Ο Τουρκικός Στρατός ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε το πρόγραμμα Εθνικής Κοινής Τράπεζας Δεδομένων Ηλεκτρονικού Πολέμου (MMEBB : Milli Müşterek Elektronik Harp Bilgi Bankası), το οποίο υλοποίησε η TÜBİTAK-İLTAREN. Το πρόγραμμα ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2016, κατόπιν απαίτησης του Τουρκικού Στρατού. Το MMAHBB αποτελεί μια βάση δεδομένων, τα οποία συλλέγουν τα διάφορα συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου και ραντάρ που έχει και επιχειρεί ο Τουρκικός Στρατός. Αυτή η βάση δεδομένων μπορεί να εμπλουτιστεί με δεδομένα από την Αεροπορία και το Ναυτικό, ενώ πρόσβαση έχει το σύνολο των Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων, σχηματισμοί, μονάδες και διοικήσεις. Έτσι, τα συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου θα μπορούν να εμπλέκουν στόχους, ταχύτερα και με μεγαλύτερη ακρίβεια.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η φωτογραφία εξωφύλλου είναι ενδεικτική.