Με ανακοίνωση της η ΓΔΑΕΕ (Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων) γνωστοποίησε την αναστολή των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού για το πρόγραμμα υποστήριξης των οχημάτων Mercedes-Benz 240GD και των φορτηγών Steyr 680M του Ελληνικού Στρατού, καθώς και την επανάληψη του «λόγω μικρού αριθμού υποψηφίων», όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση (μπορείτε να δείτε την ανακοίνωση ΕΔΩ). Την ανακοίνωση της προκήρυξης νέου διαγωνισμού μπορείτε να δείτε ΕΔΩ

Ο διαγωνισμός είχε προκηρυχτεί το Δεκέμβριο του 2020 με καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών στις 8 Φεβρουαρίου του 2021 και στις 8 Μαρτίου του 2021, κατόπιν σχετικής παράτασης. Η ανακοίνωση προσκαλεί την εταιρία «GRANTEX», της οποία το αίτημα είχε γίνει αποδεκτό από τον πρώτο διαγωνισμό, να υποβάλλει οικονομοτεχνική προσφορά στο δεύτερο στάδιο της διαδικασίας, μαζί με όσες εταιρίες επιλεγούν από την επανάληψη του διαγωνισμού που αποφασίστηκε-ανακοινώθηκε.

Υπενθυμίζουμε ότι το πρόγραμμα είναι διάρκειας τριών (3) ετών, από τη στιγμή της υπογραφής της σύμβασης, και έχει προϋπολογισμό € 42.533.876,52 ως ανώτατο όριο δαπάνης, εκ των οποίων τα € 16.637.500,56 αφορούν στην υποστήριξη των Mercedes-Benz 240GD και τα € 25.896.375,96 στην υποστήριξη των Steyr 680M. Και στις δύο (2) περιπτώσεις τα ποσά θα κατανεμηθούν ισόποσα για κάθε έτος που διαρκεί το πρόγραμμα.