Η Avon Protection παρουσίασε τη νέα στολή κατάδυσης Core Intelligent η οποία διατηρεί τη θερμοκρασία του σώματος σταθερή ανεξάρτητα της θερμοκρασίας του νερού. Η Core Intelligent αναπτύχθηκε ειδικά για την αντιμετώπιση των τραυμάτων που προκαλούνται από το κρύο, αλλά όχι από το ψύχος (NFCI : Non-Freezing Cold Injuries). Έτσι προστατεύει τον δύτη και διατηρεί ακέραια την επιχειρησιακή τους αποτελεσματικότητα. Η Core Intelligence ενσωματώνει πολλαπλές αυτόνομες στρώσεις θερμότητας και πολλαπλούς μικρό-αισθητήρες σε διάφορα σημεία του σώματος, των χεριών και των ποδιών. Οι μικρό-αισθητήρες καταγράφουν τη θερμοκρασία κάθε μέρος του σώματος ξεχωριστά και μπορούν να παράγουν θερμότητα, ξεχωριστά ή συνολικά. Έτσι διατηρούν τη θερμοκρασία του σώματος στο επιθυμητό επίπεδο.