Απαντώντας σε ερώτηση στη βουλή με θέμα: «Αναβάθμιση των πέντε (5) αεροσκαφών P-3B Orion του Πολεμικού Ναυτικού» (δείτε ΕΔΩ), το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας έδωσε απαντήσεις και εξηγήσεις για την καθυστέρηση του προγράμματος αναβάθμισης των πέντε (5) αεροσκαφών ναυτικής συνεργασίας P-3B Orion του Πολεμικού Ναυτικού (ΠΝ). Όπως αναφέρει το Υπουργείο το πρόγραμμα «εξελίσσεται, συναρτήσει των επικαιροποιημένων χρόνων παραδόσεων που εξαρτώνται άμεσα από την αποδοτικότητα των εμπλεκόμενων εγχώριων αμυντικών βιομηχανιών, λαμβανομένης υπόψη της σημαντικής εγχώριας βιομηχανικής συμμετοχής στο εν λόγω πρόγραμμα, και χωρίς να υφίστανται επί του παρόντος τεχνικά προβλήματα στην υλοποίηση της αναβάθμισης των εν λόγω Α/Φ».

Για τους λόγους της καθυστέρησης που έχει σημειώσει το πρόγραμμα το Υπουργείο αναφέρει ότι: «Η υφιστάμενη διολίσθηση του χρονοδιαγράμματος του προγράμματος, εκτός των απρόσμενων επιπτώσεων εξαιτίας της υγειονομικής κρίσης σε συνδυασμό με τα προβλήματα που προκλήθηκαν από τις κινητοποιήσεις των εργαζομένων λόγω διεκδικήσεων, οφείλεται και στην έλλειψη έμπειρου τεχνικού προσωπικού στην ΕΑΒ, το οποίο το τελευταίο διάστημα μειώθηκε περαιτέρω λόγω μετακινήσεων του σε έτερα προγράμματα εντός της ΕΑΒ, όπως το πρόγραμμα αναβάθμισης των Α/Φ F-16». Λόγω αυτών των καθυστερήσεων η έναρξη παραλαβών των εκσυγχρονισμένων αεροσκαφών είναι προγραμματισμένη εντός του 2023 με εκτιμώμενο χρόνο περάτωσης του προγράμματος το 2025 ή το 2026.

Επιπλέον, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας απαντά και για το ζήτημα της ανάπτυξης του λογισμικού. Όπως αναφέρει το Υπουργείο: «Η ανάπτυξη του λογισμικού ΜΙΜS καθώς και ο εργαστηριακός έλεγχος μέσω προσομοίωσης έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς εντός χρονοδιαγράμματος. Το εν λόγω λογισμικό προβλέπεται να εγκατασταθεί και να ενεργοποιηθεί επί των αεροσκαφών σύμφωνα με προγραμματισμό των εργασιών αναβάθμισης, προκειμένου να αποτελέσει αντικείμενο παραλαβής κατά την παράδοση των αεροσκαφών με βάση με το προαναφερθέν χρονοδιάγραμμα».