Τα πολωνικά ναυπηγεία Nauta Shipyard ανακοίνωσαν ότι ξεκίνησε σήμερα, με την κοπή του ελάσματος, η ναυπήγηση του νέου πλοίου SIGINT (Signal Intelligence) της Σουηδίας. Στην τελετή συμμετείχαν και στελέχη της Saab, η οποία και υπέγραψε το σχετικό συμβόλαιο με τα πολωνικά ναυπηγεία το 2017. Στο πλαίσιο του προγράμματος, τα πολωνικά ναυπηγεία θα ναυπηγήσουν το πλοίο, το οποίο στη συνέχεια θα μεταβεί στη Σουηδία για να εφοδιαστεί με τον αναγκαίο ηλεκτρονικό εξοπλισμό από τη Saab.