Η Μεγάλη Βρετανία, οι ΗΠΑ και η Αυστραλία υπέγραψαν τη συμφωνία ENNPIA (Exchange of Naval Nuclear Propulsion Information Agreement), η οποία θα επιτρέψει στην Αυστραλία να αποκτήσει πυρηνοκίνητα υποβρύχια, σύμφωνα με τις πρόνοιες της συμφωνίας AUKUS. Ο Πρωθυπουργός της Αυστραλίας δήλωσε ότι η νέα συμφωνία θα επιτρέψει στην Αυστραλία πρόσβαση σε ευαίσθητες και απόρρητες πληροφορίες για την πυρηνοκίνηση, από τις ΗΠΑ και τη Μεγάλη Βρετανία. Όπως είναι γνωστό με την υπογραφή της AUKUS η Αυστραλία ακύρωσε το πρόγραμμα ναυπήγησης 12 υποβρύχιων από τη Γαλλία και δήλωσε ότι θα κινηθεί για την απόκτηση πυρηνοκίνητων υποβρυχίων.