Το αμερικανικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι υπέγραψε σύμβαση με την BAE Systems, ύψους $ 266.865.094 για την αναβάθμιση επιπλέον 159 τεθωρακισμένων οχημάτων μάχης M2A3 Bradley στο επίπεδο M2A4 (περίπου $ 1,7 εκατομμύρια ανά όχημα). Η έκδοση M2A4 είναι αποτέλεσμα των συμπερασμάτων του Αμερικανικού Στρατού από το Ιράκ, με κύριο συμπέρασμα ότι η προσθήκη επιπλέον θωράκισης στο όχημα οδήγησε σε συμβιβασμούς στην εργονομία, το βάρος, και την ισχύ του.

Το πρόγραμμα αναβάθμισης των Bradley στο επίπεδο M2A4 (ECP : Engineering Change Proposals) έχει δύο φάσεις. Η πρώτη φάση αφορά στην αποκατάσταση των κινητικών επιδόσεων του οχήματος και την ικανότητας του να διαχειρίζεται και να υποστηρίζει επιπλέον βάρος. Η συνεχείς αύξηση του συνολικού βάρους επιβάρυνε τις αναρτήσεις και «χαμήλωσε» το όχημα με αποτέλεσμα να είναι πιο ευάλωτο σε προσβολές από αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς.

Το πρόγραμμα ECP προβλέπει την εγκατάσταση ελαφρύτερων ερπυστριών, νέων αναρτήσεων με μεγαλύτερη ικανότητα απορρόφησης κραδασμών, ενός νέου συστήματος υποστήριξης των αναρτήσεων και νέες, βαρύτερες ράβδους στρέψης. Η δεύτερη φάση του προγράμματος προβλέπει την εγκατάσταση ενός νέου και ισχυρότερου κινητήρα, νέου συστήματος μετάδοσης της κίνησης και νέου συστήματος διαχείρισης της ισχύος για ομαλότερη και βέλτιστη διανομή της ηλεκτρικής ενέργειας.

Τα πρώτα M2A4 παραδόθηκαν στον Αμερικανικό Στρατό στα μέσα του 2015 (οι εργασίες ξεκίνησαν το 2012), ενώ τα πρώτα εξ’ αυτών άρχισαν να υποβάλλονται στη δεύτερη φάση του προγράμματος ECP το 2018. Στόχος του Αμερικανικού Στρατού είναι η αναβάθμιση των 1.800 περίπου M2/M3 Bradley που διαθέτει, στο επίπεδο M2A4, μέχρι το 2025 και μετά να υπάρξει πρόγραμμα εν συνεχεία αναβάθμισης στο επίπεδο M2A5, έκδοση η οποία άρχισε να αναπτύσσεται τον Ιανουάριο του 2018.