούγκα στην στρούγκα που λένε!

   Νεοέλληνες, το περιμένεις;

 8. Η άμυνα της χώρας είναι ακριβό σπορ, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι ΑΝΑΓΚΑΙΟ σπορ! Ιδανικά οι τομείς της Υγείας, της Παιδείας και της Άμυνας έπρεπε να λαμβάνουν το 5% των ετήσιων δαπανών έκαστος (σήμερα είναι όλοι κοντά στο 2%). Η ελληνική οικονομία μπορεί να το αντέξει (το έκανε κατά τις δεκαετίες ’70, ’80 και ’90) αν αλλάξει προτεραιότητες και υιοθετήσει αναπτυξιακό μοντέλο, αντί του κρατικιστικού που ακολουθεί τα τελευταία 20 χρόνια.

  Όσον αφορά το άρθρο, αρχικά συγχαρητήρια! Δεύτερον είναι ξεκάθαρο ότι η επιλογή της ΠΑ για το F16V ήταν απόλυτα ορθή και προσδίδει το αναγκαίο ποιοτικό πλεονέκτημα σε σχέση με τον όγκο των F16Adv της ΤΗΚ. Το πλεονέκτημα αυτό επιτυγχάνεται με ανεκτό κόστος και ειδικά σε σχέση με την έτερη επιλογή, μετρατοπής τους σε F16Adv, με μικρό επιπρόσθετο κόστος. Εδώ διαφωνώ με τον φίλο CK, αποκλείεται να τους φτάσουμε σε αριθμούς, άρα είνια υποχρεωτικό να διατηρούμε ικανότερα οπλικά συστήματα…

  Κεφαλαιώδη σημασία έχουν τα όπλα και ατρακτίδια που αναφέρουν πολλοί συνομιλητές, στα οποία πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή!

  ΥΓ: Ο Γιαννης1 συνεχίζει να πιστεύει ότι ο πόλεμος είναι VideoGame και όποτε θέλει πατάει Quit και το λήγει… Ας σκφτεί μία απλή πιθανότητα, να ξεκινήσει ένα πολεμικό επεισόδιο και στις πρώτες 6 ώρες, η Ελλάδα να έχει επιτυχίες, πχ να αποκρούσει επιθετική ενέργεια σε νησί, να καταλάβει ένα μικρό τμήμα εδάφους της Τουρκίας (νησί ή στεριά) και η αναλογία απωλειών και καταρρίψεων να είναι ιδιαίτερα ευνοϊκή. Τότε θα πούν οι τούρκοι «Α, κρίμα τελείωσε το 6ωρο, ας σταματήσουμε τώρα, χάσαμε…» ή θα εντείνουν τις προσπάθειές τους ώστε λόγω των μεγαλύτερων εφεδρειών/αριθμών τους να ανατρέψουν την κατάσταση;

  Κατά την άποψή μου, ενδεχόμενη πολεμική αναμέτρηση θα τελειώσει σε 6 ώρες μόνο αν ένας από τους δύο έχει νικηθεί κατά κράτος, ένα ενδεχόμενο ιδιαίτερα απίθανο!

  1. Περί Viper: Τα έχω γράψει αναλυτικά αλλου αλλα τα ξαναγράφω:

   Σε ρολο αέρος αέρος :
   Με τα υπάρχοντα όπλα(AMRAAM A/B/C) το AESA δεν δίνει κανένα ουσιαστικό πλεονέκτημα sta Viper απέναντι στον συνδυασμό APG68V9/LINK16/MESA/JHMQS

   Για να δούμε τι διαφορα πρέπει να επενδύσουμε σε AMRAAM -D η σε METEOR
   και δεν το βλέπω !! no money!!

   Σε ρολο αέρος έδαφος:

   Στερούμαστε σύχρονων οπλων σε ικανούς αριθμούς!

   Αντί σε AESA έπρεπε να είχαμε επενδύσει σε όπλα και targeting pods Sniper + ITRST (Legion)

   Έπρεπε να εκσυχρονίσουμε τα B50 σε επιπεδo tων B52+ Adv πρότυπο υπάρχει ΉΔΗ//!!
   και τα b52 να πάρουν Link 16
   Και με ότι περίσσευε να έμπαινε στα B30

   Θα είχαμε έτσι 38b50+55b52+30 b52adv περίπου 120 b50/b52 ADV έναντι σε 200

   Ισοδύναμα ποιοτικά και σε αριθμό ικανό να εξασφαλίσει την αποτροπή!

   Το κόστος των παραπάνω άντε να είναι το μισό του 1.5 BILL που θα μας κοστίσουν τα 85 Viper!

   Επιπλέον δεν θα έπαιρνε μέχρι το…2028 για να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα

   Με τα υπόλοιπα χρήματα θα μπορούσαμε να επενδύσουμε σε σύχρονα ατρακτίδια σκόπευσης σύχρονα όπλα αέρος εδάφους και να εκσυχρονίσουμε το δίκτυο αεράμυνας

   Τώρα τι κάνουμε?

   περιμένουμε το πρότυπο το…022 και να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα το ..028+EAB!!

   Χωρίς σύχρονα ατρακτίδια σκόπευσης και χωρίς σύχρονα όπλα αέρος εδάφους!

   Προτιμάμε δηλαδή να κάνουμε βομβαρδισμό με AESA+ MK82 αντί με APG68V9+Stand off weapons!!

   Αεροπορία για παρέλαση και όχι για πόλεμο δηλαδή

   1. Με το APG-69V9 δεν μπορείς να «λοκαρεις» ένα ελισσομενo μαχητικό με ενεργό ΣΑ στις μέγιστες αποστάσεις των Amraam….Διότι τον παράγοντα «Ηλεκτρονικός πόλεμος», τον ξεχνάμε…. Για παράδειγμα, ένα F-16BlK52+ με APG-69V9, δεν μπορεί λοκαρει με STT mode ένα Μ2000 με ενεργό το Σ/Α, σε αποστασεις μεγαλυτερες των 30 χλμ…. Κι αυτα με το ζόρι…

    Ενω με το AESA APG-83 μπορείς να εκμεταλλευτεί πλήρως το μέγιστο βεληνεκές των Amraam… Όχι βέβαια ότι θα χρειαστεί στο Αιγαίο, αλλά κουβέντα να γινεται…

    1. Δεν αμφισβητώ τη ανωτερότητα του AESA σε σχέση με το APG68V9 ιδιαιτερα σε περιβάλλον ηλεκτρονικού πολεμου

     Βεβαια έχουμε και το ρίsko της συνλειτουργίας του με το ASPIS!

     Εάν και έχουν γραφει κάποια σχόλια πως τελικά ta APG-83 δεν είναι τόσο καλο όσο αναμενόταν

     Το επιχείρημα μου είναι πως σε BVR οι βολές δεν γίνonτai στο max range των πυραυλων αλλα στο range που δίνει max probability to kill

     Για το AMRAAM B/C αυτό είναι γύρω στα 30-40km

     Οποτε το F16/AESA πρέπει να πλησιάσει αρκετά κοντά στο F16/APG68V9 ώστε να κινδυνέψει να φάει AMRAAM και αυτό

     Με παρεμβολές σαφώς μειώνεται το max Pk range

     Εάν πάμε σε AMRAAM- D καιMETEOR τότε σαφώς το F16/AESA μπορεί να κάνει βολές χωρίς να μπορεί το F16/V9 να ανταποδώσει (max Pk range >`100km!)

     Θεωρώ πιο απαραίτητη την επένδυση σε σύχρονα όπλα αέρος εδάφους για τα F16 παρα το AESA

     Εάν δεν γίνουν αγορές σύχρονv stand off οπλων και ατρακτιδίων τύπου SNIPER και IRST/LEGION POD σε ικανούς αριθμούς τότε η όλη επένδυση στα Viper θα είναι σαν τα 214 με τις SUT!

     Και πολύ φοβάμαι ότι με τις δεδομένες διαθέσιμες δαπάνες δεν θα γίνει η επένδυση σε σύχρονα όπλα όπως απαιτείται ώστε να μεγιστοποιθει η επιχειρησιακή αξια των Viper

     Επιπλέον χωρίς το AESA το κόστος εκσυχρονισμού θα ήταν χαμηλότερο ώστε να μπορούσαν και τα B50 να εksυχρονισθουν στο επιπεδo tων B52 adv

     Τα 84 Viper μονο δεν επαρκούν όπως γραφει και το άρθρο παραπάνω!

     1. Συνεπώς φίλε CK χρειάζονται νέα όπλα, τα οποία θα προσδώσουν το πλεονέκτημα σε σχέση με τον στόλο F16 της THK. Σε αυτό συμφωνούμε!
      Αν όμως η αναβάθμιση ήταν σε F16Adv δεν θα υπήρχε τρόπος να έχεις πλεονέκτημα.
      Θα πάρουμε τα απαιτούμενα όπλα και ατρακτίδια; Αυτό είναι μία καλή ερώτηση…

     2. @Thras

      Όπως εξηγώ με τα υπάρχοντα όπλα αέρος δεν θα έχουμε κανένα πλεονέκτημα ακόμα με τα Viper/AESA!

      Το πρόγραμμα που επιλέχθηκε είναι πρόγραμμα πολυτελειας σε χρόνο και χρήμα και αφήνει έξω τα B50

      Δεν έχουμε τη πολυτέλεια να περιμένουμε το 2028+EAB για να ολοκληρωθεί

      και χωρίς σύχρονα stand off όπλα , ατrακτιδια αφού θα ρουφήξει ότι πιστώσεις υπάρχουν διαθέσιμες

  2. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει πόλεμος μεταξύ μελών χωρών του ΝΑΤΟ. Το μόνο που μπορεί να γίνει μεταξύ Ελλάδας-Τουρκίας είναι ένα τοπικό θερμό επεισόδιο που θα έχει διάρκεια μέχρι 6 ώρες και που θα λήξει κατόπιν ,,πυροσβεστικής,, παρέμβασης των μεγάλων δυνάμεων.
   Σε αυτές τις 6 ώρες οι τούρκοι θα κοιτάξουν να καταλάβουν κάποια ακατοίκητα ελληνικά νησιά και το ίδιο θα πρέπει αν κάνουμε κα εμείς ώστε να εκμεταλλευτούμε την κατάσταση στις διαπραγματεύσεις που θα γίνουν αργότερα. (για το Αιγαίο κ.α)

    1. AIM, 6 ώρες θα κρατήσει λέει ο γιαννάκης. Ούτε 5, ούτε 7 αλλά 6! Έχει πληροφόρηση γερή ο πανάσχετος! Τι να πεί κανείς ρε! Γιαννάκης for president λέμε!!!

     Πιο βλάκας πεθαίνεις!

     1. Ποίες 6 ώρες??
      5h και 59 λεπτά ακριβώς!!!

      Ψυχραιμία μην το τραβάτε σύντεχνοι

      @defencereview:

      Είχα γράψει @thras ένα σχόλιο περί εκσυχρονισμού των F16σε Viper το μεσημέρι και δεν το βλέπω να έχει ανεβεί
      Ξέχασα να πατήσω το κουμπί μήπως??

   1. το παιζεις στο στοιχημα οτι δεν θα γινει πολεμος διαρκειας ; ρε πας καλα ; ποιος το λεει αυτο ; με αυτα μυαλα οτι το επεισοδιο θα ληξει σε 6 ωρες ειναι το κακο σεναριο . εμεις πρεπει να προετοιμαζομαστε για συραξη τουλαχιστον 6μηνου .
    αυτο στο λενε οι στρατηγοι της τουρκιας που εχεις αποκλειστικες πληροφοριες ;

   2. Πιστεύω ότι οι περισσότεροι σε γενικές γραμμές αυτό πιστεύουν(και εγώ πιστεύω ότι το πιο πιθανό είναι θερμό επεισόδιο αλλά δεν θα το ρισκάρω που έλεγε και μια ψυχή), άρα γιατί μεγάλοι αριθμοί μαχητικών σωστά? λάθος γιατί απλά κανείς δεν σου εξασφαλίζει ότι η επέμβαση θα γίνει σε 6 ώρες. μπορεί να γίνει σε 2 μέρες. αλλά ακόμα και αν γίνει σε 6 ώρες για πες μας για πιο λόγο να κάνει πίσω η τουρκία που θα έχει ετοιμοπόλεμα 200+ μαχητικά και δεκάδες ucav και όχι εσύ που θα έχει 100 γιατί αν γίνουν έτσι όπως τα λες και με βάση το πως πιστεύεις ότι είναι τα οικονομικά μας τόσα πρεπει να έχουμε. σκέψου το 1922 όταν μια τουρκία δεν υπέγραφε την συνθήκη ειρήνης παρά το ότι δεν είχε στόλο να κατακτήσει κάτι περισσότερο παρά μόνο όταν δημιουργήθηκε η στρατιά Εβρου των 100000. οι αριθμοί είναι εγγύηση διαπραγμάτευσης ότι ακόμα και αν σε πιάσουν στον ύπνο η αντεπίθεση θα είναι σκληρή. Τώρα όπως λένε και άλλοι στα σχόλια προφανώς υπάρχουν δεκάδες τρόποι να βρεθούν λεφτ΄για την άμυνα.

