Ο Αμερικανικός Στρατός αναζητά νέες αντιαρματικές νάρκες, αλλά όχι με τη συμβατική τους μορφή. Οι νέες νάρκες θα πρέπει να ενσωματώνουν αισθητήρες, έτσι ώστε να αντιλαμβάνονται την παρουσία εχθρικού άρματος μάχης στην περιοχή τους. Στη συνέχεια η νάρκη θα μπορεί να εκτοξεύσει υπό-πυρομαχικά, τα οποία θα προσβάλουν την απειλή από την κατακόρυφο. Ουσιαστικά, αυτό που ζητάει ο Αμερικανικός Στρατός είναι η ενσωμάτωση, στις νέες αντιαρματικές νάρκες, της δυνατότητας που έχουν τα πυρομαχικά πυροβολικού ακριβείας, τα οποία ενσωματώνουν υπό-πυρομαχικά.

Οι νάρκες θα εντοπίζουν την απειλή και θα εκτοξεύουν τα υπό-πυρομαχικά, τα οποία θα κινούνται ανοδικά σε προκαθορισμένο ύψος. Τα υπό-πυρομαχικά αυτά θα ενσωματώνουν την πολεμική κεφαλή και αισθητήρα εντοπισμού (υπέρυθρων ή χιλιοστομετρικού κύματος). Με τους αισθητήρες θα ερευνούν το χώρο και μόλις εντοπίσουν έναν θα ξεκινά η διαδικασία προσβολής του στο άνω μέρος του πύργου που είναι και πιο ευάλωτο, ενώ ως τομέας δεν καλύπτεται και από τα ενεργητικά συστήματα αυτοπροστασίας. Το επιθυμητό βεληνεκές των νέων ναρκών είναι τα 50 μέτρα το ελάχιστο.