Οι Αμερικανοί Πεζοναύτες ανακοίνωσαν ότι υπέγραψαν σύμβαση διάρκειας 12 μηνών, με την Mack Defense, για τη σχεδίαση και ανάπτυξη ενός νέου τακτικού φορτηγού μεταφορών (MTT : Medium Tactical Truck), το οποίο θα αντικαταστήσει τα εν υπηρεσία φορτηγά. Η βασική διαμόρφωση του νέου οχήματος θα είναι αυτή των γενικών μεταφορών, αλλά θα αναπτυχθούν και άλλες εκδόσεις, όπως μεταφοράς στρατιωτών και περισυλλογής.

Το μείγμα αποστολών των νέων οχημάτων θα πρέπει να ικανοποιήσει το νέο όχημα είναι 70% εκτός ασφαλτόδρομου και 30% εντός ασφαλτόδρομου. Επίσης, θα πρέπει να μπορούν να περάσουν υδάτινο κώλυμα βάθους 1,5 μέτρου. Τα οχήματα του προγράμματος MTT θα πρέπει να μπορούν να μεταφέρουν ένα εμπορευματοκιβώτιο 10, 15 ή 20 ποδιών. Το σύστημα κίνησης του MTT θα πρέπει να είναι υβριδικό, για μείωση της κατανάλωσης καυσίμου.