Η απαίτηση διαρκούς αποτρεπτικής στρατιωτικής παρουσίας στην Α. Μεσόγειο (από το Ιόνιο έως και την Κύπρο) είναι προφανής και δεν χρήζει αναλύσεως. Η γεωγραφία της μεγάλης αυτής θαλάσσιας περιοχής επιχειρήσεων, επιβάλλει ισχυρές αεροναυτικές δυνάμεις και μία ενιαία ναυτική Διοίκηση (το σύνολο των αποστολών εντός της Α. Μεσογείου είναι ναυτικής φύσεως), με πλήρη όμως διακλαδική δομή, οργάνωση και εκπαίδευση (κύριο χαρακτηριστικό των παρακτίων επιχειρήσεων).

Γράφει ο Αντιναύαρχος ε.α. Β. Μαρτζούκος ΠΝ, Επίτιμος Διοικητής ΣΝΔ, Αντιπρόεδρος ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ.

Οι σύγχρονες και επαρκείς αεροναυτικές αλλά και χερσαίες δυνάμεις της χώρας (κατ’ ελάχιστον στα μέτωπα του Έβρου και των νήσων), έναντι της τουρκικής απειλής, συνθέτουν μία ανελαστική υποχρέωση και θα πρέπει να αποτελούν σταθερή εθνική επιδίωξη. Το σύνολο των απαιτήσεων αυτών θα πρέπει να εντάσσεται σε μακροπρόθεσμο προγραμματισμό Δομής Δυνάμεων, βάθους 20ετίας, λόγω κόστους αλλά και λόγω καθυστερήσεων υλοποιήσεως.

To Ισραηλινό Spike είναι ένα όπλο που άμεσα πρέπει να ενταχθεί στο ελληνικό οπλοστάσιο. Εύκολα δύναται να βληθεί από μικρά ταχύπλοα.

Η συνεπής τήρηση του εν λόγω προγραμματισμού ελαχιστοποιεί τις βεβιασμένες και ανακλαστικές και επιλογές (που συχνά συνοδεύονται από υψηλές αναγκαστικές δαπάνες και εκπτώσεις στα επιχειρησιακά χαρακτηριστικά) και διατηρεί την αποτροπή, συνδυαζόμενη μάλιστα με ανάλογη ανάπτυξη της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας.

Ο ξέφρενος ρυθμός των τουρκικών αμυντικών προγραμμάτων, σε συνδυασμό με την επί δεκαετίες παραμέληση των Ενόπλων μας Δυνάμεων (ΕΔ), οδήγησε στο προσφάτως εξαγγελθέν θετικό εξοπλιστικό πρόγραμμα, του οποίου η ολοκλήρωση θα διαρκέσει περί τα οκτώ έτη. Κρίνεται επίσης ως απόλυτα ορθή η κατά προτεραιότητα επιλογή αυξήσεως της διαθεσιμότητος των υφισταμένων μέσων και η αναβάθμισή τους όπου αυτό είναι εφικτό, διότι με τον τρόπο αυτό, η μαχητική ικανότητα και η αποτροπή αυξάνονται ταχέως.

Την εκθετική εν τούτοις βελτίωση των στοιχείων αυτών επιτυγχάνει η απόκτηση δυνατότητος ασυμμέτρου καταστρεπτικού αποτελέσματος, με εκμετάλλευση της γεωγραφίας. Με ένα κόστος το πολύ 2.5 δις €, θα ήταν δυνατόν να αποκτηθούν ενδεικτικά τα ακόλουθα:

Οκτώ σύγχρονες επάκτιες συστοιχίες κατευθυνομένων βλημάτων (ΣΚΒ) Ξ-Ε, εμβέλειας άνω των 100 ναυτικών μιλίων (νμ), κατά πλοίων αλλά και κατά στόχων ξηράς. Η τοποθέτησή τους περί τον 25ο μεσημβρινό και κατά την κατεύθυνση Βορράς – Νότος (τουλάχιστον 2 ΣΚΒ στο Ιόνιο), καλύπτει το μείζον των θαλασσίων ζωνών μας.

300 ταχέα περιπολικά σκάφη (ΤΑΠΣ) εκ των οποίων 150 τύπου Α μεταξύ 18 – 30 μ. και 150 τύπου Β μεταξύ 12 – 17 μ.. Είναι δυνατόν τα ΤΑΠΣ να είναι αξιόπλοα, να έχουν ταχύτητα μεγαλύτερη των 40 κόμβων, να φέρουν Κ/Β, τηλεχειριζόμενα και χειροκίνητα πολυβόλα, οπλοβομβίδες, νάρκες, MANPADS, UAV’s τ. «ΚΑΜΙΚΑΖΙ», επαρκή συστήματα επικοινωνίας και αισθητήρων και να δύνανται να μεταφέρουν ειδικές δυνάμεις. Μέρος των ΤΑΠΣ δυνατόν να κατανεμηθεί στον ΣΞ (π.χ. 30 τ. Α και 40 τ. Β) και το ΛΣ (π.χ. 20 τ. Α και 80 τ. Β).

20 τηλεχειριζόμενα ταχέα σκάφη φέροντα εκρηκτικά (σύγχρονα πυρπολικά).

40 UAV’s (επιτήρηση) και 20 UCAV’s (επιτήρηση και επίθεση).

830 UAV’s τύπου «ΚΑΜΙΚΑΖΙ», για τον Έβρο, τα νησιά και τα ΤΑΠΣ.

150 MANPADS (φορητά αντιαεροπορικά Κ/Β).

Συστήματα κατευθυνομένων βλημάτων (Κ/Β) τύπου SPIKE (290 εκτοξευτές και 3.300 Κ/Β), για τον Έβρο, τα νησιά, τα ΤΑΠΣ και τα ελικόπτερα (Ε/Π) του ΣΞ και του ΠΝ.

Υποδομές, φόρτοι κρισίμων υλικών, μηχανημάτων, συσκευών και ανταλλακτικών, εκπαίδευση, όπλα και πυρομαχικά για το σύνολο των ανωτέρω.

Ενδεχόμενη απόκτηση και ανάπτυξη των προαναφερθέντων διασφαλίζει διαρκή εντοπισμό, παρακολούθηση, στοχοποίηση και δυνατότητα προσβολής κάθε πλοίου στο Αιγαίο, Ιόνιο, Κρητικό και Λιβυκό πέλαγος και κατά συνέπεια τον de facto έλεγχο των περιοχών αυτών (με την συνδρομή και άλλων εμπλεκομένων μονάδων των ΕΔ). Τα πελάγη αυτά μετατρέπονται πλέον σε «σφηκοφωλιές» και ταυτόχρονα αποδεσμεύονται περισσότερες μεγάλες μονάδες για την ΝΑ Μεσόγειο. Θα χρειασθούν εν τούτοις κάποιες αλλαγές σε τακτικά Δόγματα, καθώς και στην Δομή Διοικήσεως (περισσότερο διακλαδική).

Η δράση των πυραυλικών συστημάτων πρέπει να συνοδεύεται με βελτίωση των δυνατοτήτων στοχοποίησης, πεδίο ιδανικό για τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Τα ΤΑΠΣ πέραν της επιθετικής κύριας αποστολής τους (swarm tactics), δύνανται να συνδράμουν στην αποτροπή, την πρόληψη και τον έλεγχο κλιμακώσεως μίας κρίσεως, να μεταγγίζουν ταχέως ειδικές δυνάμεις από νήσο σε νήσο, όταν απαιτείται, να ματαιώνουν εχθρικές αποβάσεις, να ναρκοθετούν, να εκτελούν έρευνα και διάσωση, να προστατεύουν ενεργειακές εγκαταστάσεις, λιμένες και τους αλιείς μας, να ελέγχουν την παράνομη μετανάστευση και το οργανωμένο έγκλημα και να εκτελούν κοινωνικό έργο.

Τυχόν ναυπήγησή τους στην Ελλάδα θα προσέδιδε σημαντική προστιθέμενη αξία, ομοιοτυπία, τεχνογνωσία και αναπτυξιακές προοπτικές. Τα ΤΑΠΣ πλεονεκτούν διότι είναι δυνατόν να αναπτύσσονται μονίμως σε όλα τα προαναφερθέντα πελάγη λόγω της ευνοϊκής γεωγραφίας των ημετέρων ακτών, ενώ η Τουρκία ακόμη και αν διαθέτει ανάλογους αριθμούς αδυνατεί να πράξει το ίδιο. Η απόκτηση μεγάλου αριθμού UAV’s, UCAV’s, ΣΚΒ, Κ/Β, επιτρέπει την μείωση του κόστους καθώς και την εγκατάσταση γραμμών παραγωγής και ανάλογης τεχνογνωσίας στην Ελλάδα με προφανές αναπτυξιακό όφελος, στο πλαίσιο αντισταθμιστικών οφελών.

Η πρόταση αποκτήσεως δυνατοτήτων ασυμμέτρου καταστρεπτικού αποτελέσματος δεν υποκαθιστά ή μειώνει τις απαιτήσεις της Δομής των ΕΔ σε βάθος εικοσαετίας αλλά τις συμπληρώνει κατά βέλτιστο και εφικτό τρόπο, σε σχετικά μικρό χρόνο (λεπτομέρειες τις προτάσεως αναλύονται σε σχετική μελέτη του γράφοντος). Εάν υπάρχει πολιτική αντίληψη του εθνικού διακυβεύματος και βούληση ως προς την σκοπιμότητα υλοποιήσεως, είναι δυνατή η εξεύρεση των κονδυλίων ακόμη και με συνδρομή των απανταχού Ελλήνων.

Ταχύπλοα σκάφη με μικρά κατευθυνόμενα βλήματα μπορούν αξιοποιώντας το νησιωτικό περιβάλλον να προξενήσουν καίρια πλήγματα σε κύριες μονάδες επιφανείας.

Η υλοποίηση της προτάσεως σε συνδυασμό με την ευρύτερη προγραμματισμένη ενίσχυση των ΕΔ, θα αποκαταστήσει σε καθοριστικό βαθμό την ισορροπία ισχύος (ιδιαίτερα εάν ανάλογες κινήσεις ακολουθήσει και η Κύπρος, η οποία επιπλέον είναι δυνατόν να αποκτήσει και μικρά Υποβρύχια «τσέπης»).

Η ισορροπία στρατιωτικής ισχύος αποτελεί την ικανή και αναγκαία συνθήκη για πάσης μορφής διαπραγματεύσεις με όρους ισοτιμίας και όχι υπό καθεστώς πιέσεων και εκβιασμών τόσο από πλευράς Τουρκίας, όσο και από πλευράς προθύμων και «αδέκαστων διαμεσολαβητών».

Οι αμυντικές δαπάνες συνοδευόμενες με υγιή επένδυση στην υψηλή τεχνολογία, την έρευνα (π.χ. σύνδεση ΑΕΙ και ΑΣΕΙ με υπαρκτές ερευνητικές ανάγκες της αγοράς) και την εγχώρια αμυντική βιομηχανία, είναι δυνατόν να αποτελέσουν έναν από τους βασικούς εθνικούς αναπτυξιακούς πυλώνες, όπως άλλωστε συμβαίνει σε αρκετά άλλα κράτη αναλόγου μεγέθους.

Το επετειακό έτος του 2021 προτρέπει σε εθνοκεντρική περισυλλογή, αντίληψη και ευθύνη, σε υψηλό φρόνημα, σε καινοτόμες σκέψεις, σε ταχείες αποφάσεις και σε υπερβάσεις, προκειμένου οι επερχόμενοι Έλληνες να κληρονομήσουν κατ’ ελάχιστον ότι παρέλαβε η ζώσα γενεά από αυτούς που έφυγαν φυλάσσοντες Θερμοπύλες.

Comments

 1. Φοβάμαι ότι μόνο τα πολύ απαραίτητα θα προχωρήσουν δηλαδή η FOS στα Μ-2000 και -5, τα ήδη δρομολογημένα προγράμματα της LM (F16V, P3 και MH60) και οι 4 φρεγάτες με την όποια ενδιάμεση λύση.

  Τα Rafale δεν έχουν ακόμα υπογραφεί, μένει να υπογραφούν μαζί με τα όπλα τους.

  Οι εξοπλισμοί για μια ακόμα φορά θα δυσφημιστούν από τις μεθοδεύσεις τους και θα μείνει στην απέξω η εγχώρια βιομηχανία.

  Από τη στιγμή που δεν υπάρχουν αντικειμενικοί στόχοι στην εξωτερική πολιτική και την άμυνα, πώς να υπάρχουν προτεραιότητες στα εξοπλιστικά;

  1. O Εξοσετ ειναι ο αντιπλοικος πυραυλος που θελει αναβαθμιση πρωτα σε ιιιc και μετα επιπλεον αγορα για παρακτιες συστοιχιες. Αναβαθμιση πρωτα και μετα προμηθεια.

 2. Υπερβολή δεν είναι τα 300 ταχεα περιπολικά?
  Αν μιλάμε για σκάφη 20-30 μέτρων, σκάφος και εξοπλισμός κυρίως θα πλησιάσουν τα 10 εκρια,
  Ας πούμε 2,5 δις € μόνο για αυτά τα περιπολικά,
  Που τι θα κυνηγάνε? Πόσο μεγάλος είναι πια ο τουρκικός στόλος? Τι λογική του μπουρλοτιερη Κανάρη είναι αυτή? Με 2μιση δις περνουμε απείρως χρησιμότερα πράγματα, ραφαλ επιπλέον, υποβρύχια, samp με aster30 που θα αναπτυχθούν στα νησιά, himars με atamcs, Lora, και δεν ξέρω τι ακόμα.
  Το Αιγαίο είναι δικό μας έτσι κι αλλιώς. Αν βγει Ενα τουρκικό πολεμικό πίσω από την Ικαρία ειναι περικυκλομενο ετσι κι αλλιώς και αποκομενο από την Τουρκία.
  Ειλικρινά δεν καταλαβαίνω τη θεωρία του αντιναυαρχου.

  1. Νομίζω ότι οι εξοπλισμοί αυτή τη στιγμή «βλέπουν» τη νοτιοανατολική Μεσόγειο και όχι το Αιγαίο. Άλλωστε ακόμη και με τα σημερινά μέσα, το Αιγαίο είναι κλειδωμένο για τα Τουρκικά σκάφη επιφανείας.
   Η προμήθεια των Ραφάλ και οι προσπάθειες του ΠΝ να αποκτήσει πλοία με αεράμυνα περιοχής, δείχνουν ότι το επόμενο βήμα που σχεδιάζει ΥΠΕΘΑ δεν θα είναι η περαιτέρω θωράκιση του Αιγαίου αλλά η περιοχή έξω από αυτό. Εκεί θα παιχθεί άλλωστε το παιχνίδι τα αρκετά επόμενα χρόνια.

  2. @Romeo60
   Συμφωνώ μαζί σου.
   Πιστεύω πως τώρα που θα έρθει η κα Παρλι, καλό θα είναι να παζαρεψουμε τα 12 Ραφαλ που δεν θα πάρει η Κροατία σε μια συμφωνία 12+6,ώστε να συγκροτηθεί όχι μια αλλά δύο μοίρες Ραφαλ. Με αυτό τον τρόπο σε ένα χρόνο θα έχουμε πετύχει αεροπορική υπεροχή.ο,τι πετάει στο Αιγαίο και την αν.μεσογειο θα είναι ξεγραμμενο. Με δεδομένη την ποιοτική υπεροχή του προσωπικού της Π.Α.(κάποτε η πολιτεία πρέπει να κάνει κάτι για να βελτιώσει την ζωή τους)σίγουρα θα έχουμε την ισχυρότερη αεροπορία στην Ευρώπη!!!

  3. Δεν υπαρχει ουτε μια στο εκατoμυριο να κανουν ολα αυτα μονο 2.5 δυς. Και φτασαμε να μιλαμε για υποστυριξη κυπρου και καστελοριζου με κρις κραφτ 10 μετρων εναντιων στο anadolu και στα νεα τουρκικα υποβρυχια? Ναυαρχος δεν ειμαι αλλα ολες οι σοβαρες χωρες αποφασιζουν σε ενα σχεδιασμο στολου και τον ακολουθουν. Αποφασιστηκε οτι απο 14 μοναδες επιφανειας επιπεδου φρεγατας να παμε σε 2 μεκο+300 μικρα σκαφη?
   Εκτος απο φρεγατες χρειαζομαστε και αντικατασταση υποβρυχιων.

   Οχι να βγαινει ο καθενας στα καναλια και να ζηταει οτι του καπνισει.

 3. Οι υπάλληλοι της πρεσβείας και της. ΛΜ δεν έχουν το θεό τους.
  Μόλις ανέβασαν άρθρο του πόσο απαραίτητο μας είναι το λέιζερ στις νέες φρεγάτες του ΠΝ.
  Ποιο είναι το πλοίο που έχει κάνει τις πιο πολλές δοκιμές με συστήματα λέιζερ?
  Μα φυσικά η αλουμινοτρατα.
  Άρα ποιο πλοίο χρειαζόμαστε?
  Μα φυσικά την αλουμινοτρατα.
  Η πονηριά τους είναι άνευ προηγούμενου.

  1. Ναι είναι τελειώς γελοίοι.

   Εδώ και τόσα χρόνια τόσοι σχολιαστές γράφουν για τηνα ανάγκη laser στα νέα πλοία και αυτοί το παρουσιάζουν ως ThinkOutOfTheBox δική τους καινοτόμο ιδέα!
   Τώρα το θυμήθηκαν!

   Και καλά που μου το θύμησες το άρθρο, να πάω να μοιράσω μερικές αρνητικές στα κομματόσκυλα και στους Εφιαλτές.

 4. Χρήσιμες προτάσεις αλλα σε καμια περίπτωση δεν αξίζουν επένδυση τέτοιου ποσού!

  Ο αριθμός των 300 είναι υπερβολικός

  Σίγουρα χρειαζόμαστε ταχύπλοα κρούσης μεταφοράς ειδικών δυνάμεων τύπου CB90 για τα Νησιά

  Η μεταφορά μέσω φουσκωτών με ελάχιστες ικανότητες κρούσης είναι απαράδεκτη
  (ο ,,,#οδοντόκρεμας# θα διαφωνήσει)

  Τώρα τα MANPADS χρήσιμα είναι αλλα ένα F16 μπορεί να βομβαρδίσει με ακρίβεια και με συμβατικές βόμβες εκτος του φακέλου εμπλοκής τους

  Οι επάκτιες επίσης είναι απαραίτητες αλλα πρέπει να υπάρχει και η ικανότητα αναγνώρισης και στοχοποίησης σε μεγάλες αποστάσεις με το ανάλογο δίκτυο C3I/ sensor to shooter

  Σε καμια περίπτωση δεν μπορούν να αντικαταστήσουν το Ναυτικό σε αποστολές επίδειξης σημαίας όπως έγινε πρόσφατα στη Μεσόγειο

  1. @CK

   Tι εννοεις πρέπει να υπάρχει και η ικανότητα αναγνώρισης και στοχοποίησης σε μεγάλες αποστάσεις ;

   Η αναγνωριση δεν ειναι προβλημα. Βγαζουμε μια NAVTEX στην οποια κηρυσσουμε εμπολεμη ζωνη ολη τη θαλασσα ανατολικως Κρητης και Δωδεακανησων, ωστε να παρουν δρομο οι ουδετεροι, και μετα βαραμε στο ψαχνο ο,τι επιπλεει. Για τη στοχοποιηση δεν ξερω, ισως υπαρχει καποιος περιορισμος σε μεγαλες αποστασεις λογω της καμπυλοτητας της Γης. Αλλα και αυτο φανταζομαι οτι λυνεται.

