Οι Αμερικανοί Πεζοναύτες θέλουν ένα νέο όχημα αναγνωρίσεων (πρόγραμμα ARV : Advanced Reconnaissance Vehicle) και ανακοίνωσαν ότι οι εταιρίες Textron και General Dynamics θα διεκδικήσουν το πρόγραμμα. Σύμφωνα με τις απαιτήσεις, τα νέα οχήματα θα ενσωματώνουν ολοκληρωμένο σύστημα C4 (Command, Control, Communications and Computers), τακτικά μη-επανδρωμένα αεροχήματα και αισθητήρες επιτήρησης, κατάδειξης και πρόσκτησης στόχων. Οι δύο εταιρίες θα πρέπει να έχουν παραδώσει τα πρωτότυπα το πρώτο τετράμηνο του 2023 και θα ακολουθήσει περίοδος αξιολόγησης έξι μηνών.