Η BAE Systems Australia ανακοίνωσε ότι σήμερα παρέδωσε 20 τεθωρακισμένα οχήματα M-113AS4 σε μη-επανδρωμένη διαμόρφωση. Τα M-113AS4 είναι το βασικό τεθωρακισμένο όχημα της Αυστραλία, το οποίο και θα αντικατασταθεί στο πλαίσιο του προγράμματος Land-400 Phase.3. Η ανάπτυξη της μη-επανδρωμένης έκδοσης των M-113AS4 έγινε στο πλαίσιο του προγράμματος OCCV (Optionally Crewed Combat Vehicles). Η Αυστραλία βρίσκεται σε διαδικασία αντικατάστασης 431 M-113AS3 και M-113AS4. Τα M-113AS3/AS4 είναι M-113A1, τα οποία αναβαθμίστηκαν στις αρχές της δεκαετίας του 1990. Με την απόσυρση τους από την ενεργό υπηρεσία η Αυστραλία εξετάζει τρόπους αξιοποίησης τους και ένας εξ αυτών είναι η χρήση τους σε ανθρωπιστικές ή επιχειρήσεις αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών.