Η Νότιος Κορέα ανακοίνωσε ότι στις 11 Νοεμβρίου καθέλκυσε την έβδομη φρεγάτα τύπου FFX-II κλάσης «Daegu». Το πλοίο ονομάζεται FFG-826 «Cheonan». Συνολικά η Νότιος Κορέα θα ναυπηγήσει οκτώ φρεγάτες «Daegu», οι οποίες είναι εξέλιξη των φρεγατών τύπου FFX-I κλάσης «Incheon». Μέχρι στιγμής έχουν ενταχθεί σε υπηρεσία δύο «Daegu», πέντε έχουν καθελκυστεί και μια φρεγάτα βρίσκεται υπό ναυπήγηση. Σύμφωνα με τον ισχύοντα προγραμματισμό το σύνολο των οκτώ «Daegu» θα πρέπει να έχουν παραδοθεί μέχρι τα τέλη του 2023.

Λεπτομέρειες για τα χαρακτηριστικά των φρεγατών κλάσης «Daegu» μπορείτε να διαβάσετε στην παρακάτω, προγενέστερη είδηση: