Μιλώντας στο Γαλλικό Κοινοβούλιο τον Οκτώβριο, ο Αρχηγός των Γαλλικών Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατηγός Thierry Burkhard, υπογράμμισε τους δύο άξονες πάνω στους οποίους θα κινηθεί η Γαλλία στο μέλλον. Ο πρώτος είναι η αντίληψη «νίκη σε πόλεμο πριν αυτός ξεκινήσει», ενώ ο δεύτερος η προετοιμασία και η ικανότητα εκτέλεσης παρατεταμένων επιχειρήσεων υψηλής έντασης. Το πρώτο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση είναι το εξοπλιστικό πρόγραμμα 2019-2025, το οποίο ο Αρχηγός του Γαλλικού Στρατού, Στρατηγός Pierre Schill, αποκάλεσε ως το σημαντικό πρόγραμμα εκσυγχρονισμού από το 1945 και μετά, καθώς είναι πλήρως ισορροπημένο μεταξύ της ανάγκης για ποσότητα και για ποιότητα.

Η αντίληψη «νίκη σε πόλεμο πριν αυτός ξεκινήσει» σημαίνει επιχειρησιακή υπεροχή, μέσω της χρήσης υψηλής τεχνολογίας, γενικευμένη χρήση ψηφιακών συστημάτων και τεχνολογιών, τεχνητής νοημοσύνης και βέβαια μη-επανδρωμένων συστημάτων στο έδαφος, στον αέρα και τη θάλασσα. Σύμφωνα με μελέτη της γαλλικής δεξαμενής σκέψης IFRI (French Institute for International Relations) το διάστημα 1991-2021 η Γαλλία μείωσε τον αριθμών των αρμάτων μάχης από τα 1.349 στα 222, τον αριθμό των μαχητικών αεροσκαφών της από τα 686 στα 254, το στόλο των μεγάλων πλοίων επιφανείας από τα 41 στα 19 και το προσωπικό από τα 453.000 στα 203.000 άτομα.

Ωστόσο, η εμπλοκή της Γαλλίας στο Sahel, από το 2014 και μετά, δείχνει ότι η Γαλλία πρέπει να είναι έτοιμη και να έχει τα μέσα για μακροχρόνιες συγκρούσεις και για σύγκρουση υψηλής έντασης. Κι εδώ έρχεται η παράμετρος της ποσότητας. Σε πολέμους υψηλής έντασης οι απώλειες είναι μεγαλύτερες. Αυτό σημαίνει ότι η Γαλλία πρέπει να έχει εφεδρεία (προσωπικό και μέσα) έτσι ώστε να μπορεί να αναπληρώσει τις απώλειες και να έτσι να διατηρήσει τη δυναμική της εμπλοκής της στον πόλεμο ή σε μια μάχη υψηλής έντασης διάρκειας 48-96 ωρών. Η αντίληψη αυτή σημαίνει επίσης αναδιοργάνωση και επέκταση του συστήματος υποστήριξης και ανεφοδιασμού, καθώς και την αύξηση της διαθεσιμότητας των μέσων.