   Αυτη η καραμελα με την Ανατολικη Μεσογειο πρεπει καποτε να σταματησει. Αν δεν μπορουμε να παμε στα 12 ν.μ. στο Αιγαιο, τοτε μαλλον δεν μπορουμε να παιξουμε και στην Ανατολικη Μεσογειο, και αν παιξουμε, θα παιξουμε μονο με υποβρυχια.

   Και δεν καταλαβαινω ποιά χρησιμοτητα εχει τελος παντων αυτη η «επιδειξη σημαιας». Θα σκιαχτει ο Τούρκος και θα βαλλει την ουρα στα σκελια μολλις δει τα πλοια μας να αρμενίζουν περηφανα με υψωμενη τη γαλανολευκη εξω απο το Καστελλοριζο; Δε νομιζω.

   Βεβαιως χρειαζομαστε καποιες συγχρονες κορβετες/φρεγατες, αλλα για ανθυποβρυχιακη αμυνα, οχι για επιδειξεις σημαιας και ναυμαχιες τυπου Ελλης ή Γιουτλάνδης.

   1. Εννοώ ότι πρώτα πρέπει να εντοπίζεις ότι κινείται στη περιοχή που ελεγχεις και αυτά που εντοπίζεις πρέπει να αναγνωρίζεις τι στόχοι είναι: Είναι τουρκικη φρεγάτα η εμπορικό
    κρουαζιερόπλοιο ψαράδικο γκαζάδικο πολεμικό πλοίο τρίτης χώρας και δεν συμμαζεύεται
    Υπάρχουν και τα AIS αλλα δύσκολα να γίνει βολή χωρίς 100% επιβεβαιωμένη αναγνώριση
    Εντός του Αιγαίου οι αποστάσεις είναι μικρές και (πρέπει να) έχεις και δίκτυο επιτήρησης/Λιμενικό Παρατηρητήρια οποτε είναι πιο εύκολα τα πράγματα!
    Για ανατολική μεσόγειο θέλεις αλλα μέσα-UAV είναι ένα από αυτά
    Υπάρχει και αυτό το Over the Horizon Radar που υποτίθεται πως κτίζεται στη Κρήτη με τους Ισραηλινούς αλλα δεν ξέρουμε εάν προχωράει και εάν γίνει ποτε επιχειρησιακό

    Επίδειξη σημαίας είναι να κατεβάσεις τα πλοία σου απέναντι στα δικά τους όπως και έγινε
    Εάν είχαμε μονο επάκτιες συστοιχίες και όχι πλοία τι θα κάναμε?
    Θα αρχίσαμε να τους ρίχνουμε πυραυλους?

    Δυστυχώς έχει χαθεί η μπάλα με το Ναυτικό:
    Από ότι έδειξε η πρόσφατη ακύρωση του διαγωνισμού για τα Ναυπηγεία κάποιοι εξακολουθούν να σπρώχνουν προς συγκεκριμένη κατεύθυνση !

    Ανασχηματισμός έρχεται οποτε όλα στον αέρα εάν αλλάξει η ηγεσία στο ’μυνας μαζί και τα [email protected]!!

 5. διαφωνώ με τον γράφοντα ,με εξερεση τα uav και τα ταχεία σκαφη …ΕΔΩ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΦΡΕΓΑΤΕΣ,ΥΠΟΒΡΙΧΙΑ ,ΠΥΡΑΥΛΑΚΑΤΟΥΣ,ΤΑΝΚ,ΤΟΜΠ, η αεράμυνα χρειάζεται αναβάθμιση…. τορπιλεσ,καινουρια αεροσκαφη,καινουρια οπλα για τα VIPER,ΤΟΥΦΕΚΙΑ,κρανη,εκπαιδευτικα αεροσκαφη,πλοια υποστήριξης,,αναβαθμηση τα Leopard 2a4,1a5,leonidas!!!!!
  AYTA KAΛΟΙ ΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΩΣΤΗΖΟΥΝ ΚΟΝΤΑ ΣΤΑ 20+ ΔΙΣ!!!!!!!!
  ΚΑΙ ΕΣΕΙ ΜΟΥ ΜΕΙΛΑΤΕ ΓΙΑ »ΜΠΙΧΛΗΜΠΙΔΙΑ» ……

 6. UAV σε μεγάλο αριθμό και μετα ζεύξη δεδομένων στο πυροβολικό το.όποιο πρέπει επιτέλους να έχει έναν πύραυλο εδαφους-εδαφους με δυνατότητα εδάφους- θαλάσσης που να είναι φτηνός να τον συμπαραγουμε μαζικά και να μπορεί να χρησιμοποιηθεί απο ελαφρές πλατφόρμες με εμβέλεια στα 100χλμ να μπορεί να το χρησιμοποιούμε και ως αντιπυροβιλικο όπλο.
  Τώρα πόσο δύσκολο είναι να συνεργαστούμε με Ισραήλ ή Κίνα ή Σερβία για την αγορά τεχνογνωσίας κλπ κλπ ένας θεος ξέρει .
  Τέλος μια είναι η επόμενη προτεραιότητα μετα τα της Αεροπορίας ,ΠΡΈΠΕΙ να συμπεράνουμε το IRON DOME και το SEA DOME δεν υπάρχει άλλη λύση πως να το κάνουμε , όταν χώρες σαν το Ιράν και την Τουρκία θα χρησιμοποιήσουν το πυροβολικό τους για να χτυπήσουν τον άμαχο πληθυσμό ως πράξη ασκήσεως πίεσης στην πολιτική ηγεσία να παραδοθεί Δυστυχώς δεν υπάρχει άλλη λύση για την τσέπη μας και τις ανάγκες μας.

  Εάν κάποιος έχει καλύτερη λύση ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΗ ας μας το πει να το συζητήσουμε .
  Τους απλούς πολίτες στα νησιά μας πρέπει να προστατεύσουμε άμεσα .

  1. Δυσκολο δεν ειναι οταν δε παραγεις βιδα απλα δινεις χρηματα, ας παρουν αδεια παραγωγης για BORA και Lazar αλλα καποιοι προτιμανε τα καμπριο Μ110 και Μ113 που δεν εχουν καμια τυχη στο πεδιο της μαχης( και το ξερουν πολυ καλα για Μ113 ) ΑΛΛΑ ΟΥΤΩΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΣΙΠΑ ΕΠΑΝΩ ΤΟΥΣ ΕΚΕΙ ΣΤΟ ΣΞ.

 7. @Romeo60
  Όπλα κατευθυντικής δέσμης ξεχάστε τα για τα επόμενα 10 έτη. Δεν έχει ξεπεραστεί το πρόβλημα με τις απαιτήσεις των πολλών MW, με τις ανάγκες συντήρησης & εγκατάστασης τους κ.ο.κ. Επίσης, υφίστανται, περιορισμοί λόγω καιρικών συνθηκών. Και, ακόμα κι αν υποθέσουμε ότι προτείνεται η σακαράκα θαλάσσης στο ΠΝ ΔΕΝ υπάρχει περίπτωση αποδέσμευσης ενός τέτοιου «εξωτικού» όπλου από τις Η.Π.Α. στη χώρα μας. Το USN με την LM που παλεύει να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα και πειραματίζεται με τα πλέον νεότευκτα LCS του, όμως δεν πείθει. Το ίδιο παραμύθι ξεκίνησε η LM με τα F16 πρόσφατα (…)
  [ βλ. Tactical Airborne Laser Weapon System” (TALWS) ]

  1. Θα μας τους πουλήσουν?
   Ο στόλος των F16 στερείται ικανού αριθμού σύχρονων stand off a-g ,a-s οπλων
   Έχει γραφει πως ότι έχουμε μόλις που επαρκεί για την εξουδετέρωση δυο αεροπορικών βάσεων των γειτόνων
   (Τυχαίο? Δεν Νομίζω όπως λέγανε σε μια πετυχημένη διαφήμιση!!!)

   1. Τι σόι «στρατηγικό σύμμαχοι» είναι αν δεν μας δίνουν? Αν δεν τους αρέσουν τα λεφτά μας υπάρχουν και οι exocet, απλά έχουμε λιγότερους φορείς.

    1. Αυτά σκέφτομαι περί των iso -αποστασητων και γράφω πως πρέπει να αυξηθεί ο αριθμός
     των -5 με μεταχειρισμένα από Γαλλία η από UAE
     Επιπλέον RAFALE δύσκολο έτσι όπως πάνε τα οικονομικά
     Και τα EGM με μερικό εκσυχρονισμό θα μπορούσαν να βοηθήσουν
     Οι Ινδοί τα έχουν εφοδιάσει με τα SPICE και με αυτά μπορεί να έχουν μεγάλη χρησιμότητα

     1. Πάλι βέβαια δεν λύνεται εντελώς το πρόβλημα, γιατί η «γαλλική» βάση είναι η τανάγρα, οπότε υπάρχει χωροταξικό πρόβλημα. Από την άλλη αν εφοδιάζαμε τα f16 της Κρήτης με αντιπλοϊκούς μεγάλης εμβέλειας θα καλύπταμε μεγάλο μέρος της ανατολικής μεσογείου, χωρίς να χρειάζεται να δεσμεύσουμε στόλο.

     2. Ναι τώρα έχουμε …αποτροπή με τους AGM65G!!

      Για αρκετά χρονια επιχειρούσαν MIRAGE F-1 από Ηράκλειο

      Τα F4E πρέπει να φύγουν οποτε και η Ανδραβίδα θα είναι άδεια

      Μακάρι να παίρναμε anti ship missile για τα F16 (HARPOUN,JSM,…) αλλα τα βλέπω και αυτά όπως τα AB τ ου ναυτικού!!

      Κακώς υπογράψαμε για εκσυχρονισμό των χωρίς να κλείσουμε και τα όπλα

 8. Όταν έφτασα στο ότι με άλλα 2,5 δις… άρχισα να φρενάρω το διάβασμα, τι άλλο θα πάρουμε για το ναυτικό μετά από P3, Romeo, τορπίλες, ΤΠΚ, υποβρύχια, ΜΕΚΟ up και νέες φρεγάτες, αλλά λέω ας προχωρήσω.

  Μετά υπάρχει η πρόταση για δύο επάκτιες συστοιχίες στο Ιόνιο, ΟΚ, λεφτά τρέχουν από τα μπατζάκια μας εδώ δεν έχουμε σε κρίσιμα σημεία, θα βάλουμε στο Ιόνιο, όπου θεωρητικά καθαρίζει το πυροβολικό και η αεροπορί. Εεεε όταν έφτασα στο 300 σκάφη και μετά και άλλα σκάφη και άλλα σκάφη, σόρρυ αλλά σταμάτησα.

  Απλά δεν συμφωνώ, και πόσο με τέτοια μεγέθη και αριθμούς.

  Τέτοιοι αριθμοί ισχύουν όταν είσαι γυμνός και προσπαθείς να αντιμετωπίσεις μια διαπλανητική δύναμη, είναι αυτό που ίσως σκέφτεται το Ιράν για να αντιμετωπίσει το ναυτικό των ΗΠΑ.

  Εμείς ούτε γυμνοί είμαστε στην θάλασσα, ούτε έχουμε απέναντι μια διαπλανητική δύναμη, ενώ παράλληλα και μην το ξεχνάμε έχουμε και την αεροπορία. Μπορεί παλιά οι πυρπολητές να είχαν νόημα, αλλά σήμερα σε καθεστώς πολέμου τον «σύγχρονο» πυρπολητή θα τον έχει πιάσει το ραντάρ του πλοίου άμεσα και θα τον έχει θερίσει με τα πολυβόλα του, ούτε πύραυλο δεν θα ρίξει για να μην ξοδευτεί… Αν ένα πλοίο μπορεί να αναχαιτίσει έναν Exocet, δεν νομίζω ότι θα τον βγάλει νοκ άουτ ένας «πυρπολητής» ενώ αν δεν μπορεί να αναχαιτίσει έναν Exocet, στέλνω τον exocet να τελειώνω. Θέλουμε 2-3 καράβια καλά στις επακουμβήσεις και τα τζαρτζαρίσματα σε ειρηνική περίοδο, μερικές καλές ΑΑ φρεγάτες. Άπό όλα όσα διάβασα, θα έπαιρνα 3-4 επάκτιες, drones έτσι και αλλιώς θα πάρουμε σιγά σιγά και τέρμα.

  (βρε βρε παιχνίδια του μυαλού, θυμήθηκα τώρα μια απάντησή μου σε αναγνώστη όταν μας είπε κοροϊδευτικά ναυάρχους του πληκτρολογίου…)

   1. Και κάτι ακόμη. Αν και δεν συμφωνώ με το μοντέλο του να πάρουμε 100άδες μικρά σκάφη εν ειδη καμικάζι κτλ, ίσως θα μπορούσε να ήταν χρήσιμο κάτι άλλο (ίσως, δεν είμαι και σίγουρος αλλά ίσως είχε χρησιμότητα).

    Επειδή τα νησιά (αλλά και στα παράλια της ηπειρωτικής χώρας) υπάρχουν ιδιώτες με ταχύπλοα τα οποία είναι χιλιάδες, εκ των οποίων εκατοντάδες είναι πάρα πολύ καλά, ενώ φυσικά υπάρχουν και τα διάφορα υπεργρήγορα επιβατικά τζετ, ίσως θα είχε νόημα να υπάρχει μια πλατφόρμα στην οποία να τα παρακολουθεί (σαν ένα είδος αποθέματος που να το ενδιαφέρει, και όχι που βρίσκεται το καθένα συνέχεια) το ΠΝ και γιατί όχι να εντάξει γενικά το απόθεμα αυτό στην στρατηγική του σε περίπτωση σύγκρουσης.

    Χωρίς πολύ κόπο, χωρίς αυτό να είναι η επιτομή της στρατηγικής απλά να μπορούσαν να είχαν πχ κάποιες κατηγορίες σκαφών ανάλογα με την ταχύτητα και τον κόσμο που μπορούν να πάρουν, καθώς και στοιχεία επικοινωνίας. Θα μου θύμιζε λίγο το αρχείο με τα φορτηγά ΔΧ για τα οποία μπορούσε να προχωρήσει το δημόσιο σε επίταξη (για να καλύψει κενά σε δικό του υλικό αν ποτέ χρειαστεί)

    Και να πω την αλήθεια, ακόμη θυμάμαι τις ιστορίες που διηγούνταν οι τούρκοι κομμάντος που είχαν πάει στα Ίμια, που έλεγαν ότι «επίταξαν» ταχύπλοο και είχαν πάρει προμήθειες από απλά μαγαζιά πριν φύγουν, με δικά τους λεφτά (που μου είχε φανεία πολύ χύμα, σαν να βλέπω καμιά ταινιά/παρωδία για τον στρατό)

 9. Και μια απορία. Ο τίτλος του άρθρου είναι:

  «Ο γρίφος στις προτεραιότητες των εξοπλισμών»

  Δεν κατάλαβα και πολύ το περιεχόμενο του άρθρου σε σχέση με τον τίτλο, τι θέλουμε να πούμε?

  Ότι υπάρχει κάποιος γρίφος γιατί δεν έχουν καλές προτεραιότητες, και βάζουμε πιο πάνω από τις άλλες προτεραιότητες το να φτιάξουμε μερικές εκατοντάδες σκαφάκια να αλωνίζουν το Αιγαίο? Επίσης τα σκαφάκια αυτό που έχουν και σχετικά μικρό μέγεθος τι θα κάνουν όταν έχει θάλασσα? Γιατί όταν κάποτε έλεγα μήπως πάρουμε μερικές Saar 6 μου έλεγαν στην Ελληνική θαλασσα δεν θα μπορεί κτλ κτλ. Δεν θα μπορεί αυτό και θα μπορούν τα σκαφάκια?

 10. Απο τις καλυτερες τοποθετησεις που εχω διαβασει. Εξαιρετικος ο Αντιναύαρχος ε.α. Β. Μαρτζούκος .
  Ελπιζω ναυαρχε να ακουγεται η φωνη σας σε επιτελείς που θα λαβουν αποφασεις.

 11. 1) Τα 300 μικρά σκάφη να τα κάνει τι? Για το λιμενικο?

  2) Manpads αν δεν κάνω λάθος εχουν ολα τα σώματα και σε ικανες ποσότητες. Αυτα ομως ειναι ικανα για προσβολές αεροσκαφών-ελικοπτερων που… πεταν σχεδον απο πάνω μας. Τι ακριβως θελει να κάνει?

  3) Πυρπολικα? Εμμμ, αμα εχει κανεις σωρεία πυραύλων αυτονομης καθοδογησης με πολλαπλασιες ταχύτητες και ικανότητα αναγνωρισης στοχων, τερματικων ελιγμων κλπ ή οταν έχει κανεις τορπιλες νεας γενιας…. γιατι να ασχοληθει κανεις με ενα αργοκινητο (συγκριτικα) zodiac με τηλεκατευθυνση?

 12. Kαλά η Π&Δ έχει ξεφύγει εντελώς, γράφει σήμερα για lcs με λεϊζερ για το ΠΝ. Δε ξέρεις, να κλάψεις ή να γελάσεις …
  Ο πεινασμένος καρβέλια ονειρεύεται. Όπλο λεϊζερ δε πρόκειτε να δούμε τα επόμενα 30 χρόνια στον τόπο μας και όταν έρθουν οι lcs θα είναι ιστορία.
  Και ξανά…lcs και mmsc δε κάνουν γι’αυτά που θέλει το ΠΝ. Μεγάλη αμαρτία αν πάμε σ’αυτά.

