Η Γενική Διεύθυνση Εξοπλισμών της Γαλλίας (DGA) ανακοίνωσε ότι υπέγραψε σύμβαση-μελέτη ορισμού, διάρκειας ενός έτους, για το πρόγραμμα του μελλοντικού αεροσκάφους ναυτικής συνεργασίας AVSIMAR, το οποίο θα βασίζεται στο αεροσκάφος Falcon της Dassault Aviation, στην έκδοση Falcon-2000LXS.

Η επιλογή του Falcon-2000LXS βασίζεται στην ταχύτητα και τη διάρκεια πτήσης του αεροσκάφους. Η μελέτη ορισμού έχει ως στόχο τον ακριβή καθορισμό των τροποποιήσεων που θα πρέπει να υποστεί το Falcon-2000LXS, εσωτερικά και εξωτερικά, προκειμένου να εξελιχθεί σε αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας. Το πρόγραμμα τροποποίησης του Falcon-2000LXS αναμένεται να ξεκινήσει το 2020.