Ο Γαλλικός Στρατός ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε το πρόγραμμα Sauron για την προμήθεια μικρών UAV, κατά προτίμηση κάθετης απογείωσης και προσγείωσης, εξειδικευμένων στον Ηλεκτρονικό Πόλεμο, με έμφαση στον εντοπισμό, την υποκλοπή και την παρεμβολή των επικοινωνιών. Σύμφωνα με το σχετικό αίτημα για προτάσεις που εξέδωσε η Γαλλία, η συλλογή ή συλλογές ηλεκτρονικού πολέμου θα πρέπει να είναι τόσο ελαφριές ώστε να μπορούν να μεταφερθούν από UAV με μέγιστο βάρος απογείωσης τα 25 κιλά. Η καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση των προτάσεων έχει οριστεί η 18η Ιανουαρίου 2021.

Συγκεκριμένα, η συλλογή ηλεκτρονικού πολέμου θα πρέπει να έχει μέγιστο βάρος 5-6 κιλά και να μην καταναλώνει ενέργεια μεγαλύτερη των 50 Watt. Η χρήση των UAV προορίζεται για μονάδες επιπέδου Ομάδας και Διμοιρίας Πεζικού και Ειδικών Δυνάμεων. Εναλλακτικά, δύο ή περισσότερα συστήματα θα μπορούν να επιχειρούν ταυτόχρονα και σε καθεστώς διασύνδεσης έτσι ώστε να καλύπτουν μια ευρύτερη περιοχή. Η συλλογή ηλεκτρονικού πολέμου θα πρέπει να εντοπίζει επικοινωνίες στις συχνότητες από 30-6.000 MHz. Επίσης θα πρέπει να χαρτογραφεί τις εκπομπές που εντοπίζει και να διαβιβάζει το αποτέλεσμα στο έδαφος σε πραγματικό χρόνο.