Ο Οργανισμός Αμυντικής Έρευνας και Ανάπτυξης της Ινδίας (DRDO) ανακοίνωσε ότι η χώρα έχει αρχίσει να αναπτύσσει ένα μη-επανδρωμένο επίγειο όχημα μάχης βασισμένο στο άρμα μάχης Arjun Mk.1A. Επίσης ανακοίνωσε ότι ο εργαστηριακός σχεδιασμός του όλου έργου, που χρηματοδοτείται από το κράτος, έχει ολοκληρωθεί. Το σύστημα, το οποίο αναπτύσσεται κατόπιν απαίτησης του Ινδικού Στρατού, θα πρέπει να εκτελεί σειρά αποστολών όπως επιτήρηση, συνοδεία, υποστήριξη πεζικού, αναγνώριση, εντοπισμό ναρκών.