  1. 1) Λέηζερ θεωρώ ότι θα δούμε εντός της επόμενης 10ετίας, αν πει κάποιος ότι θα πλοία θα παραδοθούν σε 5 χρόνια, σε άλλα 5 το λέηζερ θα είναι το hot topic

   2) Φυσικά όμως το (1) είναι άσχετο με τις MMSC & LCS, γιατί αυτές δεν θα μπορούν να φέρουν λέηζερ αξιώσεων, αυτό θα μπορούν να το φέρουν οι FFGX για αυτό και στις προδιαγραφές τους είναι η ικανότητα παραγωγής σημαντικής ενέργειας που φυσικά χρησιμεύει και για λέηζερ αλλά και για σύντομη ηλεκτροκίνηση ώστε να μην το ακούνε τα υποβρύχια.

 13. Για πολλούς λόγους δε συμφωνώ με τις θέσεις του Ναυάρχου. Το Ελληνικό ΠΝ δεν είναι Ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης! Και το βαπτιζόμενο ως Clear & Present Danger δε βρίσκεται στην Αδριατική … αλλά στο Αιγαίο με έμφαση την περιοχή του Καρπάθιου!

  Με τα ως τώρα διαθέσιμα στοιχεία & τις εκτιμήσεις περί διάθεσης συγκεκριμένων πόρων πιστεύω πως

  •Το Κράτος χρειάζεται να εξοπλίσει καλύτερα τους Αμφίβιους Καταδρομείς π.χ. με CB90 που θα συνδράμουν στο Αιγαίο το ΠΝ σε ανορθόδοξες επιχειρήσεις ( καλά τα RAFNAR αλλά λίγα και όχι CB90 ).

  Το ΠΝ συγκεκριμένα…
  •οφείλει να εξεταστεί στα σοβαρά τον τομέα των πολυηχητικών αντι-πλοϊκών πυραύλων. ( είμαστε απόντες από τις εξελίξεις ).

  •Πρέπει να βελτιώσει την υποδομή του συνόλου των επίγειων μέσων επιτήρησης και να εισάγει το link 16 στοχευμένα σε ορισμένα μέσα του. ( κάποιες ενέργειες γίνονται / δεν έχουν ευοδωθεί )

  •Πρέπει να επιμείνει στην ανάπτυξη και παραγωγή αυτόνομων inteceptors για τα παράκτια ύδατα ή και αυτόνομων σκαφών με ικανότητα άμεσης και μαζικής στρώσης θαλάσσιων ναρκοπεδίων ( area denial και με αυτόν τον τρόπο ).

  •Να επιδιώξει στην παρούσα φάση τη ναυπήγηση ακόμα 2 U-214. 4 σκάφη U-209 πλησιάζουν τα πεντήκοντα έτη.

  •Να ακολουθήσει την πρόταση της SAAB για τις ΜΕΚΟ 200ΗΝ.

  •Να αναβαθμίσει τα CIWS PHALANX σε Block 1B Baseline 2 όπου εφικτό.

  •Να εξετάσει την απόκτηση GOWIND 3100 εάν οι συζητήσεις για τις FDI βαλτώσουν.

  •Να εξετάσει την απόκτηση 2 FREMM από τη Γαλλία (ουδείς χάνει να προσπαθήσει, έστω και υπάρχουν λίγες ελπίδες).

  •Να προχωρήσει με την απόκτηση των Schiebel Camcopter S-100 ( πολλά έτη το γράφω σε fora / παραδόξως κάτι κινείται ).

  •Να συνεχίσει να επενδύει στη συνεργασία του με την ΠΑ.

  •Να αναβαθμίσει τις λιμενικές του εγκαταστάσεις στην Κρήτη αλλά και στη Σαλαμίνα.

  •Να ασχοληθεί στα σοβαρά επιτέλους με τα 4 ZUBR ( κατ’ εμέ πρόκειται για πολύτιμα σκάφη που έχουν αδικηθεί )

  •Να εξετάσει τη ναυπήγηση 3 ακόμα σκαφών της κλάσης Super Vita με πιθανώς πιο σύγχρονα συστήματα / όπλα.

  •Να εντάξει στους κόλπους του όπλα της MBDA (ASTER 30 κ.ο.κ.).

  •Να δει πώς θα αξιοποιήσει τα Dauphin του ΛΣ.

  1. @Γ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ
   Όλες οι αναφορές σας ενδιαφέρουσες.
   Θα σταθώ στα εξής που γράφετε και θα ήθελα να δω στο ΠΝ:
   1). Δύο 2 U-214 ακόμα / 2). Τρία ακόμα σκαφών της κλάσης Super Vita με πιθανώς πιο σύγχρονα οπλικά συστήματα / 3). Απόκτηση GOWIND 3100 εάν οι συζητήσεις για τις FDI δεν καρποφορήσουν και 4). Απόκτηση πολυηχητικών αντι-πλοϊκών πυραύλων.

  2. Συμφωνούμε 1 προς 1….

   Τα ZUBR που τα θυμηθηκες? Επειδη ειναι πολυτιμα και μοναδικά στο ειδος τους, θα επρεπε και να συντηρηθουν αλλα και να εκσυγχρονιστουν (δυτικοποιηθουν σε καποια πράγματα: radar, επικοινωνιες, phalanx). Το ιδιο ισχυει και για τον υπολοιπο παρατημενο αποβατικο στολο. Επίσης θα επρεπε να σχεδιάζεται η αντικατάσταση τους με κάτι αλλο μεσοπρόθεσμα.

 14. Με την παραδοχη οτι θα καταληξουμε τελικα στις belharra και θα βρουμε το κατάλληλο πρόγραμμα χρηματοδότησης που θα εκτείνεται πχ σε μία δεκαετία. Δεδομένων και των υπόλοιπων αναγκων τις οποιες σύντομα θα χρειαστεί να καλύψουμε, δεν θα ηταν καλό να προσθέσουμε στο πακέτο 3-4 scorpene και μια ακόμα μοιρα rafale ωστε πετύχουμε καλύτερες τιμές ανα μοναδα;

 15. Διάβασα το άρθρο για λέιζερ και την διαφήμιση ακόμη μια φορά για τις αλουμινότρατες και πραγματικά οι άνθρωποι εκεί δεν έχουν ταβάνι στο ποσό χαμηλά θα ξεπέσουν ακόμη….
  Με τον αντί ναύαρχο διαφωνώ, δεν έχουμε το ίδιο δόγμα με το Ιράν, ούτε αντιμετωπίζουμε τις Η.Π.Α
  Ναι για τα drone’s, ναι για spike και στην ποσότητα που αναφέρει πρέπει να γίνει με συμπαραγωγή ώστε να αποκτηθεί τεχνολογία και τεχνογνωσία.
  Καλημέρα και καλή χρονιά!!

 16. Έχω εξαρχής μια αλλεργία σε άρθρα αποστράτων που περιφέρονται ως «μετά χριστον προφήτες». Ξεκίνησα να διαβάζω το άρθρο με επιφύλαξη.

  Στα 300 (!) περιπολικά σταμάτησα.

  Καλά να περνάει ο συνταξιούχος ναύαρχος.

  1. Το ίδιο έχω γράψει και εγώ στην πτήση σε άλλον φίλο και η απορία είναι όταν ήταν εν υπηρεσία τα λέγανε η φοβότανε να μιλήσουν μη δεν προχωρήσει η καριέρα τους ? Ρητορική ερώτηση μονάχα οι ίδιοι γνωρίζουν.

   1. Για να μην παρεξηγηθώ δεν μιλάω για τον Κ. Β. Μαρτζούκος αλλά αυτή η συνήθεια να βλέπεις άρθρα απόστρατων που όταν ΄ηταν εν ενεργεία δεν είχαμε ακούσει ποτέ την άποψη της. (τουλάχιστον δημόσια)

 17. Το άρθρο μου έχει αναρτηθεί λανθασμένα, δεδομένου ότι παραλείπεται η αγορά 40 UAV’s, 20 UCAV’s και 830 UAV’s τύπου «ΚΑΜΙΚΑΖΙ» με το ίδιο ποσό των 2.5 δις €.
  Απαντώντας σε κάποιο σχόλιο, θεωρώ ότι ο αριθμός των 300 μικρών σκαφών μόνιμα ανεπτυγμένων εκεί που πρέπει, δεν είναι υπερβολικός εάν κανείς λάβει υπ’ όψιν την γεωγραφία (6000 νησιά), τα πελάγη προς κάλυψη, τα έργα που αναλαμβάνουν και τις τακτικές που θ ακολουθούν. Ενδεικτικά για τον ίδιο λόγο το Ιράν διαθέτει άνω των 1500 μικρών σκαφών για την ευρύτερη περιοχή των στενών του Ορμούζ στον Περσικό Κόλπο.
  Β. Μαρτζούκος

  1. Θα σας δώσω συγχαρητήρια για το άρθρο σας αν και διαφωνώ ριζικά με αυτό στον
   αριθμό που μας δίνετε δηλαδή στους αριθμούς.

   Εδώ αγαπητέ ναύαρχε δεν έχουμε φτιάξει ένα σχέδιο για την μεταφορά ενισχύσεων με
   τα χιλιάδες ταχύπλοα σκάφη αναψυχής!

   Ξέρετε πολύ καλά πώς τα σχέδια αφορούν την μεταφορά ενισχύσεων με τα επιβατικά
   οχηματαγωγά της ακτοπλοίας που θα μεταφέρουν της ενισχύσεις βράδυ στα νησιά!
   Αν μα χτυπήσουν 4 από αυτά και τα βυθίσουν θα χάσουμε 2.000 στρατιώτες και τον πόλεμο.

   Η συνοδεία θα είναι μια φρεγάτα S και μια πυραυλάκατος Ρουσέν.
   Αυτά εσείς τα ξέρετε καλύτερα από εμένα.

   Θα διαβάσετε παρακάτω πως ξέρω και εγώ πολλά ίσως περισσότερα από εσάς αλλά το
   Ναυτικό δεν θέλει της γνώσεις μου και την βοήθεια μου.

   Βοηθήστε να τους δώσω όσα ξέρω να τα μάθουν κάτι μπορεί να αξιοποιηθεί από αυτά!

  2. Κυριε Ναύαρχε, σας συγχαιρω διοτι προτειμετε λογικα πραγματα, προσαρμοσμενα στη γεωγραφια του Αιγαιου, και οχι φαραωνικα προγραμματα πλοιων του 1 δισ. εκαστο. Η γενικοτερη ιδεα ειναι πολυ σωστη.

   Ωστοσο εχω τη γνωμη ο αριθμος των 300 ΤΑΠΣ ειναι μη ρεαλιστικος. Και δεν ειναι μονο το κοστος. Αν το καθενα εχει 10 ατομα πληρωμα, θελουμε 3000 ανδρες να τα επανδρωσουμε, δηλαδη το προσωπικο μιας ολοκληρης ΑΔΤΕ, ή μιας Ταξιαρχιας Ειδικων Δυναμεων. Πού θα τους βρούμε; Δεν ειμαστε το Ιράν των 80 εκατομμυριων, με τους δεκαδες χιλιαδες Καταδρομεις.
   Πολυ σωστη η προταση για αφθονα φθηνα drone-καμικάζι, (τα οποια μπορουμε να κατασκευασουμε και μονοι μας). Ομως η προταση για 60 «κανονικα» UAV/UCAV μου φαινεται μη ενδεδειγμενη απο οικονομικης πλευρας. Δεν ειναι φθηνα πραγματα αυτα, κανουν καπου 10 εκατομμυρια εκαστο. Και ουτε υποκαθιστουν το μαχητικο αεροσκαφος. Να παρουμε, αλλα σε λογικους αριθμους.

   Ο στοχος του αντιπαλου δεν ειναι μονο να καταλαβει νησια, μπορει ακομα καλυτερα να καμψει τη θεληση μας να αντισταθουμε σποκλειοντας τα απο θαλασσης, και το κυριο εργαλειο προς τουτο ειναι τα υποβρυχια. Τι θα μας πονεσει περισσοτερο, η καταληψη μιας βραχονησιδας ή ο ναυτικος αποκλεισμος της Λεσβου; Κατα την προσωπικη μου γνωμη μου το καλυτερο που θα μπορουσαμε να κανουμε αυτην την ωρα ειναι η αμεση αγορα 4 Gowind 2500 ή αλλου παρομοιου πλοιου, εναντι 1.2 δισ. ευρω, ωστε να επιτυχουμε ταχεια, αποφασιστικη και οικονομικη ενισχυση των δυνατοτητων μας, ιδιως των ανθυποβρυχιακων.

 18. Προδιαγραφές μάχης πολεμικού πλοίου ειδικά σχεδιασμένου για την Ελλάδα, έβδομο μέρος. Εδώ λαμβάνουμε υπόψιν όλα τα σενάρια προσβολής του πλοίου από εναέρια, θαλάσσια και επίγεια συστήματα. Αν δηλαδή είναι ικανό να τα αντιμετωπίσει και τι οπλικά συστήματα πρέπει να έχει για να το κάνει.

  Προσοχή δεν κάνουμε σύγκριση μόνο με την συγκεκριμένη Γαλλική φρεγάτα, όλες έχουν σοβαρό πρόβλημα. Έχουν λανθασμένη σχεδίαση και είναι ακατάλληλες για εμάς.

  Στο πρώτο μέρος αποδείξαμε πως το πανάκριβο Γαλλικό μας πλοίο, απέτυχε σε σύγκριση με μια παλιά σχεδίαση. Μπόρεσε να χτυπήσει μόνο 2 Τουρκικά πλοία, ενώ το παλιό Ιταλικό αντιτορπιλικό βύθισε 4.
  Στο δεύτερο μέρος είδαμε πως το πανάκριβο γαλλικό πλοίο, απέτυχε να γλυτώσει από τους πυραύλους που εξαπέλυσαν εναντίων τα αεροσκάφη. Ενώ η βελτιωμένη σχεδίαση του ιταλικού αντιτορπιλικού τα κατάφερε και αντιμετώπισε 8 πυραύλους!

  Στο τρίτο μέρος είδαμε πως το πανάκριβο γαλλικό πλοίο απέτυχε να γλυτώσει από πυραύλους που εξαπέλυσαν εναντίων τα εχθρικά πλοία. Ενώ η βελτιωμένη σχεδίαση του ιταλικού αντιτορπιλικού τα κατάφερε και αντιμετώπισε 8 πυραύλους επιφανείας.

  Στο τέταρτο μέρος είδαμε πως το πανάκριβο Γαλλικό πλοίο απέτυχε. Όπως απέτυχε και κάθε άλλη σχεδίαση που δεν είναι ειδικά σχεδιασμένη για το Ελληνικό θαλάσσιο χώρο και για της ειδικές συνθήκες πολέμου. Το τονίζω αυτό που δεν έχουν καμία σχέση με τον πόλεμο στην ανοιχτή θάλασσα, σε πέντε σενάρια έχει αποτύχει και έχει βυθιστεί!

  Αν βάζαμε στην θέση τους τα πλοία που έχουμε τώρα, μόνο τα Έλλη, Λήμνος είχαν της περισσότερες πιθανότητες επιβίωσης! Όπως θα δούμε σε όλα τα σενάρια μόνο αυτά έχουν, λόγο μεγάλης ταχύτητας, στιγμιαίας επιτάχυνσης και οπλισμού από δυο πυροβόλα των 76 χιλιοστών και δυο αντιπυραυλικά συστήματα.. Οι ΜΕΚΟ όχι!

  Αποδείξαμε πως το αντιπυραυλικό σύστημα RAM δεν κάνει για εμάς! Αν διαβάζαμε της οδηγίες και της πραγματικές δυνατότητες θα τραβάγαμε τα μαλλιά μας! Καλό σαν ΑΑ όχι σαν αντιπυραυλικό σύστημα, δεν είναι MICA VL! Πρέπει να ξέρουμε πως οι πύραυλοι έχουν μειονεκτήματα και προβλήματα. Ξέρουμε και γράφουμε για τα προβλήματα των ραντάρ και τα μειονεκτήματα τους. Τι ξέρει ένας ναυπηγός από αυτά που ανέφερα; Τίποτα απολύτως.

  Στο πέμπτο μέρος αποδείξαμε πως η μεγαλύτερη απειλεί για ένα πολεμικό πλοίο, είναι πολλά μικρά ταχέα σκάφη με πυραύλους. Το μικρό μέγεθος των πυραύλων δυσκολεύει την αντιμετώπιση τους αλλά οι πλειοψηφία επιμένει, αφού το πλοίο έχει ένα τόσο υπερσύχρονο ραντάρ νομίζουν πως τα κάνει όλα! Λάθος μέγα λάθος! Το ραντάρ Sea Fire κάνει την δουλειά του, τι θα κατευθύνει όμως στους στόχους που βλέπει; Σε πόσα οπλικά συστήματα; Σε 3 η γαλλική φρεγάτα, σε 9 η βελτιωμένη σχεδίαση του ιταλικού αντιτορπιλικού είναι το ίδιο πράγμα; Αναρωτηθείτε μόνοι σας.

  Τώρα θα κάνουμε μια διαφορετική σύγκριση η Γαλλική φρεγάτα [email protected], το καταδρομικό TICO, ενάντιων του βελτιωμένου σχεδίου του αντιτορπιλικού Durand de la Penne. Με μεγαλύτερος μήκος από τα 147 στα 165 μέτρα, μεγαλύτερο πλάτος από τα 16,1 μέτρα στα 16,5 μέτρα και εκτόπισμα από 5560 σε 6700 τόνους, με πυραύλους Άστερ- 30 ή SM-2 με το ίδιο ραντάρ κλπ. Η μεγέθυνση γίνετε για να μπουν πύραυλοι πίσω από το πυροβόλο των 127/54 χιλιοστών και γιατί θέλουμε χώρο για κάτι ακόμα. Στο μεγεθυνόμενο σχέδιο του ιταλικού αντιτορπιλικού όπως έχουμε πει, βάζουμε τον ίδιο αριθμό πυροβόλων και προσθέτουμε 4 μιλένιουμ των 35 χιλιοστών. Δυο επάνω και πίσω από τον θάλαμο διακυβέρνησης και δυο επάνω και πίσω από το πυροβόλο των 76 χιλιοστών στην πρύμνη. Βάζουμε δεύτερο ιστό στο πίσω μέρος όπως έχουν οι φρεγάτες S και εκεί βάζουμε ένα φτηνό ραντάρ με εμβέλεια τα 200 χιλιόμετρα, συν τα συστήματα ελέγχου πυρός τα γνωστά STIR. Αν θέλετε τα ίδια και ακόμα καλύτερα και περισσότερα, μπορεί να κάνει η νέα σχεδίαση των 10.000 τόνων του Ιταλικού Αντιτορπιλικού.

  Τα σενάρια μας είναι δυο προσβολή από ελικόπτερο και από πυραυλάκατο. Ξεχάστε ότι ξέρεται και ότι έχετε διαβάσει για να ξεκινήσουμε. Το διαφορετικό Ελληνικό γεωγραφικό περιβάλλον με τα χιλιάδες νησιά και της βραχονησίδες, μας δίνουν την δυνατότητα εκατοντάδων διαφορετικών επιλογών για να επιτεθούμε, να αμυνθούμε και για να στήσουμε ενέδρα. Η προσβολή της νηοπομπής μπορεί να γίνει με τρόπους που δεν πάει ο νους μας! Η πιο εφυές σκέψη που δεν την γνωρίζει ο αντίπαλος, μπορεί να κρίνει τον πόλεμο! Σε έναν σύντομο πόλεμο οι περισσότερες απώλειες μετράνε. Εδώ εξετάζουμε της δυνατότητες προσβολής μόνο για πλοία, μετά θα αναφερθούμε στα αεροσκάφη και θα τελειώσουμε στον στρατό ξηράς.

  Σενάριο πρώτο προσβολή πλοίου από ελικόπτερο με πυραύλους επιφανείας. Δεν υπάρχουν τρελά σενάρια, απλώς δεν πάει εκεί το μυαλό μας. Πχ θεωρούμε πως η επίθεση από ένα εχθρικό ελικόπτερο, θα γίνει πετώντας στην θάλασσα από πολύ χαμηλό ύψος. Ξεχνάμε την προσβολή από ναυτικό ελικόπτερο που έχει προσγειωθεί σε μια βραχονησίδα, ή σε ένα νησί και περιμένει όπως περιμένουν οι πυραυλάκατοι το υποψήφιο θύμα τους. Προσοχή δεν βάζεις έτσι απλά ένα ελικόπτερο επάνω σε μια βραχονησίδα, θέλει κόλπο τρόπο επαφή με AEW, δηλαδή με ιπτάμενο ραντάρ και με άλλα μέσα και απόκρυψη με ειδικό τρόπο.

  Για να καταλάβουμε θα σας δώσω σαν παράδειγμα τα Ίμια. Εκεί δεν μπορεί να προσγειωθεί ένα ελικόπτερο και να στήσει ενέδρα γιατί είναι το έδαφός όλο με χαμηλό ύψος σχεδόν επίπεδο, άσχετα αν δεν είναι πλήρως επίπεδο. Το ελικόπτερο πρέπει να στήσει ενέδρα σε βραχονησίδα, ή μικρό νησί ακατοίκητο, ή με μεγάλο νησί που να έχει υψηλό όγκο- λόφο για να μπορεί να κρυφτεί δίπλα του. Μπορεί να το κάνει και σε περιοχή με σπίτια με το να κρυφτεί ανάμεσα τους.

  Αν υπάρχουν δέντρα και σπίτια ακόμα καλύτερα και κοντά τους μια μεταλλική κατασκευή, δεν έχει σημασία αν είναι μια μεταλλική στέγη αποθήκης ή σπιτιού. Κάθε τι που υπάρχει εκεί κοντά βοηθάει το ελικόπτερο στο να κρυφτεί και να μην μπορεί κανένα πανάκριβο ραντάρ να το δει. Να σου βάλω το ελικόπτερο σε παραλία με βράχο δίπλα του και πίσω του να υπάρχει απότομο ύψωμα, σπίτια κλπ να δω πως θα το δεις και πότε θα το δεις!
  Το ελικόπτερο έχει σβήσει τον κινητήρα και περιμένει δεχόμενο τα στοιχεία από άλλα μέσα AEW, UAV και άλλο ραντάρ, είτε μικρού πλοίου, είτε τοποθετημένου στην ακτή. Τα ραντάρ θαλάσσης τα πουλάνε οι Kινέζοι κοψοχρονιά και δεν πάμε να αγοράσουμε καμία εκατοστή, να τα βάλουμε στης ακτές μας να βλέπουμε τα πάντα. Αν έχει και LINK 16 το ελικόπτερο δεν χρειάζεται, ούτε να ανοίξει το ραντάρ που έχει για να εκτόξευση τους δυο πυραύλους επιφανείας που μεταφέρει.

  Ο πιλότος είναι στα χειριστήρια και έτοιμος να απογειωθεί, ο συγκυβερνήτης βλέπει με τα κιάλια και ο χειριστής οπλικών συστημάτων δέχεται της οδηγίες που της ακούνε και οι τρεις. Τώρα πια με της νέες μπαταρίες λιθίου μπορεί να ανοίξει το ραντάρ και να ρίξει, χωρίς να βάλει μπροστά τον κινητήρα, αλλά κανείς πιλότος δεν θα ρισκάρει να το κάνει αυτό. Μόλις δουν την πλώρη του πολεμικού να βγαίνει – εμφανίζεται φωνάζει ο συγκυβερνήτης πλοίο, ο πιλότος ξεκίνα τους κινητήρες και μόλις ξεκινήσουν οι κινητήρες. Ο χειριστής των ηλεκτρονικών συστημάτων ανάβει το ραντάρ και τα υπόλοιπα συστήματα, βλέπει το πλοίο και ετοιμάζετε να εκτοξεύσει τους πυραύλους επιφανείας. Ενώ ο χειριστής σηκώνει το ελικόπτερο και κάνει αιώρηση σε μικρό ύψος και τότε γίνετε η εκτόξευση των πύραυλων.

  Ο πιλότος προσπαθεί να γυρίσει το ελικόπτερο, να το στρίψει δηλαδή και να φύγει χωρίς να το σηκώσει πάνω από τα 10 πόδια ύψος και μετά να φύγει πετώντας χαμηλά. Το πώς θα φύγει είναι η επιλογή που έχει κάνει από πριν. Προσωπικά έχω ψάξει το θέμα και έχω βρει- δει, δεκάδες θέσεις ενέδρας για να περιμένεις και να χτυπήσεις τα τουρκικά πλοία, όχι μόνο για τα ελικόπτερα. Αλλά εδώ δεν έχουμε αγοράσει φτιάξει κατασκευάσει οχήματα 4Χ4 και 6Χ6, με ραντάρ και πυραύλους χαμηλού κόστους για να θωρακίσουμε το αιγαίο που κοστίζουν ελάχιστα εν σχέση με ένα ελικόπτερο.

  Τα γράφω και μερικοί τρελαίνονται που τα διαβάζουν! Πως θα χτυπήσει ένα ανθυποβρυχιακό ελικόπτερο με πυραύλους ένα πλοίο στη ανοικτή θάλασσα; Στο αιγαίο βρισκόμαστε όχι στην ανοιχτή θάλασσα μπορώ να κρύψω το ελικόπτερο παντού πίσω από ένα μικρό νησί. Η εκτόξευση των δυο πύραυλων έγινε, άντε τώρα να τους πάρεις χαμπάρι που πετούν σε χαμηλό ύψος που είναι το νησί πίσω τους που υπάρχει μεγάλος όγκος σε ύψος δεξιά και πίσω. Η επιστροφές των σημάτων στο ραντάρ είναι πολλές, από διαφορετικές γωνίες και δεν μπορείς να βγάλεις άκρη το τι βλέπεις. Πρέπει να απομακρυνθεί συγκεκριμένη απόσταση ο πύραυλος από το νησί, για να πάρεις χαμπάρι και να ακούσεις το μπιπ ότι κάτι συμβαίνει. Παλιότερα η απόσταση ήταν ακόμα μεγαλύτερη τώρα αντιλαμβάνεσαι την ταχύτητα του θορύβου, όχι εσύ το ραντάρ με την διασύνδεση με υπολογιστή.

  Έλαβες το σήμα και ψάχνεις να βρεις τι είναι και που, τα δευτερόλεπτα περνούν. Άμα είσαι στα δέκα χιλιόμετρα από το νησί εκτόξευση πύραυλων δεν προλαβαίνεις να κάνεις. Τα πυροβόλα όμως των 76 χιλιοστών μπορούν να ρίξουν από ένα σε κάθε ένα πύραυλο και μετά να αναλάβουν τα μιλένιουμ. Η γαλλική φρεγάτα απέτυχε όπως είπαμε και πριν γιατί δεν έχει ένα αντιπυραυλικό σύστημα.

  Το καταδρομικό TICO δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο εκτός από τα δυο αντιπυραυλικά συστήματα που έχει αλλά, έλα που η γωνία είναι τέτοια που μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο το ένα. Αρχίζει της βολές στα 2000 μέτρα το φαλάνξ, με εμβέλεια τα 1370 μέτρα για να πέσει μέσα στο δραστικό βεληνεκές ο πύραυλος που κάνει έναν ελιγμό και οι βολές πάνε στράφι. Το φαλανξ συνεχίζει να ρίχνει και πετυχαίνει τον πύραυλο, έχει εξάντληση όμως όλα του τα πυρομαχικά.

  Ο δεύτερος πύραυλος το πετυχαίνει στο χειρότερο σημείο στα κελία των πύραυλων SM-2 και εκρήγνυτε εκεί με καθυστέρηση, αφού πρώτα έχει καταστρέψει εννέα κελιά πύραυλων. Η ισχύς την κεφαλής του πυραύλου επιφανείας, συν την ισχύ των προωθητικών των εννέα πύραυλων και της εκρηκτικής κεφαλής τους επιφέρει την καταστροφή περισσότερων πύραυλων SM-2 και μια τεραστία πυρκαγιά που η υπερκατασκευή της γέφυρας από αλουμίνιο επιταχύνει το πρόβλημα. Το πλοίο θα γλυτώσει αλλά δεν μπορεί να επισκευαστή.

  Ένα ελικόπτερο με δυο πυραύλους επιφανείας κατέστρεψε ένα καταδρομικό!!! Από αυτά που θέλουμε να πάρουμε που θα μας σώσουν και θα μας δώσουν της νίκες.

  Σενάριο δεύτερο η προσβολή από μια πυραυλάκατος που βρίσκετε σε αγκίστρωση. Δεμένη δηλαδή σε μια βραχονησίδα ή νησί, κολλητά με τον βράχο.

  Όποιος γράψει πως το ραντάρ επιφανείας μπορεί να την δει θα σχίσω τα πτυχία μου. Για τα ραντάρ των αεροσκαφών υπάρχει μια ειδική τεχνική για να το δεις το πλοίο, δεν σημαίνει όμως πως είναι εύκολο να το κάνεις. Πρέπει να ξερεις και να ψάξεις ειδικά το μέρος που είναι η πυραυλάκατος σε αγκίστρωση. Με ειδικό πέρασμα του αεροσκάφους με ειδική γωνία, εν σχέση με το πλοίο και τον βράχο και δεν θα το δεις με ένα πέρασμα κλπ. Δεν θα αποκαλύψω περισσότερα μας διαβάζουν και άλλοι. Δεν είναι εύκολο όμως να το κάνεις. Δεν πας να έχεις ιπτάμενο ραντάρ να παρακολουθεί δεν θα σε δει.

  Η πυραυλάκατος παραμένει αγκιστρωμένη το ντρονς ή το ιπτάμενο ραντάρ μας στέλνει στοιχεία που τα λαμβάνει η πυραυλάκατος. Ο εχθρικός στόλος πλησιάζει μόλις το πρώτο πλοίο μπαίνει στο ραντάρ της πυραλακάτου, ξεκινάμε οι βολές των 8 πύραυλων εναντίων του. Αν και μπορεί να ρίξει με το πυροβόλο των 76 χιλιοστών πρώτα και μετά να εκτοξεύσει τους πυραύλους. Δεν υπάρχει περίπτωση κανένα πλοίο να γλυτώσει από αυτήν την επίθεση. Οριακά μόνο να ανταποδώσει αν έχει περισσότερα πυροβόλα και όχι μόνο ένα στην πλώρη φυσικά, αν έχει προλάβει να τα στρίψει προς τα εκεί. Ούτε το καταδρομικό TICO μπορεί να το κάνει αυτό, εκτός από τα ιταλικά αντιτορπιλικά με τα πολλ;a πυροβόλα.

  Μια πυραυλάκατος μπορεί με άνεση να χτυπήσει δυο και τρία πλοία μαζί, αν έχει δυο πυροβόλα των 76 χιλιοστών και δεν μπορείς να την χτυπήσεις με πυραύλους, μόνο με πυροβόλα αν είναι σε αγκίστρωση.
  Αυτά πρέπει να τα ξέρουμε όλοι μας και να ξέρουμε τι γράφουμε. Ναι έχουμε παλιές πυραλακάτους αλλά κάνουν την δουλειά τους. Το ίδιο θα μπορούσε να κάνει η κορβέτα- μεγάλη πυραυλάκατος Θεμιστοκλής, ή ένα αντιστοίχου μεγέθους πλοίο. Η διαφορά των πύραυλων ΑΑ που μεταφέρει όμως είναι σημαντική.

  Το ίδιο μπορεί να γίνει με ένα πλοίο με MICA VL νέας γενεάς με μεγαλύτερο βεληνεκές. Ο σχεδιασμός όμως του Θεμιστοκλής και των νέων μεγάλων πυραυλακάτων. Μας δίνει την δυνατότητα να φτιάξουμε ένα μικρό πλοίο κάτω από 1500 τόνους, με όλα επάνω κομπλέ και SONAR να έχει και ελικοδρόμιο με υπόστεγο για ελικόπτερο 5 τόνων.

  Ας πάμε σε αυτήν την λύση να αγοράσουμε μια μεγέθυνση μιας γαλλικής πυραυλακάτων- κορβέτας να της φτιάξουμε στην Ελλάδα και μετά πάμε για φρεγάτες.

  Μικρός Ήρωας Δικαίος Γεώργιος.

 19. O ναύαρχος τα έχει μπερδέψει τα πράγματα δεν χρειάζονται 300 ταχύπλοα είναι πολλά.

  Ο πόλεμος στο Αιγαίο.
  Τα χάλια μας τα μαύρα τα ξέρουμε;

  Πέρασαν 24 χρόνια από το 1996 από τα Ίμια και τι έγινε τίποτα; Έχουμε τα περισσότερα νησιά από κάθε άλλον στον κόσμο και δεν έχουμε αγοράσει τα απαραίτητα; Αμφιβάλετε;
  Που είναι τα πλοία μεταφοράς ενισχύσεων;
  Που είναι τα CB90 ή τα αντίστοιχα Κινέζικα;
  Που είναι τα ΠΑΘ τα περιπολικά ανοιχτής θαλάσσης με δυνατότητα μεταφοράς φουσκωτού;
  Που είναι τα πλοία μεταφοράς ελαφρών θωρακισμένων οχημάτων χάμερ VAL ημιφορτηγών και το κυριότερο μεταφοράς πυρομαχικών;

  Τι; Θα μεταφέρεις τα πυρομαχικά με τα πλοία της ακτοπλοΐας; Πως θα το κάνεις αυτό εξυπνάκια; Αν χτυπήσουν το πλοίο και ανατιναχτούν τα πυρομαχικά που κουβαλάς δεν θα μείνει τίποτα όρθιο. Το πλοίο θα κοπεί στα δυο και θα βουλιάξει αμέσως.

  Ξέρεις πόσο κοστίζουν όλα αυτά δεν έχουμε χρήματα για να τα αγοράσουμε; Δηλαδή δεν είχαμε χρήματα από το 1996 μέχρι το 2010 να δώσουμε από 20 εκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο για να τα πάρουμε; Πάλι ψέματα σας λένε και σας κοροϊδεύουν. Θα είχαμε 280 εκατομμύρια ευρώ για να δώσουμε που θα δούμε πως χρειάζονται λιγότερα.

  Τι έχουμε σήμερα; Απολύτως τίποτα! Πως θα ενισχύσουμε τα μεσαία και τα μικρά μας νησιά και με τι;
  Καταμαράν μεταφοράς ενισχύσεων- πυραυλάκατος, κωδικός PG-LP
  PG = πυραυλάτατος, LP= μεταφορά -επιβάτες- στρατιώτες

  Χρειαζόμαστε 8 πλοία καταμαράν μεταφοράς ενισχύσεων, 22 των 15m Aluminum High Speed Intercept/ Assault/Combat Craft Boat, 16 ΠΑθ των 32 μέτρων και 2 καταμαράν μεταφοράς πυρομαχικών ημιφορτηγών και θωρακισμένων 4Χ4.
  Τα πλοία όλα κατασκευής Κίνας,
  8 Καταμαράν πλοία μεταφοράς ενισχύσεων. Grandsea 32m 100FT Aluminum High Speed Large Catamaran Passenger Ship

  https://grandseaboat.en.made-in-china.com/product/YBIEVdhoCKUT/China-Grandsea-32m-100FT-Aluminum-High-Speed-Large-Catamaran-Passenger-Ship-for-Sale.html

  Κόστος US $2,250,000-3,000,000
  Τροποποιήσεις μείωση των καθισμάτων από 300 σε 200 για να μεγαλώσει ο διάδρομος για ταχεία αποβίβαση –μετακίνηση των στρατιωτών. Αφαίρεση καθισμάτων στο πίσω μέρος άνω καταστρωμα και του ενός μπαρ. Με την δυνατότητα τοποθέτησης 4 πυραύλων εναντίων πλοίων στο πίσω μέρος στο δεύτερο κατάστρωμα.
  Τοποθέτηση ιστού με ραντάρ αέρα εμβέλειας 35-50 χιλιομέτρων. Δυο κονσόλες μέσα στο πλοίο με δυο οθόνες η κάθε μια, των δυο ραντάρ επιφανείας, αέρα και το σύστημα εκτόξευσης των πυραύλων.
  Οπλισμός ένα δίδυμο πυροβόλο των 30 χιλιοστών Άρτεμις με οθόνη μεταφοράς των στοιχείων του ραντάρ και δυο εκτοξευτές αεριόφυλλων από αυτούς που έχουμε.

  Κόστος μετατροπών ελάχιστο κόστος οπλικών συστημάτων ραντάρ χαμηλό. Η αφαίρεση καθισμάτων από το πλοίο και του ενός μπαρ μειώνει το κόστος κατασκευής που είναι σχεδόν ίδιο με της μετατροπές που θα κάνουμε.
  Αν αγοράσουμε καινούργιο ραντάρ, με χαμηλών δυνατοτήτων σύστημα ελέγχου πυρός. Χρειαζόμαστε και δυο συστήματα με θερμική κάμερα και κάμερα νυχτός και κάμερα παρατήρησης. Επειδή το έχω ψάξει το ζήτημα τα εμπορικών προδιαγραφών συστήματα με της ίδιες δυνατότητες, κοστίζουν κάτω από το 1/10 των ονομαζόμενων στρατιωτικών.

  Το ραντάρ και το σύστημα ελέγχου πυρός είναι ένα ραντάρ ΑΑ οπλικού συστήματος που μπορεί να κατασκευαστή στην Ελλάδα.

  Οι πύραυλοι εναντίον πλοίων, μπορούν να τοποθετηθούν μεταχειρισμένοι από αυτούς που έχουμε. Αν δεν επαρκούν μπορούμε να πάρουμε μεταχειρισμένους από την Ιταλία ΟΤΟΜΑΤ, αλλά μόνο δυο μπαίνουν στο πλοίο λόγο μεγάλου βάρους.
  Το κόστος το έχω υπολογίσει στα 20 εκατομμύρια ευρώ ανά πλοίο με κινέζικά οπλικά συστήματα. Με 6 πυραύλους ενάντιων πλοίων, 4 στο πλοίο, 2 εφεδρικοί.

  Η τιμή είναι για 8+2 πλοία, δηλαδή 160 εκατομμύρια ευρώ για τα 8 πλοία μεταφοράς ενισχύσεων. Με 32 πυραύλους και 16 εφεδρικούς, συν άλλους 8-16 μεταχειρισμένους για βολές.
  Στο κόστος έχω υπολογίσει τα ραντάρ, οι κονσόλες, το ΑΑ δίδυμο πυροβόλο, το σύστημα μεταφοράς δεδομένων-εκτόξευσης για 9 πλοία.
  Πόσο μας στοίχισαν οι δυο τελευταίες πυραυλάκατοι Ρουσέν; Από 170 εκατομμύρια ευρώ, πόσα επιπλέον δώσαμε τελικά στα ναυπηγεία;

  Τα πλοία μεταφοράς πυρομαχικών –οχημάτων 4Χ4
  Τα πλοία μεταφοράς πυρομαχικών είναι ίδια χωρίς ραντάρ και καθίσματα. Με ενίσχυση του καταστρώματος με έναν μικρό καταπέλτη. Με κατάργηση του δεύτερου καταστρώματος και υπερύψωση του πρώτου κατά 60 εκατοστά. Καθίσματα θα μπουν ανακλινόμενα, ίδια με αυτά που έχει το C-130 στα πλευρά του πλοίου. Ένας εκτοξευτής ετερόφυλων μπροστά και ένα δίδυμο πυροβόλο για οπλισμό.

  Η μεταφορική ικανότητα είναι μικρή μεν πολύτιμη δε. Μας ενδιαφέρουν δυο επιλογές μεταφοράς η βασική και η πολύτιμη.
  Βασική μεταφορική ικανότητα 4 HMMWV Hummer, 4 ημιφορτηγά μερσεντές και 5 VBL Panhard

  Πολύτιμη μεταφορική δυνατότητα: 11 ημιφορτηγά μερσεντές φορτωμένα με πυρομαχικά, εκρηκτικά, όλμους, ΑΤ πυραύλους, ΑΤ εκτοξευτές, νάρκες, δίδυμα πυροβόλα των 23 χιλιοστών κλπ.

  Ο καταπέλτης έχει υπολογιστή για να αντέχει βάρος 9 τόνων. Από αλουμίνιο είναι το πλοίο και δεν έχει σχεδιαστή για να μεταφέρει οχήματα. Κάθε όχημα μπαίνει σε προκαθορισμένες θέσεις. Η μεταφορική ικανότητα είναι με δύναμη αέρα 3-4 μποφόρ ,αναλόγως με το που χτυπάει το κύμα το πλοίο, η γωνία δηλαδή. Δεν θα σας κάνω ανάλυση μοιρών, δεν γράφω μελέτη αλλά ένα προσχέδιο μελέτης. Το πλοίο μπορεί να πάει και με 5,5 μποφόρ με δεμένα τα οχήματα, με λιγότερο φορτίο όμως πόσο; Δεν το έχω υπολογίσει με κάθε λεπτομέρεια δεν είναι τόσο απλό. Αν απορείτε και δεν σας αρέσει η ιδέα, ούτε τα Ιάσων και τα ZUΒR ταξιδεύουν με τέτοιες ταχύτητες.

  Το κόστος έχει υπολογιστή στα 5 εκατομμύρια ευρώ ανά πλοίο, δηλαδή δέκα εκατομμύρια ευρώ κάνουν τα δυο. Το κόστος είναι σαφώς λιγότερο, αλλά η εταιρία θα ζητήσει τα μαυροκεφαλά της για να κάνει της μετατροπές. Έτσι είμαστε αναγκασμένοι να έχουμε υπολογίσει ένα ποσό για λάθη, τροποποιήσεις και επισκευές των καταμαράν για να μας δώσουν το αποτέλεσμα που θέλουμε.
  Αν και πιστεύω πως θα μπορούσα να διαπραγματευτώ με τους Κινέζους και να πετύχω καλύτερες τιμές και προσφορές. Τα πλοία θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν και από αυτούς και για εξαγωγές.

  Τα πλοία μεταφοράς καταδρομέων.
  https://grandseaboat.en.made-in-china.com/product/qXOmdeJVlvrc/China-Chinese-15m-49FT-Military-Patrol-Boat-High-Speed-Boat-for-Sale-China.html

  Τα κινέζικα αντίγραφα των CB-90 χρειαζόμαστε 22 από αυτά. Αν και χρειαζόμαστε πολλά περισσότερα, αλλά έχουμε βάλει στην συνισταμένη μας τα καταμαράν μεταφοράς ενισχύσεων. Είναι υπέρ πολύτιμα σκάφη για πόλεμο και για το αιγαίο. Οπλισμός μετωπικά σταθερό πυροβόλο των 30 χιλιοστών από τα μιράζ F1 η δυο πυροβόλα των 20 χιλιοστών από τα F5. Επιπλέων οπλισμός ένα πολυβόλο των 12,7 χιλιοστών. Μπορούν να μπουν και ρουκέτες των 2,75 ιντσών αν επιθυμούμε. Η δυνατότητα αποβίβασης καταδρομέων είναι πολύ βασική, μεταφέρουν αρκετούς μέσα. Έχουν 22 θέσεις, αλλά πόσοι θα μεταφερθούν τελικά είναι αναλόγως του οπλισμού που θα έχουν.
  Κόστος συνολικό 30 εκατομμύρια ευρώ, 1,3 εκατομμύρια ευρώ ανά μονάδα συν 4 εφεδρικές μηχανές ντίζελ.

  Τα ΠΑθ περιπολικά ανοιχτής θαλάσσης, πλοία συνοδείας ταχέων σκαφών και μεταφοράς φουσκωτών.

  https://grandseaboat.en.made-in-china.com/product/pvHQdYVOEKUc/China-Grandsea-32m-High-Speed-Navy-Coast-Guard-Offshore-Patrol-Boat-for-Sale.html

  Χρειαζόμαστε πολλά από αυτά 16 συνολικα. Μπορούμε να τα τροποποιήσουμε με μεγαλύτερο οπλισμό, δυο εστώρες με δυο πυραύλους, ή 4 μεγαλύτερους πυραύλους SS15TT ή αντίστοιχους.

  Ακόμα και οι Ιρανοί έχουν κατασκευάσει τέτοιους πυραύλους κλπ. Κόστος 60 εκατομμύρια ευρώ με ένα πυροβόλο των 30 χιλιοστών και 4 πυραύλους, συν 8 εφεδρικούς στην βάση τους. Η μονάδα στοιχίζει 3,75 εκατομμύρια ευρώ με δυτικούς πυραύλους των 15 χιλιομέτρων.

  Φτάσαμε στο τρομερό πόσο των 260 εκατομμυρίων ευρώ
  Θα σας βάλω στο τέλος άλλα Κινέζικα πλοία για να δείτε μερικά από αυτά! Αν χρειαζάμαστε και άλλα άλλου τύπου θα το δούμε.

  Με τα 280 εκατομμύρια ευρώ θα μπορούσαμε να θωρακίσουμε το αιγαίο. Έχουμε έναν αέρα 20 εκατομμυρίων ευρώ για λάθη και δεν συνυπολογίζουμε στο κείμενο μας, την μίζα που ανέρχεται στα 30 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή ένα μπάτζετ 50 εκατομμυρίων ευρώ, το 20% του υπολογιζόμενου κόστους για λάθη τροποποιήσεις και διορθώσεις.

  Τι έχουμε με τι θα πολεμήσουμε; Με ψαρόβαρκες;

  https://grandseaboat.en.made-in-china.com/product/lSAEthBDYoYc/China-Grandsea-28m-180seats-Persons-Aluminium-Catamaran-High-Speed-Passenger-Ship-for-Sale.html

  Grandsea 28m 180seats / Persons Aluminium Catamaran High Speed Passenger Ship for Sale

  https://grandseaboat.en.made-in-china.com/product/lywQkSdBMDhE/China-Grandsea-16m-Aluminum-Barge-Aluminum-Landing-Craft-Aluminum-Boat.html

  https://grandseaboat.en.made-in-china.com/product/USBnLgeTvkYf/China-15m-Aluminum-High-Speed-Intercept-Assault-Combat-Craft-Boat-for-Sale.html

  Μικρός Ήρωας Δικαίος Γεώργιος.

 20. Πολύ στοχευμένες οι παρατηρήσεις του Ναυάρχου.
  Αν μπορείς να καθηλώσεις μεγάλες εχθρικές μονάδες με πολλές μικρές τότε «ασυμμετρά» φέρνεις την εξισορρόπηση ή ίσως και την υπεροπλία.
  Σε συνέχεια της σκέψης του Ναυάρχου εγώ θα πρόσθετα τα εξής:
  1) Διατήρηση των παλαιών Combattante(με αναβάθμιση προωστηρίου σκέλους) ή ναυπήγηση νέων «Osprey» με αυτό τον ρόλο.
  Σε αυτά τα πλοία επειδή έχουν ικανό μέγεθος μπορούν να τοποθετηθούν συστοιχίες Κ/Β τύπου Spike ή Kosava, κατευθυνόμενες ρουκέτες μεγάλου βεληνεκούς. Ταχύπλοα με οπλισμό και μεταφορική ικανότητα αριθμού καταδρομέων ή μεταφορά USV – UAV ή ακόμη και μεταφορά μικρού επιθετικού ελικοπτέρου( τα οποία διαθέτουμε)
  2) Κατασκευή ή αγορά Υ/Β τσέπης μόνο με μπαταρίες λιθίου χωρίς κινητήρες και μεταφορά ικανών αριθμών τορπιλών 324 Χιλ. ή μεταφορά ειδικών δυνάμεων.
  3) Ταχύπλοα όπως περιγράφονται από τον Ναύαρχο αλλά αντί για Manpads και χειροκίνητα πυροβόλα θα εξέταζα την τοποθέτηση Τ/Χ σταθμών οπλισμού με Stinger.
  4) Δημιουργία 4 μίνι ναυστάθμων – προωθημένες βάσεις κατά μήκος του 25 ου μεσημβρινού με περιοχές ευθύνης Βόρειο – Κεντρικό- Νότιο Αιγαίο και μία για τα Ανατολικά της Ρόδου και Καστελόριζο, ούτος ώστε τα παραπάνω να βρίσκονται εγγύτερα της περιοχής ενδιαφέροντος.
  5) Προώθηση από μια μοίρα 12 μικρών επιθετικών ελικοπτέρων στις παραπάνω βάσεις.
  6) Προώθηση από μία μοίρα 12 μικρών ελικοφόρων ή αεριοθούμενων αεροσκαφών ΕΑΥ – κυνηγών ΜΕΑ στις παραπάνω βάσεις.
  7) Επαρκής αντιαεροπορική κάλυψη με Α/Α συστοιχίες μακράς- μέσης ακτίνας( έστω με αναβαθμισμένα Hawk)

  Με εκτίμηση,

  Ιωάννης Δρίνης

  1. Ο ναύαρχος αναφέρετε σε ένα άλλο σενάριο που έχω γράψει.
   Προδιαγραφές μάχης πολεμικού πλοίου ειδικά σχεδιασμένου για την Ελλάδα, πέμπτο μέρος.

   Αν βάζαμε στην θέση τους τα πλοία που έχουμε τώρα μόνο τα Έλλη Λήμνος είχαν της περισσότερες πιθανότητες επιβίωσης! Όπως θα δούμε σε όλα τα σενάρια μόνο αυτά έχουν λόγο μεγάλης ταχύτητας στιγμιαίας επιτάχυνσης και οπλισμού από δυο πυροβόλα των 76 χιλιοστών και δυο αντιπυραυλικά συστήματα.. Οι ΜΕΚΟ όχι!

   Αποδείξαμε πως το αντιπυραυλικό σύστημα RAM δεν κάνει για εμάς! Αν διαβάζαμε της οδηγίες και της πραγματικές δυνατότητες θα τραβάγαμε τα μαλλιάς μας! Καλό σαν ΑΑ όχι σαν αντιπυραυλικό σύστημα, δεν είναι MICA VL! Πρέπει να ξέρουμε πως οι πύραυλοι έχουν μειονεκτήματα και προβλήματα. Ξέρουμε και γράφουμε για τα προβλήματα των ραντάρ και τα μειονεκτήματα τους. Τι ξέρει ένας ναυπηγός από αυτά που ανέφερα; Τίποτα.

   Η χαζή, κουτή ερώτηση;
   Μετά μου κάνουν την χαζή κουτή ερώτηση είσαι ναυπηγός; Όχι! Τότε πως αναφέρεσαι σε σχεδίαση πλοίων! Τι ξέρεις από πλοία; Τι ξέρει ένας ναυπηγός από αυτά που ανέφερα; Τίποτα γιατί; Γιατί δεν είναι η δουλεία του να τα ξέρει. Η σχεδιαστική ομάδα δίνει της κατευθύνσεις για να σχεδιάσει η ομάδα των ναυπηγών το πλοίο. Για να μην πω που είναι και τι κάνουν οι 50,000 ναυπηγοί της Ελλάδας;
   Αποδείξαμε πως τα πυροβόλα είναι απαραίτητα για το πλοίο μας, γιατί δεν έχουν καμία σχέση με τα παλιά. Μεγάλη εμβέλεια έχουν τα πυροβόλα και κατευθύνονται σωστά από τα ραντάρ και η κάμερα έχει βελτιωθεί με τρομερές ικανότητες. Αν έχεις το μερικό στίγμα του αεροσκάφους μπορείς με την κάμερα να ρίξεις με τα πυροβόλα, με τους πυραύλους όχι!

   Το λέιζερ!
   Λέιζερ σε πλοίο δεν είναι ακριβό και να κάνει τι; Δεν μπορούμε να το φτιάξουμε μόνοι μας! Θα είναι πανάκριβο, σιγά μην μας το πουλήσουν οι ξένοι! Μα πως φτιάχνουν οι Τούρκοι Λέιζερ;
   Ας ηρεμήσουμε πρώτα και μετά να αναφερθούμε σε λέιζερ. Τα προβλήματα σκόπευσης υπάρχουν το λέιζερ δεν είναι πυροβόλο. Επηρεάζετε από την ατμόσφαιρα, της καιρικές συνθήκες, από διαθλάσεις, υπέρθεση κλπ. Δεν γράφω μια μελέτη για λέιζερ σήμερα ξέρω πολλά, έχω ασχοληθεί και μόνο εγώ γράφω για μειονεκτήματα και προβλήματα των λέιζερ. Πρέπει να εξηγήσουμε όμως τι το θέλουμε το λέιζερ στο πλοίο και τι δουλειά μπορεί να κάνει;

   Για όλα τα υπόλοιπα έχουμε τα πυροβόλα ακόμα και για να καταρρίψουμε ντρονς! Η δουλεία των λέιζερ γιατί χρειάζονται δυο, είναι να φωτίσουν το αεροσκάφος που έρχεται εναντίον του πλοίου. Με σκοπό όχι να τυφλώσουν τον πιλότο (μακάρι να γίνει αυτό αλλά είναι λίγο δύσκολο) αλλά να τον τρομοκρατήσουν. Να αρχίσει να φοβάται πως τον ανακάλυψαν και να κάνει λάθει ή να τρομοκρατηθεί και να το βάλλει στα πόδια κλπ.
   Με το λέιζερ μπορείς να κατευθύνεις ρουκέτες των 2,75 ιντσών και αλλά όπλα, όπως ντρονς καμικάζι κλπ! Για τα ντρονς θα αναφερθούμε ιδιαιτέρως χωριστά.

   Οι παρεμβολές τα συστήματα ECM!
   Αναφερόμαστε συνεχώς σε συνθήκες μάχης- σενάρια χωρίς παρεμβολές από ηλεκτρονικά συστήματα. Τι θα γίνει όταν υπάρχουν παρεμβολές, χαμός! Ηλεκτρονικός είμαι και ξέρω από τυφλωμένα ραντάρ, από συστήματα κατεύθυνσης των πυραύλων που στέλνουν τον πύραυλο εκεί που δεν είναι ο στόχος. Να δεις αντιπυραυλικά συστήματα φαλάνξ να γυρίζουν σαν τρελά κλπ! Τι δεν παρεμβάλετε με τίποτα η κάμερα και το λέιζερ! Δηλαδή παρεμβάλλονται αλλά δεν συμφέρει να το κάνεις και δεν μπορείς να το κάνεις. Λόγο μεγέθους, κόστους και αντικειμενικών δυσκολιών.

   Τι έχεις να χρησιμοποιήσεις με ασφάλεια; Τα πυροβόλα, οι κάμερες και τα λέιζερ! Θα έγραφα και τα ειδικά ραντάρ αλλά αυτά δεν χρησιμοποιούνται πουθενά. Δηλαδή ραντάρ με μικρή κεραία σταθερή που εκπέμπουν με πολύ μεγάλη ισχύ, πιάνουν τα πάντα και δεν παρεμβάλλονται εύκολα. Πιάνουν και τα F-35 αλλά δεν είναι αυτή η δουλειά τους. Έχεις το αρχικό στίγμα από άλλο ραντάρ και δεν σε παρεμβάλει κανείς λόγο μεγάλης ισχύος, δεν χάνεις τον στόχο με τίποτα! Με την πρώτο στίγμα στρέφεις το ειδικό ραντάρ προς τον στόχο και τον λοκάρης που λέμε. Το ίδιο κάνεις για στελθ αεροσκάφη και για στελθ ντρονς, μόλις σε ειδοποιήσει το σύστημα του ραντάρ, με τα επαναλαμβανόμενα πάρεντ πως κάτι υπάρχει εδώ, το βρίσκεις από μεγάλη απόσταση. Αν και θες πολλά τέτοια ραντάρ για να καλύψεις μεγάλες αποστάσεις, πολλές μοίρες-τόξα έρευνας για να ανακαλύψεις το F-35 και να έχεις τα στοιχεία σκόπευσης για να του ρίξεις πύραυλο. Η τεχνικη στοιχίζει αλλά αξίζει, μαζί με όλα όσα έχω γράψει για τα στελθ αεροσκάφη και πως τα ανακαλύπτεις με βελτιώσεις στα ραντάρ και στα ραντάρ αεροσκαφών κλπ.

   Τα μη Επανδρωμένα Αεροσκάφη τα ντρονς.
   Αυτή την στιγμή ψάχνω στην Κίνα και βλέπω, διαβάζω, μαθαίνω τι βγάζουν από μπαταρίες λιθίου, από κινητήρες και από ηλεκτρονικά. Το κόστος είναι υπερβολικά χαμηλό για να φτιάξεις καμικάζι ντρονς είτε αεροσκάφη, είτε πλοιάρια μικρού μεγέθους φορτωμένα με εκρηκτικά! Η κατεύθυνση με λέιζερ κοστίζει πολύ λίγο στην σημερινή εποχή και έχει μεγάλες δυνατότητες και εμβέλεια. Μετά σε θέμα κόστους είναι η τεχνική καθοδήγησης με δέκτη ραντάρ όπως δηλαδή έχουν οι πύραυλοι αντιραντάρ. Πιο ακριβά στοιχίζει η καθοδήγηση με ανίχνευση θερμότητας γιατί απαιτεί επιπλέον καθοδήγηση του ντρον κοντά στον στόχο.

   Να δω τι θα κάνει ένα πλοίο με πυραύλους και RAM πως θα αντιμετωπίσει μια μαζική επίθεση μη επανδρωμένων αεροσκαφών; Πως θα χτυπήσεις 10 εναέριους στόχους ή 10 θαλάσσιους στόχους και με τι; Η μεγαλύτερη απειλή σε 10 χρόνια θα είναι το χτύπημα από μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πλοία. Πόσα πλοία από αυτά που κατασκευάζονται μπορούν να τα αντιμετωπίσουν; Πόσο στοιχίζουν τα νέα συστήματα με μπαταρίες που στην ουσία είναι όμοια με βλήματα, με μια μικρή έλικα πίσω κατασκευασμένα με πλαστικό. Να δω πως θα τα δεις στο ραντάρ και με τι θα τα αντιμετωπίσεις; Το μείον μέχρι τώρα είναι η χαμηλή ταχύτητα αλλά οι μπαταρίες βελτιώνονται συνεχώς, τι θα γίνει σε 10 χρόνια από τώρα;

   Αυτό σημαίνει ψάχνω βρίσκω, ελέγχω, ανακαλύπτω και βρίσκω λύσεις στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που υπάρχουν ή που θα προκύψουν στο μέλλον. Τι ξέρει από αυτά ένας ναυπηγός; Τίποτα απολύτως και σχεδιάζει χωρίς λογική. Κάνει ότι του έμαθαν να κάνει ότι τον δίδαξαν και όχι αυτό που πρέπει. Μετά να γιατί δεν με συμπαθεί κανένας, γιατί ξέρω όσα κανένας άλλος και δεν μπορεί να το χωρέσει ο νους του πως τα έμαθα όλα αυτά!

   Τα σενάρια!
   Έχουμε πολλά ακόμα σενάρια από αεροσκάφη με βόμβες ανεμοπορίας ή πυραύλους αντί ραντάρ, επίθεση από ελικόπτερο, από υποβρύχιο με τορπίλες ή πυραύλους και επίθεση από μικρά σκάφη. Τέλος υπάρχουν σενάρια προσβολής πλοίου από βλήματα πυροβολικού και ντρονς που τα αναφέραμε εν μέρη. Σε όλες της περιπτώσεις θα δούμε πως τα πυροβόλα είναι απαραίτητα και θα είναι και σε 50 χρόνια από τώρα.
   Επίθεση από μικρά ταχέα σκάφη. Σαν αυτά που έχει το Ιράν και αυτά που κατασκευάζουν οι Τούρκοι με 4 μικρούς πυραύλους στο πίσω μέρος και ένα πυροβόλο των 30 χιλιοστών εμπρός. Οι εμβέλειες των πυραύλων ξεπερνάνε τα 20 χιλιόμετρα και αν σου βγουν 6 πλοιάρια πίσω από ένα νησί να δω τι θα κάνεις; Για αυτό λέμε για πυροβόλο των 127 χιλιοστών για να τα καταστρέψεις από μεγάλη απόσταση. Δυστυχώς όμως θα έχουν ρίξει 24 πυραύλους εναντίων του πλοίου, να δω πως θα γλυτώσεις, με τι με το RAM;

   Το να καταστρέψεις 6 μικρά σκάφη είναι πολύ δύσκολο γιατί κινούνται με μεγάλες ταχύτητες, κάνουν συνεχώς ελιγμούς και η απόσταση είναι μεγάλη. Η ταχυβολία των πυροβόλων των 127 χιλιοστών είναι μικρή, μόνο τα νέα πυροβόλα των 76 χιλιοστών έχουν αυτές της δυνατότητες. Το να καταστρέψεις 6 μικρά πλοιάρια με ένα πυροβόλο δεν είναι εύκολη υπόθεση.

   Σου έριξαν 24 πυραύλους τι θα κάνεις θα το αντιμετωπίσεις με το RAM; Θα αστειεύεσαι γιατί δεν γίνετε με τίποτα. Οι πύραυλοι συνεχώς βελτιώνονται μικρύνουν και μεγαλώνει η εμβέλεια τους. Η επόμενη γένια των μικρών πυραύλων επιφανείας θα ξεπέρνα τα 35-45 χιλιόμετρα. Δεν το βλέπουμε, δεν το καταλαβαίνουμε, δεν το αντιλαμβανόμαστε; Να σε χτυπήσουν 6 μικρά πλοία με εκτόπισμα κάτω από 150 τόνους και μήκος κάτω από 25 μέτρα, από απόσταση των 40 χιλιομέτρων με 6 πυραύλους το κάθε ένα γιατί έτσι θα τα έφτιαχνα εγώ. Πως θα αντιμετωπίσει ένα πλοίο 36 πυραύλους εναντίον του; ας είναι το καλύτερο και το ακριβότερο πλοίο του κόσμου δεν μπορεί να το κάνει.

   Η βελτιωμένη σχεδίαση όμως του ιταλικού αντιτορπιλικού έχει πυροβόλα, αλλά και πάλι δεν μπορεί να αντιμετωπίσει 36 πυραύλους, ούτε 24 που σας είπα στην αρχή. Μπορεί όμως να αντιδράσει με άλλους τρόπους το πλοίο και να γλυτώσει από μερικούς πυραύλους, για αυτό θέλουμε πλοία ντρονς και τετρακόπτερα ντρονς. Τα ντρονς πλοιάρια θα έχουν επάνω τους συσκευές προσομοίωσης της θερμότητας, για να χτυπήσουν εκεί μερικοί πύραυλοι σε εμβέλειες 3-4 χιλιόμετρων από το πλοίο. Τα τετρακοπτερα θα έχουν φωτοβολίδες και θα κάνουν το ίδιο, αλλά σε κοντινές αποστάσεις κάτω από 500 μέτρα από το πλοίο.

   Δεν έχει σημασία αν το σενάριο είναι εξεζητημένο, αν συμβεί μια φορά και έχει πιθανότητες 1%! Η άποψη μου είναι πως εγώ έτσι θα σχεδίαζα μια επίθεση με 4-6 πλοιάρια και όχι μεμονωμένες επιθέσεις. Θα εκμεταλλευόμουν τα νησιά και θα χτυπούσα τους Τούρκους με αυτόν τον τρόπο. Δεν αναφέρομαι σε επιθέσεις από κοντινή απόσταση με πλοιάρια με πυροβόλα των 20-30 χιλιοστών και ρουκέτες των 2,75 ιντσών που πάλι μπορούν να σου κάνουν ζημιά. Πλοιάρια μεγέθους 16 μέτρων μπορούν να πάρουν σταθερό πυροβόλο των 30 χιλιοστών και ρουκέτες των 2,75 ιντσών που είναι τώρα πια η μεγαλύτερη απειλεί. Να στης ρίξει από τα 10+ χιλιόμετρα να δω πως θα τα καταφέρεις να γλυτώσεις. Εδώ αναφερόμαστε για της ρουκέτες νέας γενεάς με κατεύθυνση από λέιζερ.

   Να που υπάρχουν τρόποι να αντιμετωπίσουμε τους τούρκους, τέτοια μικρά οπλισμένα πλοιάρια έχουμε; Όχι! Και δυο πλοιάρια με 8 πυραύλους να ήταν, πάλι δεν θα μπορούσε να τους αντιμετωπίσει η πανάκριβη γαλλική φρεγάτα. Γιατί στέλνουμε της δυο φρεγάτες S για να παρακολουθούν την πορεία των τούρκων; Χτύπησε η Λήμνος και βάλαμε στην θέση της την Έλλη γιατί δεν βάζουμε της ΜΕΚΟ; Γιατί πάντα βάζουμε τα δυο αυτά πλοία εναντίων των τούρκων; Αναρωτηθήκατε ποτέ; Μήπως γιατί είναι καλύτερα;

   Η ένσταση έχουμε ένα ραντάρ που ανιχνεύει 500 στόχους.
   Καλά κρασιά σώθηκες τώρα το ραντάρ θα σε σώσει! Δεν μπορώ να διαβάζω μπούρδες δεν κατηγορώ τα παιδιά που τα γράφουν γιατί δεν ξέρουν. Κατηγορώ τους ανθρώπους του αμυντικού τύπου που τα γράφουν και δεν ξέρουν τι τους γίνετε. Βάλαμε μια επίθεση από 2 ταχύπλοα σκάφη που εκτόξευσαν 8 πυραύλους εναντίων των πανάκριβων πλοίων. Οι πύραυλοι τέτοιου μεγέθους είναι η μεγαλύτερη απειλεί για της μεγάλες πανάκριβες φρεγάτες, γιατί έχουν πολύ χαμηλό θερμικό και ίχνος στο ραντάρ λόγο μεγέθους.

   Το μικρό μέγεθος των πυραύλων που έχουν πολύ χαμηλό ίχνος και το ύψος που πετούν, είναι το μέγα πρόβλημα. Αν βάλουμε υλικά κατασκευής που χαμηλώνουν και άλλο το ίχνος στο ρύγχος και στην ακμή των πτερυγίων, να δω τι θα δεις και σε πόση απόσταση. Το θερμικό ίχνος είναι υπερβολικά χαμηλό, μικρότερο από έναν πύραυλο ΑΙΜ9 τι να σου κάνει το RAM;

   Δεν έχουμε να κάνουμε στην σημερινή εποχή με πυραύλους παλιούς, SS-15TT των Γάλλων των 15 χιλιομέτρων εμβέλειας και τους sea skua των Άγγλων με 20+ εμβέλεια, αλλά με πυραύλους βάρους 200 κιλών και εμβέλειας των 35+ χιλιομέτρων. Τι να γράφω για ώρες; Ακόμα και η μεγενθυμένη σχεδίαση του ιταλικού αντιτορπιλικοί έχει πρόβλημα. Αν είχε τέσσερα φαλάνξ 3 αντί για τα μιλένιουμ των 35 χιλιοστών, θα ήταν ασφαλής γιατί τα φαλάνξ έχουν δικό τους ραντάρ. Αυτό είναι μια πρόκληση για το μέλλον ποιος το κατάλαβε; Ποιος διάβασε τι γράφω;

   1. Αγαπητέ, στο τέλος του σχολίου σου έχεις δύο ερωτήματα, όπου λες:
    Αυτό είναι μια πρόκληση για το μέλλον
    (1) ποιος το κατάλαβε;
    (2) Ποιος διάβασε τι γράφω;

    Θα σου απαντήσω στο τελευταίο ερώτημα (2) που είναι προυπόθεση για το άλλο ερώτημα (1).
    Η απάντηση στο (2) είναι κανείς ή σχεδόν κανείς. Ο λόγος είναι ότι ο τρόπος ου γράφεις, το κάνει δύσκολο για τον αναγνώστη να διαβάσει ότι γράφεις, ενώ αν μιλάμε για σχόλιο και όχι άρθρο και μελέτη, θα έλεγα σχεδόν κανείς γιατί το σχόλιο είναι τεράστιο και με το που βλέπει κάποιος το μέγεθός του, δεν ξεκινάει να το διαβάσει καν.
    Η απάντηση στο (1) είναι ότι προυπόθεση είναι να το διαβάσει κάποιος, αλλά λόγο του (2) δεν το διαβάζει κανείς. Για την ώρα δεν ξέρω αν το περιεχόμενο είναι καλό, αλλά σίγουρα στο «λογοτεχνικό/συγγραφικό» μέρος πρέπει να είναι πιο ελκυστικό και εύκολο στο διάβασμα, ώστε να προχωρήσει κάποιος στο επόμενο βήμα.

    Φιλικά πάντα, γιατί καταλαβαίνω ότι για να γράψει κάποιος τόσο μεγάλα κείμενα έχει ξοδέψει άπειρο χρόνο, και είναι κρίμα να πηγαίνει αυτός χαμένος.

    1. Αγαπητέ αν το διάβασες πες μου την γνώμη σου λέω και αναφέρομαι
     για τα πάντα σε λίγες γραμμές.
     Αν αυτές οι λίγες γραμμές κουράζουν δεν μπορώ να γράψω λιγότερα!

     Να το έγραφα σαν σενάριο ναι μπορώ γιατί γράφω σενάρια.

     Εδώ αναφερόμαστε για τους τρόπους που μπορεί να σε χτυπήσει ένα ελικόπτερο
     και μια πυραυλάκατος σε αγκίστρωση.

 21. Πολυ χρησιμο το αρθρο
  Τα μικρα σκαφη σιγουρα ειναι απαραιτητα για uav κ spike δεν το συζητω καν
  Αναρωτιεμαι γιατι δεν ανεφερε κανεις καποιο αντι uav οπλο στα νησια
  Μια απορια
  Εχουμε το προσωπικο να επανδρωθουν ολα αυτα τα σκαφη που λεει ο ναυαρχος κ ογεωργιος δικαιος στα σχολια;;

 22. Αν τα διαβάζει τα σχόλια ο κύριος Μαρτζουκος, τον οποίο σεβομαι πολύ, σε καποια σημεια διαφωνώ.

  Το σωστό ειναι να πεσει το βαρος στην ανατολικη Μεσόγειο εφόσον οντος θέλουμε οτι δικαιουμαστε!

  Καταρχήν θα χρεαιζομασταν περιπου 20 cb90 για αρχη κ να προχωρήσουν οι ελληνικες σχεδιάσεις. Αλλα πρέπει κ να εξοπλιστουν βαριά κ οχι μοναχα με 12.7αρι.

  2. Αναβάθμιση ολων των πατριοτ.

  3. νεα ρανταρ

  4. απόκτηση exocet block 2 μμ40 για τα νησιά, μαζι με τρμ-10000, εμβέλεια 75κμ.

  5. απόκτηση σπαικ

  6..+2 214αρια κ επισης αγορα ολων των υποβρυχίων που αποσύρει η Γαλλια.

  7. αμεσα παραγγελία για επιπλεον 22 ραφαλε – τα 12 μεταχειρισμένα που προτείνουν για Κροατία μαζι με 10 καινούρια

  8. αλλη μια σουπερ βιτα για να έχουμε 8

  Αν γινουν αυτα τα πραγματα σύντομα θα ηταν τεραστια βελτίωση.
  Τα υποβρύχια πρέπει να ειναι τουλαχιστον 12 κ οι φρεγατες τουλαχιστον 14, ιδανικα 16.

 23. Η ποιοτητα της στρατηγικης σκεψης του γραφοντος ειναι αποκαρδιωτικη και μαλλον εξηγει την κατασταση στην οποια εχει περιελθει το ΠΝ.

 24. Νομίζω ότι έχει ένα δίκιο ο ναύαρχος, αφού το πιθανότερο σενάριο είναι ταυτόχρονη κατάληψη πολλών βραχονησίδων και τις επόμενες ώρες το διπλωματικό μήνυμα των Τούρκων να είναι «καταλάβαμε νησιά που δεν αναφερόταν στη Λωζάνη, σταματάμε και πάμε σε διαπραγματεύσεις από εδώ.» Δικός μας σκοπός πρέπει να είναι τα μυνηματα που φτάνουν στις πρεσβείες να είναι «οι μάχες συνεχίζονται». Αν μάλιστα κάποια σκάφη πατήσουν απέναντι και υπάρχουν μυνηματα «αναφέρονται σποραδικές μαχες στα Μικρασιάτικα παράλια», ακόμα καλύτερα. Επειδή all out war μάλλον δεν θα μας επιτρέψουν, πρέπει να γίνει σκέδαση του μηνύματος, πρέπει να αποφύγουμε την παγίωση «μικροτετελεσμένων» που δεν ενδιαφέρουν κανένα στον πλανήτη, αλλά για εμάς είναι η ψυχή μας.
  Εκ των πραγμάτων, για εκατοντάδες βραχονησίδες, διάσπαρτες σε εκατοντάδες μίλια, θες εκατοντάδες σκάφη για να καλύψεις το σενάριο «14 μαχες σε βραχονησίδες ταυτόχρονα.».

  1. Αν πάνε σε 14 βραχονησίδες ταυτόχρονα:

   – έχεις εξ ορισμού all out war
   -τα κάνεις ίσιωμα, ή
   -αν δεν θέλεις να υπάρχουν απώλειες (έστω και από την αντίπαλη πλευρά), εφαρμόζεις μέτρα που τους αναγκάζουν να φύγουν, ή να εμπλακούν και οι ίδιοι σε πολεμικές ενέργειες, υπάρχουν πολλά non lethal συστήματα αλλά και τακτικές)

   Με πολλά μικρά σκάφη δεν τους εμποδίζεις.

 25. «300 ταχέα περιπολικά σκάφη (ΤΑΠΣ)»

  Και που θα βρεθεί προσωπικό να επανδρώσει 300 σκάφη!;

  «20 τηλεχειριζόμενα ταχέα σκάφη φέροντα εκρηκτικά (σύγχρονα πυρπολικά).»

  Αυτό είναι τελείως εκτός ελληνικής νοοτροπίας, αντίληψης και πραγματικότητας.
  Αν το προτείνεις στους δικούς μας, κινδυνεύεις να χαρακτιριστείς ωα Μουλάς και Αγιατολάχ.

  Έχει χαθεί τελείως η μπάλα.

  Αν δεν επενδύσουμε ΤΩΡΑ στο να αποκτήσουμε drones (οπλισμένα και μη) καθώς και στην αντιμετώπιση των drones του εχθρού, ότι άλλο κάνουμε (με εξαίρεση τα υποβρύχια και τις τορπίλες τους) δεν θα έχει κανένα νόημα.
  Ούτε τα RAFALE θα μας σώσουν.

  Κανονικά όλες οι σοβαρές, αξιόπιστες και πατριωτικές ιστοσελίδες του αμυντικού χώρου πρέπει κάθε βδομάδα να ανεβάζουν τουλάχιστον 1-2 άρθρα σχετικά με τα UAV/UCAV!

  1. Δε γίνεται όταν μιλάς για drone (UAV,UCAV, kamikaze) στον αέρα να είσαι ο καλύτερος και όταν μιλάς για drone θαλάσσης να είσαι μουλάς. Από όλα τα φθηνά/έξυπνα θελουμε. Αν η φρεγάτα στρέψει τα όπλα για να αντιμετωπίσει 3 kamikaze από τη μια, τρώει τον πύραυλο από την άλλη και vice/versa.

   1. Μην τα λες σε μένα.

    Πες τα σε αυτούς τους ανιστόρητους που πέρνουν τις αποφάσεις, το παίζουν «ανθρωπιστές», έχουν ξεχάσει πως αντιμετωπίσαμε το 1821 τους Τούρκους στην θάλασσα και προσπαθούν να αλλάξουν την ιστορία της Ελληνικής Απελευθέρωσης.

   2. Ο πύραυλος από την στιγμή που θα εντοπιστεί θέλει από λίγα λεπτα έως δευτερόλεπτα να φτάσει
    Το ταχύπλοο από την στιγμή εντοπισμού του θέλει αρκετά λεπτά να φτάσει.

    Είναι προφανές ότι το σύστημα μάχης και το πλήρωμα μπορεί να τα αντιμετωπίσει όλα μαζί, έτσι και αλλιώς ο επερχόμενος πύραυλος πρώτα θα αντιμετωπιστεί από το RAM, όσο ο RAM πετάει στα 7-10 χλμ, καθαρίζεις τις βάρκες, όταν πλησιάσει (αν περάσει τον RAM) ο πύραυλος θα τον καθαρίσει το Phallanx, και όταν τελειώσει θα ψάξει για τα κομμάτια από τις βάρκες just in case θέλει να τα κάνει ροκανίδια.

    Οι drone βάρκες είναι για άλλες χρήσεις, να διώχνουν ψαράδες, λαθρο κτλ, όχι εναντιον πολεμικού πλοίου, ούτε να το γρατζουνίσουν δεν θα μπορέσουν, εκτός αν το πιάσουν στον ύπνο σε καιρό ειρήνης

  2. «20 τηλεχειριζόμενα ταχέα σκάφη φέροντα εκρηκτικά (σύγχρονα πυρπολικά).»

   Αυτό είναι τελείως εκτός ελληνικής νοοτροπίας, αντίληψης και πραγματικότητας.
   Αν το προτείνεις στους δικούς μας, κινδυνεύεις να χαρακτιριστείς ωα Μουλάς και Αγιατολάχ.

   Εγώ θα έλεγα ότι δεν θα χαρακτηριζόταν έτσι, απλά ότι με βάση την περιγραφή, λέει «φέροντα εκρηκτικά», άρα για να πετύχει τον σκοπό του, πρέπει να συγκρουστεί με το αντίπαλο πλοίο. Αυτό, ούτε εναντίον φρεγάτες 50-60 χρονών δεν θα το πετύχει, γιατί από τα 2-3 χλμ θα έχει ήδη γίνει σκόνη. Δεν είναι θέμα Αγιατολάχ, αλλά απλής λογικής.

   Στο YouTube έχει αρκετά βίντεο με εκπαιδευτικές ασκήσεις του USN για πειρατές και ταχύπλοα επιθετικά σκάφη, που στην αρχή για σκοπούς εκπαίδευσης πολυβολίζουν με το χέρι τα πληρώματα και στο τέλος αναλαμβάνει το Phallanx, που συνήθως τα εξατμίζει

   1. Το kamikaze σκάφος δεν θα είναι ούτε κρις – κραφτ ούτε γκουλιέτα. Θα εξέχει λιγότερο από μισό μέτρο από τη θάλασσα και η οροφή του μπορεί να είναι απλό δίεδρο με 10 εκατοστά υλικό απορρόφησης ακτινοβολίας. Η θερμοκρασία που θα γράφει μπορεί να είναι πολύ κοντά στη θάλασσα. Το κυρίως όπλο μπορεί να συνοδεύεται από πάμφθηνα «άδεια» με λογική σμήνους και οδήγηση με καλώδια. Αν η θάλασσα δεν είναι λάδι, πρώτο θα το δει το ανθρώπινο μάτι στα 400 μέτρα και με αυτό θα μείνεις. Μπιπ θα κάνει το ρανταρ, να βγάλει στοιχεία βολής για ένα στόχο τόσο χαμηλό που τον κρύβουν τα κύματα το βλέπω χλωμό. Κλειδώνω σημαίνει ότι έχω μια ποιοτική (σαφώς πάνω από το θόρυβο) και συνεκτική σειρά επιστροφών.

 26. Και κάτι άλλο.

  Ότα θα τελειώσει ο μποναμάς με τον κορονοϊό και τα lockdown σε 1-2 χρόνια και θα αρχίσουμε να κυκλοφορούμε πάλι, θα διαπιστώσουμε «έκληκοτι» ότι θα έχουν στηθεί σε όλη την χώρα αμέτρητα μόνιμα hot spots.

  Να δω πως θα τους αντιμετωπίσεις όλους αυτούς με «300 ταχέα περιπολικά σκάφη (ΤΑΠΣ)», όταν θα γίνει το ΜΠΑΜ.

 27. Ανεξάρτητα από τα θετικά ή αρνητικά σχόλια, χαίρομαι διότι το άρθρο έτυχε προσοχής και παρέχει τροφή για σκέψη. Εκτιμώ ότι το κόστος των 2.5 δις για την απόκτηση όλων αυτών που περιγράφονται είναι λογικό, ενώ το αποτέλεσμα πολλαπλασιάζει την αποτροπή και την αποτελεσματικότητα. Οι σκανδιναυϊκές χώρες σε ανάλογο γεωγραφικό περιβάλλον εφαρμόζουν το σκεπτικό αυτό σε μεγάλο βαθμό. Στο άρθρο τονίζεται ότι η πρόταση δεν υποκαθιστά τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό της Δομής των ΕΔ αλλά τον συμπληρώνει. Υπενθυμίζω ότι μόνο τα περιπολικά σκάφη του τουρκικού ΛΣ είναι περισσότερα από 200. Αδυνατώ να μεταφέρω σε ένα άρθρο την σχετική μελέτη μου αλλά διευκρινίζω ότι οι απαιτήσεις σε προσωπικό για τα ΤΑΠΣ δεν υπερβαίνουν τα 1600 άτομα (με πρόβλεψη για προσωπικό υποστηρίξεως και αναπληρώσεως). Τα πληρώματα δυνατόν να είναι μικτά (ΠΝ και πεζοναύτες). Θα χρειασθεί η δημιουργία ενός ακόμη τάγματος ΠΖΝ από εθελοντές οι οποίοι μετά την λήξη της θητείας τους θα υπηρετούν μισθοδοτούμενοι από 3 έως 6 έτη στα ΤΑΠΣ. Ευχαριστώ για την συνεισφορά σας (θετική ή αρνητική) αν και γνωρίζω ότι δεν μπορώ να απαντήσω εκτενώς στις παρατηρήσεις σας.

  1. Ευχαριστούμε και για το άρθρο και για τα σχόλια.

   Με το δημογραφικό πρόβλημα και την λειψανδρία που έχουμε1600 άτομα δεν τα λες και λίγα, ακόμα και αν είναι μικτά πληρώματα.

   Προσωπικά θεωρώ ότι το έργο των 300 σκαφών μπορεί να επιτελεστεί καλύτερα και οικονομικότερα, με συνδυασμό περισσότερα UAV και λιγότερα ταχέα περιπολικά σκάφη (ΤΑΠΣ) που να συνεργάζονται άρτια μεταξύ τους.

   Ίσως να αξίζει να έχουμε και μερικά UAV αερόστατα σε συγκεκριμένα σημεία του Αιγαίου.

  2. Αγαπητέ ναύαρχε τα ταχύπλοα είναι σχετικά φτηνά και μπορούν να εξοπλιστούν με κατευθυνόμενες ρουκέτες ή με φτηνούς πυραύλους.
   Μακάρι να διάβαζα την μελέτη σας γιατί με ενδιαφέρει.
   Λυπάμαι που δεν θα γίνει ποτέ δεκτό αυτό που λέτε γιατί τα 2,5 δις δεν υπάρχουν.
   Εδώ δεν υπάρχουν τα 300 εκατομμύρια δολάρια για της δικές μου προτάσεις.

   Δεν ξέρετε τι γίνετε εδώ στην Ελλάδας; Θωρακισμένα 6Χ6 με κόστος τα 200 χιλιάδες ευρώ σημερινή
   τιμή τα απέρριψε οι πολιτική και στρατιωτική ηγεσία.
   Μόλις άκουσαν πως θα μπορούσα να τα φτιάξω στο Βόλο NISSAN τότε και με συνεργασία της ΑΛΦΑ έκαναν τα πάντα για να κλείσουν και της δυο εταιρίες!

   Άσε που η στρατιωτικοί που εξέτασαν της προτάσεις μου είχαν δεκάδες αντιρρήσεις για την θωράκιση, για την μεταφορική ικανότητα, για τον σχεδιασμό, για την υλοποίηση της πρότασης, για να μην πω και εγώ τι!
   Ζητούσαν από ένα θωρακισμένο όχημα τα πάντα και το δικό μου δεν έκανε τίποτα!
   Γιατί βάλατε τέταρτο άτομο συνοδηγό; Για να ελέγχει της περιμετρικές κάμερες και την κύρια!

   Γιατί έχει μεταφορική ικανότητα μόνο 7 στρατιωτών; Γιατί μπορεί να μεταφέρει πυρομαχικά.

   Γιατί είναι ανοιχτός ο χώρος μεταφοράς των στρατιωτών; Γιατί θα βάλεις στο ίδιο όχημα
   όλμους ή ΑΤ εκτοξευτές ή πολυβόλα ή ότι άλλο θες με ειδική βάση που θα εναλλάσονται.

   Γιατί δεν είναι αμφίβιο;
   Δεν τους άρεσαν οι απαντήσεις πως με 50 χιλιάδες ευρώ το έκανα αμφίβιο.

   Πως θα αντέξει σε χτύπημα από πυροβόλα ΑΤ κλπ; Όσο αντέχει το Μ113 την ίδια θωράκιση δεν έχει;

   Τι να γράψω ναύαρχε; Τι αγόρασαν μετά; Τα χάμερ με διπλάσια τιμή!
   Ποιος τα ήθελε; Ποιος το αποφάσισε; Ο υπουργός από μόνος του; Όχι βέβαια η επιτροπή.

   Η ίδια επιτροπή που έβγαλε το δικό μου άχρηστο.
   Η ίδια επιτροπή που έδωσε της προδιαγραφές για το Κένταυρος της ΕΛΒΟ!
   Η ίδια επιτροπή που δεν ήθελε να 128 κυράσιερ με 8,5 εκατομμύρια ευρώ να τα πάρουμε,
   για να μπορούμε να τα έχουμε στα πολύ μικρά νησιά και να τα μεταφέρουμε με τα ZUBR
   και τα καταμαράν της ακτοπλοίας στα νησιά που απειλούνται

   Τι σχέση έχει που οι άνθρωποι στρατιωτικοί άλλαζαν στης επιτροπές δεν ήταν οι ίδιοι,
   οι αποφάσεις τους όμως ήταν λαναθασμένες.

  3. @Β. Μαρτζούκος
   Να σας καλοσωρίσουμε ως φίλοι το υιστολογίου κι ας διαφωνούμε με κάποιες προτάσεις σας. Οι σκέψεις/προτάσεις στελεχών που υπηρετήσαν στο ΠΝ, τον ΕΣ, την ΠΑ και το ΛΣ είναι πολύτιμες για όλους μας.

   Προσωπικά, θα ήθελα να σας ρωτήσω εάν θα βλέπατε θετικά τα εξής:
   1). Την απόκτηση 2 ακόμα U-214
   2). Την απόκτηση 3 ακόμα Super Vita πιθανώς με πιο σύγχρονα όπλα
   και
   3) Την απόκτηση 6 GOWIND 3100 αντί 2+2 FDI (πάντα ως μια πιο οικονομική λύση).

   Ευχαριστώ εκ των προτέρων

  4. @Β.Μαρτζουκος
   Αγαπητέ κύριε ναύαρχε, χρόνια πολλά και καλή χρονιά.
   Όλα όσα γράφεται είναι αξιόλογα και προσωπικά με χαροποιεί το γεγονός ότι η σκέψη σας είναι ανορθόδοξη και καινοτόμος. Στην παρούσα όμως οικονομική κατάσταση (που θα γίνει πολύ πιο δύσκολη από ο,τι φανταζόμαστε μετά τη Τέλος της πανδημίας)νομίζεται ότι θα ήταν καλύτερο να δωθούν τα 2,50 αυτά δις για ο,τι γράφεται η`Για να αποκτηθεί μια επιπλέον μοίρα Ραφαλ που θα αποτελέσει την ταφόπλακα της τουρκικής αεροπορίας?οι S.oι κομπαταντ και γενικα τα πλοια του Π.Ν. που οι πολιτικοί εγκληματικά άφησαν στη σημερινή κατάσταση δεν θα κάνουν πιο εύκολα τη δουλειά τους όταν οι ουρανοί του Αιγαίου, της αν.μεσογειου, της Κύπρου ΜΑΣ,θα είναι καθαροί από τα καθάρματα της ΤΗΚ?Όταν ο,τι πετάει θα είναι ελληνικό?

   1. @C.p.
    For what it’s worth…
    Αν και το thread επικεντρώνεται στα του Π.Ν. στο συγκεκριμένο, ρητορικής αξίας, δίλημμα η προσωπική απάντηση θα ήταν αβίαστα η επιπλέον πρόσκτηση Rafale (με τα όπλα τους και full FOS για 4 + 4 έτη).

 28. @ΔΙΚΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΚΡΟΣ ΗΡΩΑΣ
  Καλημέρα, Καλή σας Χρονιά.
  Θα με ενδιέφερε η άποψή σας για τα ακόλουθα:
  1) Την αξιοποίηση των 4 ZUBR
  2) Το σενάριο απόκτησης 6 GOWIND 3100
  και
  3) Τα πολυηχητικά όπλα στο περιβάλλον της Μεσογείου.

  Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

  1. Αγαπητέ καλή χρονιά.
   Τα ZUBR είναι πολύτιμα αλλά πολυέξοδα.
   Δεν πήραμε της Ουκρανίας για 10,5 εκατομμύρια που μας έδιναν και 11,5 εκατομμύρια
   για ανταλλακτικά σαν αντισταθμιστικά οφέλη κλπ.

   Τα πλοία είναι καλά καλύτερα από αυτά που έχουμε δεν τα θέλουν όμως οι από πάνω!

   Για τους πυραύλους έχω δεκάδες λύσεις μερικές θα διαβάσεις παρακάτω:

   Η σχεδίαση νέας γενεάς πυραύλων.
   Όλοι σχεδιάζουν πυραύλους χωρίς λογική με τα ίδια χαρακτηριστικά και με της ίδιες δυνατότητες. Αν απορώ με την λογική τους; Ναι και δεν μπορώ να καταλάβω το γιατί. Δεν μπορούμε αρχικά να βελτιώσουμε πυραύλους που να δυσκολεύουν -αχρηστεύουν τα αντιπυραυλικά συστήματα των πλοίων και μετά να κατασκευάσουμε καινούργιους; Δεν ξέρουμε τα χαρακτηριστικά των αντιπυραυλικών συστημάτων και της δυνατότητες τους;

   Θα γράψω λίγα χωρίς να κάνω αναλύσεις, οι μελέτες υπάρχουν για να εξηγήσουν το γιατί και τα μειονεκτήματα του κάθε ενός συστήματος. Το φαλάνξ ένα και δυο με το εξάκανο πυροβόλο των 20 χιλιοστών και με εμβέλεια τα 2 χιλιόμετρα, μπορούμε να το αχρηστέψουμε βάζοντας δυο ρουκέτες των 2,75 ιντσών σε έναν πύραυλο επιφάνειας. Στα τρία χιλιόμετρα πριν το πλοίο εκτοξεύει της ρουκέτες ταυτόχρονα που κατευθύνονται όχι ευθεία αλλά με μια μικρή απόκλιση. Μπορούμε να τους βάλουμε αεριόφυλλα και να μοιάζουν στο στίγμα όπως ο πύραυλος, ή να αφήσουμε την κεφαλή όπως έχει. Δεν μπορεί να καταρρίψει 3 στόχους σχεδόν ταυτόχρονα το αντιπυραυλικό σύστημα, το να ανιχνεύσει και στραφεί σε άλλον στόχο και να τον καταρρίψει θέλει χρόνο. Τους δυο ναι θα τους καταστρέψει τον τρίτο όχι!

   Για τα καλυτέρα συστήματα και το φαλάνξ τρία, γιατί δεν το έχω μελετήσει ψάξει για να έχω γνώμη που έχουν εμβέλειες τα 3 χιλιόμετρα και 3,5 χιλιόμετρα. Όπως το μιλένιουμ αλλά όχι δικά τους ραντάρ, εδώ χρειαζόμαστε έναν πύραυλο με 4 ρουκέτες. Δεν μπορούν να καταρρίψουν παραπάνω από 3-4 στόχους. Μια ρουκέτα με μεγάλη κεφαλή των 127 χιλιοστών κάνει μεγάλη ζημιά στο πλοίο.

   Εδώ αναφέρθηκα για παλιές σχεδιάσεις πυραύλων που θα μπορούσαν να τροποποιηθούν. Να βάλεις δηλαδή ανάμεσα-ενδιάμεσα στα πτερύγια της 4 ρουκέτες με τους φορείς εκτόξευσης.

   Πως θα έφτιαχνα εγώ τον δικό μου πύραυλο; Όπως είναι τώρα με δυο προσθήκες με ένα λέιζερ εμπρός- και με 8-9 ρουκέτες των 2,75 ιντσών ή των 127 χιλιοστών γύρω από το σώμα του πυραύλου. Για να μπορεί σε αποστάσεις μεγαλύτερες από 10 χιλιόμετρα με της νέες κατευθυνόμενες ρουκέτες των 13,5 χιλιομέτρων εμβέλειας, να χτυπήσει το πλοίο και να της κατευθύνει σε αυτό και μετά να συντρίβει επάνω του. Κανένα αντιπυραυλικό σύστημα και κανένα ΑΑ σύστημα δεν μπορεί να τον αντιμετωπίσει εκτός από πυροβόλα! Κανένα πλοίο δεν μπορεί να γλυτώσει έτσι όπως τα κατασκευάζουν. Δηλαδή σαν τους ίδιους πυραύλους που υπάρχουν τώρα, αλλά με μεγέθυνση της διαμέτρου για να μπουν οι ρουκέτες και το λέιζερ.

   Δεν θα πω άλλα για πυραύλους λύσεις έχω και άλλες να αναφέρω για επιπλέον ισχύ και μεγάλες υπερηχητικές ταχύτητες. Με απορριπτόμενες δεξαμενές για μεγαλύτερη εμβέλεια και πύραυλο για να ανεβάσει την ταχύτητα στα 4+ μαχ. Οι απορριπτόμενες δεξαμενές είναι απαραίτητες γιατί θα μειωθεί ο διαθέσιμος χώρος κλπ. Οι απορριπτόμενες δεξαμενές δεν μοιάζουν με αυτές των αεροσκαφών, είναι δύο γύρω από το σώμα του πυραύλου. Σαν να βάζουμε στην θέση των ρουκετών, δυο δεξαμενές στο ίδιο μέγεθος χωρισμένες στα δυο. Οι δεξαμενές μένουν επάνω στον πύραυλο και μόλις λειτουργήσει ο πύραυλος με την επιπλέον ώθηση για μεγάλη ταχύτητα. Τότε αποχωρίζονται σε μεγάλο ύψος και ρίχνουν στιγμιαία αεριόφυλλα για να παραπλανήσουν τα ραντάρ τα ΑΑ και τα αντιπυραυλικά συστήματα! Δεν αναφέρομαι σε ένα σκέτο πύραυλο με μεγάλη ταχύτητα αλλά σε έναν που ρίχνει της δεξαμενές. Συνεχίζει να κερδίζει ύψος και ταχύτητα και κατεβαίνει αυτόματα κάτω από ύψος των δεξαμενών που πετούν-πέφτουν και ρίχνουν αεριόφυλλα στιγμιαία πάλι.

   Ο πύραυλος τρέχει με 3.600 χιλιόμετρα και διανύει ένα χιλιόμετρο σε ένα δευτερόλεπτο, να δω με τι θα τον αντιμετωπίσεις; Δεν είναι αυτή η ταχύτητα του πυραύλου, την απλοποιώ για να το καταλάβετε στο παράδειγμα που σας γράφω. Στην πράξη ξεκινάει από τα 800-900 χιλιόμετρα ανεβαίνει στα 4 μαχ, δηλαδή στα 5.000 χιλιόμετρα την ώρα και μετά κάνει την βύθιση προς το πλοίο. Όπως καταλαβαίνετε οι χρόνοι από το παρακάτω παράδειγμα είναι μικρότεροι

   Μην ακούσω πάλι με το RAM γιατί δεν έχει θερμικό ίχνος. Αυτό συμβαίνει γιατί σβήνει ο κινητήρας, όταν ξεκινά η λειτουργία του κινητήρα πυραύλου που καίει ελάχιστα δευτερόλεπτα και η βύθιση γίνετε για να διατηρήσει την υψηλή ταχύτητα. Έχουμε και την στιγμιαία παραπλάνηση των ραντάρ για να κερδίσουμε επιπλέον δευτερόλεπτα. Σε 4 δευτερόλεπτα έχει καλύψει ο πύραυλος 4 χιλιόμετρα που είναι η υπολογιζόμενη παραπλάνηση των ραντάρ όταν κατεβαίνει ο πύραυλος και δυο δευτερόλεπτα ακόμα όταν ρίχνει της δεξαμενές και κάνει άνοδο. Δηλαδή έχουμε ένα κέρδος 5 χιλιομέτρων που εδώ θα συνυπολογίσουμε και 2 χιλιόμετρα ακόμα που είναι η απόσταση της ανόδου και της βύθισης σε ευθεία γραμμή.

   Όπως καταλαβαίνετε στα 8+ χιλιόμετρα από το πλοίο δεν αντιμετωπίζεις εύκολα έναν πύραυλο που πετάει σε επίπεδο θαλάσσης. Οι δυο δεξαμενές έχουν από έναν μικρό πύραυλο για να συνεχίσουν να κινούνται. Στα 8 χιλιόμετρα θα απέχει από το πλοίο μόνο ένα δευτερόλεπτο ο πύραυλος. Αν η διαδικασία γίνει στα 10 χιλιόμετρα θα απέχει από το πλοίο ο πύραυλος 3 χιλιόμετρα, δηλαδή 3 δευτερόλεπτα! Οι δεξαμενές έχουν μικρούς πυραύλους με αργή καύση για να συνεχίσουν να κινούνται αν και είναι ασταθή. Η ρίψει στιγμιαία αεριόφυλλων δημιουργεί δυο στόχους μεγαλύτερους από τον πύραυλο την πρώτη φορά και την δεύτερη φορά καλύπτει την βυθίσει του πύραυλου και ασπροσανατολίζει τα πάντα. Αυτά γίνονται για δευτερόλεπτα και μπερδεύουν το ραντάρ κλπ. Αν κερδίσεις 2 δευτερόλεπτα που θα μπερδέψεις τα ραντάρ χάθηκε το πλοίο! Τα 3.600 χιλιόμετρα την ώρα είναι η ελάχιστη ταχύτητα προσβολής του πλοίου που τους δημιουργεί προβλήματα γιατί τα ΑΑ, τα πυροβόλα και τα Αντιπυραυλικά συστήματα δεν έχουν σχεδιαστεί για να αντιμετωπίζουν στόχους με τέτοιες ταχύτητες.

   1. Σας διαβάζω πάντα!

    Μερικές φορές έχουν ενδιαφέρον οι ιδέες σας.
    Τις περισσότερες είναι κινούνται στο φαντασιακό πεδίο.
    Εχετε γνώσεις αλλά έχετε και μεγάλο πρόβλημα στο τρόπο γραφής σας.

    Στο προκείμενο … κατευθυνόμενο αντιπλοϊκό βλήμα που στα 3χλμ απο τον στόχο θα εκτοξεύει περιμετρικά προσαρτημένες ρουκέτες των 2,75 in και θα καταφέρει τελικά να πλήξει τον στόχο, ανήκει στην σφαίρα των ονειρώξεων των ψευτο-εφευρετών.

    Είναι προφανές ότι δεν γνωρίζεται τι είναι εφικτό και τι όχι σήμερα, άλλα και πόσο δύσκολη είναι η γραφή κωδικά αλγορίθμων κατεύθυνσης πυραύλων/βλημάτων. Ούτε γνωρίζεται στοιχεία αεροδυναμικής (μιλάτε για μεταβαλλόμενη μάζα με δυναμική απόσπαση και μεταβαλλόμενη διατομή/αεροδυναμική πυραύλων, σε μεταβαλλόμενη πορεία υψηλών υποηχητικών ταχυτήτων και σε πολύ χαμηλό ύψος με διατήρηση ικανότητας πολύ μεγάλης ακριβείας ελέγχου κατεύθυνσης δλδ ΕΛΕΟΣ.

    Αυτό που λέτε είναι ποιο δύσκολο από την τερματική φάση έξω-ατμοσφαιρικής αναχαίτισης βαλλιστικού διηπειρωτικού πυραύλου (40 χρόνια τους πήρε τους αμερικάνους και δεν το τελειοποίησαν ακόμα)!
    Σας παροτρύνω να γράφεται περισσότερο για RF, radar και ECM.

    ps: τα περί ναυτικών πυροβόλων και αντιπυραυλικής άμυνας που συνεχώς μας γράφετε είναι λάθος.
    Αν είχα τον χρόνο θα σας έγραφα πόσο λάθος είναι οι εικονικές προσομοιώσεις που κάνετε στο μυαλό σας, δυστυχώς αυτό θα απαιτούσε ένα μηνά γράψιμο – σχεδόν βιβλίο, και δεν θα ήταν ενδιαφέρον ούτε για έμενα ούτε για τους υπολοίπους συσχολιαστές.

    1. Αγαπητέ Πάνος δεν με κατάλαβες ίσως σε ότι έγραψα.
     Τα 3 χιλιόμετρα αφορούν την παραπλάνηση του φαλάνξ με δυο ρουκέτες.
     Σε πολλά έχω δίκιο έγραψα για χρόνους αντίδρασης του ραντάρ με το
     σύστημα κίνησης και αυτόματης βολής.

     Με 4 ρουκέτες τοποθετημένες σε πύραυλο είναι για το μιλένιουμ των 35 χιλιοστών

     Οι περισσότερες ρουκέτες αφορούν ειδικό τρόπο προσβολής του πλοίου όχι
     από το επίπεδο θαλάσσης.

     Για το τι είναι εφικτό και τι όχι που διαβάσατε για προσβολή από χαμηλό ύψος έλεος.

     Τι από όλα που γράφω είναι δύσκολο, ίσως αυτά που δεν γράφω σε λίγες λέξεις με
     απλά λόγια, ο πύραυλος θα φέρει δυο πυραύλους και έναν αυλωθητή είτε τρεις αυλωθητές!

     Συγνώμη μια μεγένθυση των πυραύλων που υπάρχουν είναι των μέτεορ!
     Ο τρόπος προσβολής είναι πτήση από χαμηλά, με άνοδο αύξηση της ταχύτητας
     και επίθεση. Το ίδιο μπορεί να γίνει και σε μεσαίο ή μεγάλο ύψος.

     Τι δεν καταλάβαμε από αυτό; Της δεξαμενές που είναι κολλημένες επάνω στον πύραυλο περιμετρικά αυτού και φεύγουν με την βοήθεια μικρών πυραύλων;

     Ναυτικά πυροβόλα και αντιπυραυλική άμυνα που είναι λάθος να υπάρχουν δυο
     πυροβόλα των 76 χιλιοστών και δυο μιλένιουμ για να χτυπήσουν έναν πύραυλο
     ταυτόχρονα με δυο πυροβόλα όχι με έναν.

     Για το RAM έγραψα για ψύξη του κινητήρα του πυραύλου τουρμποτζέτ,
     η καλύτερη λύση είναι μεγαλύτερες εισαγωγές αέρα για ψύξεις περιμετρικά τον
     κινητήρα και πίσω όχι μόνο την εξαγωγή καυσαερίων.

 29. Πρόκειται για σύνθετο παζλ που δεν απαντάται μονολεκτικά και ιδιαίτερα όσο μπαίνει κανείς σε λεπτομέρειες. Ενδεικτικά μία αποτελεσματική σύνθεση κυρίων μονάδων κρούσεως του ΠΝ θα ήταν 4 Φ/Γ Α/Α, 4 Φ/Γ πολλαπλού ρόλου, 6 Κορβέτες, 12 Υ/Β, 12 ΤΠΚ, 22 Ε/Π.

  1. Kυριε Μαρτζουκο,

   Ευχαριστουμε για την αρθρο σας, περιεχει ενδιαφερουσες προτασεις. Θα ηθελα να κανω ορισμενες επισημανσεις σχετικα με αυτα που γραφετε.

   Πρεπει να λαβουμε υποψη μας οτι εχουμε αριθμητικο μειονεκτημα σε σχεση με την Τουρκια, επομενως θα πρεπει να δωσουμε εμφαση σε λυσεις που εχουν χαμηλο βαθμο επανδρωσης, αυξημενης αποτελεσματικοτητας και φονικοτητας. Για παραδειγμα, αντι να αποκτηθουν 300 επανδρωμενα ταχυπλοα, μπορουν να αποκτηθουν 300 Μη Επανδρωμενα ταχυπλοα, τα οποια θα τα χειριζεται προσωπικο εξ αποστασεως, και τα οποια θα μπορουν να αναλαμβανουν επικινδυνες, ακομη και αυτοκτονικες αποστολες. Η τεχνολογια εχει ηδη παρουσιαστει απο την Ιντρακομ, ενω μια αλλη εταιρια η Miltech Hellas συμμετεχει μαζι με Ισπανικες και Ιταλικες εταιριες στο Μη Επανδρωμενο Οπλισμενο πλοιο KALUGA DS.

   https://www.intracomdefense.com/security-solutions/unmanned-systems/

   http://utek.es/kaluga_ds/

   Αυτα τα συστηματα θα μπορουσαν να αποτελεσουν τη βαση για ενα Ελληνικο Μη Επανδρωμενο Πλοιο, βασισμενο σε ενα σκαφος που κατασκευαζεται στην Ελλαδα οπως τα Rafnar η τα Supertermoli , συστημα επικοινωνιων και τηλεκατευθυνσης της IDE, ηλεκτροοπτικα της Miltech Hellas, τηλεχειριζομενα πυροβολα και εκτοξευτες πυραυλων. Ουσιαστικο το μονο που χρειαζεται ειναι η ολοκληρωση ενος τετοιου συστηματος, κατι που μπορει να αναλαβει μια απο τις εταιριες, η ενας ομιλος εταιριων, αρκει να υπαρχει η επιχειρησιακη απαιτηση και πιθανως καποια μικρη αρχικη χρηματοδοτηση απο τη Γενικη Γραματεια Εξοπλισμων.

   Στο εγγυς μελλον, τετοια συστηματα δεν θα χρειαζονται καν συνεχη καθοδηγηση, καθως μεσω τεχνητης νοημοσυνης θα μπορουν να αναλαμβανουν αποστολες αυτονομα, αν και φυσικα ο ανθρωπος θα μπορει να παρεμβαινει για να σταματησει μια αποστολη, η για να εγκρινει ενα πληγμα, αναλογως της σχεδιασης. Καποιοι απο εμας που κανουμε ερευνα σε τομεις της τεχνητης νοημοσυνης και ρομποτικης οραματιζομαστε και σχεδιαζουμε τετοια συστηματα. Πρεπει ομως και η πολιτεια μαζι με τις ενοπλες δυναμεις τουλαχιστον να θεσουν στοχους για την αποκτηση τετοιων συστηματων.

  2. @Β.Μαρτζούκος
   Καλησπέρα σας κε Μαρτζούκο.
   Τα 12 Υ/Β είναι άπιαστο όνειρο με τις παρούσες ελλείψεις σε υλικό & οικ. πόρους. Κατά τα λοιπά η Διοίκηση Ταχέων Σκαφών πρέπει να ενισχυθεί με περισσότερα Super Vita. Σε λίγα χρόνια τα 4 εκσυγχρονισμένα Combattante θα πρέπει να αποσυρθούν. Η Δ.Ε.Ν. πρέπει, επίσης, να εξετάσει τρόπους ομογενοποίησης (στο μέγιστο δυνατό βαθμό) των ελικοπτέρων της. Σύντομα θα διαθέτει 8 – 3 – 7 έκδοχα της ίδιας οικογένειας. Θα πρέπει να υιοθετήσει glass cockpit για τα πρώτα 8 και όχι μόνο. Θα πρέπει να επιδιώξει και την αξιοποίηση των Dauphin αναθέτωντάς τους κάποιους ρόλους (προφανώς όχι ASW).

 30. Καμία περίπτωση δεν υπάρχει να προχωρήσει ένα τέτοιο πρότζεκτ.
  Όποια χρήματα υπάρχουν ή υπάρξουν στο ΓΕΝ, προορίζονται για το πρόγραμμα των φρεγατών.

  1. 1) Όταν ένα ΠΝ είναι καπάτσο, ξέρει να κλείνει συμφωνίες, πήρα με 600 εκατ το κομμάτι και με παράδοση αμέσως 2 Φρεγάτες που εμείς ακόμη τις βλέπουμε στα όνειρα…

   2) Ενδιαφέρον, το άρθρο μου φαίνεται μιλάει για άλλες δύο που θα παραγγείλει η Αίγυπτος, αν τις πάρει και στην ίδια τιμή, σε περίπτωση που εμείς πάρουμε υποδεέστερες φρεγάτες και πιο ακριβά, ΄θα υπάρξουν θέματα

   3) Η κοψιά/εμφάνιση της ιταλικής Fremm είναι πιο όμορφη, πιο αρχοντική και πιο brutal από την Γαλλική, στα γρήγορα βλέπω πιο ψηλό πύργο με το ραντάρ, ενώ και η μούρη δεν είναι τετράγωνη ενώ μοιάζει ότι στην Γαλλική η υπερκατασκευή είναι ένα μονοκόματο μέρος από την αρχή ως το τέλος, ενώ εδώ μοιάζει να έχει «κενό» στην μέση (μπας και χωράει και κανα vls/sylver εκεί?)

 31. Και όσον αφορά τις νέες φρεγάτες μας, το ΠΝ και η πολιτεία΄, αλλά και οι πωλητές πρέπει να σταματήσουν να μαδάνε την μαργαρίτα.

  Να τους πούμε κύριοι έχουμε 4 δις και με αυτά θέλουμε:
  -4 φρεγάτες με αυτά τα χαρακτηριστικά
  -2 ενδιάμεσης λύσης με τα Χ χαρακτηριστικά και τις θέλουμε χτές
  -ΜΕΚΟ up στις 4 φρεγάτες

  Αν δεν μας προτείνετε κάτι τόσο καλό που να συμφωνήσουμε έως τέλος Φεβρουαρίου, φωνάζουμε και Αγγλία (Type 31), Γερμανία (A-200 στο πιο ντούκι) και Ιταλία (Fremm καθώς φαίνεται να τις παράγουν φτηνότερα).

  Και τέρμα. Αν το θέλουν οι ΗΠΑ ας δώσουν 4 FFGX και δύο ΑΒ, αν το θέλουν οι Γάλλοι ας δώσουν 4 Μπελάρα με τις δύο ΑΑ, και είτε 2 Λαφαγιέτ μετά από άμεση οπλική αναβάθμιση, είτε ώσπου να πάρουμε τις αναβαθμισμένες Λαφα να στείλουν μια δική τους Freda να παρκάρει στο Αιγαίο.

  Αλλιώς 1 Μαρτίου λέμε αντε γειά και φωνάζουμε τους άλλους, πολύ το κουράσαμε.

 32. Ενδιαφερουσες προτασεις αλλα υλοποιησημες μονο ΑΦΟΥ διαθετεις ναυτικο,αεροπορια,στρατο.Αν ΔΕΝ τα διαθετεις ολες οι παραπανω προτασεις ειναι απλα πεταμενα χρηματα.

  Συμφωνω οτι χρειαζεται και μια πιο «προχωρημενη» οπτικη στην στρατηγικη μας αλλα το να παμε απο το «προχωρημενες» Ε.Δ στην υιοθετηση Ε.Δ τυπου Αλ Καιντα η Ιραν ειναι τελειως αλλο πραγμα.

  Γενικα αρκετες προτασεις κινουνται προς σωστη κατευθυνση αλλα καλητερα θα ηταν να αποφευγονται καποιες αλλες οπως τα «συγχρονα πυρπολικα» που μονο γελιο μπορουν να προκαλεσουν και φανερωνουν και μια καλοπροαιρετη ιστορικη αναμνηση για μια τακτικη που ακομα και την εποχη που χρησιμοποιηθηκε ειχε πολυ μικρα αποτελεσματα.Σημερα τετοια σκαφη θα εχουν καταστραφει πολυ πριν προλαβουν να δουν θαλασσα.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *