Την Παρασκευή 16 Νοεμβρίου, πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Πολυεθνικής Ταξιαρχίας ΝΑ Ευρώπης (South East Europe Brigade-SEEBRIG), στον Τύρναβο, η Ημέρα Διακεκριμένων Επισκεπτών (Distinguished Visitors Day-DV Day) της άσκησης Στρατηγείων-Σταθμών Διοίκησης «SEVEN STARS 18» Στη DV Day παρέστη ο Υπαρχηγός ΓΕΕΘΑ, Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Φλώρος, εκπροσωπώντας τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ.

Η άσκηση «SEVEN STARS 18», η οποία διεξάγεται κάθε δύο χρόνια και αποτελεί την κύρια εκπαιδευτική δραστηριότητα της Ταξιαρχίας, πραγματοποιήθηκε στην έδρα της SEEBRIG, από 8 έως 16 Νοεμβρίου 2018, με σκοπό τη βελτίωση της επιχειρησιακής ικανότητας και την επαύξηση της διαλειτουργικότητας του σχηματισμού στη διεξαγωγή επιχειρήσεων υποστήριξης ειρήνης, παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας και αντιμετώπισης καταστροφών.

Στην άσκηση, πέραν του προσωπικού της Ταξιαρχίας, συμμετείχε και προσωπικό από τα κράτη-μέλη καθώς και παρατηρητές από οντότητες ΝΑΤΟ, τον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ), τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό (ΕΕΣ) και την Ταξιαρχία Lithuanian Polish Ukrainian Brigade.