Σύμφωνα με δημοσίευμα της ιστοσελίδας «UK Defence Journal», απόρρητο έγγραφο σχετικό με το βρετανικό άρμα μάχης Challenger-2, αναρτήθηκε σε ιστοσελίδα με παιχνίδια από τον χρήστη «Challenger 2 commander». Η ανάρτηση του απόρρητου εγγράφου έγινε προκειμένου να βελτιωθεί η ακρίβεια της σχεδίασης του Challenger-2 όπως παρουσιάζεται στο παιχνίδι «War Thunder». Οι διαχειριστές της ιστοσελίδας ανέφεραν ότι διαθέτουν έγγραφη επιβεβαίωση από το βρετανικό Υπουργείο Άμυνας ότι το έγγραφο είναι απόρρητο και αν η ιστοσελίδα συνεχίσει να το διατηρεί ανηρτημένο θα παραβιάσει τις διατάξεις του νόμου OSA (Official Secrets Act), όπως άλλωστε αναφέρει και το εξώφυλλο του εγγράφου που αναρτήθηκε. Η παραβίαση του νόμου OSA μπορεί να επιφέρει ποινή φυλάκισης έως και 14 χρόνια.