Η κυβέρνηση της Αρμενίας αποφάσισε, στις 11 Μαΐου, τη δημιουργία έναν οργανισμό έρευνας και τεχνολογίας υπό την αιγίδα και διοίκησης του Υπουργείου Άμυνας της χώρας.

Ο Υφυπουργός Άμυνας της χώρας, David Pahchanyan, δήλωσε ότι ο νέος οργανισμός θα διαθέτει κέντρο ερευνών με στόχο την «καθοδήγηση» και υποβοήθηση της αμυντικής βιομηχανίας της χώρας, δημόσιας και ιδιωτικής, στην ανάπτυξη οπλικών συστημάτων για την κάλυψη των αμυντικών αναγκών της χώρας, σε μια προσπάθεια απεξάρτησης της χώρας από εισαγόμενη τεχνολογία.

Επίσης ο νέος οργανισμός αναμένεται να αποτελέσει την «αιχμή του δόρατος» στην προσπάθεια της Αρμενίας να αυξήσει τις εξαγωγές οπλικών συστημάτων και υπηρεσιών στρατιωτικής φύσης.