Στη διάρκεια του συνεδρίου «International Military Helicopter Conference» ο Συνταγματάρχης Paul Morris, βοηθός του προϊσταμένου σχεδιασμού των ικανοτήτων αεροκίνησης του Βρετανικού Στρατού (Assistant Head Plans, Capability Air Manoeuvre, British Army) έδωσε λεπτομέρειες για το πώς ο Βρετανικός Στρατός σκοπεύει να ηγηθεί του Νατοϊκού προγράμματος NGRC (Next Generation Rotorcraft Capability) ανάπτυξης ενός νέου ελικοπτέρου μέσης μεταφορικής ικανότητας, πρόγραμμα στο οποίο συμμετέχει και η Ελλάδα. Το πρόγραμμα αποφασίστηκε το Νοέμβριο του 2020 και εκτός της Ελλάδας και της Μεγάλης Βρετανίας συμμετέχουν η Γαλλία, η Γερμανία και η Ιταλία.

Η Μεγάλη Βρετανία θα λάβει από τα άλλα μέλη του προγράμματος τις επιχειρησιακές τους απαιτήσεις, στη συνέχεια θα τις κατηγοριοποιήσει και με βάση αυτές θα συντάξει την αρχική μελέτη αντίληψη. Στη συνέχεια θα αποφασιστούν οι τελικές ικανότητες και δυνατότητες που θα έχει το νέο ελικόπτερο και με βάση αυτές τις αποφάσεις θα προχωρήσει η σχεδίαση και η ανάπτυξη του. Στόχος είναι η ανάπτυξη μιας οικογένειας ελικοπτέρων (διαφορετικές εκδόσεις) έτσι ώστε να ικανοποιηθούν όσο το δυνατό περισσότερες συμμαχικές απαιτήσεις και να αυξηθούν οι εμπορικές προοπτικές του ελικοπτέρου. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα το νέο ελικόπτερο θα είναι διαθέσιμο για τις χώρες του ΝΑΤΟ από το 2035.