Το κέντρο AFLCMC (Air Force Life Cycle Management Center) της Αμερικανικής Αεροπορίας ανακοίνωσε ότι σύντομα θα υπογράψει το πρώτο συμβόλαιο προμήθειας μη-επανδρωμένων συστημάτων MQ-9 στην τελευταία και πλέον προηγμένη έκδοση M2DO (MQ-9 Multi-Domain Operation). Η ανακοίνωση αναφέρει ότι το συμβόλαιο δεν θα αφορά μόνο σε νέα MQ-9 M2DO, αλλά και στην αναβάθμιση υφιστάμενων συστημάτων στην ίδια έκδοση. Η έκδοση M2DO αφορά στην ενσωμάτωση βελτιωμένης ικανότητας μη-παρεμβολής, αναβαθμισμένο ηλεκτροπτικό/υπέρυθρο αισθητήρα και ικανότητα μεταφοράς νέων όπλων. Σύμφωνα με την AFLCMC τα MQ-9 M2DO θα παραμείνουν ικανά μέχρι το 2035.