 9. Για να μην υπάρχουν έντονες διαφωνίες για το αν η χώρα μπορεί να συντηρήσει ή όχι τον απαραίτητο αριθμό οπλικών συστημάτων, ας συμφωνήσουμε όλοι στο γεγονός οτι το κράτος μπορεί να βρεί νέους τρόπους χρηματοδότησης της άμυνας αρκεί να υπάρχει θέληση.
  Αυτό μπορεί να αναλυθεί σε μελλοντικό άρθρο και με βάση το πως λειτουργούν τρίτες χώρες

 10. Για να ανατραπεί το όποιο πλεονέκτημα των Τούρκων σε αριθμούς, πρέπει να βρεθεί μια φόρμουλα για να αγοραστούν τα MIRAGE 2000-5 MK1 της TAIBAN .
  Είναι 60 αεροσκάφη, για τα οποία οι Γάλλοι έχουν αρνηθεί την αναβάθμισή τους λόγω πιέσεων της Κίνας.
  Αυτό σημαίνει πως οι Ταιβανέζοι θα είναι αρκετά πρόθυμοι να τα αποχωριστούν σε μια καλή τιμή.

  Αν καταφέρναμε να τα αποκτήσουμε με ένα χαμηλό κόστος και δίναμε στους Γάλλους ένα συμβόλαιο αναβάθμισης και ομογεννοποίησης του συνόλου των Mirage σε MK4 πρότυπο, (κάποιο AESA , LINK 16, ICMS MK3, πιστοποίηση EXOSET και Scalp σε όλα) , τότε θα είχαμε ανατρέψει όλη την κατάσταση.

  Φανταστείτε 90 MIRAGE MK4, 87 F16 VIPER και 36 F16 σε BLOCK 52 Advance από τα απάρτια των Block 52+ .
  Μια επένδυση σε μικρούς αριθμούς αεροσκαφών 5ης γενιάς θα χρειαζόταν και θα είμασταν σούπερ.

  1. Ξέχασε το m2000!

   Πολλοί δεν το θέλουν εκτος αλλα κυρίως εντός της αεροπορίας!

   Δεν υπάρχει AESA Radar για αυτό
   οι Γάλλοι δεν ενδιαφέρονται για αυτό στη προσπάθεια τους να πουλήσουν το rafale

   Τα αεροπλάνα είναι χωρίς FOS από το011
   Το defencepoint έγραφε πως συζητάμε FOS μονο για τα -5

   Για να διατηρηθεί η τεραστια επένδυση θέλουμε άλλη μια μοίρα -5 επιπλέον δηλαδή αλλα 12-18 max

   Οι γάλλοι το αποσύρουν και το κόστος υποστήριξης του θα πάει σε επίπεδα που επιβάλλεται η αποσυρση του

   1. Καλα AESA με τιποτα αλλα η προταση για 12-18 να εχουμε 2 μοιρες με Μ-5 σε ιδιο το δυνατον επιπεδο κ αποσυρση τα EG μολις τελειωσουν οι εκσυγρονισμοι κτλ για ανταλακτικα ειναι λογικο σεναριο
    Ισως μινι εκσυχρονισμο οπως το λινκ16 κ κασκα + exocet.
    κ το κοστος υποστηριξης θα κρατηθει χαμηλα γιατι θα φτιαχτει καλο στοκ ανταλακτικων για μαχητικα ανωτερα των τουρκικων f16+adv.
    Με αυτα τα 40 + 85 ανωτερα μαχητικα κ 38 ισαξια με τους τουρκους εχουμε τον καλο πυρινα κ κοιταμε να διωξουμε φαντομαδες κ 30αρια

 11. Προσωπικά πιστεύω ότι πρέπει να αποσύρουμε όλα τα μαχητικά και να προμηθευτούμε 60 F-35 και 100 mq-9 reaper UCAV. έτσι μειώνουμε και τις απαιτήσεις για ιπτάμενο προσωπικό άρα αποσύρουμε και τα μισά t-6 και όλα τα τ-2(τους λίγους ιπταμένους να τους στέλνουμε για lift στις ΗΠΑ). εντάξει πλάκα κάνω. ίσως η καλύτερη λύση με τις τρέχουσες εξελίξεις και με δεδομένο ότι θα προχωρήσει το πρόγραμμα viper ίσως απλά θα πρέπει να γίνει μια καλή επαναδιαπραγμάτευση ώστε να περισσέψουν κονδύλια και έτσι να ενισχυθούν και οι αριθμοί όσο γίνεται. έτσι θα ήθελα να γίνουν viper μόνο τα block50 αφού ούτως η άλλως απαιτούν MLU και να διατηρηθούν όλα τα 50+/advanced με μόνο τις απαραίτητες αλλαγές για ομογενοποίηση και δικτυοκεντρικό πόλεμο. έτσι δεν θα κρασάρει όλη η ΠΑ στην ΕΑΒ(κακά παραδείγματα τα Ρ-3 και c-130 που…περιμένουμε ενώ πληρώνουμε) συγκρατώντας το κόστος στα 500-600 εκατομμύρια αφήνοντας έτσι 1 δισ(φαντάζομαι τα όποια κονδύλια για τα mirage, 250-400 εκατ. είναι ξεχωριστά καθώς με υπογεγραμμένο το πρόγραμμα για viper συζητείται το μέλλον τους) για κατακόρυφη ενίσχυση της ΠΑ. εννοείται προσεταιρισμό ΗΑΕ ή Ταϊβάν για ανταλλαγή των block30 με Μ-2000-5 για 15 μαχητικά έστω με αντάλλαγμα ακόμα και τα 32 υπάρχοντα. διατήρηση των απλών mirage για απλές καθημερινές χρήσεις και tasmo(ενσωμάτωση μόνο mica ir και τα ατρακτίδια litening(πιστοποιημένα στα αντίστοιχα ινδικά) από τα υπό απόσυρση F-4 για παθητική πτήση με τα flir για αύξηση επιβίωσης. δηλαδή μια πολύ σύγχρονη αεροπορία ισάξια με ότι έχει η ΤΗΚ σε ικανούς αριθμούς και άμεσα δλδ μέχρι και το 2023 θα μπορούσαμε να έχουμε 123 F-16(ta 38 viper ως κεντρικοί φορείς συλλογής στόχων και διαμοιρασμού στα υπόλοιπα μέσω Link-16 και αν απαιτηθεί νέο Σ/Α μόνο για 38 όχι για 84) και 60 mirage για αεράμυνα , scalp και exocet, και το σημαντικότερο 1 δισ ευρώ «καβάτζα» για πολλά πάρα πολλά. ατρακτίδια όπλα ucav/uav, τα erieye σε globaleye, m-346(και για εκπαίδευση και για μερική αναπλήρωση αριθμών μάχης) ή ακόμα και προκαταβολή για F-35 ή ότι άλλο. Ας κάνουν απλά πράγματα.

 12. Με τη λογική του Γιάννη1 δεν χρειαζόμαστε καν ένοπλες δυνάμεις. Μόνοι κίνδυνοι είναι η Αλβανία και τα Σκόπια, άρα μας αρκεί μία μεραρχία στον ΕΣ, 2 κορβέτες και μία μοίρα μαχητικών.

  Αν στραβώσει κάτι με την Τουρκία, θα έχουμε ειδικές δυνάμεις να πάνε να καταλάβουν 3 -4 τουρκικές βραχονησίδες, να τις ανταλλάξουμε μετά το 6ωρο με όσες έχουν καταλάβει οι τούρκοι και τελείωσε το πανηγύρι…

  ΥΓ: Προς defencereview
  Το site επιτρέπει μόνο ένα σχόλιο (είτε ως κύριο, είτεως απάντηση) μετά δεν αφήνει να απαντήσεις σε κάποιον, αλλά αναγκαστικά πρέπει να κάνεις νέο σχόλιο, όπως εγώ τώρα που κανονικά ήθελα να γράψω πιο πάνω, ως απάντηση.

 13. ‘Με τη λογική του Γιάννη1’… !!!

  Φίλτατε Thras, τι σχέση έχει η ΛΟΓΙΚΗ με τον Γιάννη1;;; Τι σχέση έχει ο ΠΑΝΙΒΛΑΚΑΣ με την ΛΟΓΙΚΗ;

  Μην λέμε τέτοια ρε παιδιά. Μην λέμε τέτοια!

 14. Το λυπηρό για τα θέματα της χρηματοδότησης των εξοπλιστικών είναι ότι από όλο τον πολιτικό κόσμο μόνο μόνο ο Λεβέντης το έθεσε στην σωστή του διάσταση . Είπε δηλαδή καλύτερα να πεινάμε αλλά να έχουμε ισχυρές ένοπλες δυνάμεις. Η αξιολόγηση των προτεραιοτήτων είναι σημαντική σε όλα τα πεδία. Η τουρκική απειλή αν δεν είναι πρώτη προτεραιότητα πλέον σίγουρα είναι από τις πρώτες. Τι οικονομική ανάπτυξη, παραγωγική ανασυγκρότηση ή εκσυγχρονισμό του κράτους να περιμένεις αν η αδυναμία σου σε ωθήσει σε παραχώρηση κυριαρχικών δικαιωμάτων και συρίκωνση της γεωπολιτικής σου αξίας; Είναι απλά θέμα επιβίωσης. Κάτι που φυσικά δεν μπορεί να περάσει εύκολα στους ψηφοφόρους, ειδικά μετά από 10 χρόνια οικονομικού πολέμου. Το κακό με το κοινοβουλευτικό σύστημα είναι ότι χρειάζεται ειλικρινείς υποψήφιους και υπεύθυνους ψηφοφόρους. Κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλο μας και μετά όταν γίνει το κακό κάνουμε δικαστήρια για να βρούμε ποιός φταίει. Σε ένα κράτος και ένα λαό οι ευθύνες είναι πάντα συλλογικές, ασχετα αν επιμερίζονται με διαφορετικό βάρος.

  1. Επί δεκαετίες οι πολιτικάντηδες ξεπουλούν τα κυριαρχικά μας διακαιώματα στο Αιγαίο και όχι μόνο. Και αυτό ισχύει για το σύνολο των πολιτικών παρατάξεων! Καραμανλής ο πρεσβύτερος (‘εθνάρχης’), Παπανδρέου, Καραμανλής ο νεότερος, Σημίτης, Τσίπρας και έχει και συνέχεια η υπόθεση (είμαι βέβαιος). Η δικαιολογία πάντα του στυλ ‘μα τι θέλετε να κάνουμε πόλεμο και να χυθεί Ελληνικό αίμα;’ Υπαλληλίσκοι ξένων συμφερόντων!

   Και τα γιδοπρόβατα οι ψηφοφόροι να ψηφίζουν τους ίδιους και τους ίδιους (άσχετα με τα όσα ασυγχώρητα κάνουν) και να διαιωνίζουν το σύστημα (και το πρόβλημα!) και να υποκρίνονται πως είναι πατριώτες και δημοκράτες και και..

   Συνένοχοι στο έγκλημα και το σύνολο των στρατιωτικών (οι οποίοι έχουν καταντήσει δημόσιοι υπάλληλοι και όχι προασπιστές του έθνους και της πατρίδας) και το σύνολο του λαού να τα ανέχεται όλα αυτά και να τα συντηρεί!

   Στον Καιάδα και η ιστορία και η παραδόσεις του τόπου αυτού και οι αξίες και τα ιδανικά και ιδεώδη! Στο ίδιο έργο θεατές δεκαετίες τώρα! Ήμουν νιος και γέρασα.

   Λύσεις υπάρχουν. Αν δεν έχουν οι ‘τιμονιέρηδες’ αυτού του τόπου μυαλό και φαντασία, ας κοιτάξουν πως τα κατάφεραν οι ξένοι (οι…’κουτόφραγκοι’) και έφτιαξαν κοινωνίες και σοβαρά κράτη. Ας πάψουμε να είμαστε Βαλκάνια και ας γίνουμε επιτέλους Ευρώπη!

   Λεφτά πάντα υπήρχαν και υπάρχουν και σήμερα. Ξαναλέω πως έχουμε να λαμβάνουμε ΤΡΙΣ ευρώ από φυσικό αέριο & πετρέλαιο. Χρήματα με τα οποία μπορούμε να έχουμε και ισχυρές ένοπλες δυνάμεις και κράτος σψστό όπως μας αξίζει και μας πρέπει. Στο χέρι μας είναι.

 15. Καλο θα ηταν να έχουμε καλύτερη συνεργασια με τους γαλλους.
  Επίσης να δώσουμε βάρος σε ποιότητα κ οχι ποσότητα.

  Πχ αγορά 10 airbus h225m caracal κ.καμια.15αρια
  Dassault rafale.

 16. Πρεπει να γινει μια σωστη καταταξη των μαχητικων

  1η γενια: F-5
  2η γενια: Α7, Μιραζ F1, F4 Phantom, Mig-25
  3η γενια: F-16, M2000, Mig-29
  4η γενια: ΕF2000, Rafale, Su-35, F-35
  5η γενια: F-22

  Αυτη η καταταξη ισχυε πριν 20 χρονια, και ισχυει και σημερα.
  Ολα τα F-16 μεχρι το Block 50+ Adv ειναι επιμερους κατηγοριες της 3ης γενιας.

  Τωρα αν η Λοκχηντ βαφτιζει τα F-16 4-4,5 γενιας για λογους marketing, ωστε να λεει οτι ειναι καλυτερα πχ απο τα Rafale, δε σημαινει οτι αυτο ισχυει κιολας. Στην καλυτερη περιπτωση το F16V προσεγγιζει το οριο της 4ης γενιας. Το F35 ειναι 4ης γενιας
  , εκει κατετασσαν ολοι το JSF προ 20ετιας, και μην ακουτε το μαρκετιγκ. 5η γενια ειναι μεχρι στιγμης μονο το Φ22.

  Το TFX θα ειναι 5η γενια μονο στα ονειρα των Τουρκων. Εγω αμφιβαλλω και αν πεταξει ποτε.
  Και φυσικα εμεις μονο στα ονειρα μας θα δουμε F35 την επομενη 10ετία.

  1. πλεον κατηγοριοποιουνται αλλιως τα αεροσκαφοι αναλογα με τις επιδοσεις των ηλεκτρονικων τους συστηματων . πχ το φ16μπλοκ30 ειναι ενα τυπικο αεροσκαφος 3 γενιας , με συγχρονο ρανταρ της εποχης με δυνατοτητα lookdown shoot down , πραγματικο αεροσκαφος πολλαπλων ρολων , με συγχρονο κοκπιτ , ραδιοεπικοινωνιες , ψηφιακο συστημα ελεγχου , συγχρονο υπολογιστη αεροσκαφους , iff (τα δικα μας μπλοκ30 δεν ειχαν) συγχρονο κινητηρα και επιδοσεις καλυτερες απο τα 2ης γενιας . το φ16μπλοκ70 για το οποιο ενδιαφερεται και θα αποκτησει η ελλαδα , εχει ολα αυτα που λεμε αλλα νεο ρανταρ που δεν χρειαζεται να επιλεγεις διαμορφωση αα ή αg . δυνατοτητες ηλεκτρονικου πολεμου , μεγαλο χρονο μεταξυ των προγραμματισμενων συντηρησεων , συγχρονο υπολογιστης βολης με ethernet , link16 για διασυνδεση με αλλα συστηματα πχ πατριοτ φρεγατες αλλα αεροπλανα κτλ κτλ , εκτεταμενη εμβελεια με συμμορφες δεξαμενες . δηλαδη ενα αεροσκαφος που εχει τις δυνατοτητες των αεροσκαφων 4.5γενιας . τα 5ης γενιας αναφερονται σε οσα αεροπλανα εχουν χαρακτηριστικα μειωμενης παρατηρητικοτητας .

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *