Σε μια από τις δεκάδες επισκέψεις που πραγματοποιεί ο Α/ΓΕΣ Αντιστράτηγος Αλκιβιάδης Στεφανής επισκέφθηκε τη Πέμπτη 17 Μαίου επισκέφθηκε τη Σχολή Πυροβολικό διαπιστώνοντας το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και ηθικού του προσωπικού καθώς και των νέων εκπαιδευόμενων. Τον υποδέχθηκε ο Διευθυντής του Όπλου, Υποστράτηγος Λυμπερίου Σπυρίδων καθώς και ο Διοικητής της Σχολής Πυροβολικού, Ταξίαρχος Μαντωνανάκης Εμμανουήλ οι οποίοι τoν ξενάγησαν στη Σχολή.

Ο Α/ΓΕΣ επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις εκπαίδευσης του ΣΤΤΕΠ «ΔΙΑΣ» που αναβαθμίζει κατακόρυφα τις δυνατότητες του Πυροβολικού Μάχης ενώ ακολούθως πραγματοποίησε ομιλία στους νέους ανθυπολοχαγούς οι οποίοι περάτωσαν επιτυχώς το Τμήμα Βασικής Εκπαίδευσης της Σχολής Πυροβολικού. Το Τμήμα Βασικής εκπαίδευσης είναι το σχολείο όπου σμιλεύονται οι  νέοι πυροβολητές παίρνοντας όλα τα απαραίτητα εφόδια για τη μετέπειτα καριέρα τους.

Αξίζει να σημειωθεί πως η Σχολή Πυροβολικού διαρκώς αναβαθμίζει το επίπεδο της εκπαίδευσης με τεχνολογικές καινοτομίες και μια σειρά από απαιτητικά μαθήματα τεχνικών και τακτικών αντικειμένων. Πρόσφατα οι νεαροί ανθυπολοχαγοί πραγματοποίησαν επιτυχώς την ΤΑΜΣ «ΒΕΡΣΗΣ» 2018 στο πεδίο ασκήσεων βολών Θηβών εφαρμόζοντας στη πράξη όλα τα αντικείμενα που διδάχθηκαν στις αίθουσες.

Η άσκηση ήταν το επιστέγασμα της θεωρητικής εκπαίδευσης που έλαβε χώρα το ακαδημαϊκό έτος. Αξίζει να σημειωθεί πως η Σχολή Πυροβολικού διαθέτει ικανότατα στελέχη, υψηλότατου μορφωτικού επιπέδου που έχουν επιδείξει εξαιρετικά στρατιωτικά και ακαδημαϊκά προσόντα επιβεβαιώνοντας το άριστο επίπεδο της Σχολής καθώς και το ρητό του Πυροβολικού «ισχύς δια της γνώσεως». Πολλοί εκ των εκπαιδευτών έχουν αποφοιτήσει από το φημισμένο Σχολείο Πυροβολικού του Αμερικανικού Στρατού με εξαιρετικές επιδόσεις. Η επίσκεψη του Α/ΓΕΣ επιβεβαίωνει το υψηλό ενδιαφέρον του ιδίου όσο και των επιτελών του ΓΕΣ για τη διαρκή αναβάθμιση της εκπαίδευσης τόσο των παραγωγικών σχολών όσο και των σχολών των Όπλων του Ε.Σ παράλληλα με τη μέριμνα για το προσωπικό και το φρόνημα των στελεχών του Ε.Σ.