Η Νότιος Κορέα και η Ινδονησία ανακοίνωσαν ότι ήρθαν σε συμφωνία για το πρόγραμμα ανάπτυξης νέου μαχητικού KF-21, μετά το πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί με τη μη-καταβολή, από πλευρά Ινδονησίας, των προβλεπόμενων ποσών. Η νέα συμφωνία αναφέρει ότι η Ινδονησία θα καταβάλει συνολικά το 30% του κόστους (αντί του 20% που ήταν η αρχική δέσμευση), δηλαδή περί τα $ 2 δισεκατομμύρια ($ 6,7 δισεκατομμύρια είναι το συνολικό κόστος ανάπτυξης του KF-21). Η Ινδονησία θα παραλάβει ένα πρωτότυπο και τεχνολογία για την κατασκευή 50 KF-21. Το ποσό των $ 2 δισεκατομμυρίων θα καταβληθεί σταδιακά μέχρι το 2026.