Όπως ανακοίνωσε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας (EDA : European Defence Agency), στις 29 Μαρτίου, ανακοίνωσε την ολοκλήρωση ενός ακόμα κύκλου δοκιμών προσομοίωσης του προγράμματος «Ocean 2020». Οι δοκιμές έγιναν στο πλαίσιο της επίδειξης της ικανότητας επίγνωσης της κατάστασης σε θαλάσσιο περιβάλλον. Στις δοκιμές συμμετείχαν 12 κέντρα προσομοίωσης από ερευνητικά κέντρα, πανεπιστήμια, επιχειρήσεις και χώρες της Ευρώπης, όλα συνδεδεμένα με την αρχιτεκτονική HLA (High-Level Architecture), το οποίο επιτρέπει τη διεξαγωγή συγκεκριμένων σεναρίων σε πραγματικό χρόνο. Οι δοκιμές υπογράμμισαν και ανέδειξαν τον κεντρικό ρόλο των μη-επανδρωμένων συστημάτων σε διάφορα, σύνθετα σενάρια-καταστάσεις όπως το περιβάλλον έντονων παρεμβολών ή οι κακές καιρικές συνθήκες. Ένα σενάριο που δοκιμάστηκε ήταν αυτή της χρήσης πολλαπλών μη-επανδρωμένων εναέριων και θαλάσσιων συστημάτων (Swarming) στο πλαίσιο αποστολής συνδυασμένης έρευνας.

Ένα άλλο σενάριο που δοκιμάστηκε ήταν αυτό της χρήσης μη-επανδρωμένων θαλάσσιων και υποθαλάσσιων συστημάτων σε ρόλο ναρκοπολέμου, καθώς και η χρήση οπλισμού από εναέρια και θαλάσσια μη-επανδρωμένα συστήματα. Την όλη διαδικασία-εικόνα έβλεπε η EDA στις Βρυξέλες. Συνολικά, πραγματοποιήθηκαν τρείς δοκιμές-σενάρια εξομοίωσης, στο πλαίσιο της επερχόμενη δοκιμής, σε πραγματικές συνθήκες, στη Βαλτική Θάλασσα (η πρώτη δοκιμή σε πραγματικές συνθήκες έγινε στη Μεσόγειο το Νοέμβριο του 2019). Το πρόγραμμα «Ocean 2020» είναι το μεγαλύτερο κοινό ευρωπαϊκό πρόγραμμα, το οποίο χρηματοδοτεί η PADR (Preparatory Action on Defence Research) και διαχειρίζεται η EDA, για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο κύριος στόχος του είναι να καταδείξει τις βελτιώσεις που ενέχει η χρήση μη-επανδρωμένων συστημάτων (εναέριων, θαλάσσιων και υποθαλάσσιων) στην επίγνωση της τακτικής κατάστασης στη θάλασσα και στο βυθό.

Επίσης, αποσκοπεί στην διασύνδεση των μη-επανδρωμένων συστημάτων με συστήματα διοίκησης και ελέγχου στην ξηρά και επί πολεμικών πλοίων για την άμεση ανταλλαγή δεδομένων και πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο. Η εταιρία που ηγείται του προγράμματος είναι η ιταλική Leonardo, ενώ από την Ελλάδα συμμετέχει η IDE, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο και η Altus. Συνολικά στο πρόγραμμα συμμετέχουν 42 εταιρίες και οργανισμοί και 14 χώρες χώρες-μέλη της ΕΕ. Το εναέριο μη-επανδρωμένο σύστημα που έχει επιλεγεί για το πρόγραμμα είναι το AW HERO της Leonardo. Μέχρι σήμερα το πρόγραμμα, το οποίο ξεκίνησε την 1η Απριλίου του 2018 και είναι τριετούς διάρκειας, έχει αποσπάσει χρηματοδότηση ύψους € 35,48 εκατομμυρίων. Το AW HERO έχει μέγιστο βάρος απογείωσης τα 205 κιλά, ενώ το ωφέλιμο φορτίο είναι 85 κιλά (καύσιμο και αισθητήρες). Η αυτονομία του είναι έξι (6) ώρες.