Η Lockheed Martin ανέλαβε συμβόλαιο αξίας $ 110 εκατομμυρίων, από την υπηρεσία AFRL (US Air Force Research Laboratory), για την ανάπτυξη και επίδειξη ενός νέου βλήματος τεχνολογίας cruise χαμηλού κόστους, στο πλαίσιο του προγράμματος Gray Wolf.

Το πρόγραμμα Gray Wolf αφορά στην ανάπτυξη ενός χαμηλού κόστους, υποηχητικό βλήμα τεχνολογίας cruise, ανοιχτής αρχιτεκτονικής και σπονδυλωτής σχεδίασης, ικανό για δίκτυο-κεντρικές επιχειρήσεις και τακτικές κορεσμού ολοκληρωμένων εχθρικών αντιαεροπορικών δικτύων (swarming).

Το πρόγραμμα Gray Wolf αποτελείται από τέσσερα στάδια ανάπτυξης. Το πρώτο στάδιο αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2019 και αρχικές δοκιμές θα εκτελεστούν από αεροσκάφη F-16, αν και επιχειρησιακά τα νέα βλήματα θα πιστοποιηθούν για χρήση από τα αεροσκάφη  F-35, F-15, F/Α-18, B-1, B-2 και B-52.